ANASAYFA / Ders Notları / Kısaca Laiklik İlkesi ve Aşamaları

Kısaca Laiklik İlkesi ve Aşamaları

laiklik ilkesiLaiklik; Devlet işleyişinin ve toplumsal hayatı düzenleyen hukuk kurallarının akla, Mantığa, bilime dayandırılması ve kişisel vicdan hürriyetinin sağlanmasına laiklik denir. Laiklik ilkesi, kişi hak ve özgürlüklerine Cumhuriyetimizin eşitlik ilkesine, geniş anlamda din ve vicdan özgürlüğüne dayanmaktadır. Bu ilke, din ve vicdan özgürlüğünün bir gereği olup, anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Laiklikte din düşmanlığı değil, her dine karşı tarafsız davranış söz konusudur. Kısaca Laiklik ilkesi

1. Toplumsal hayatı düzenleyen hukuk kurallarının akla, mantığa, bilime dayandırılmasını ve kişisel vicdan hürriyetini sağlar.

2. Her türlü inanca saygılı olmayı gerektirir.

3. Bütün vatandaşların din, vicdan ve ibadet hürriyeti anayasal olarak güvence altına alınmasını sağlar.

4. Dini duyguların istismar edilmesine engel olur.

5. Devletin tüm inançlara karşı eşit mesafede durmasını sağlar.

6. İnsanları inançlarına ve düşüncelerine bakılmaksızın kanun önünde eşit hâle getirir.

7. Milli birlik ve beraberliği güçlendirerek toplumda barış ve huzuru sağlar.

8. Toplumu çağdaş bir yapıya kavuşturur. Yeni Türk devletinin laikleşme aşamaları;

1. Halifelik makamı ile Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı. (1 924)

2. Eğitim birliğini sağlamak amacıyla Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi; eğitimdeki din ağırlıklı eğitim programları yerine bilimsel esaslara dayalı programlar okullarda uygulanmaya başlandı. (1924)

3. Tekke ve zaviyeler kapatıldı, tarikatlar yasaklandı. (1925)

4. Kılık Kıyafet İnkılâbı ile toplumun modern ve laik bir görünüm kazanması sağlandı. (1925)

Kaynak: Bülent İçli

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir