Ana Sayfa / Yönetmelik ve Mevzuat

Yönetmelik ve Mevzuat

Bu bölümde yönetmelik ve mevzuatlara ayrıca kariyer sınavları hakkında bilgiler bu bölümde yer almaktadır

E-Müfredat Yıllık Plan Nasıl Girilir

E-Müfredat Yıllık Plan Nasıl Girilir YÖNERGE Yıllık Plan girilirken izlenecek yollar 1.E-müfredat 2.Mebbis ile giriş 3.Yıllık plan 4.Eğitim Kurumu İşlemleri 5.Yıllık Plan Hazırlama 6.Haftalar sekmesinden plan yapacağın haftayı seç 7.Sınıf sekmesinden 1 sınıfı seç 8. Planı zümre olarak yapmak istiyorum seç 9.Planın ilişkili olduğu zümre toplantısını seç 10. Derslerden önünde 2017 yazan yerlerden dersleri seç Kazanımları gir Kazanım ekle butonuna …

Devamını Oku »

İlkokullarda 1.Dönem Sonunda Yapılması Gerekenler Nelerdir

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı dönem sonu yapılacak iş ve işlemler; 1-Ders notu girişlerinin yapılması, a-İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “ÇOK İYİ”, “İYİ” ve “GELİŞTİRİLMELİ” şeklinde gösterilir. b-İlkokul 4 üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile …

Devamını Oku »

2018 Öğretmen Mazeret Bağlı Atama Duyurusu Yayımlandı

2018 Öğretmen Mazeret Bağlı Atama Duyurusu Yayımlandı Milli Eğitim Bakanlığı 2018 ara dönem mazeret bağlı yer değiştirme atama başvuru kılavuzu yayımlandı. 2018 Ocak Ayı Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu ile Valiliklere Gönderilen Yazı İçin Tıklayınız

Devamını Oku »

Özel Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Özlük Hakları Özeti

Özel Okullarda Çalışan Öğretmen ve Yöneticilerin Özlük Hakları ve Disiplin Yönetmeliği • İhtiyaç halinde resmi okullarda görevli öğretmenlerden asli görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saatini doldurmak kaydıyla; Çalıştıkları kurumun izni ile bu okullarda AYLIK KARŞILIĞI OKUTMAK ZORUNDA OLDUKLARI HAFTALIK DERS SAATİ SAYISININ YARISI KADAR ücretli ders verebilirler. • Öğretmenlik mesleğini yapma niteliğini taşıyan diğer Devlet Memurları, …

Devamını Oku »

Rehberlik Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Nedir ve Görevleri

Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu • Yılda EN AZ 3 SEFER toplanırlar • Birinci ve ikinci dönem başlarında ve ders yılı tamamlandığı ay içinde toplanırlar Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu • Okul müdür başkanlığında Müdür Yardımcıları Psikolojik Danışmanlar Her sınıf seviyesinden seçilecek en az birer SINIF REHBER ÖĞRETMENİ Disiplin Kurulundan bir Temsilci Okul Aile Birliği ve …

Devamını Oku »

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Önemli Maddeler

İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Sosyal Etkinlik • Öğrenci kulübü • Gezi • Toplum hizmet • Yarışma • Yayın Gösteri • Tiyatro • Spor • Münazara vb. Her öğrenci EN AZ 1 SANAT yada SPOR dalına ilişkilendirilir. Etkinlikler, DERS SAATİ DIŞINDA yapılır. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı GENÇLİK MERKEZLERİNDEN yararlanılabilir. Gelir Gider, İş ve İşlemler OKUL AİLE BİRLİĞİ …

Devamını Oku »

657 Kanuna Göre Memurluğun Sona Ermesi

MEMURLUĞUN SONA ERMESİ ÇEKİLME: • Memur kurumuna yazılı olarak müracaat ederek memurluktan çekilebilir. • 10 gün göreve devam edilmezse memuriyetten çekildi sayılır. • Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. • Eğer 1 aya kadar kimse gelmezse üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü bir mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla 1 ay …

Devamını Oku »

Devlet Memurların Uyması Gereken Yasaklar

YASAKLAR • Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı Memurlar; kamu hizmetlerini aksatacak şekilde memurluktan kasıtlı olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya görevlerine gelipte hizmetlerin ve işlerin yavaşlatılması veya aksatılmasına yönelik eylem ve hareketlerde bulunmaları yasaktır. • Grev Yasağı • Ticaret ve Diğer Kazanç Getiren Faaliyetlerde Bulunma Yasağı Memurlar tacir ve esnaf olamazlar Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar. Kollektif …

Devamını Oku »

Memurların Genel Hakları Nelerdir

GENEL HAKLAR • Uygulamayı İsteme Hakkı : Kanunlar, Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen hükümlerin kendileri için uygulanmasını isteyebilirler. • Güvenlik: Kanunda yazan haller dışında memurun görevine son verilemez ve hakları elinden alınamaz. • Emeklilik • Çekilme • Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma: Memurlar; kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı Müracaat Amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerinden …

Devamını Oku »

Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir

Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları • Amirinden aldığı emri Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı görürse yerine getirmez ve bunu emri verene bildirir. Amir itiraza rağmen emrini yazılı olarak yenilerse, bu emri yapmaya mecburdur. Ancak emrin yapılmasından doğan sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Getirirse sorumluluktan kurtulamaz. • Kişisel Sorumluluk ve Zarar Kasıt, …

Devamını Oku »