meb kitap
Meb kitap

Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir

Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları

• Amirinden aldığı emri Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı görürse yerine getirmez ve bunu emri verene bildirir. Amir itiraza rağmen emrini yazılı olarak yenilerse, bu emri yapmaya mecburdur. Ancak emrin yapılmasından doğan sorumluluk emri verene aittir.
Konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Getirirse sorumluluktan kurtulamaz.
• Kişisel Sorumluluk ve Zarar
Kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikten dolayı idare zarara uğratılmışsa;
Zarar ilgili memur tarafından RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN ödenir.
Olayın olduğu tarihte EN ALT DERECENİN BİRİNCİ KADEMESİNDE bulunan memurun BRÜT AYLIĞININ YARISINI GEÇMEYEN zararlar, kabul etmesi halinde disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu kararınca ilgili memur tarafından ödenir.
• Kişilerin Uğradıkları Zararlar
Kişiler uğradıkları zararlardan dolayı bu görevi yerine getiren personel aleyhine değil, İLGİLİ KURUM ALEYHİNE dava açarlar.
Eğer para ve para hükmünde değerli kâğıt zimmete geçirilirse geçirilen miktar dava sonucu beklenmeden HAZİNE tarafından hak sahibine ödenir.
Kurumun sorumlu personele rücu hakkı saklıdır.
• Mal Bildirimi
• Basına Bilgi Verme : Memurlar kamu görevleri hakkında basına bilgi veremezler.
Ancak Bakanın yetkili kılacağı, İllerde Valiler veya yetkili kılacağı görevliler bilgi verebilir
• Resmi Araç Ve Gereçlerin Yetki Verilen Alanlar Dışına Çıkarılmaması ve İadesi

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Tasinir yil sonu islemleri

TKYS yıl sonu işlemleri

İçindekiler1 TKYS YILSONU İŞLEMLERİ2 TKYS YILSONU İŞLEMLERİ TKYS YILSONU İŞLEMLERİ Burada anlatacağımız işlem basamakları yönetim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.