2024 Yeni Seçmeli Derslerin Öğretim Programları Yayımlandı

2023 – 2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinde değişiklik yapılmıştır. Öğretim programı, bir eğitim kurumunda veya bir öğretim faaliyetinde kullanılmak üzere belirlenmiş olan öğrenme hedefleri, içerik, öğretim yöntemleri, değerlendirme süreçleri ve kaynaklar gibi unsurları içeren bir planlama ve düzenleme dokümanıdır. Bu programlar, öğrencilere belirli bir konuda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar. …

Daha Fazla Oku
Turkiyenin Zenginlikleri Nelerdir

Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler Harika 1

Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler Ekonomik Faaliyet: İnsanların yaşamlarını devam ettirmek için yaptıkları işlerin tümüne ekonomik faaliyet denir. Ekonomik faaliyetler doğal ve beşeri kaynakların kullanılması sonucu ortaya çıkmıştır. Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler Doğal Kaynak: Doğada bulunan ve insanların ekonomik faaliyet yapmalarını sağlayan unsurlara doğal kaynak denir. Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler Başlıca doğal kaynaklarımız şunlardır. Topraklarımız Sularımız Madenlerimiz Ormanlarımız Turizm Kaynaklarımız Topraklarımız …

Daha Fazla Oku
yer alti kaynaklarimiz 1 1

Türkiyenin Zenginlikleri Nelerdir – Güzel

TÜRKİYENİN ZENGİNLİKLERİ Beşeri Coğrafya: Türkiyenin zenginlikleri nelerdir İnsanların tarım, sanayi, ulaşım, yerleşme, nüfus, vb. faaliyetler ile çevre üzerinde yaptığı ya da yapmakta olduğu değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır. Türkiyenin zenginlikleri nelerdir Ülkemizde Nüfusu ve Yerleşme: Türkiyenin zenginlikleri nelerdir Ülkemizde nüfus her yere eşit bir şekilde dağılmamıştır. Nüfusun dağılışını yeryüzü şekilleri, iklim, bitki örtüsü, yeraltı kaynakları gibi doğal faktörler ile sanayi, tarım, …

Daha Fazla Oku
islamiyetin dogusu kisaca

İslamiyet’in Doğuşu Kısaca Maddeler Halinde Mükemmel

İSLAMİYET’İN DOĞUŞU ve YAYILIŞI İslamiyet’in Doğuşu Kısaca Maddeler Halinde bu yazımızda anlatmaya çalışacağız. Yazımız olabildiğince anlaşılır ve İslamiyetin doğunuşunu kısa madde madde ve kısa bir özet olarak anlatmaya çalıştık. İslamiyet öncesi, peygamberimiz zamanı, 4 halife dönemi, Emeviler ve Abbasiler dönemlerine kısaca değindik. İslamiyet’in Doğuşu Kısaca Maddeler Halinde  bu yazımızda ulaşabilirsiniz. İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası Siyasi bir birlik yoktu kabileler halinde …

Daha Fazla Oku
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı 2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı GÜNDEM MADDELERİ Açılış Açılış konuşmasının ve yoklamanın yapılması Saygı duruşu ve istiklal marşı Gündem maddelerinin okunması ve görüşülmesi istenen maddelerin eklenmesi, 2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silâh arkadaşları ve aziz şehitlerimizin anısına …

Daha Fazla Oku
1.DUNYA SAVASI CEPHELER

Osmanlının 1. Dünya Savaşındaki Cepheler Nelerdir Kısa Özet

Osmanlının 1. Dünya Savaşındaki Cepheler Nelerdir Kısa Özet Kafkasya (Doğu) Cephesi Kanal Cephesi Irak Cephesi Hicaz-Yemen Cephesi Çanakkale Cephesi Suriye – Filistin Cephesi Kafkasya (Doğu) Cephesi Osmanlı Devleti’nin savaştığı ilk cephedir (22 Aralık 1914). Bu cephede Osmanlı Devleti, Ruslar ve onları destekleyen Ermenilerle savaştı. Cephe Almanların isteği üzerine açıldı. Cephenin açılma nedeni; Almanya’nın Bakü petrollerini ele geçirmek istemesi; Enver Paşa’nın …

Daha Fazla Oku
Balkan savaşının nedenleri ve sonuçları

1. ve 2. Balkan Savaşları Kısaca

BALKAN SAVAŞLARI I. Balkan Savaşı: Nedenleri: Fransız İhtilali ile birlikte yayılan milliyetçilik akımının Osmanlı Devleti‘ne olumsuz etkisi. 1. ve 2. Balkan Savaşları Kısaca  Avrupa devletlerinin, Osmanlı içerisinde yaşayan azınlıkları kışkırtması İngiltere’nin, Rusya’yı Osmanlı üzerindeki politikasında serbest bırakması (Panslavizm) Osmanlı Devleti’nin merkezi gücünün zayıflaması Osmanlı Devleti; Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Sırbistan’la mücadele etmiştir. Osmanlı Devleti, dört cephede yaptığı mücadelede başarısız olmuştur. …

Daha Fazla Oku
ahilik teskilati

Osmanlı’da Ahi Teşkilatı, Fütüvvetname ve Lonca Teşkilatı

Geçmişte Meslek Edindiren Kurumlar Ahilik Ahilik, Anadolu’da 13. yüzyılda kurulmuş esnaf ve zanaatkârların birliğine denir. Ahi teşkilatının kurucusu olan Ahi Evran‘ın asıl adı Şeyh Mahmut Nasiruddin’dir. Azerbaycan’ın Hoy şehrinde dünyaya gelmiştir. Anadolu’daki bütün esnaf ve zanaatkârların piri sayılan Ahi Evran, dericilik sanatıyla uğraşmıştır. Ahi Evran, ahlak, sanat ve konukseverliğin uyumlu bir birleşimi olan ahiliği kurarak saygın bir konuma ulaştırmıştır. Bu …

Daha Fazla Oku

Jön Türkler Kimdir ve Amaçları Nedir Kısaca

Jön Türk Devrimi (Temmuz 1908), Osmanlı İmparatorluğu’nda anayasacı bir devrimdir. Jön Türkler hareketinin bir örgütü olan İttihat ve Terakki Komitesi (CUP), Sultan II. Abdülhamid’i Osmanlı Anayasasını restore etmeye ve imparatorluk içinde çok partili siyasette kullanılan parlamentoyu geri çağırmaya zorladı. Jön Türk Devrimi‘nden imparatorluğun sonuna kadar Osmanlı İmparatorluğu tarihinin ikinci Meşrutiyet Dönemi damgasını vuruyor. Otuz yıldan daha uzun bir süre önce, …

Daha Fazla Oku
sosyal bilgiler tarihcesi

Sosyal Bilgiler Tarihçesi

Sosyal bilgiler alanının ilk başlangıcı 19. XIX yüzyılda ve daha sonra 20. XVIII yüzyılda büyüdü. Bu temeller ve yapı taşları, 1820’lerde Amerika Birleşik Devletleri’ne entegre olmadan önce Büyük Britanya ülkesinde atıldı. Konunun amacı, ABD ve diğerleri gibi ülkelerde sosyal refahı ve kalkınmasını teşvik etmekti.  John Dewey‘in ilk ve orta öğretim felsefesinde erken bir sosyal bilgi kavramı bulunur. Dewey, insan işgallerinin …

Daha Fazla Oku