Yönetmelik ve Mevzuat

Bu bölümde yönetmelik ve mevzuatlara ayrıca kariyer sınavları hakkında bilgiler bu bölümde yer almaktadır

Tasinir yil sonu islemleri

TKYS yıl sonu işlemleri

TKYS YILSONU İŞLEMLERİ Burada anlatacağımız işlem basamakları yönetim raporlarında herhangi fark oluşmamış, muhasebe ile harcama birimi arasında uyuşmazlık bulunmayan harcama birimlerinin ambarlarının sayım ve yılsonu işlemlerini kapsamaktadır. Öncelikle varsa bu tür uyuşmazlıkların muhasebe birimi ile iletişime geçilerek çözümü çalışması yapılmak zorundadır. Uyuşmazlıkların çözümü ve fark kısmındaki tutarların 0 “sıfır” olması durumunda aşağıdaki işlem basamaklarını uygulayarak yılsonu işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. TKYS yıl …

Daha Fazla Oku
MILLI EGITIM TEMEL KANUNU 1739 KISA OZETI

657 Devlet Memurları Kanunu Konu Özeti

657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi olanlar; 1) Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar 2) İl Özel İdareleri 3) Belediyeler 4) İl Özel İdareleri Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar 5) Kanunlarla kurulan fonlar 6) Kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. 657 Devlet Memurları Kanunu Konu Özeti ↬ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olmayanlar; …

Daha Fazla Oku
virus 4999857 640

MEBBİS Pandemi Acil Durum Bilgi Giriş Örneği

MEBBİS Pandemi Acil Durum Bilgi Giriş Örneği ALINACAK ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER 1. Çalışanlara bulaşıcı hastalığın belirtileri, hastalığa karşı önlemleri, kullanılması gerekli kişisel koruyucu donanımları (maske, eldiven, gözlük vs.), bulaşıcı hastalık durumunda yapılması gerekenler hakkında eğitim verilmelidir. 2. Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışanların işyeri sağlık personeline, bulunmaması durumunda doğrudan sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesinin sağlanmalıdır. 3. Pandemi şüphesi …

Daha Fazla Oku
meb

MEB Tip 1 Diyabet Şeker Hastası Öğrenciler İçin Yönerge

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TİP 1 DİYABETLİ ÖĞRENCİLERİN OKUL/KURUMLARDA BAKIMI VE DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE MEB Tip 1 Diyabet Şeker Hastası Öğrenciler İçin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bakanlığımıza bağlı tüm resmi ve özel okul/kurumlarda eğitim gören Tip 1 diyabetli öğrencilerin okulda bakımı ve desteklenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.   …

Daha Fazla Oku
meb

Ortaokul Telafi Eğitim Öneri Formu

Ortaokul Telafi Eğitim Formu İLİ ….. OKULU:          …………. ORTAOKULU İLÇE……. OKUL TÜRÜ: S.NO SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1                                                                                                            Telafi Eğitimi ile ilgili ülke / il düzeyindeki genel ve kurumunuza özgü uygulamalar neler olmalıdır?   Uzun bir süredir okul ortamından uzak kalan öğrenciler için öncelikle psikososyal  bir destek sağlanmalı ve ortalama işlenmemiş olan 3 ünite sıkıştırılmış bir şekilde …

Daha Fazla Oku
meb e1481353323579

E-Müfredat Yıllık Plan Nasıl Girilir

E-Müfredat Yıllık Plan Nasıl Girilir YÖNERGE Yıllık Plan girilirken izlenecek yollar 1.E-müfredat 2.Mebbis ile giriş 3.Yıllık plan 4.Eğitim Kurumu İşlemleri 5.Yıllık Plan Hazırlama 6.Haftalar sekmesinden plan yapacağın haftayı seç 7.Sınıf sekmesinden 1 sınıfı seç 8. Planı zümre olarak yapmak istiyorum seç 9.Planın ilişkili olduğu zümre toplantısını seç 10. Derslerden önünde 2017 yazan yerlerden dersleri seç Kazanımları gir Kazanım ekle butonuna …

Daha Fazla Oku
yil sonu islemleri

İlkokullarda 1.Dönem Sonunda Yapılması Gerekenler Nelerdir

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı dönem sonu yapılacak iş ve işlemler; 1-Ders notu girişlerinin yapılması, a-İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “ÇOK İYİ”, “İYİ” ve “GELİŞTİRİLMELİ” şeklinde gösterilir. b-İlkokul 4 üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile …

Daha Fazla Oku
meb e1481353323579

2018 Öğretmen Mazeret Bağlı Atama Duyurusu Yayımlandı

2018 Öğretmen Mazeret Bağlı Atama Duyurusu Yayımlandı Milli Eğitim Bakanlığı 2018 ara dönem mazeret bağlı yer değiştirme atama başvuru kılavuzu yayımlandı. 2018 Ocak Ayı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu ile Valiliklere Gönderilen Yazı İçin Tıklayınız

Daha Fazla Oku
memurlarin isten ayrilmasi

Özel Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Özlük Hakları Özeti

Özel Okullarda Çalışan Öğretmen ve Yöneticilerin Özlük Hakları ve Disiplin Yönetmeliği • İhtiyaç halinde resmi okullarda görevli öğretmenlerden asli görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saatini doldurmak kaydıyla; Çalıştıkları kurumun izni ile bu okullarda AYLIK KARŞILIĞI OKUTMAK ZORUNDA OLDUKLARI HAFTALIK DERS SAATİ SAYISININ YARISI KADAR ücretli ders verebilirler. • Öğretmenlik mesleğini yapma niteliğini taşıyan diğer Devlet Memurları, …

Daha Fazla Oku
rehberlih hizmetleri Yürütme Kurulu

Rehberlik Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Nedir ve Görevleri

Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu • Yılda EN AZ 3 SEFER toplanırlar • Birinci ve ikinci dönem başlarında ve ders yılı tamamlandığı ay içinde toplanırlar Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu • Okul müdür başkanlığında Müdür Yardımcıları Psikolojik Danışmanlar Her sınıf seviyesinden seçilecek en az birer SINIF REHBER ÖĞRETMENİ Disiplin Kurulundan bir Temsilci Okul Aile Birliği ve …

Daha Fazla Oku