7.Sınıf Sosyal Bilgiler 3.Ünite Türk Tarihine Yolculuk Çalışma

 • Türkler Oğuzlardandır.
 • Türklere Anadolunun Kapısının Açıldığı Savaş Malazgrit Savaşıdır.1071 yılında yapılmıştır.
 • Süleyman Şah Orta Anadolu ve İzniği 1075 yılında fethetti.
 • Böylece Türkiye Selçuklu Devleti Kuruldu.
 • Türkler fethettikleri yerlere Türkmenleri yerleştirerek Anadolunuın Türkleşmesini sağladılar.
 • Yeni yerleşim yerleri kurarak buralara Türkçe İsimler verdiler.
 • Anadolu’nun Türkleşmesi sürecine katkısı olan diğer önemli eserler kervansaraylardır.
 • İlk Haçlı Seferi 1096 yılında başlamıştır.İznik,Çukurova,Antakya ve Küdüs’ü aldılar.Burada bir Latin Krallığı Kurdular.
 • Haçlı Seferi 1147 yılında başlamıştır.Alman İmparotorluğu ile Konya Ovasında savaşan Türkler onları geri püskürttü.
 • Miryekefelon Savaşı 1176 yılında yapıldı.Denizli-Kumdanlı’da yapıldı.Bu savaşla Anadolu bir Türk yurdu oldu.
 • Haçlı Seferi 1189 yılında başlamıştır.Kudüs’ü geri almak isteyen Haçlılar bunu başaramamıştır.
 • Haçlı Seferi 1202 yılında başlamıştır.Ama İstanbula saldırdılar.
 • Türkiye Selçuklu Devleti 1205 I.Gıyasettin Keyhüsrev Döneminde yükselişe geçti.
 • Alaattin Keykubat döneminde en parlak dönemini yaşadı.
 • 1243 yılında Kösedağ Savaşı yapıldı.Moğollar Türkleri Yendi.
 • Türkler Kayı boyundandır.
 • Kayılar ilk zamanlarda Doğu Anadoluya yerleşti.13.yy ortalarında Ankaranın Karacadağ yöresine yerleştiler.Daha sonra Ertuğrul Gazi liderliğinde Söğüt’e yerleştiler.
 • Ertuğrul Beyi’in 1281’de ölümü üzerine yerine oğlu Osman Bey geçti.
 • Tefkur:Bizans Valileri
 • Osman Bey,Karacahisar Kalesi ile Bilecik,İnegöl,Yarhisar ve Yenişehir’i topraklarına kattı.
 • Osmanlı Devletinin güçlenmesinde Osmanlı padişahlarının adaletli ve hoşgörülü yönetimin de rolü vardır.
 • 1302 yılında Koyunhisar Savaşı yapıldı.Osman Bey bu savaşı kazandı.
 • 1320 yılında yönetim Orhan Bey’e geçti.
 • Orhan Bey Bursa’yı fethetti ve burayı başkent yaptı.Maltepe Savaşında Bizans’ı yendi.İznik ve İzmit’i aldı.
 • 1345 yılında Karesi Beyliği Osmanlı Devletine geçerek ilk donanma kuruldu.
 • Süleyman Paşa Yönetimi ile Rumeli’de fetihler başladı.(1353).
 • Rumelideki Fetihler I.Murat döneminde’de devam etti.(1362)
 • Murat ilk olarak Edirneyi fethetti ve burayı başkent yaptı.
 • İskan:Yerleştirme.
 • Orhan Bey döneminde ilk düzenli ordu kuruldu.Yaya ve müsallem adlarıyla piyade ve süvarilerden oluşur.
 • İlk Osmanlı Denizcisi Karamürsel Alp’tır.
 • Kapıkulu askerleri devşirme sistemi ile yetiştirlirdi.
 • Yeniçeriler üç ayda bir ulufe denilen maaş alırlardı.
 • Yeniçeri Ocağı 1826 yılında Osmanlı padişahı II.Mahmut tarafından kaldırıldı.
 • İstanbul’un Fethi 1453 yılında oldu.
 • FSM Yıldırım Bayezit’in yaptırdığı Anadolu Hisarı’nın karşısına Rumeli Hisarını yaptırdı.
 • İstanbul Kuşatması 6 Nisan 1453’te başladı.Elli üç gün sonunda 29 Mayıs 1453 yılında sona erdi.
 • Fetihin Sonucunda Bizans İmparotorluğu ortadan kalktı,Feodolite çöktü ve Yeni Çağ başladı.
 • Fatih Sultan Mehmet Karadenizi Almak İçin;Amasra,Sinop,Trabzon ve Kefe’yi aldı.
 • Rodos’un Fethi 1522 yılında oldu.Böylece Doğu Akdeniz Osmanlının Oldu.
 • Kanuni Döneminde Türk denizciliği en üst seviyede idi.
 • Hızır Reis bu dönemde kaptanıderyalığa atandı.
 • 28 Eylül 1538 yılında Preveze Deniz Savaşı yapıldı.
 • 1571 yılında Kıbrıs’ın Fethi ve İnebahtı Deniz Savaşı Gerçekleşti.
 • 1699 yılında Girit alındı.
 • 1770 yılında Çeşme Vakası,1853 yılında Sinop Baskını Yaşandı.
 • Edirne’de Mimar Sinanın Ustalık Eseri Selimiye Camii vardır.Yapımına 1568 yılında başlandı ve 1575 yılında bitirildi.
 • Edrinedeki çarşılardan bazıları şunlardır:Bedesten,Selimiye Arastası ve Ali Paşa çarşısı.
 • Edirnede güzel tatlar mevcuttur:Deva-i misk helvası gibi

 

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2024 Yeni Seçmeli Derslerin Öğretim Programları Yayımlandı

2023 – 2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir