Müteferrika Matbaası’nda Vankulu Lugatı’ndan sonra basılan eserler nelerdir ?

–      1729’da : KâtibÇelebi’nin Tuhfetü’l-Kibârfi  Esfâri’l-Bihâr’ı ile Tarih-i Seyyah der Beyân-ı Zuhur-ı Ağvâniyân veİnhidam-ı Devlet-i Safeviyan

–      1730’da : Tarih-i Hind-i Garbi, Tarih-i Timur-iGürkan, Tarih-i Mısri’l-Cedid ve Tarih-i Mısri’l-Kadim, Gülşen-i Hülefâ ile GrammaireTurque

–      1732’de : İbrahim Müteferrika’nın Usulü’l-Hikem fî Nizâmi’l-Ümem’i ile Fuyuzât-ı Mıknatısiyye;

–      1733’te  : Kâtip Çelebi’nin Takvimü’t-Tevarih’i;

–       1734’te: İlk Vekayinüvis Mustafa Naima’nın Tarih-i Naima’sı

–       174l’de: Vekayinüvis Mehmed Raşid’in Tarih-i Raşid’i ve Vekayinüvis Küçük Çelebizâde İsmail Âsım’ın Tarih’i;

–       1742’de: Ahvâl-i Gazavât-ı Diyâr-ı Bosna ve Ferheng-i Şu’uri basılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir