Anasayfa / Ders Notları / Tarihteki Önemli Savaşlar ve Seferler

Tarihteki Önemli Savaşlar ve Seferler

çanakkale savaşıTarihteki Önemli Savaşlar ve Seferler

Talas Savaşı 751: Türkler islamiyetle tanıştılar.

Haçlı Savaşları: Kutsal yerleri fetih, Doğunun zenginlikleri, Avrupa’daki ekonominin zayıflaması, Anadolu Selçuklu ilerleyişinin durdurulmak istenmesi gibi…

Dandanakan Savaşı 1040: Bu savaştan sonra Büyük Selçuklu Devleti kurulurken, Gazne Devleti yıkılış sürecine girmiştir.

Pasinler savaşı 1048: İlk Bizans- Selçuklu savaşı ve Bizansa karşı ilk zafer.

Malazgirt Savaşı 1071: Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.

Katvan Savaşı 1141: Büyük Selçuklu yıkılış sürecine girdi.

Miryakefelon savaşı 1176: Anadolu’nun Türk hakimiyeti altında kalmasını kesinleştiren savaştır.

Yassıçemen Savaşı 1230: Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Aladdin Keykubat Harzemşahları yenmiştir. Bundan sonra Moğollar harzemşahlerı tarihten silmiştir.

Kösedağ savaşı 1243: İlhanlı Devleti Anadolu Selçuklu yıkılış sürecine soktu.

Koyunhisar (bafeon) savaşı 1302: Osmanlı’nın Bizans’a karşı ilk savaşı ve zaferi.

Sırsındığı Savaşı 1364: Edirne’nin alınmasına tepki olarak gelen Haçlı ordusu yenildi.

Çirmen Savaşı 1371: Sırpların kurduğu Haçlı ordusu yenilgiye uğratıldı.

  1. Kosova Savaşı: Sırpların Osmanlıyı Balkanlardan atmaya çalışan Haçlı ordusu yenildiç

Niğbolu savaşı 1396: Bu zaferden sonra Bulgaristan tamamen Türk topraklarına katıldı. Bu zafer Anadolu Türk Birliğinin sağlanmasında da etkili oldu.

Ankara savaşı 1402: Osmanlı’nın siyasi birliği bozuldu ve devlet tekrar beyliklere ayrıldı. Fetret devrine girildi. !413te Çelebi Mehmet siyasi birliği tekrar sağladı (2. kurucu denir).

Edirne-Segedin anlaşması 1444: Şuanki Balkan sınırı (tuna nehri)

Varna savaşı 1444: Osmanlıyı Avrupa’dan atma ümitleri sona ermiştir.

  1. Kosova Savaşı 1448: Osmanlı’nın Balkanlar’daki hakimiyeti kabul edildi.

İstanbul’un fethi 1453: Ortaçağ kapandı Yeni çağ açıldı. Osmanlı Yükselme dönemine girdi. Karadeniz-Akdeniz ticaret yolu Osmanlılara geçti. Avrupa’da Reform ve Rönesans haraketleri başladı.

Otlukbeli savaşı 1473: Osmanlılar Akkoyunlu devletini yıktılar.

Otronto Seferi 1480: Katoliklerin merkezi Vatikan’ı ele geçirmek için yapılmıştır.

Çaldıran savaşı 1514: Doğu Anadolu’daki Şiilik tehlikesi ortadan kalktı. İpek yolu Osmanlılara geçti.

Turnadağ Savaşı 1515: Yavuz Sultan Selim Anadolu Türk birliğini kesin olarak sağladı

Mercıdabık savaşı 1516: Suriye Filistin alındı

Ridaniye savaşı 1517: Memlük devleti komple Osmanlıların oldu.

Mohaç savaşı 1526: Macaristan Osmanlıya bağlandı ve Fransa kralı esaretten kurtarıldı.

İstanbul Anlaşması 1533: İlk Osmanlı Avusturya antlaşması. Avusturya Kralı Osmanlı sadrazamına denk sayılacak. (Zitvatorok anlaşmasına kadar.)

Kapitülasyon Anlaşması 1535: Lozan anlaşmasına kadar verilen kapitülasyonların önüne geçilemeyecek.

Belgrat’ın fethi 1521: Macarlardan Belgrat’ın alınmasıyla Orta Avrupa’nın kapıları Osmanlılara açıldı. Bundan sonraki Avrupa seferlerinde önemli bir üs olarak kullanıldı.

Preveze deniz seferi 1538: Akdeniz’ deki Osmanlı hakimiyeti kesinlik kazanarak Akdeniz bir Türk gölü haline getirilmiştir.

Hint Deniz seferi 1538-1553: Arap yarımadası Habeşistan, Sudan, Eritre Osmanlılara geçti. Kızıldeniz bir Türk gölü oldu. Piri Reis ‘itab-ı Bahriye’ (Deniz Kitabı) Seyd-i Ali Reis Miratül Memalik (Memleketlerin Aynası)eserlerini yazdılar.

Amasya Anlaşması 1555: İlk Osmanlı İran anlaşması.

Kıbrıs’ın Fethi 1571: Doğu Akdeniz tamamen Osmanlı egemenliğine girdi. İnebahtı savaşına neden oldu.

Rodos’un fethi 1522: Sean Jean Şovalyelerinin korsanlık yapıp Türk donanmasına zarar vermesidir.

  1. Viyana Kuşatması 1529: Ferdinand Osmanlı himayesindeki Macaristan’a saldırdığından yapılmıştır. Ancak olumsuz koşullardan dolayı kuşatmayı kaldırarak İstanbula döndü.

Zigetvar seferi 1566: Kanuni’nin son seferidir. Zigetvar kalesi fethedilmiştir.

Malta severi 1565: Rodos adasından kaçan şövalyelerin Osmanlı donanmasına zarar vermesinden dolayı fethedişmiştir.

İnebahtı deniz savaşı 1571: Osmanlı Donanmasının tamımı yok edildi.

Meşele Savaşı ve Ferhat paşa antlaşması 1590: Doğu’da en geniş sınırlara ulaştı.

Haçova seferi 1596: Osmanlı tarihinin zaferle sonuçlanan SON büyük zaferi.

Zitvatorok anlaşması 1606: İstanbul anlaşmasından beri Avusturya kralı Osmanlı sadrazamına eşit sayılırken Bu antlaşmayla beraber Bu antlaşmayla Osmanlı Padişahı ve Avusturya Kralı denk sayıldı. Böylece Osmanlı Orta Avrupa’daki üstünlüğünü kaybetmeye başladı.

Nasuh Paşa Antlaşması 1612: Ferhat Paşa ile alınan yerler geri verilecek. Karşılığında her yıl 200 yük ipek alınacak.

Serav Anlaşması 1618: Sınırlar Nasuh Paşaya göre belirlendi. Yıllık vergi 100yüke indirildi

Hotin anlaşması 1621: Genç Osmanın başkaldıran Yeniçeri ocağını kapatacağını söylemesi onun öldürülmesine sebep oldu.

Revan seferi 1637: Revan alındı.

Bağdat seferi 1638: Anadolu’daki eşkıya ve asilerden temizlendi, Bağdat alındı.

Kasr-ı Şirin Anlaşması 1639: Türk-İran sınırı bugünkü haliyle çizildi. Bağdatve Musul Osmanlıda kaldı.

Vasvar Anlaşması 1634: Uyvar kalesi, Erdel, Osmanlılara kaldı.

Bucaş anlaşması 1672: Batı’daki son toprak kazanılan anlaşmadı. Aynı zamanda en geniş batı sınırlarına ulaşılmıştır.

Karlofça Anlaşması 1699: Osmanlının toprak kaybettiği ilk anlaşma. Osmanlı gerilemeye girmiştir.

 

  1. Viyana Kuşatması 1683: Sakarya Savaşın(1921)’a kadar olan geri çekilme başlamıştır.

İstanbul Anlaşması 1700: Azak kalesi Ruslara verildi ve Ruslar İstanbul’da elçi bulundurabileceklerdi.

Hakkında Sosyal Bilgiler

Bir yorum

  1. Türk tarihinde ki en önemli savaşlar deseniz daha doğru olurdu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi İpek yolu Asya, Afrika ve Avrupa’yı bir birbirine ...