Qin Shi Huangdi, Qin Hanedanlığı’nın kurucusu ve ilk Çin imparatoruydu. M.Ö. 260 yılında Qin Devleti’nde doğdu ve M.Ö. 221 yılında Çin’deki tüm krallıkları askeri güç kullanarak birleştirdi. “Çin” kelimesi bile “Qin” isminden türemiştir. Qin Shi Huangdi, mezarını süslemek için devasa Toprak Askerler Ordusu’nu yaptırması ve Büyük Çin Seddi’nin yapımını başlatmasıyla da ünlüdür.

Qin Shi Huangdi’nin Reformları

Qin Shi Huangdi, Çin’in siyasi ve askeri birliğini sağlamak amacıyla birçok reform gerçekleştirdi. Bu reformlar arasında:

– **Altyapı**: Uzak bölgelere kadar ulaşan geniş bir yol ağı kurdu ve birçok kamu binası inşa etti.
– **Standartlaştırma**: Farklı yerel ölçü birimlerini ortadan kaldırarak, herkes için aynı olan ölçü birimlerini, tek bir para birimini ve tek tip yazı sistemini dayattı.
– **Yönetim**: İmparatorluk yetkilileri tarafından yönetilen eyaletler ve ilçeler şeklinde tüm toprakları yeniden düzenledi.
Kültürel Sansür: Şiddetli bir sansür uyguladı, muhalif entelektüelleri acımasızca ortadan kaldırdı ve eserlerini yaktı.
Aristokrasi: Eski aristokrasinin tüm güçlerini ellerinden aldı ve bazı durumlarda fiziksel olarak ortadan kaldırdı.

Qin Shi Huangdi’nin Mezarı

İlk Çin imparatoru Qin Shi Huang, M.Ö. 210 yılında seyahatlerinden birinde öldü ve Liutong’daki anıtsal mezara defnedildi. Mezar, feng-shui ilkelerine göre seçilen gizli bir yerde bulunuyordu. İmparatorun mezarına sırlarını korumak için çocuk doğurmamış cariyeleri ve sırları ifşa edebilecek kişileri de dahil ettiler. Mezarını sihirli bir şekilde koruması için, büyüklüğü gerçek insan boyutunda olan bir toprak asker ordusu yerleştirildi. Üzerine ağaçlar dikildi ve çimenler ekildi, böylece tümsek doğal bir tepe gibi göründü. Qin Shi Huangdi’nin anıt mezarı, Mart 1974’te keşfedildi ve 20. yüzyılın en büyük arkeolojik keşiflerinden biri olarak kabul edildi.

Qin Shi Huangdi’nin Bıraktığı Miras

Qin Shi Huangdi, Büyük Çin Seddi’nin yapımını başlatması ve devasa Toprak Askerler Ordusu’nu yaptırması ile hatırlanır:

– **Büyük Çin Seddi**: Kuzey’den gelen göçebe kabilelerin saldırılarını önlemek amacıyla, özellikle Moğolların, Qin Shi Huangdi, M.Ö. 215 yılında Büyük Çin Seddi’nin inşasına başladı. Bu savunma sistemi, sonraki hükümdarlar tarafından aralıklı olarak devam ettirildi ve Ming Hanedanlığı döneminde (14. yüzyıl – 17. yüzyıl) tamamlandı.
– **Toprak Askerler Ordusu**: Çin’in ilk imparatoru Qin Shi Huangdi, ölümünden sonraki hayat fikrine takıntılıydı. Shaanxi eyaletindeki Xian’da, mezarını koruyacak devasa bir toprak asker ordusu kurdu. 8.000 asker heykelinden oluşan bu ordu, her biri kendine özgü yüz hatlarına sahip ve ayakta ya da at üzerinde olmak üzere gerçek boyutlardadır. Bu devasa projede 700.000’den fazla mahkumun 40 yıldan fazla süre boyunca çalıştığı tahmin edilmektedir.

Terracotta Askerleri

Qin Hanedanlığı’nın Süresi

Qin Hanedanlığı, M.Ö. 221’den M.Ö. 206’ya kadar sadece 15 yıl sürdü. İlk Çin imparatorunun ölümünden sonra ayakta kalamadı. Bir dizi halk isyanı ve iç savaş sonucunda, M.Ö. 206 yılında düşük kökenli bir adam olan Lin Bang, tahta çıkarak Han Hanedanlığı’nı kurdu. Ancak, yeni hükümdar, Qin Shi Huangdi’nin merkeziyetçi idari sistemini korudu. Ayrıca, Qin Hanedanlığı, Çin adını ülkeye veren hanedan olarak sonsuza dek hatırlanacaktı.

Büyük Çin Seddi

Kuzeydeki göçebe halkların, özellikle Moğolların saldırılarını önlemek amacıyla, Çin imparatoru Qin Shi Huangdi, M.Ö. 215 yılında Büyük Çin Seddi’nin inşasına başladı. Bu muazzam savunma sistemi, sonraki hükümdarlar tarafından aralıklı olarak devam ettirildi ve Ming Hanedanlığı döneminde (14. yüzyıl – 17. yüzyıl) tamamlandı.

Toprak Askerler Ordusu

Çin’in ilk imparatoru Qin Shi Huangdi, ölüm sonrası hayata büyük bir takıntı duyuyordu. Kendi mezarı için Shaanxi eyaletindeki başkent Xian yakınlarında büyük bir anıt mezar inşa edilmesini ve bedeninin tümüyle bir ordu tarafından korunmasını emretti. Bu, ünlü “Toprak Askerler Ordusu” olarak bilinir ve toplamda 8000 doğal boyutlu asker heykelinden oluşur. Her biri benzersiz yüz hatlarına sahip olan bu heykeller, piyadeler ve süvarilerden oluşur. Bu devasa projede 700.000’den fazla mahkumun 40 yılı aşkın bir süre çalıştığı tahmin edilmektedir.

Qin Hanedanlığı Ne Kadar Sürdü?

Qin Hanedanlığı sadece 15 yıl sürdü (M.Ö. 221 – M.Ö. 206) ve ilk Çin imparatorunun ölümünden sonra ayakta kalamadı. Halk ayaklanmaları ve iç savaşlar, 206 yılında sıradan kökenli bir adam olan Lin Bang’ın tahta çıkarak Han Hanedanlığı’nı kurmasına yol açtı. Yeni hükümdar, selefi Qin Shi Huangdi’nin merkeziyetçi idari sistemini korudu. Ayrıca, Qin Hanedanlığı, ülkenin birleşik adı olan Çin’i vermesiyle de sonsuza dek hatırlanacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir