Sosyal Bilgiler 7.Sınıf Türk Tarihinde Yolculuk Ünite Kavramları

SOSYAL BİLGİLER 7.SINIF

3. ÜNİTE TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK

  1. Beylikten Devlete Osmanlı’nın Kuruluşu

İskân              : Yurtlandırma

Siyasi Güç    

Siyasi: Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış

Güç: Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet, efor

Kanıt              : Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanaat verici belge, delil, iz, argüman

  1. Karaların ve Denizlerin Hakimi Osmanlı

Kronoloji       : Zaman bilimi

Savaş              : askerlik Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, cidal. Uğraşma kavga

Tören             : Bir toplulukta, üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sembolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasi 

  1. Farklılıklara Rağmen

Dil                   : İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban

Din                 : Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet.

Hoşgörü         : Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

ortacag donemi

Orta Çağ’da Ekonomi Özet

ORTA  ÇAĞ’DA EKONOMİ A)TARIM Feodalizm (Derebeylik): Batı Roma’nın yıkılmasıyla güvenlik ve geçim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir