Okul gezilerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve evraklar

geziBahar ayların gelmesi ve teog sınavının yapılması sonucunda okullarda yoğun bir gezi trafiği başladı. Bildiğiniz gibi okul gezileri çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Onlarca yüzlerce insanın hayatının söz konusu olduğu bir durum. Bu yüzde gezi öncesi en ufak ayrıntılar bile gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki bilgiler Balıkesir Susurluk ilçe milli eğitimin sitesinden alınmıştır.

ÖĞRENCİ GEZİLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ve HAZIRLANACAK BELGELER

-İlgili Yazılar:

1-Meb Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 21. Maddesi

2-20/01/2015 tarih ve 645673 sayılı “Spor ve Gezi İzin Onayları” konulu yazı ve ekleri

3-06/04/2015 tarihli ve 3654721 sayılı “Okul Gezileri” konulu yazı ve ekleri

4-28/10/2014 tarih ve 5440 sayılı “Grup Gezileri” konulu yazı ve ekleri

5-07/05/2014 tarih ve 2361 sayılı “Gezilerde Rehberlik Faaliyetleri, Seyahat Acenteleri” konulu yazı ve ekleri

AÇIKLAMALAR

-Araçlarla ilgili belge fotokopileri (ruhsat, ehliyet, zorunlu trafik sigorta poliçesi, Ferdi Koltuk Sigorta Poliçesi vb.) asılları okul müdürlüğü tarafından görüldükten sonra mutlaka tasdik edilecektir. Kamu araçlarına ait belgeler onay yazısına eklenmeyecek, sadece plaka no ve firma adı yazılacaktır.

-Geziye gidilecek araç, 10 yaşından büyük olmayacaktır.

-Gezilerin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı seyahat acentesi işletme belgesine haiz TÜRSAB belgeli firmalar ile yapılması, geziye gidecek araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise araç sahibi ve seyahat acentesi arasında yapılan kiralık sözleşmesi bulunmalıdır.

– TÜRSAB belge fotokopilerinin mutlaka Turizm Müdürlüğü veya Türsab Bölge Müdürlükleri tarafından onaylanması ve hangi okul gezisi için verildiğinin belirtilmesi gerekir.

– Yatılı gezilerde kalınacak otelin adı, mutlaka gezi planında belirtilmelidir.

– Yıllık ders planlarında yer alan ve ders programı gereği ders öğretmeni tarafından sınıfındaki tüm öğrencilerle Susurluk Belediye sınırları içinde yapılacak gezilerde okul müdürünün onayı yeterlidir.

(Yönetmelik 21/g)

– Ders Öğretmeni tarafından Yıllık plan gereği yapılan geziler o dersin süresi dışına taşıyor ise diğer ders öğretmenleri ile birlikte gerekli önlemleri alınmalı ve “Ders Telafi Programı” Okul Müdürü tarafından onaylanarak öğretmenin dosyasında saklanmalıdır.

– Geziye katılacak kişilerin listesinde TC. NO – Adı Soyadı – Unvanı – Baba Adı-ulaşılabilecek telefon numaraları belirtilerek, listeler yönetici-öğretmen-öğrenci varsa veli sırasına göre düzenlenecek ve okul müdürlüğünce onaylayarak, onaya eklenecektir. (Yön. 21-b)

– Okul idaresi sosyal etkinlikler kapsamındaki tüm gezilerde 40 öğrenciye bir idareci (kafile başkanı) ve en fazla 2 öğretmen görevlendirmek zorundadır.(Yön 21/ç)

– Turistik gezilerde Tur rehber/rehberlerine ait profesyonel turist rehberi bulundurulur. (07/05/2014 tarih ve 2361 sayılı Gezilerde Rehberlik Faaliyetleri, Seyahat Acenteleri konulu yazı)

– Aracın önüne okulun ili, ilçesi, adı ve eğitim gezisi olduğunu belirten yazı asılacaktır.

– Ekonomik durumu yetersiz olan öğrencilerin geziye katılmalarının kulüp rehber öğretmeni tarafından önerilmesi ve Okul Aile Birliği tarafından giderlerinin karşılanması gerekir. Bu işlem yapılırken öğrencinin incitilmemesine dikkat edilecektir.

