Halkçılık İlkesi ve Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

halkçılık ilkesiHALKÇILIK; Kazanım; Milli egemenlik, eşitlik, adalet, demokratik hak kavramlarını Atatürkçü düşünce sistemindeki halkçılık ilkesi ile ilişkilendirir. Amaç; Türk toplumunu oluşturan her bireyin, her alanda eşit kabul edildiğinin ve devletin hiçbir ayrım yapmadan vatandaşlarının yararına çalıştığının kavratılması Anahtar Kelimeler Eşitlik Sosyal adalet Sosyal dayanışma Topluma hizmet Halkçılık ilkesinin dayandığı temel esaslar;

Halkçılık İlkesi ve Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

1. Halk yönetimi ve demokrasi

2. Herkesin eşit olması, hiçbir kişi veya zümreye ayrıcalık tanınmaması

3. Sınıf mücadelesinin toplumda ayrılıklara yol açmaması ve toplumun dayanışma içinde bulunmasıdır.

 Dolayısıyla halkçılık ilkesi hem cumhuriyetçilik, hem de milliyetçilik ilkelerinin bir sonucudur.

 Halkçılık ilkesi, kişilerin dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet ve siyasi görüş farkı gözetmeksizin kanunlar önünde eşit olmasını öngörür.

 Halkçılık, kanunlar önünde eşitliği gerektirir.

 Toplum hayatında her türlü ayrımcılığı reddeder.

 Atatürk’ün halkçılık anlayışı, toplumun ve her ferdinin mutluluğunu gözetir.

 Atatürk’ün halkçılık anlayışı, sosyal adalete, sosyal güvenliğe, adaletli gelir dağılımına büyük önem verirken toplumsal dayanışmayı da öngörür.

 Atatürk, halk ile millet kavramlarını aynı anlamda kullanmış ve bu düşüncesini “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına, Türk milleti denir.” şeklinde ifade etmiştir.

 Halkçılık ilkesinde “Devlet, millet içindir.” anlayışı hâkimdir.

 Halkçılık ilkesi birey, sınıf, aile veya zümre üstünlüğünü kabul etmez. Ayrıcalıklı bir sınıf kavramı yoktur ve olamaz. Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar;

Halkcilik Ilkesi ve Dogrultusunda Yapilan Inkilaplar
Halkçılık İlkesi ve Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

1. Cumhuriyetin İlanı

2. Kılık Kıyafet Kanunun kabulü

3. Yeni Türk Harflerinin Kabulü

4. Millet Mekteplerinin açılması

5. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilerek siyasal alanda kadın – erkek eşitliğinin sağlanması

6. Hukuk birliğinin sağlanmasıyla herkesin kanunlar karşısında eşit olmasının sağlanması

7. Azınlıkların Türk vatandaşı kabul edilerek ayrıcalıklarının sona erdirilmesi ve toplumda eşitliğin sağlanması

8. Medeni Kanunun kabul edilmesiyle sosyal ve ekonomik alanlarda kadın – erkek eşitliğinin sağlanması 9. Aşar vergisinin kaldırılması

10. Sosyal devlet niteliğinin benimsenmesi

11. Soyadı Kanunu‘nun çıkarılması

12. Ağa, hacı, hoca, hafız, molla ve bey gibi ayrıcalık belirten eski unvanların kaldırılması

13. Okuma – yazma seferberliğinin başlatılması

14. Zorunlu Eğitimin 12 yıl ve Ücretsiz olması

15. Sosyal hizmet kurumları ve sağlık örgütlerinin kurulması (Çocuk Esirgeme Kurumunun açılması, devlet hastanelerinin açılması, dispanserlerin açılması, Kızılay’ın güçlendirilmesi) Atatürkçü düşünce sisteminde Halkçılık ilkesi;

1. Milliyetçilik, cumhuriyetçilik, ulusal egemenlik, milli birlik, bağımsızlık ve eşitlik anlayışının doğal bir sonucudur. 2. Birleştirici, faydacı ve barışçı bir anlam ifade eder.

3. Milli egemenlik ve demokrasi kavramlarının pekişmesini ve kökleşmesini sağlar.

4. İş bölümüne, bireyin diğerleri ile aynı haklara ve özgürlüklere sahip olmasına dayandığından, devlet ve millet bütünlüğünün özlü bir ifadesidir.

Kaynak:Bülent İçli

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

avrupa

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Küresel Bağlantılar Türkiye’de ve Dünyada Barış Uluslararası Kuruluşlar

İçindekiler1 TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA BARIŞ ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1 ÜLKEMİZİN İÇİNDE YER ALDIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR1.1.1 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER1.2 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.