ANASAYFA / Ders Notları (sayfa 20)

Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Fransız İhtilali

FRANSIZ İHTİLALİ: 1789 18yy. da meydana gelen bu olay dünyada köklü değişikliklere neden olmuştur. Özelliklede dünyadaki imparatorluklar bu tarihten sonra parçalanma sürecine girmiştir. Bu tarihten sonra dünyada ve Osmanlı’da meydana gelen her olayın başlangıç noktası bu devrime dayanmaktadır o nedenle bu olayı iyi bilmek gerekir. Nedenleri: Fransa 18 yy. da savaşlarla ve ekonomik bunalımlarla uğraşmaya başlamıştır bunun üzerine halk tepki …

Daha Fazla Oku

REHBERLİK VE GELİŞTİRME AMAÇLI KURUM ZİYARET ÇALIŞMALARI USUL VE ESASLARI

İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM  MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ REHBERLİK VE GELİŞTİRME AMAÇLI KURUM ZİYARET ÇALIŞMALARI USUL VE ESASLARI Kurum ziyaretleri İl Ekibi tarafından belirlenmiş olan çalışma takvimi doğrultusunda yapılacaktır.   Çalışma takvimi ilçelere ziyaretten en az 2 gün  önce yollanarak İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri hazırlıklarını yapar.   Kurum ziyaretleri İl Ekibi ve İlçe Ekibi ile birlikte gerçekleştirilir.   İl …

Daha Fazla Oku

Yoğaltım Defteri Nedir

Bu aralar okul idarelerini teftiş eden maarif müfettişleri yoğaltım defterinin tutulması yönünde uyarılarda bulunmakta. İdarecilerin bir kısmı belki de bu defterinin adını ilk kez duyuyor. Bu konuda internette ufak bir araştırma yaptım ve yoğaltım defteri hakkında biraz bilgi ve örnek defter paylaşacağım. İnşallah işinize yarar. Yoğaltım defteri  tebeşir, karton, kağıt sıvı sabun kalem gibi tükenen ya da tüketilerek yeniden alınması …

Daha Fazla Oku

Kısa Kısa Maddeler Halinde Anayasa Notları

KISA KISA ANAYASA SAYI-ORAN-SÜRE     AÇIKLAMA 550 TBMM, genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur. 25 1982 Anayasasına göre milletvekili seçilme yaşı 25’tir. 4 2007 yılında yapılan değişiklikler TBMM seçimleri ( genel seçimler ) 4 yıla indirilmiştir. 1 Savaş sebebiyle seçimlerin yapılması imkânsız hale gelmişse, seçimler 1 yıl süreyle ertelenebilir. Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu …

Daha Fazla Oku

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) Konu Özeti Son Hali

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu (4688) TANIMLAR Konfederasyon, İşyeri Sendika Temsilcisi, Sendika İşyeri Temsilcisi, Meslek veya işyeri esasına göre sendika kurulamaz. Sendikaların Kurabilecekleri Hizmet Kolları Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri, Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri, Sağlık ve sosyal hizmetler, Yerel yönetim hizmetleri, Basın, yayın ve iletişim hizmetleri, Kültür ve sanat hizmetleri, Bayındırlık, inşaat ve köy hizmetleri, Ulaştırma hizmetleri, …

Daha Fazla Oku

Resmi Yazışma Kuralları Kısa Notlar

BAŞLIK: Başlık (antet), belgeyi gönderen idarenin adının belirtildiği bölümdür. Başlık, belgenin yazı alanının üst kısmına ortalanarak yazılır. İlk satıra “T.C.” kısaltması, ikinci satıra idarenin adı büyük harflerle, üçüncü satıra birimin adı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harflerle ortalanarak yazılır. Ancak, bağlı veya ilgili idarelerde ilk satıra “T.C.” kısaltması, ikinci satıra bağlı veya ilgili olunan bakanlığın adı büyük harflerle, üçüncü satıra …

Daha Fazla Oku

1739 sayılı milli eğitim temel kanunu son hali özeti

1739 sayılı milli eğitim temel kanunu son hali özeti 1739 – Milli Eğitim Temel Kanunu Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı I – Örgün ve yaygın eğitim: Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. II-Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar.   Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri Çocukların beden, zihin …

Daha Fazla Oku

Türk idare sistemi ve protokol kurallari ders notlari

TÜRK İDARE SİSTEMİ ve PROTOKOL KURALLARI MERKEZDEN YÖNETİMİN ÖZELLİKLERİ Geleneksel merkeziyetçilik anlayışı egemendir. Kamusal kararların alınmasında ve kamusal hizmetlerin sunulmasında merkezi yönetimin ağırlığı söz konusudur. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli gelir ve giderlerin yönetimi merkezden gerçekleştirilir. Merkezi yönetim birimlerinde görev yapacak işgörenin atanması işlemi merkez tarafından gerçekleştirilmektedir. Merkezi idarenin sorumluluğundaki hizmetler, merkezde de taşrada da, merkeze bağlı görevlilerce yürütülmektedir.   …

Daha Fazla Oku

Milli eğitim bakanlığının görevleri nelerdir

Milli eğitim bakanlığının görevleri Okul öncesi ilk ve orta öğretim eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak uygulamak güncellemek öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemek. Eğitim öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejilerine belirlemek uygulamak uygulanmasını izlemek denetlemek güncellemek. Eğitim sistemini yeniliklere açık dinamik ekonomik toplumsal gelişimin gerekleriyle uyumlu bicimde güncel teknik ve maddeler ışığında …

Daha Fazla Oku

İnkılap Tarihi Kronolojik Sıralama

İnkılap Tarihi olayları Kronolojik sıra KRONOLOJİ 1839 3 Kasım Tanzimat Fermanı 1853 Osmanlı-Rus savaşı 1854 İngiltere ve Fransa savaşa katılıyor (Kırım Savaşı) Osmanlı Devletinin dış borçlanması 1856 Islahat Fermanı. Paris Barış Konferansı 1865 Genç Osmanlılar Cemiyetinin Kuruluşu 1876 23 Aralık Birinci Meşrutiyet (Kanun-u Esasinin İlanı) 1877 Ayestefanos antlaşması. İngiltere’nin Kıbrıs’ı alması. Berlin Kongresi. Ermeni konusunun büyük devletler tarafından ele alınması 1881 Muharrem …

Daha Fazla Oku