uzaktan egitim sureci
Hibrit Eğitim

Hibrit Eğitim Süreçlerinin Uzaktan Eğitim Değerlendirilmesi Raporu

Hibrit Eğitim Süreçlerinin, Uzaktan Eğitim Çalışmalarının Değerlendirilmesi Raporu

Covid-19 salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 24-28 Ağustos tarihlerinde seminer dönemi ile başlamıştır.

 • 21 Eylül-13 Kasım tarihleri arasındaki 8 haftada yapılan aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreci uygulanmıştır. Öğrenciler haftada iki gün yüz yüze eğitim alacak şekilde okula gelmiştir. Kalan diğer dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanarak işlenmiştir.
 • Sınıf öğrenci sayıları zaten az olduğu için gruplara ayrılma durumu olmamıştır. Bu nedenle gruplara ayrılan başka okullara göre öğrenciler bu konuda daha avantajlı hale gelmiş diyebiliriz. Çünkü gruplara ayrılmadığı için yüz yüze olarak 12 saat, uzaktan eğitim olarak da 18 saat ders işlenmekte ve öğrenci haftalık alması gereken tüm dersleri almış olmaktadır.
 • Sınıfların genel olarak 2 gruba ayrıldığı okullarda bir öğrenci haftalık olarak 12 saat yüz yüze ve 6 saat de uzaktan olmak üzere toplamda 18 saat ders aldığı ayrıntısının çok çok önemli olduğunu vurgulamak gerekir. Bu açıdan gruplara ayırmadığımız bizim öğrenciler haftalık 30 saat dersi yüz yüze ve uzaktan tamamlamış bulunmaktadırlar.
 • Pazartesi ve Salı günleri yüz yüze eğitim yapılmakta, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri günde 6 saatten ( 3 saati sabah, 3 saati öğleden sonra olmak üzere ) 18 saat ders de uzaktan eğitim yoluyla işlenmektedir.
Hibrit Eğitim Süreçlerinin Uzaktan Eğitim Değerlendirilmesi Raporu
Hibrit Eğitim Süreçlerinin Uzaktan Eğitim Değerlendirilmesi Raporu
 • Yüz yüze yapılan dersler Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi dersleridir. Onun dışında eksik kalan bu ve diğer tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanmaktadır.
 • Ders sürelerinin yarım saat olmasını olumlu olarak değerlendirebiliriz. Özellikle 1. Sınıf öğrencileri yaş itibariyle küçük olduklarından derse odaklanma ve işleme açısından yarım saat olması istenilen düzeyde diyebiliriz. Yüz yüze ve uzaktan eğitim olarak da durum aynıdır. Özellikle uzaktan eğitimde bu yaş grubundaki çocukları ekran karşısında uzun süre tutmak sağlık açısından ve gelişim süreçleri açısından zararlı olacaktır. Sürenin yarım saat olması bu açıdan olumludur. Daha uzun olması bu yaş grubu için uygun değildir. Ders saati süreleri öğrenci yaş grubuna göre ayarlanmalıdır.
 • Yüz yüze yapılan 2 günde işlenen derslere baktığımızda, 6 ders sadece Hayat Bilgisi, Türkçe ve Matematik yapılması uygun olmadığını belirtmek isteriz. En az 1 ders Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi, Müzik, ya da Serbest Etkinlik olarak planlanması daha uygun olacaktır. Çünkü günde 6 ders saatini sadece bu akademik derslere ayırmak çocuğun sıkılmasına yol açmaktadır. Programın tekrar gözden geçirilip en az 2 dersin Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi, Müzik veya Serbest Etkinliklere ayrılması çocuğun gelişim dönemine uygunluğu açısından son derece önemlidir.
 • Bu süreçte okuldaki temizlik ve hijyen çalışmaları ile ilgili bilgi ve görseller velilerimiz ile paylaşılmıştır. Bazı velilerimiz çocuklarının okula göndermek istemediler onlara taahhütname gönderilerek doldurmaları istendi. Ve bu alınan dilekçeler öğrenci dosyasına konuldu. Ancak her iki şubede sadece 1 veli bu şekilde çocuğunu okula göndermiyor ve onun da dilekçesi alınıp dosyasına koyuldu. Yüz yüze eğitime katılım oranı son derece yüksek olmuştur. Bu da okulda salgın ve hijyene karşı alınan tedbirler ile bu konuda yapılan bilgilendirmelerin etkili olduğunu söyleyebiliriz.
uzaktan egitim
Uzaktan Eğitim
 • Tüm öğrencilerin ve yakınlarının hes kodları alınmış olup yüz yüze eğitim yapılacağı günlerde sistemden kontrol ediliyor. Bu durumda son derece önem arz etmektedir ve sistemin bu şekilde devamı faydalı olacaktır.
 • Uzaktan eğitim dersleri işlenmesinin öğretmenin teknoloji ve uzaktan eğitim alanında dersleri işlenmesi alanlarında kendisini geliştirmesi çok çok önemlidir. Uzaktan eğitim ile yapılan derslere ait uygun içerik ve yöntem seçilmesi büyük önem arz etmektedir. Sonuçta işi yapan öğretmen olduğu için bu konuda kendisini geliştirmeli, ayrıca bu konuda seminerler, kurslar vb. Faaliyetler ile öğretmenin kendini geliştirmesine yönelik çalışmalar mutlaka yapılmalıdır.
 • Uzaktan Eğitimde dersler işlenirken öğrencinin eve bulunduğu ortam büyük önem arz etmektedir. Daha doğrusu velinin uygun ortam sağlaması önemlidir. Duyarlı velilerimizde uygun ortamı sağlama açısından sıkıntı yaşanmıyor ancak canlı derslere katılıp uygun ortamı sağlamayan ( kalabalık oda, çocuğun yanına girip çıkanların olması vb. ) çocuklar ders işlenirken konsantre olmamakta ve anlayamamaktadır. Uygun ortamın sağlanmasının veliye açıklanması çok önemlidir.
 • Uzaktan Eğitimde canlı derslere katılım oranı maalesef istenilen düzeyde değildir.1-A şubesinde toplam 14 öğrenciden sadece 5’i, 1-B şubesinden ise 13 öğrenciden sadece 3’ü canlı derse katılım sağlıyor. Toplamda 27 öğrenciden 8 tanesi canlı derslere katılım sağlıyor. Bu durumda da canlı derslere katılan öğrenciler ile katılmayan öğrenciler arasında çok büyük öğrenme farkı ortaya çıkmaktadır.
 • Canlı derslere katılmayan öğrencilerin katılamama sebepleri
 • İnternet olmayışı
 • Tablet, bilgisayar vb. ekipman olmayışı
 • Velinin bu konuda duyarsızlığı
 • Her şey olmasına rağmen katılmama, devamsızlık
 • Kesintisiz ve hızlı bir internet tüm öğrencilere sağlanması önemlidir. Kullanılan internetin hızı da önem arz etmektedir. İnternet hızına bağlı olarak bağlantılarda kopmalar yaşanabilmektedir.
 • Ailelerin desteği her zaman çok büyük önem teşkil ediyor.Ailenin ilgi ve alakası ne kadar çoksa eğitim-öğretim adına o kadar ilerleme sağladığımız çok net ortada.
 • Uzaktan Eğitimin bir avantaj olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Şartlar sağlanırsa yüz yüze eğitim ile birlikte uzaktan eğitimin de kullanılmaya devam edilmesi iyi olacaktır. Uzaktan eğitim bir fırsattır. Avantajdır.
 • Uzaktan eğitimin bir faydası da bazı çocukların sınıf ortamında anlayamadığı konuları canlı derslerde anlayabildiği ortaya çıkmıştır. Özellikle sınıf ortamında çekingen olan çocukların canlı derslerde anlatılan konuyu daha iyi anladığı ortaya çıkmıştır. Bu durum yüz yüze eğitimin yanı sıra uzaktan eğitimin de uygulanmasının devam etmesinin yararlı olduğunu ortaya çıkarmıştır.
 • Belli başlı bir takım davranışların ancak yüz yüze eğitimde kazandırılabileceği gerçeği net olarak ortaya çıkmıştır.Her ne kadar uzaktan eğitimde konuyu öğrenciye ulaştırma olanağını yakalasak bile; bir takım özellikle eğitim adına davranışların ancak yüz yüze eğitim ile kazanabilineceği aşikârdır.Toplum içinde yaşama kurallarına uyum, birlikte davranış gösterme, başkalarına saygı, karşılıklı tartışma, konuşma vb. gibi birçok davranış ancak yüz yüze eğitim ile kazandırılabilir.
 • Uzaktan eğitimde dersler planlama doğrultusunda işlenmeye devam ediliyor. Bütün ders kitaplarının bilgisayar ortamında bulunması gereklidir. Canlı ders esnasında ekrana ders kitabının yansıtılıyor olması çok önemlidir. Ders işleme yöntemini belirttiğimiz bu maddeden ders kitapları hazırlanırken uzaktan eğitimi destekleyecek nitelikte ders kitaplarının hazırlanması gereği ortaya çıkmıştır. Yeri geldiğinde ders kitabına konu ile ilgili video, görsel, soru vb. alanlar, bölümler eklenmesi çok faydalı olacaktır. Ders kitaplarının uzaktan eğitime yönelik olarak da hazırlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Sonuç olarak şartlar ve imkânlar oluşturulduğu zaman uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim birlikte kullanılması bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Uzaktan eğitime katılım maalesef istenilen düzeyde değildir. Bu oran artırılmalıdır. Katılamama sebepleri iyi araştırılıp katılım oranının yükseltilmesi gereklidir. Salgın hastalık sonucu karşımıza çıkan bu eğitim süreci avantaja dönüştürülüp aynı şekilde devam ettirilmelidir.

Kaynak:

Özgür DE…..   ( 1- A Sınıf Öğretmeni )

Zennişan KAR…… ( 1-B Sınıf Öğretmeni )

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Okulum Temiz Belgesinde Okullarin Dikkat Edecekleri Hususlar Nelerdir

Okulum Temiz Belgesinde Okulların Dikkat Edecekleri Hususlar Nelerdir

Okulum Temiz Belgesinde Okulların Dikkat Edecekleri Hususlar Nelerdir GÜVENLİK BÖLÜMÜ Antiseptik solüsyon Temassız Ateş ölçer Covid-19 …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir