meb

Eğitim öğretimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri rapor

1.VELİ-ÖĞRENCİ-OKUL İLİŞKİSİ
SORUN TESPİT ÖNERİ
A.    Velilerin okulu normal bir devlet dairesi olarak görmeleri ve sahiplenmemeleri Okulun devleti var, her ihtiyacı devlet karşılar, biz sadece hizmet alırız gibi bir yanılgıya neden olmaktadır. Okulun girdi çıktı ve üretimi ile yaşayan, tüketen, üreten toplumu temelden etkileyen bir kurum olduğu imajı aşılama çalışmaları yapılmalı
B.     Velilerin okulu bilgi enjekte etme yeri olarak görmeleri Öğrencilere aşırı yüklenmeyen ekstra bilgiler öğretmeyen öğrencisine seviyenin üstünde bilgi yüklemeyen okulların başarısız olarak nitelendirilmesi Okulların amacının öğrenciyi tek yönlü olarak değil; çok yönlü olarak ( sosyal, sportif ve sanatsal etkinlikler ve ahlaki ilke ve değerler) yetiştirerek topluma yararlı bireyler kazandırmak olduğunu yansıtan yeni algı oluşturulmalı.
C.     Özellikle kırsal kesimde velileri okulu çocuğu oyalama ve zaman doldurma yeri olarak görmeleri ve gerek ilgi ve özeni göstermemeleri Bu anlayış öğretmeni yıprattığı ve mesleki tükenmişlik yaşattığı gibi sınıf düzenini bozarak diğer öğrencileri kaliteli eğitim almasını olumsuz yönde etkilemekte ayrıca devlet kaynaklarının ve zamanın boşa gitmesine neden olmakta ve öğretmen, idareci ve okulu başarısız duruma düşürmektedir. Bu sorun ancak ve ancak kapsamlı bir veli eğitimi ile ortadan kaldırılabilir.
D.    Disiplinsiz ve veli desteği ile şımartılmış öğrenciler Öğretmenin sınıfta yeteri kadar konsantre olamamasına, etkinlik ve eğitim faaliyetlerinden çok disipline zaman ayırmasına sınıftaki eğitim kalitesinin düşmesine ve diğer öğrencilerin mağdur olmasına neden olmaktadır. Gerekirse öğretmene sınıf değiştirme, sınıf tekrarı yaptırma vb. yaptırım uygulama yetkisi verilmeli.
E.     Öğrenciler-Veliler-Okullar arasında yapay bir yarışın olması Bu yarış resmi olmasa bile öğrencilerin sınıflanmasına ve öğrencilerin başarılı ve başarısız olarak ayrıştırılmasına neden olmaktadır. Öğrenci kıyaslamaya, karşılaştırmaya dayanan her türlü faaliyet, etkinlik, yarışma ortadan kaldırılmalı.
 
2.MÜFREDAT
SORUN TESPİT ÖNERİ
A.    Müfredatın aşırı yoğun olması Küçük yaşlardan itibaren öğrencilerin öğrenecek o kadar çok şeyle karşı karşıya kalması çocuğun kaçınma, uzaklaşma, vurdumduymaz davranmasına neden olmakta, bunun sonucunda tembel ve başarısız olarak nitelendirilen bir neslin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Müfredatın güncellenmesindense özellikle eğitimin ilk kademesinde fiziksel etkinliklerin ağırlıkta olduğu yeni bir müfredatın oluşturulması gerekmektedir.
3.KAYNAK
A.    Kaynak yetersizliği Eğitimde karşılaşılan bir çok sorunun temelinde kaynak yetersizliği yatmaktadır. Her okulun öğrenci potansiyeline, bulunduğu sosyo-ekonomik çevreye bağlı olarak her okul için ayrı ödenek çıkarılıp bu ödeneğin okulların tasarrufuna bırakılması gerekir.
4.ZAMAN
A.    Ders sürelerinin uzun teneffüslerin ise kısa olması Özellikler birinci kademede öğrencilerin zamanlarının büyük bölümünü okulda geçirmeleri oyun ve eğlenceye zaman ayıramamaları okuldaki dersleri uzun teneffüslerin ise kısa olması çocukların okuldan soğumasına neden olmaktadır. Ders süreleri kısaltılıp teneffüs süreleri uzatılabilir.
B.     İkili Eğitim İkili eğitim nedeniyle öğrenciler çok erken saatlerde ders başı yapmakta, çok okuldan çıkmaktadırlar. Oysa özellikle birinci kademe çocuklarının zihinsel ve fiziksel olarak hazır bulunuş saatleri sabah 9 ile öğleden sonra 14 saatleri arasıdır. İkili eğitimden imkanlar elverdiğince vaz geçilmeli, normal eğitime dönülmelidir.
5.ÖĞRETMEN
A.    Hizmet Süreleri Öğretmenlerin çok uzun yıllar çalışarak ileri yaşlarda emekli olmaları eğitime yeni bakış açılarına sahip genç nesillerin girmesini kısıtlamaktadır. Öğretmenlerin hizmet süreleri için bir sınırlama getirilebilir.
SORUN TESPİT ÖNERİ
B.     Ekonomik Kaygı Öğretmen maaşlarındaki yetersizlik, öğretmenlerin mesleklerini idealist olarak yapmalarına engel olup geçim derdi ve kazanç vesilesi olarak yapmalarına ve dolayısıyla yeterli verimin alınamamasına neden olmaktadır. Öğretmen maaşlarında özlük haklarında düzenleme yapılarak, öğretmenlerin birer idealist olarak çalışması sağlanabilir.
7. ÖĞRETMENE VE OKULA TOPLUMDA YETERLİ DEĞERİN VERİLMEMESİ
A.    Öğretmene ve Okula Toplumda Yeterli Değerin Verilmemesi Her hizmet sektöründe karşılaşılabilecek ve o sektörde çalışan şahıslara bağlı olarak ortaya çıkan ahlaki olmayan davranışların o sektördeki tüm üyelere genellenemesi doğru olmayacaktır. Eğitim sektöründe de ortaya çıkabilecek bu tür davranışların da tüm öğretmenlere genellenmesi sonucu okulun ve öğretmenlerin toplumdaki önündeki değerleri düşürülmektedir. Öğretmenin ve okulun toplum önündeki değerinin arttırılması için öğretmen ve emeklerini gündeme getiren bilgilendirici kamu spotları .egitimhazırlanabilir.

kaynak:egitimhane-yelcin

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

kazim karabekir

Doğu Cephesi ve Kazım Karabekir

DOĞU CEPHESİ VE KAZIM KARABEKİR İtilaf Devletleri Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Doğu Anadolu’da  bir  Ermeni …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir