Ana Sayfa / Yönetmelik ve Mevzuat (sayfa 2)

Yönetmelik ve Mevzuat

Bu bölümde yönetmelik ve mevzuatlara ayrıca kariyer sınavları hakkında bilgiler bu bölümde yer almaktadır

Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir

Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları • Amirinden aldığı emri Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı görürse yerine getirmez ve bunu emri verene bildirir. Amir itiraza rağmen emrini yazılı olarak yenilerse, bu emri yapmaya mecburdur. Ancak emrin yapılmasından doğan sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Getirirse sorumluluktan kurtulamaz. • Kişisel Sorumluluk ve Zarar Kasıt, …

Devamını Oku »

ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ OLAN PERSONEL

ÖZEL KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ OLAN PERSONEL • ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİ • HAKİMLER VE SAVCILAR • DANIŞTAY VE SAYIŞTAY ÜYELERİ • ÜNİVERSİTELERİN ; Ticari Bilimler Akademileri ; Mühendislik ve Mimarlık Akademileri ; Güzel Sanatlar Akademilerinin ; Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü • Cumhurbaşkanlığı SENFONİ ORKESTRASI • DEVLET TİYATROSU ve DEVLET OPERA BALESİ • GENELKURMAY MEHTERAN BÖLÜĞÜ • SPOR TOTO …

Devamını Oku »

DEVLET MEMURLARI KANUNU KAPSAYAN KURUMLAR.

DEVLET MEMURLARI KANUNU KAPSAYAN KURUMLAR. • Genel ve katma bütçe kurumları • İl özel idareleri • Belediyeler • İl özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar • Kanunlarla kurulan fonlar • Kefalet sandıklarında veya beden terbiyesi bölge müdürlüklerinde çalışan memurlarda uygulanır.

Devamını Oku »

2017 Ekim Norm Kadro Güncelleme Takvimi ve Güncel Yönetmelik

Norm kadro güncelleme 2017 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi 16-20 Ekim 2017 tarihleri arasında. Eğitim kurumlarından toplanan kurum detay raporu ve norm kadro veri girişi bilgilendirme tutanaklarının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi 21-24 Ekim 2017 tarihleri arasında. 25 Ekim – 8 Kasım 2017 tarihleri arasında. Girilen bilgilerin ve normların eğitim kurumu müdürlüklerince kontrol edilmesi 9-10 Kasım 2017 tarihleri arasında. …

Devamını Oku »

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Maddeler

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Maddeler MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Geçen Yerler:   1-Ortaöğretim kurumlarının amaçları MADDE 7, (2).fıkra, d) bendi, 1)alt bent   “1) İş, hizmet ve sağlık alanlarında ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslararası meslek standartlarına uygun nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerinin güncelleştirilmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilinci, …

Devamını Oku »

Öğrencilerde Ders Başarısına Sosyal ve Kültürel Çalışmaların Etkisi

Sosyal Etkinliklerin Amacı Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla öğrencilere; a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme, b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve …

Devamını Oku »

Yeni Müfredat İnkılap Tarihi 8.Sınıf Kazanımları

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI   ÜNİTE: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR İTA.8.1.1. Avrupa’daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti’nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar. a) Aydınlanma düşüncesi, Fransız İhtilali, Sanayi İnkılabı ve sömürgecilik konularına kısaca değinilir. b) Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I. Meşrutiyet, Kanun-i Esasi, II. Meşrutiyet konuları kısaca ele alınır. c) Osmanlı Devleti ile Avrupa …

Devamını Oku »

Yeni Müfredat Sosyal Bilgiler 7.Sınıf Kazanımları

SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI BİREY VE TOPLUM Bu öğrenme alanı işlenirken özgürlük ve sorumluluk gibi değerlerle iletişim ve medya okuryazarlığı gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır. SB.7.1.1. İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. SB.7.1.2. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. Seçilen bir mecranın …

Devamını Oku »

Yeni Müfredat Sosyal Bilgiler 6.Sınıf Kazanımları

SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI BİREY VE TOPLUM Bu öğrenme alanı işlenirken dayanışma ve yardımseverlik gibi değerlerle eleştirel düşünme ile zaman ve kronolojiyi algılama gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır. SB.6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler. SB.6.1.2. Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal, kültürel ve tarihî bağların etkisini analiz eder. Din, dil, tarih gibi kültürü oluşturan unsurlar ele …

Devamını Oku »

Yeni Müfredat Sosyal Bilgiler 5.Sınıf Kazanımları

SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI BİREY VE TOPLUM Bu öğrenme alanı işlenirken bilimsellik, aile birliğine önem verme ve sorumluluk gibi değerlerle sosyal katılım becerisinin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır. SB.5.1.1. Sosyal Bilgiler dersinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak kendi gelişimine katkısını fark eder. SB.5.1.2. Yakın çevresinde yaşanan bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar. SB.5.1.3. Katıldığı gruplarda aldığı …

Devamını Oku »