Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

6.Sınıf Sosyal Bilgiler

Sosyal bilgiler 6.sınıf için sitemizde daha önce ki paylaşımları üzerinde biraz duracağım.İnşallah işiniz yarar. 6.Sınıf Sosyal Bilgiler konu özeti için tıkla 6.Sınıf Sosyal Bilgiler – Demokrasinin Serüveni – Temel Haklarımız tıkla 6.Sınıf Anadolu uygarlıkları ders notu tıkla 6.Sınıf İpek yolunda Türkler ders notu için tıkla 6.Sınıf Sosyal Bilgiler test tıkla 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Hititler konu anlatım tıkla 6.Sınıf Sosyal Bilgiler …

Daha Fazla Oku

Sosyal Bilgiler 7.Sınıf İletişim ve İnsan İlişkileri Test

1- Elif öğretmen ders anlatırken en arkadaki öğrencisi Ali’nin kendisini dinlemediğini düşünmektedir. • Ali, öğretmeni ile göz teması kurmuyor olabilir. • Ali, öğretmen ders anlatırken başka şeylerle uğraşıyor olabilir. • Ali, öğretmeni ders anlatıyor iken yanındaki arkadaşı ile konuşuyor olabilir. • Ali, öğretmen dersi anlatırken bir şeyler not alıyor olabilir. Buna göre Ali’nin yukarıda verilen davranışlardan kaç tanesini yapması beklenebilir? …

Daha Fazla Oku

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri ve Yorumlanması

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Yorumları İstanbul ile Anadolu arasındaki bağlantı kesildi. Osmanlı Devleti’nin savunma gücü ortadan kaldırılmıştır. Anlaşmanın en ağır maddesidir. Bu madde Osmanlı Devleti’nin tamamen işgaline elverişli bir ortam hazırlamıştır. 4-5-6. İtilaf Devletleri yapacakları işgaller sırasında ulaşım ve haberleşme hatlarını kontrol ederek Türk halkının organize olarak işgallere karşı koymasını engellemek istemişlerdir. Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmesine zemin hazırlamışlardır. M.Kemal Paşa, ülkeyi …

Daha Fazla Oku

İnkılap tarihi 1.Ünite Test soruları

8.Sınıf Ssoyal Bilgiler Soruları   1-) I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir? a) Almanya b) İtalya c) Rusya d) Avusturya-Macaristan     2-) Mustafa Kemal I. Dünya savaşında hangi cephede savaşmamıştır? a) Kafkas b) Kanal        c) Suriye            d) Çanakkale   3-)Mondros Ateş Kes Antlaşması’na …

Daha Fazla Oku

Atatürk’ün Kişisel Özellikleri Nelerdir

ATATÜRK’ÜN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ Vatanseverliği Bir asker olarak birçok cephede vatanı savunmuştur. Çanakkale cephesinde askerlerine: “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçen zamanda yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar gelebilir.” diyerek Türk ordusunun başarısının nasıl gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Sakarya Meydan Savaşı’nda da askerlerine: “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın …

Daha Fazla Oku

Öğretmenlerin Semineri Memlekette Geçirmek İsteyenlerin Verecekleri Dilekçe Örneği

…………….. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE (……………………………Okulu Müdürlüğüne)       2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Eylül dönemi mesleki çalışmalarımı tatilimi yapacağım …………………. ili ………………… ilçesinde yapmak istiyorum. Gereğini arz ederim. …/…./2016     Adı Soyadı     : ………………… İmza                : …………………       Görevli olduğu il / ilçe           : ……………………………………………………………… Görev Yaptığı Okul               : ……………………………………………………………… Branşı                                     : ……………………………………………………………… T.C Kimlik No                       …

Daha Fazla Oku

SEMİNER DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

SEMİNER DÖNEMİ ÇALIŞMASI (HAZİRAN 2016) KONULAR 1-Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planının İncelenmesi 2- Özel Eğitim Konularında Çalışmalar, (Bep, Hiperaktif Öğrenciler, Özel Eğitim Gereksinimi Olan Birey Vs.) 3- Eğitim-Öğretim Yılı İçinde Gerçekleştirilen Sosyal Ve Kültürel Etkinliklerin Değerlendirilmesi 4- TEOG Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve Akademik Başarıyı Artıracak Hususların Görüşülmesi 5-Egitimin Güncel Meseleleri 6-Egitimde Mesleki Gelişim ve Bir Eğitimcinin Başucu Kitapları 7-Öncü Bir …

Daha Fazla Oku