Okulum Temiz Belgesinde Okulların Dikkat Edecekleri Hususlar Nelerdir

Okulum Temiz Belgesinde Okulların Dikkat Edecekleri Hususlar Nelerdir

GÜVENLİK BÖLÜMÜ

 1. Antiseptik solüsyon
 2. Temassız Ateş ölçer
 3. Covid-19 nedeniyle Ziyaret yasak Bilgilendirme yazısı asılacak
 4. 14 kural Afişi
 5. Yedek maske
 6. Veli Bilgilendirme Formu Taahhütnamesi
 7. Ziyaretçi ve Tedarikçi Taahhütname Formu
 8. Salgın Acil Durum İletişim Planı (Okulun her Katında Görünebilir Bir Yere Asılacak)
 9. Güvenlik personeli Taahhütname
 10. Açık alan Taahhütnamesi
 11. Maskesiz Girilemez uyarı yazısı ve afişi

KURUM BAHÇE

 1. Covid-19 bekleme alanı (ateşi 38 derece ve üzeri olan ziyaretçiyi bekletme amaçlı)
 2. Banklar ve Bahçe zeminine sosyal mesafe uyarı stickerları veya yazısı
 3. Yere sabit olan üzeri açık çöp kovalarının üzerine ‘’Elle Temas Etmeden Atınız’’ yazısı yapıştırılacak
 4. Tıbbi Atık Konteyneri bahçede ise çevreden uzak bir alanda olur üzerine ‘’Tıbbi Atık Konteyneri’’ yazısı yapıştırılacak. İçeride ise bağımsız kapalı bir alanda olacak ve kapının dışına ‘’Tıbbi Atık Alanı ‘’ yazısı yazılacak ve Tıbbi Atık Talimatnamesi asılacak.
Okulum Temiz Belgesinde Okulların Dikkat Edecekleri Hususlar Nelerdir

KURUM GİRİŞİ

 1. Genel Talimatname
 2. Dezenfektanlı Paspas
 3. Antiseptik Solüsyon
 4. 14 kural Afişi
 5. Maske takma ve çıkarma ile ilgili görseller
 6. Yerlerde 1.5 metre mesafe uyarı stickerları veya yazısı
 7. Merdivenler için sağdan çıkış soldan iniş işaretleri

 

ASANSÖRLER

 1. Dış kısmına Kapasite (1/3 oranına göre) sayısı
 2. Antiseptik Solüsyon (Asansörün her katı için girişlere)
 3. 14 kural Afişi
 4. Maskesiz Girilemez uyarı yazısı ve afişi
 5. Asansör iç kısmına Durulacak yer işaretlemesi
 6. Görgü kuralları görseli(Konuşmayın, Öksürme ve Hapşurma adabı ile ilgili Vs.)

Okulun her katında koridorlarında en az bir tane pedallı çöp kovası üzerine tıbbi atık (maske- eldiven) çöp kovası bulunmalı.

SINIFLAR

 1. Sınıf, idari Oda Temizlik Takip Çizelgesi ve Talimatnamesi
 2. Sınıf içinde Antiseptik Solüsyon (duvara monte)
 3. Pedallı çöp kovası
 4. 14 kural Afişi
 5. Askılar işaretlenecek (mesafe amaçlı)
 6. Sıralar İşaretlenecek (Çapraz olacak şekilde)
 7. Öğretmen masasında Antiseptik Solüsyon
 8. Öğretmen Dolabı mevcutsa Temizlik Talimatı
 9. Okulun sınıf içi için belirlediği Sınıf Kuralları

ÖRETMENLER ODASI

 1. Covid-19 nedeniyle Ziyaret yasak yazısı
 2. Kapasite sayısını belirten yazı
 3. Sandalye, Koltuk vb. için ‘’Boş Bırakınız ‘’ işaretlemesi
 4. Öğretmenler Odası Kullanım Talimatnamesi
 5. Öğretmenler Odası Temizlik çizelgesi
 6. Ortak kullanılan (Bilgisayar, mause, masa, fotokopi makinası vb.) temizlik talimatı
 7. Pedallı çöp kovası
Okulum Temiz Belgesinde Okulların Dikkat Edecekleri Hususlar Nelerdir

İDARİ ODALAR

 1. İdari Odalar Temizlik çizelgesi
 2. İdari Odalar kullanım Talimatı
 3. Kapasite sayısı
 4. 5 metre mesafeye uygun olarak oda düzeni
 5. Pedallı çöp kovası

TUVALETLER

 1. Giriş kısmında Antiseptik Solüsyon
 2. 14 kuralı afişi
 3. Kurutmalık varsa kullanılmayacak şekilde ayarlama yapılacak
 4. El yıkama ile ilgili lavabo üzerlerine görseller
 5. Pedallı çöp kovası
 6. Tuvalet Temizlik çizelgesi
 7. Kapasite sayısı
 8. Tuvalet Lavabo kullanım talimatnamesi

KONFERANS/ TOPLANTI SALONU

 1. Giriş kısmında Antiseptik Solüsyon
 2. Temizlik çizelgesi
 3. Konferans/ Toplantı Salonu kullanım Talimatnamesi
 4. Oturma alanlarını sosyal mesafe kuralına göre ayarlanması (Bir Boş bırakılarak)
 5. Ortak kullanılacak Kitap dergi kalem bulundurulmayacak

İZOLASYON ODASI

 1. Maske, eldiven giyme çıkarma ile ilgili görseller
 2. Yedek KKD ler
 3. Antiseptik Solüsyon
 4. Pedallı çöp kovası
 5. İzolasyon Odası Kullanım Talimatnamesi
 6. İzolasyon Odası Temizlik çizelgesi

MESCİD

 1. Giriş kısmında Antiseptik Solüsyon
 2. 14 kuralı afişi
 3. Kapasite sayısı
 4. Pedallı çöp kovası
 5. İçerisine Kapasite kullanımına göre(Kıble yönünde baş ve ayak bölümünün işaretlenmesi)
 6. Ortak alanda teşbih, seccade, kıyafet, kitap vb. malzemenin bulundurulmaması
 7. Mescit Kullanım Talimatnamesi
 8. Mescit Temizlik Çizelgesi

SPOR SALONU

 1. Giriş kısmında Antiseptik Solüsyon
 2. 14 kuralı afişi
 3. Kapasite sayısı
 4. Pedallı çöp kovası
 5. Spor Salonu Kullanım Talimatnamesi
 6. Spor Salonu Temizlik Çizelgesi

ATÖLYELER

 1. Bilinç ve farkındalığı artırmaya yönelik afişler, posterler
 2. 14 kuralı afişi
 3. Giriş kısmında Antiseptik Solüsyon
 4. Kapasite sayısı
 5. Sınıflar bazında kullanım planı
 6. Pedallı çöp kovası
 7. Atölye Kullanım Talimatnamesi
 8. Atölye Temizlik Çizelgesi
Okulum Temiz Belgesinde Okulların Dikkat Edecekleri Hususlar Nelerdir

KAPATILAN ALANLARLA İLGİLİ

‘’Covid-19 nedeniyle kullanıma kapalıdır ‘’ yazısı yazılıp Okul müdürü tarafından imzalanıp mühürlenip kapı üzerine asılacak ve kapı üzeri şeritle bantlanacak.

DİKKAT

Bütün kapalı alanları içeren Taahhüt yazısı yazılıp Okul müdürü tarafından imzalanıp mühürlenip OKULUM TEMİZ Dosyasına konulacak.

Tüm Alanlara Asılan TAAHHÜTLER, TALİMATLAR, ÇİZELGELER Okul müdürü tarafından imzalı mühürlü olacak

OKULUM TEMİZ Dosyasında tüm FORMLAR TAAHHÜTLER, TALİMATLAR kurum kendine özgü doldurulmuş imzalı mühürlü olacak şekilde bulundurulacak.

NOT: Tüm birimlere ( GÜVENLİK –ÖSINIFLAR-KORİDORLAR –SPOR SALONU vb.)  Covid-19 ile ilgili bilgilendirme afişleri, posterler, görseller asılmalıdır.

Dosyalarda Olması Gereken Evraklar

 1. Hijyen şartlarını içeren risk değerlendirmesi
 2. Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı
 3. Hijyen ve sanitasyon planı
 4. Kuruluş Öz Değerlendirme Soru Listesi
 5. Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Eylem Planı (SEKÖ)
 6. Bulaş Bazlı Önlem Planı (BBÖ)
 7. Acil Durum Sorumlusu Görevlendirme Yazısı
 8. Salgın Acil Durum İletişim Planı (Okulun her Katında Görünebilir Bir Yere Asılacak)
 9. Covid-19 Bilgilendirme Eğitimi ve Temizlik Personeli Eğitim Planı
 10. Asansör ve Kalorifer Kazanı Periyodik Bakım Evrakları
 11. Su Deposu Temizlik Evrakları ve Biyosidal Ürün Uygulama İşlem Formu
 12. Vaka Bildirim Tutanağı /Vaka Tespit tutanağı
 13. Öğretmenler Odası Kullanım Talimatı
 14. Öğretmenler Odası Girişine “ZİYARETÇİ YASAĞI” Yazısı Yazılması
 15. Güvenlik Talimatı
 16. Genel Talimatname
 17. Kişisel KKD Kullanım Talimatı
 18. El Hijyeni ve El yıkama Talimatı
 19. Salgın Hastalık Dönemlerinde Okul Bahçesi ve Açık Oyun alanları Talimatı
 20. Tek Kullanımlık Maske, Eldiven gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Toplam Talimatı
 21. Mescit ve Abdesthane Kullanım Talimatı
 22. Çok Amaçlı Salon Temizlik ve Kullanım Talimatı
 23. Yemekhane ve/veya Kantin Kullanım Talimatı
 24. Derslik ve İdari Odaların Kullanım Talimatı
 25. Tuvalet ve Lavabo Kullanım Talimatı
 26. Salgın Dönemlerinde Asansör Kullanımı ve Temizlik Talimatları
 27. Veli Bilgilendirme Formu Taahhütnamesi
 28. Temizlik Personeli Temizlik ve Dezenfeksiyon Yapma Talimatı
 29. Ortak Kullanılacak Malzemelerin Dezenfeksiyon Planı
 30. Tuvalet Temizlik Planı Kontrol Formu (Çizelge)
 31. Sınıf, Oda Temizlik Takip Çizelgesi
 32. Antiseptik Kontrol Formu
 33. Ziyaretçi ve Tedarikçi Taahhütname Formu
 34. Güvenlik Görevlisi Taahhütname Formu
 35. Danışma ve Güvenlik Kontrol Formu
 36. Toplantı Katılımcı Taahhütname Formu
 37. Eğitim Planlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Eğitim Formu
 38. Öğrenci/Çalışan Servis Hizmetleri Hijyen ve Sanitasyon Güvence Talimatnamesi
 39. Salgın Takip Formu
 40. Şofben Gibi Cihazlar Var İse Sadece Kullanacak Kişilerin İsmi Cihazın Üzerine Yapıştırılacaktır.
 41. Kapalı Alan (Kullanılmayan Alan) Var İse Kapalı Kalma Taahhütnamesi
 42. Kontrol Hiyerarşi Kontrol Formu
 43. Okul Müdürleri Bütün Formları İmzalayıp, mühürleyerek asılması gereken yerlere asılmasını sağlayacak.

KAYNAK: AZRA GEZE..

OKUL MÜDÜRLERİMİZİN DİKKATİNE

Okulum Temiz Yönetimi Sistemi Dosya Klasör Sisteminin nasıl kullanılacağı ile ilgili dokümandır.

