Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Atatürk’ün Kişisel Özellikleri Nelerdir

ATATÜRK’ÜN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ Vatanseverliği Bir asker olarak birçok cephede vatanı savunmuştur. Çanakkale cephesinde askerlerine: “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçen zamanda yerimize başka kuvvetler ve başka komutanlar gelebilir.” diyerek Türk ordusunun başarısının nasıl gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Sakarya Meydan Savaşı’nda da askerlerine: “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın …

Daha Fazla Oku

Öğretmenlerin Semineri Memlekette Geçirmek İsteyenlerin Verecekleri Dilekçe Örneği

…………….. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE (……………………………Okulu Müdürlüğüne)       2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Eylül dönemi mesleki çalışmalarımı tatilimi yapacağım …………………. ili ………………… ilçesinde yapmak istiyorum. Gereğini arz ederim. …/…./2016     Adı Soyadı     : ………………… İmza                : …………………       Görevli olduğu il / ilçe           : ……………………………………………………………… Görev Yaptığı Okul               : ……………………………………………………………… Branşı                                     : ……………………………………………………………… T.C Kimlik No                       …

Daha Fazla Oku

SEMİNER DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

SEMİNER DÖNEMİ ÇALIŞMASI (HAZİRAN 2016) KONULAR 1-Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planının İncelenmesi 2- Özel Eğitim Konularında Çalışmalar, (Bep, Hiperaktif Öğrenciler, Özel Eğitim Gereksinimi Olan Birey Vs.) 3- Eğitim-Öğretim Yılı İçinde Gerçekleştirilen Sosyal Ve Kültürel Etkinliklerin Değerlendirilmesi 4- TEOG Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve Akademik Başarıyı Artıracak Hususların Görüşülmesi 5-Egitimin Güncel Meseleleri 6-Egitimde Mesleki Gelişim ve Bir Eğitimcinin Başucu Kitapları 7-Öncü Bir …

Daha Fazla Oku

Meb 2015-2019 Stratejik Planın Değerlendirilmesi

MEB 2015 – 2019 STRATEJİK PLAN   Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda performans yönetimine dayalı kamu yönetimi anlayışı kapsamında kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, siyasi ve yönetsel hesap verme mekanizmaları ile mali saydamlığın geliştirilmesine yönelik uygulamalar ülkemizde hız kazanmıştır.   5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu idarelerine kalkınma planları, …

Daha Fazla Oku

ikinci dünya savaşi nedenleri ve sonuçlari

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1939-1945) Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan barış antlaşmalarının çok ağır şartlar içermesi, Birinci Dünya Savaşı’ndan istediklerini elde edemeyen Almanya ve İtalya’nın saldırgan politika izleyerek birlikte hareket etmeleri, savaş sonrasında İngiltere’nin eski gücünü kaybetmesi ve bunlara ek olarak Milletler Cemiyeti’nin özellikle 1937 yılından sonra olan bitene gözünü kapatarak sorunları çözememesi bu savaşın başlamasında etkili olmuştur.

Daha Fazla Oku

27 MAYIS ASKERİ DARBESİ

27 MAYIS ASKERİ DARBESİ Demokrat Parti’nin ülkeyi gitgide bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü gerekçelerini ileri sürerek Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir grup subay, 27 Mayıs 1960 sabahı ülke yönetimine bütünüyle el koydu. 37 subaydan oluşan Millî Birlik Komitesi bu harekat ile anayasa ve TBMM’yi feshetti, siyasi faaliyetleri askıya aldı, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Başbakan Adnan Menderes başta olmak üzere …

Daha Fazla Oku

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE (1950-1960)

DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE (1950-1960) CHP’den ayrılan milletvekillerinin 1946 yılında Adnan Menderes önderliğinde Demokrat Parti’yi kurmasıyla Türkiye’de tek parti dönemi sona ermiş, kurulan partilerin sayısı 10’u bulmuştur. 1950 seçimleri sonrasında İnönü’nün cumhurbaşkanlığından ayrılması ile Celal Bayar 3. Cumhurbaşkanı, Adnan Menderes ise Başbakan olarak göreve başlamıştır. Demokrat Parti’nin ilk yıllarında ABD’den gelen yardımlar sayesinde daha önce görülmemiş bir bolluk yaşanmıştır. Marshall …

Daha Fazla Oku

20 Yüzyıl’da Dünyada Yaşanan Gelişmelerden Bazıları

Yüzyıl’da Dünyada Yaşanan Gelişmelerden Bazıları 1947 : Filistin işgal edildi. İsrail Yahudi devleti kuruldu. 1948 (ve 1956, 1967, 1973): Yahudi-Arap savaşları. 1975 : Lübnan’da iç savaş çıktı, 14 yıl süren savaş nedeniyle 100 binden fazla insan yaşamını yitirdi. 1979 : İran’da Ayetullah Humeyni önderliğindeki İslamcılar, bir devrimle yönetimi ele geçirdi. 1980 : 8 yıl sürecek İran-Irak savaşı başladı.

Daha Fazla Oku

Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliğinde Önemli Adımlar

1959: Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na üyelik için başvurdu. 1964 : Türkiye – AB ortaklık ilişkisi başladı. 1987 : Türkiye AB’ye üyelik başvurusunda bulundu. 1996: Gümrük Birliği’nin sağlanmasıyla Türkiye-AB ortaklık ilişkisinin “Son Dönem”ine geçilmiş oldu. 1999: Türkiye’nin AB’ye adaylık statüsü teyit edildi. 2004: Türkiye’nin siyasi kriterleri yeterli ölçüde yerine getirdiği belirtildi ve katılım müzakerelerine başlanması kararlaştırıldı. 2005: AB, Türkiye ile tam …

Daha Fazla Oku