-Gezi onaylarında kesinlikle istenen evraklar tamamlanmalı, imza ve tasdikler eksik olmamalı, evraklar gezi tarihinden en az bir hafta önce ilçe milli eğitim müdürlüğüne onay için gönderilmelidir.

EKLER:

1- Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesi (imzalı-Yön. Ek/12)

2- Yükleniciye ait “TÜRSAB İşletme Belgesi”nin onaylı sureti ( Bu belge………..tarihli ………….(Okul adı)………; …(Gezi yeri)……… gezisi ………… plakalı araç için

düzenlenmiştir.) ibaresi firma tarafından evrakın üzerine yazılıp kaşe basılacak)

3- Yüklenicinin faal seyahat firması olduğunu gösteren belge

4- Tur rehber/rehberlerine ait profesyonel turist rehberi kimlik kartının yüklenici tarafından onaylı sureti

5- Araç sürücüsünün / sürücülerinin “Sürücü, Mesleki Yeterlik (SRC2)”vb belgelerinin yüklenici tarafından onaylı suretleri

6- İl içi 100 km altı en az [ D 4] -100 km üzeri (D 2) Araç Yetki Belgesinin onaylı bir sureti

7- Yüklenici tarafından onaylatılmış araç ruhsatının sureti

8- Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) sigorta poliçesinin bir sureti

9- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta Poliçesinin bir sureti

10- Karayolu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesinin bir sureti

11- Araç,yüklenici tarafından kiralanmış ise yüklenici tarafından onaylanmış sözleşme sureti

12- Gezi ile ilgili plan evrakları, geziye katılacakların T.C. numaralı isim listesi.

Üst yazıda veli izin belgelerinin okul müdürlüğü tarafından alındığı özellikle belirtilecektir.

Yukarıda belirtilen açıklamalara titizlikle uyularak zaman kaybına meydan vermemek açısından gezi evraklarının tam ve eksiksiz olarak Müdürlüğümüz Kültür bürosuna en az Yedi (7) gün önceden gönderilmesini, 7 gün önceden gönderilmeyen gezilere kesinlikle onay  verilmeyecektir.

Öğrenci Gezileriyle İlgili ve Spor Müsabakaları ile ilgili evraklar için tıklayınız.

 

Bunun yanında Kütahya Simav İlçe Milli Eğitim de çok detaylı bir çalışma yapmış .Burun aşağıda

GEZİLERDE İSTENİLEN EVRAKLAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

Gezilerde Milli Eğitim bakanlığı sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 21. Maddesindeki hususlara dikkat edilecektir.

1-Okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içinde yapılacak gezilerle ilgili onay, okul müdürlüğünün teklifi

Üzerine il/ilçe milli eğitim müdürünce verilir.

2-İl sınırları dışına yapılacak gezilerle ilgili onay, il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün teklifi üzerine Mülki   Amirce verilir.

3-Gezi ile ilgili plan ve gezi bilgi formunun hazırlanması ve gezi planında; gezi tarihi, okuldan çıkış saati, araçların hareket yeri, geziye gidilecek yerler,  gezinin bitiş tarihi ve geziye katılacak öğretmenlerin isimlerinin yazılması imzalanması ve okul müdürlüğünce onaylanması; Ayrıca veli izin belgelerinin mutlaka alınarak dosyada muhafaza edildiğine dair notun yazılması izin belgelerinin okulda kalacak gezi dosyasında muhafaza edilmesi.

4-Öğrencilerden alınan ücretin gezi planında ve sözleşmede mutlaka belirtilmesi.

5-Yatılı gezilerde kalınacak yerin, otelin mutlaka gezi planında belirtilmesi.

6-Gezide mutlaka bir idareci kafile başkanı olacaktır.(Unvanı belirtilecektir.)

7-Gezilerde 40 öğrenciye kadar bir yönetici ve en fazla 2 sorumlu öğretmen görevlendirilir.

8-Geziler, eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenir.

9-Okullarımız tarafından düzenlenecek olan il dışı gezilerinin hafta sonlarında yapılmasına dikkat edilecektir. Eğitim amaçlı yapılacak (okul tanıtımı vb) il içi gezilerde derslerin aksatılmamasına dikkat edilecektir.

10-Gezi evrakları geziden en az 10 gün önceden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

11-Gezilerin T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Seyahat acentesi İşletme Belgesine haiz TÜRSAB belgeli   Firmalar ile yapılması ve belgenin turizm müdürlüklerince, