Ana Sayfa / Ders Notları / Birinci Dünya Savaşı Boşluk Doldurma Sınavı
Cepheden cepheye Mustafa Kemal

Birinci Dünya Savaşı Boşluk Doldurma Sınavı

ÇALIŞMA KAĞIDI  (BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI-2)

1- I. Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin ilk açtığı cephe ………….. cephesidir.

2- Osmanlı Devletinin Kafkaslarda yaptığı ………………. Harekatı, çetin kış koşulları sebebiyle başarısızlıkla sonuçlandı.

3- Doğu Anadolu bölgesindeki Ermeni cemiyetlerinin isyanlarını arttırması üzerine Osmanlı Devleti 1915 yılında …………… kanununu çıkarmak zorunda kaldı.

4-Rusya’da yeni kurulan ……… … rejimin savaştan çekilmesiyle Kafkas ceph. kapandı

5Osmanlı Devleti Mısır’ı İngilizlerden geri alma düşüncesiyle ………..  cephesini açtı

6- İngiltere ve Fransa ……………….. ele geçirerek İstanbul’a girip Osmanlı Devletine son vermeyi amaçlıyordu.

7– Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşındaki en önemli zaferini ……………….. cephesinde elde etmiştir.

8Çanakkale cephesindeki başarılarından dolayı Mustafa Kemal’e  ……………….. kahramanı denilmeye başlandı. Yine bu cephedeki başarısından dolayı rütbesi ……………… yükseltildi.

9- Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı, Avusturya – Macasistan, Çarlık Rusyası  gibi büyüklü küçüklü bir çok …………………….. tarihe karıştı.

10– Birinci Dünya Savaşı sonunda İtalya’da ……………… Almanya’da ……………… gibi otoriter rejimler ortaya çıktı.

1.dünya savaşı

11– Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devletine en büyük ihaneti …………… etmiştir.

12– Birinci Dünya Savaşı sonrasında Dünya barışını korumak ve sürdürmek  amacıyla …………………………… kuruldu.

13– Birinci Dünya Savaşından yenik çıkan Osmanlı Devleti, çok ağır hükümler içeren ……………… Ateşkes antlaşmasını imzalamak zorunda kaldı.

14– Bu ateşkes antlaşmasıyla Osmanlı Devleti …………….  sona ermiş sayılıyordu.

15İtilaf Devletleri Ateşkes antlaşmasınınmaddelerini bahane göstererek yurdun dört bir yanını ……………  etmeye başladılar.

1.Dünya Savaşı Çalışma 2

1- Birinci Dünya Savaşının genel nedenleri arasında Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan …………………….. akımı yer alır.

2- Birinci Dünya Savaşının genel nedenleri arasında Sömürgeci ülkelerin başını çektiği ………………….  ve pazar arayışı da vardır.

3- Birinci Dünya Savaşının özel nedenleri arasında Rusya’nın yürüttüğü ………………….. politikası yer alır.

4- Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti, Almanya gibi ülkeler  …………….. Devletleri grubunda yer aldı.

5- Birinci Dünya Savaşında İngiltere, Fransa, Rusya gibi ülkeler  ………………. Devletleri grubunda yer aldı.

6- Birinci Dünya Savaşı, Avusturya – Macaristan İmparatorluğu veliahtının                     bir  ………….  milliyetçisi tarafından öldürülmesiyle resmen başladı.

7- Almanya Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin birleştirici olan ………………… makamından yararlanmak istiyordu.

8-  Birinci Dünya Savaşında ilk başta İttifak grubunda yer alan   ………………    daha sonra İtilaf grubuna geçti.

9- Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı öncesinde iki yıl süren  …………… Savaşlarından yorgun çıkmıştı.

10- Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşında ……………… ile birlikte birleşerek ittifak kurdu.

11-  İtiihat ve Terakki Cemiyeti liderlerinden olan ………….. Paşa’ya göre Almanya’nın yanında savaşa girilirse kaybedilen topraklar geri alınacaktı.

12- Almanya’nın Osmanlı Devletine verdiği ………….. ve ………………… isimli iki savaş gemisinin adları daha sonra Yavuz ve Midilli olarak değiştirildi.

13- İtilaf Devletlerinin kendi aralarında yaptığı gizli antlaşmalara göre İstanbul ve boğazlar ………….’ya verilecek, Güneydoğu Anadolu ve Suriye toprakları ……………..’ya verilecek, Antalya ve Isparta tarafları ……………..’ya verilecekti

Kaynak:egitimhane.com – oktayyoruk

Hakkında Veli Kuzu

yorumlayın

  1. Cevap Anahtarı ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir