meb
meb merkez teşkilatı birimleri

İzmir’de Deprem Tatilinde Ücretli Öğretmenler Ek Ders Alacaklar mı

İzmir’de Deprem Tatilinde Ücretli Öğretmenler Ek Ders Alacaklar mı

İZMİR VALİLİĞİNE
(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi : 06.11.2020 tarihli ve 79177733-869-E.16261869 sayılı yazınız.

İlinizde 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle eğitim kurumlarının 02.11.2020-06.11.2020 tarihleri arasında tatil edildiğinden bahisle; ek ders ücreti karşılığı ders okutmak üzere görevlendirilenlerin, bu sürelerde fiilen yerine getiremedikleri ders görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9’uncu maddesinde; “(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;
a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;
1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate,
kadar ek ders görevi verilebilir.
b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;
1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,
2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,
kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.” hükmü yer almaktadır.

meb
meb merkez teşkilatı birimleri

Görüleceği üzere; ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin, sadece fiilen okuttukları ders görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları mümkün bulunmaktadır.
Bu çerçevede, İlinizde bulunan eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerin, deprem nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği söz konusu sürelerde fiilen okutmadıkları derslere bağlı olarak ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.

 

Ahmet AYTAÇ
Bakan a.
Daire Başkanı

 

Ücretli Öğretmen Ekders

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

izmir hareket egitimi ve atletizm

Çocuklarda Atletizm

Çocuklarının gelişiminde belirli yaşlar temel beceri ve yeteneklerin kazanılmasında kritik öneme sahiptir. O kritik dönemde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.