Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

SEMİNER DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

SEMİNER DÖNEMİ ÇALIŞMASI (HAZİRAN 2016) KONULAR 1-Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planının İncelenmesi 2- Özel Eğitim Konularında Çalışmalar, (Bep, Hiperaktif Öğrenciler, Özel Eğitim Gereksinimi Olan Birey Vs.) 3- Eğitim-Öğretim Yılı İçinde Gerçekleştirilen Sosyal Ve Kültürel Etkinliklerin Değerlendirilmesi 4- TEOG Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve Akademik Başarıyı Artıracak Hususların Görüşülmesi 5-Egitimin Güncel Meseleleri 6-Egitimde Mesleki Gelişim ve Bir Eğitimcinin Başucu Kitapları 7-Öncü Bir …

Daha Fazla Oku

Meb 2015-2019 Stratejik Planın Değerlendirilmesi

MEB 2015 – 2019 STRATEJİK PLAN   Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda performans yönetimine dayalı kamu yönetimi anlayışı kapsamında kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, siyasi ve yönetsel hesap verme mekanizmaları ile mali saydamlığın geliştirilmesine yönelik uygulamalar ülkemizde hız kazanmıştır.   5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu idarelerine kalkınma planları, …

Daha Fazla Oku

ikinci dünya savaşi nedenleri ve sonuçlari

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1939-1945) Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan barış antlaşmalarının çok ağır şartlar içermesi, Birinci Dünya Savaşı’ndan istediklerini elde edemeyen Almanya ve İtalya’nın saldırgan politika izleyerek birlikte hareket etmeleri, savaş sonrasında İngiltere’nin eski gücünü kaybetmesi ve bunlara ek olarak Milletler Cemiyeti’nin özellikle 1937 yılından sonra olan bitene gözünü kapatarak sorunları çözememesi bu savaşın başlamasında etkili olmuştur.

Daha Fazla Oku

27 MAYIS ASKERİ DARBESİ

27 MAYIS ASKERİ DARBESİ Demokrat Parti’nin ülkeyi gitgide bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü gerekçelerini ileri sürerek Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir grup subay, 27 Mayıs 1960 sabahı ülke yönetimine bütünüyle el koydu. 37 subaydan oluşan Millî Birlik Komitesi bu harekat ile anayasa ve TBMM’yi feshetti, siyasi faaliyetleri askıya aldı, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Başbakan Adnan Menderes başta olmak üzere …

Daha Fazla Oku

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE (1950-1960)

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE (1950-1960) CHP’den ayrılan milletvekillerinin 1946 yılında Adnan Menderes önderliğinde Demokrat Parti’yi kurmasıyla Türkiye’de tek parti dönemi sona ermiş, kurulan partilerin sayısı 10’u bulmuştur. 1950 seçimleri sonrasında İnönü’nün cumhurbaşkanlığından ayrılması ile Celal Bayar 3. Cumhurbaşkanı, Adnan Menderes ise Başbakan olarak göreve başlamıştır. Demokrat Parti’nin ilk yıllarında ABD’den gelen yardımlar sayesinde daha önce görülmemiş bir bolluk yaşanmıştır. Marshall …

Daha Fazla Oku

20 Yüzyıl’da Dünyada Yaşanan Gelişmelerden Bazıları

Yüzyıl’da Dünyada Yaşanan Gelişmelerden Bazıları 1947 : Filistin işgal edildi. İsrail Yahudi devleti kuruldu. 1948 (ve 1956, 1967, 1973): Yahudi-Arap savaşları. 1975 : Lübnan’da iç savaş çıktı, 14 yıl süren savaş nedeniyle 100 binden fazla insan yaşamını yitirdi. 1979 : İran’da Ayetullah Humeyni önderliğindeki İslamcılar, bir devrimle yönetimi ele geçirdi. 1980 : 8 yıl sürecek İran-Irak savaşı başladı.

Daha Fazla Oku

Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliğinde Önemli Adımlar

1959: Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na üyelik için başvurdu. 1964 : Türkiye – AB ortaklık ilişkisi başladı. 1987 : Türkiye AB’ye üyelik başvurusunda bulundu. 1996: Gümrük Birliği’nin sağlanmasıyla Türkiye-AB ortaklık ilişkisinin “Son Dönem”ine geçilmiş oldu. 1999: Türkiye’nin AB’ye adaylık statüsü teyit edildi. 2004: Türkiye’nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde yerine getirdiği belirtildi ve katılım müzakerelerine başlanması kararlaştırıldı. 2005: AB, Türkiye ile tam …

Daha Fazla Oku

İnkılap Tarihi – Körfez Savaşı

KÖRFEZ SAVAŞLARI – Birinci Körfez Savaşı (1991): Nedeni, İran ile yaptığı savaşta ekonomik yönden zarara uğrayan Irak’ın, zararını karşılayabilmek için Kuveyt’i işgal etmesidir. Sonucu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla ABD öncülüğündeki uluslar arası hava kuvvetleri Irak’a saldırıya geçti. Irak başarısız oldu. İkinci Körfez Savaşı (2003): Nedeni, 11 Eylül 2001’de ABD’ye karşı yapılan terör saldırısının sorumlusu olarak Irak’ın görülmesi ve Irak’ın …

Daha Fazla Oku

Okullarda Yıl Sonunda Yapılacak İş ve İşlemler

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER   Sınav notları girildikten sonra iyice kontrol edilecek. Sınava girmeyen öğrenciler raporlu, izinliyse yeniden sınav yapılacak. Notu e-okula aktarılacak. Özrü yoksa devamsızlık yapan öğrencinin sınav notu ‘’G’’ olarak e-okula aktarılır. Proje notları e okula girilecektir.(Ortaokulda her öğrencinin en az bir dersten proje notu olacak. ) Ders ve etkinliklere katılım notları (Her dersten en az 1 not …

Daha Fazla Oku

İnkılap Tarihi Her konu ile ilgili bir soru

T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ HER KONU BİR SORU ETKİNLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM                                       (Karne Hediyesidir. Para ile satılmazJ) 1.Selanik şehrinde farklı din ve ırka mensup insanların bir arada yaşaması şehri nasıl etkilemiştir? 2.Osmanlı aydınları Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtarmak için hangi düşünce akımlarını öne sürmüşlerdir? Kısaca açıklayınız. 3.M. Kemal’in doğduğu yıllarda Osmanlı Devletinin Eğitim ve Öğretim yapısı hakkında bilgi veriniz.(Okuduğu okulları …

Daha Fazla Oku