Ana Sayfa / Tarih

Tarih

Bu bölümde tarih konulu çeşitli paylaşımlar yer almaktadır

Niğbolu savaşı nedenleri ve sonuçları

Niğbolu savaşı (1396) Nedenleri: Osmanlıların sınırlarını Tuna Nehrine kadar genişletmek istemesi İstanbulun kuşatılması üzerine Bizansın Avrupalılardan yardım istemesi Osmanlıların Balkanlardan çıkarılmak istenmesi İTTİFAKA KATILANLAR Balkan devletleri, fransız, Alman ve İngiliz güçleridir SONUÇLARI: İstanbul kuşatması kaldırıldı Osmanlı Devletinin Avrupadaki baskısı arttı Eflak ve Boğdan Osmanlı üstünlüğünü tanıdı Bulgar krallığı tamamen ortadan kaldırıldı Abbasi Halifesi, Yıldırım Bayezite” Sultanılklimirun” ( Anadolunun sultanı) unvanını …

Devamını Oku »

Farabi Felsefesi Özet

FARABİ ( 870 – 950 ) MUALLİM-İ SANİ YY İSLAM’IN ALTIN YILI Kindi’den sonra İslam Felsefesinin en önemli kişisidir. Kindi’ye göre daha sistematik, orijinal ve kapsamlıdır. Kendisini Antik- Helenistik felsefenin mirasçısı olarak görür ve İslam dünyasına bu mirası tanıtmıştır. Yeni Eflatunculuk , Aristo ve Platon’un karışımını karşımıza çıkarır. Kindi’den sonra Yeni-Platoncu çizgide kendine has orijinal sistem kuran ilk büyük filozof. …

Devamını Oku »

İnkılap Tarihi 9.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Sorusu

       2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………… 11/A, 11/B ve 11/C SINIFLARI T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 1. DÖNEM 1.  ORTAK YAZILISI   ADI SOYADI:……………    ………………………              NO:………….. PUAN:………   Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(80 puan)          1.Birinci Dünya Savaşı bittiğinde İttifak Devletleri yenilmişti. Osmanlı Devleti gibi imparatorluk özelliği taşıyan devletler yıkılmış, Versay antlaşması gibi şartları ağır olan antlaşmalar imzalanmıştı. Bununla …

Devamını Oku »

Müteferrika Matbaası’nda Vankulu Lugatı’ndan sonra basılan eserler

Müteferrika Matbaası’nda Vankulu Lugatı’ndan sonra basılan eserler nelerdir ? –      1729’da : KâtibÇelebi’nin Tuhfetü’l-Kibârfi  Esfâri’l-Bihâr’ı ile Tarih-i Seyyah der Beyân-ı Zuhur-ı Ağvâniyân veİnhidam-ı Devlet-i Safeviyan –      1730’da : Tarih-i Hind-i Garbi, Tarih-i Timur-iGürkan, Tarih-i Mısri’l-Cedid ve Tarih-i Mısri’l-Kadim, Gülşen-i Hülefâ ile GrammaireTurque –      1732’de : İbrahim Müteferrika’nın Usulü’l-Hikem fî Nizâmi’l-Ümem’i ile Fuyuzât-ı Mıknatısiyye; –      1733’te  : Kâtip Çelebi’nin Takvimü’t-Tevarih’i; –       1734’te: İlk Vekayinüvis Mustafa …

Devamını Oku »

Osmanlı Devletindeki Değerli Maden Kıtlığı Sorunu

Osmanlı Devletinde değerli madenlerin kıtlığı daha Fatih Sultan Mehmet zamanından itibaren hissedilmeye başlanmıştır. Bu soruna çözüm bulmak için çareler arana durmuştur. Bu çarelerden biride Fatih Sultan Mehmet’in doğu bölgelerine göndermiş olduğu fermandır. Bu fermanda doğu bölgelerinde altın ve gömüş kaçakcılığı yapanlarının mallarına el konulması gerektiğidir. Ayrıca doğu ile yapılan ticarette mal satmak birinci koşul olarak konulmuştur. Tüm bu tedbirlerin alınmasının …

Devamını Oku »

Osmanlı’da Öşriyye Toprak

Öşriyye topraklarının kullanma yetkisi tamamen müslümanlara aittir. Bu topraklar ya fethedilmeden önce yerli müslümanlara aittir yada fethedildikten sonra bu topraklara müslümanlar yerleştirilmiştir. Bu topraklar miras olarak bırakılabilir, satılır, vakıfa bırakılabilir yada parçalanabilinir. Mülküyet hakkı tamamen sahibine aittir. Fakat toprak sahibi öşür ve çift resmi adında 2 adet vergisini devlete verir. Öşür vergisi  yüzde 10 dur fakat bazı bölgelerde bu oran …

Devamını Oku »

ORTA DOĞU’DA MANDA YÖNETİMLERİN KURULMASI

ORTA DOĞU’DA MANDA YÖNETİMLERİN KURULMASI İngiltere ve Fransa San Remo Konferansı’nda Ortadoğu ülkelerini paylaştılar. Buna göre Fransa, Suriye ve Lübnan’da; İngiltere ise Irak, Filistin ve Ürdün’de manda yönetimler kurdu. a)      İngiltere ve Orta Doğu 1-Arabistan Yarımadası: Mekke Emiri Şerif Hüseyin Savaş bittikten kısa bir süre sonra kendini Arap ülkelerinin kralı ilan ederken, oğullarını da Ürdün ve Irak’a kral tayin etti.1924 …

Devamını Oku »

Kindah- Kinda Krallığı Arabistan

Arabistan’da islamiyet öncesi hakkında fazla tarihi bir bilgi yoktur. Daha çok efsaneler vardır. Arap tarihinde islamiyet öncesi bilinen kurdukları tek krallık kinda krallığıdır. Araplar genelde monarşiye karşı gelmişlerdir. Mekke gibi şehir devletlerinde ise kendi aralarında seçtikleri reisler şehirleri yönetirdi.

Devamını Oku »

Eğitimde Yeni Yönelimler (Yaklaşımlar)

  ÇOKLU ZEKA KURAMI Eğitimin ana materyallerinden biri de zekadır. Zeka soyut bir kavram olduğu için üzerinde uzun yıllar düşünülmüş. Tanımı yapılmaya çalışılmış. Zekanın testlerden alınan puanlar, çabuk kavrayabilme, hızlı düşünme ve problemleri çözeme becerisi olarak tanımlanmış. Zekanın ölçülmesi için ilk çalışmayı Alfred Binet (1900) tarafından çalışma başlatılmış. Daha sonra bu çalışma giderek geliştirilmiş. Piaget ise bu zeka ölçme sitemine …

Devamını Oku »

Osmanlı da Memur Yetiştirilen Okulların Açılması

Osmanlı da Memur Yetiştirilen Okulların Açılması Osmanlı Devleti‘nde ilk memur yetiştirmek amacıyla 1862 yılında Maarif-i Ummumiye Nazırlığı tarafından Mekteb-i Eklam adı ile açılır. İsim bir süre sonra Mehrec-i Eklam olarak değiştirilir. Okulun öğretim süresi 3 yıl devamlıdır ve rüştiye üstü bir okuldur. Öğretim programlarında Arapça, Frasça, Türk dili, Fransızca, Cebir, fizik, cağrafya, tarih dersleri vardır. 1864 yılında 27 öğrenciyi mezun …

Devamını Oku »