ANASAYFA / Ders Notları / Özel Alt Sınıflardaki Öğretmenler Hakkında Ek Ders Ücreti Görüş Yazısı

Özel Alt Sınıflardaki Öğretmenler Hakkında Ek Ders Ücreti Görüş Yazısı

Bilindiği gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176’ncı maddesinde; ek ders ücretlerinin, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere % 25 fazlasıyla ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
Diğer taraftan ilgi (b) Genelge’nin 22’nci sırasında; “Bu hüküm kapsamında fazla ödemeden yararlanacaklar; aralarında rehberlik ve araştırma merkezlerinin de bulunduğu özel eğitim amaçlı açılan her derece ve türdeki eğitim kurumları yönetici ve öğretmenleri ile bu öğrencilere yönelik olarak eğitim faaliyetinin yürütüldüğü ilköğretim okulları bünyesinde açılan özel sınıflarda görevli öğretmenler olacaktır. Bünyesinde özel sınıf bulunan ilköğretim okulları tümüyle özel eğitim amaçlı olmadıklarından, bu okulların yöneticileri söz konusu fazla ödemeden yararlanamayacaklardır.” açıklamasına yer verilmiştir.
Bu çerçevede, söz konusu okulların özel alt sınıflarında görevli özel eğitim öğretmenlerine ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenmesi gerektiğinden, bu öğretmenlerin mesleki çalışma sürelerinde yararlandırıldıkları ek ders ücretlerinin de belirtilen oranda fazlasıyla ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Hamza AYDOĞDU
Bakan a.
Genel Müdür

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir