Etiket Arşivi

egitim alaninda yapilan inkilaplar2

İnkılap Tarihi Kavramların Cümle İçinde Açıklaması

İnkılap Tarihi Kavramların Cümle İçinde Açıklaması 1- Selanik, Rumeli’de yer alan bir Osmanlı kentiydi. Selanik, Avrupa’nın güneyinde Balkanlarda yer alan bir Osmanlı kentiydi. 2- Osmanlı Devleti bir imparatorluktu. Osmanlı devleti çok uluslu bir yapıya sahipti. 3- Emperyalist devletlerin kışkırtmaları ile Osmanlı İmparatorluğu’na bağolmayan milletler ayaklanmışlardır. 4- Balkanlarda ortaya çıkan ayrılıkçı fikirler Osmanlı’daki Aydınlar arasında yeni arayışlara neden oldu. Balkanlarda ortaya …

Daha Fazla Oku
inkilap kavramlar

LGS İnkılap Tarihi Bilinmeyen Kelimeler ve Anlamı

Aşar (Öşür) vergisi:  Osmanlı döneminde köylülerden, ürettikleri tarım ürünleri için 1/10 oranında alınan vergi. “öşür” sözcüğü, Arapça  anlamı “onda bir” demektir. Ateşemiliter: Bir devletin yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman. Beyanname: Bir kimsenin resmi bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, bildirge, bildiri Cemiyet: Dernek Cephe: Savaşta orduların karşılaştığı hat ya da büyük savaşın her bir bölümü. Örneğin …

Daha Fazla Oku

5.Sınıf Sosyal Bilgiler Bölgemizi Tanıyalım Kavramlar ve Tanımları

SOSYAL BİLGİLER 5.SINIF 2.ÜNİTE BÖLGEMİZİ TANIYALIM Haritanın Dili Bölge              : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka Yer                 :Bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge Yön                :Belli bir noktaya göre olan yer, taraf İklim ve İnsan Faaliyetleri Hava Durumu           :Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü, hava raporu, hava …

Daha Fazla Oku

Sosyal Bilgiler 7.Sınıf Türk Tarihinde Yolculuk Ünite Kavramları

SOSYAL BİLGİLER 7.SINIF 3. ÜNİTE TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK Beylikten Devlete Osmanlı’nın Kuruluşu İskân              : Yurtlandırma Siyasi Güç     Siyasi: Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış Güç: Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet, efor Kanıt              : Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanaat verici belge, delil, iz, argüman Karaların ve …

Daha Fazla Oku