 1. Bu dosya klasör sistemi örnek belge ve dokümanlardan oluşmaktadır. Ortalama bir okulda olabilecek tüm unsurlar bulunmaktadır. Okulunuzun özelliğine göre (özel eğitim, meslek lisesi, anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise) farklı bir doküman ya da var olan dokümanların düzenlenmesi gerekebilir. Lütfen okul ekibinizle gerekli çalışmaları yapınız.
 2. Bu klasör sistemi Okulum Temiz belgelendirme başvurusu için bakanlığımızın http://merkezisgb.meb.gov.tr/ web portalına yüklenmesi gereken kayıt ve belgeleri
 3. Okulum Temiz Yönetim Sistemi klasörü ise okullarda kurulacak yönetim sistemi için gereken tüm dokümanları içermektedir.
 4. Sisteme yüklenecek dökümanlar klasöründen sisteme yüklenecek belgeleri görebilirsiniz. Ancak;
 • Öz değerlendirme soru listesi klasöründeki öz değerlendirme formunun (SB.FR.059) okul müdürlüğü tarafından doğru şekilde doldurulduktan sonra, tüm sayfalarının paraflanmasının ve son sayfasının imzalanmasının(Mavi imza kalemi) ardından tarayıcıdan taranıp sisteme yüklenmesi gereklidir. Dosya boyutu 3Mb’ tan fazla olmamalıdır.
 • Sisteme Yüklenecek Dokümanlar klasörü içerisindeki Risk değerlendirme Raporu klasöründeki Kontrol listeleri ve risk değerlendirme excel tablosu kullanılarak okulunuz şartlanına özel risk değerlendirmesi yapabilirsiniz. Okulunuz ile ilgili tehlikeler kontrol listelerinde bulunamamakta ise, ekibinizle ekleme ve çıkarma yapabilirsiniz. Sonrasında ise ekip üyelerinizle tüm sayfalarının paraflanmasının ve son sayfasının imzalanmasının(Mavi imza kalemi) ardından tarayıcıdan taranıp sisteme yüklenmesi gereklidir. Dosya boyutu 3Mb’ tan fazla olmamalıdır.
 • Ayrıca Mebbis İş güvenliği modülüne belirlediğiniz tehlikelerin yüklenmesi gereklidir.
 • Yine Sisteme Yüklenecek Dokümanlar klasörü içindeki “Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Ana Eylem Planı” nı okulunuzun bilgilerini içerecek şekilde düzenledikten sonra ekip üyelerince tüm sayfalarının paraflanmasının ve son sayfasının imzalanmasının(Mavi imza kalemi) ardından tarayıcıdan taranıp sisteme yüklenmesi gereklidir. Dosya boyutu 3Mb’ tan fazla olmamalıdır.
 • Mebbis ortamında eylem planı ile ilgili güncellemeleri yapınız.
 • Temizlik ve dezenfeksiyon planı klasörü içerisinde Ortalama bir okulda olabilecek tüm unsurları bulunduran temizlik ve dezenfeksiyon planı bulunmaktadır. Ekibinizle okulunuzda var olan ve olmayan alanların (havuz, spor salonu vb.) belirlenerek plan üzerinde ekleme ve çıkarma yaptıktan sonra ekip üyelerinizle, tüm sayfalarının paraflanmasının ve son sayfasının imzalanmasının(Mavi imza kalemi) ardından tarayıcıdan taranıp sisteme yüklenmesi gereklidir. Dosya boyutu 3Mb’ tan fazla olmamalıdır.
 • Standart Enfeksiyon kontrol önlemleri (sekö) klasörü içerisinde örnek bir SEKÖ planı bulunmaktadır. Ekibinizle plan üzerinde ekleme ve çıkarma yaptıktan sonra ekip üyelerinizle, tüm sayfalarının paraflanmasının ve son sayfasının imzalanmasının ardından tarayıcıdan taranıp sisteme yüklenmesi gereklidir.
 • Bulaş bazlı Önlemler (BBÖ) klasörü içerisinde örnek bir BBÖ planı bulunmaktadır. Ekibinizle plan üzerinde ekleme ve çıkarma yaptıktan sonra ekip üyelerinizle, tüm sayfalarının paraflanmasının ve son sayfasının imzalanmasının ardından tarayıcıdan taranıp sisteme yüklenmesi gereklidir.

 

 

 

 1. Tüm imza ve paraflarda, lütfen mavi tükenmez kalem kullanın ve sisteme yükleme sağlayınız.
 2. Okul müdürlüğünüze tetkik amacıyla yapılacak ziyaret öncesinde; planlar ile birlikte Okulum Temiz Yönetim Sistemi klasörü içerisindeki ana eylem planı başta olmak üzere talimat, form, liste, klavuz vb. tüm belgelerin ilgililerine tebliğ edilmesi, uygun yerlere asılması, eğitim, bilgilendirme ve görevlendirme iş ve işlemlerinin yapılmış olması sağlanmalıdır.
 3. Kaynak:Mersin MEM

 

 

OKUL VE KURUMLARIMIZDA YAPILACAK DÜZENLEMELER.

 • Giriş’de güvenlik personeli veya görevlendirilecek bir personel ateş ölçümü(Ana okullarında ölçüm yapmak kararı okul yönetimindedir) ve maske kontrolü yapmalı. Ateşi 38 derece üstünde çıkan öğrenci-öğretmen-ziyaretçi-tedarikçi 5 dakika sonra tekrar ateşi ölçülmeli yine yüksek çıkarsa talimatlara uygun olarak içeri alınmadan prosedür uygulanmalı.
  1. Ateşi yüksek değilse kontrol listesindeki adının olduğu bölüme ateşin derecesi yazılarak içeri alınır.
 • Girişte maskesi olmayanlar içim maske bulundurulmalı.
 • Girişte dezenfektan bulundurulmalı ve her girişte kullandırılmalı.
 • Güvenlik kulübesinde Covid-19 talimatı ve ziyaretçi defteri hazır bulundurulmalı.
 • Öğrenci velileri içeri alınmamalı. Veli ve öğrenci bildirim formu kayıt altına alınarak dosyalanmalı.
 • Sosyal mesafe-el yıkama- dezenfektan kullanımı-oturma yerlerini belirleme vb uyarı işaret ve levhaları uygulanmış olmalı.
 • Koridorlarda yeterli miktarda dezenfektan noktaları oluşturulmalı.
 • Sınıf içlerinde pedallı atık kutuları ve koridorda pedallı maske atık kutuları olmalı.
 • Gözlem (izolasyon) odası belirlenmeli gerekli KKD(yeterli miktarda Maske-eldiven-koruyucu tulum ve siperlik ) bulundurulmalı. Gözlem odasında temaslı veya hasta kişinin kullandığı tüm koruma atıkları siyah poşette ağzı bağlanmalı tekrar bir atık poşetine konulmalı ve ağzı bağlamalı ve tıbbi atık prosedürleri uygulanmalı.
 • Sınıflarda Oturma listeleri yapılmalı ve her öğrencinin yeri belirlenmeli. Yer değiştirmelerine izin verilmemeli.
 • Ders giriş-çıkış ve teneffüs saatleri ayırılarak  planlanmalı.
 • Tuvaletlere el yıkama afişleri asılmalı. Yeterli temizlik malzemeleri bulundurulmalı.
 • Kütüphaneler kullandırılmamalı.
 • Ortak kullanım eşyaları(kitap, dergi, dosya vb.) kaldırılmalı.
 • Tüm kullanım talimatları gerekli yerlere imzalı ve onaylı olarak asılmalı.
 • Bilgilendirme, taahhüt ve görevlendirmeler tebliğ edilip mavi kalemle imzalatılarak dosyalanmalı.
 • Tüm alınan temizlik ve dezenfektan malzemelerinin faturaları dosyalanmalı. 2 ay yetecek şekilde stok bulundurulmalı.
 • Teneffüslerde sınıfları havalandırmaya azami dikkat edilmeli. Hatta ders işlenirken de açık tutulmalı. Sınıf içinde fazla dezenfektan ve kolonya kullanımı engellenmeli (alkolün uçuculuğu dikkate alınmalı.)
 • Temizlik planının uygulanması ve kontrolüne azami dikkat edilmeli. (özellikle kapı kolları)
 • Yemekhane oturma düzeni oluşturulmalı, listelenmeli ve her zaman aynı yere oturulması sağlanmalı.
 • Ofislerde gereğinden fazla personel ve ziyaretçi bulundurulmamalı.
 • Mümkün olduğunca toplu etkinliklerden kaçınılmalı.
 • Talimatlar birkaç kere okunarak uygulanmalı.
 • Tüm dokümanlar çıktı alınarak ÖZ DEĞERLENDİRME FORMUNDAKİ SORU SIRASINA GÖRE DOSYALANMALI.
 • Ortak kullanılan bilgisayar ve çevre birimlerine uyarı yazısı asılarak her kullanıcıdan sonra dezenfektanlı ıslak mendille temizlenmeli ve bir sonraki kullanıcıya temiz bırakılmalı.(klavye-mouse-printer-fotokopi vb.)
 • Tırabzanlar her teneffüs sonrası dezenfekte edilecek şekilde planlanmalı.
 • Okuldan çıkış zamanlaması çok iyi ayarlanmalı, yığılmalara ve temas oluşturabilecek durumlara izin verilmemeli.
 • Öğrencilerin eşya alış-verişleri kesinlikle engellenmeli.
 • Pandemi Eğitimlerine ağırlık verilmeli.
 • Tüm taahhütnameler eksiksiz imzalatılmalı. Özellikle tedarikçi ve ziyaretçilere.
 • İletişim planına dikkat edilmeli bildirimlerde eksiklik oluşturulmamalı.
 • kaynak: Menzitvİlçe MEM

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir