ANASAYFA / Tarih (sayfa 4)

Tarih

Bu bölümde tarih konulu çeşitli paylaşımlar yer almaktadır

Osmanlı Devleti Vak’a-i Vakvakıyye – Çınar Vakası

4.Mehmet tahta geçtiğinde sadece 7 yaşındaydı. Devleti haliyle paşalar, vezirler babaannesi Mahpeyker Kösem Sultan ve annesi Turhan Hatice Sultan yönetirler. Yaklaşık 8 ayda bir veziriazam değiştirilir. En önemlisi ülke ekonomik olarak dar boğaza girmişti. Gelecek 2 yılın gelirleri harcanıyordu. Paranın değeri düşmüş. Akçelerin alım gücü zayıflamıştı çünkü arayı son derece düşürülmüştü. Askerler ücretlerini alamıyorlardı. Esnaf, asker, halk bu durumdan son …

Daha Fazla Oku

1.İbrahim ve Cinci Hoca

1.İbrahim 4.Murad‘ın zamansız ölümü ve arkasında erkek çocuk bırakamaması sonucu ansızın tahta geçti. Amca oğlu I.Mustafa gibi kafes hayatı süren 1.İbrahim arkasından sürgülü kapı arkasında her an ölüm korkusu ile yaşıyordu. Padişan’ın ölüm haberi getirenlere inanmamış kapıyı açmamakta direniyordu.Kapı kilidi kırılarak Murad’ın cenazesini görmesi ile derin bir oh çekti ve tahta oturdu. I.İbrahim ‘nın en büyük çilesi baş ağrısıydı ve …

Daha Fazla Oku

VI.Murad’ın Kas Gücü

4.Murad 1623-1640 yılları arasında hükümdarlık yapmıştır.  Dördüncü Murad’ın tahta oturması biraz çetrefilli olmuştur. Şöyle ki; I.Ahmed ölümü ile akıl sağlığı yerinde olmayan I.Mustafa Tahta bazı vezirlerin desteği ve annesi Köse sultanın verdiği rüşvet ile başa geçmiştir. Sokaklara altın paraları saçması ve daha bir çok dengesiz hareketli sonucu Genç Osman tahta geçer. Genç Osman’nın tecrübesizlikleri ve tahtın ilk yılların askerlere sert …

Daha Fazla Oku

Dördüncü Murad Tek Eşi Vardı

İslamiyete göre bir erkek 3 kadın ile evlenebilmektedir. Eskiden savaşların çok olması hali ile erkek nüfusunun ölmesi sonucu bir çok kadın tek başına yaşamının zor olduğu günlerde dul kalıyorlar ve hayatlarını sürdürmekte zorlanıyorlardı.  Padişahlarımız genellikler 3 hanım ile evlidirler. Saraylarında yüzlerce esir genç kızlar bulunmasına rağmen 3 kadın ile evli olan padişahların bu hanımlardan olan erkek çocuklarının taht hakları mevcuttu. …

Daha Fazla Oku

Kuyucu Murad Paşaya Neden Kuyucu Denildi.

I.Süleyman zamanında başlayan celali isyanları I.Ahmed zamanında iyici güçlenmişti. Osmanlı devlet ordusu Anadoludaki isyancılara sürekli yeniliyordu. Sayıları yüzbinlere varan isyancıların sayısı her geçen gün artmakta idi. Bu artışa neden olan sınırları artmaması durması ve hatta küçülmesi. Savaşta yenilgilerin artması asker kaçakları sayısının fazlalaşması vb. I.ahmed genç yaşta padişah olmuştu ve bu sorunu çözmek istiyordu. İsyanları bastırmak için aslen Hırvat olan …

Daha Fazla Oku

I.Ahmet Padişah Olduktan Sonra Sünnet Oldu

Babası III.Mehmed’in genç yaşta ölümü ayrıca 19.Yaşlarında iki tane oğlunu sağ iken boğdurmak zorunda kalması ile I.Ahmet 14 yaşında padişah oldu. Anadolu da başlayan celali isyanları sonucu I.Ahmed sancağa gönderilmemişti. Sarayda yetişmişti.Artık padişahların tamamı sancağa çıkmamış saraydan tahta oturmuşlardır. I.Ahmed son derece dindardı .Bu yüzden kendisine sultan deniliyordu. Koskoca padişah şehini sık sık saraya çağırıyor. Abdest suyunu döküyor havlusunu taşıyordu. Bırakın …

Daha Fazla Oku

Safiye Sultan Kimin Eşi, Nereli, Gerçek Adı

Safiye Sultan III.Murad’ın eşidir. Entrikaları ile ünlü padişah hanımların başında gelir. Aslen Venediklidir. Daha sonra devşirilmiş. Müslüman olmuş. Sarayda aldığı eğitim ile Osmanlı gelenek, örf ve adetlerini öğrenmiştir. Gerçek adı Venedikli Bafa olarak bilinir. Rüşveti sevdiği söylenmektedir. Oğlu III.Mehmet devletin başına geçmiştir. Bir rivayete göre Safiye Sultan oğlu Manisa sancağına çıkmadan önce ona bir tas gösterir bu tas ile sana …

Daha Fazla Oku

Kutadgu Bilig’e Göre Güçlü Devlet Olmanın Şartları

Yusuf Has Hacip’in yazmış olduğu Türk ve dünya tarihi açısından büyük bir önem taşıyan Kutabgu Bilig‘e göre güçlü bir devlet olabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır.Bu şartları yerine getiren devlet kısa sürede dünyanın en güçlü, zengin ve huzurlu devleti olur. 1.Paranın ayarını bozmamak.Yani paranın içindeki değerli madenlerinin oranını düşürmemek. 2.Devleti adaletli kanunlarla yönetmeli.Zayıf güçlünün karşısında ezilmemeli. 3.Teröristleri ortadan kaldırmalı.Devlette bir huzur …

Daha Fazla Oku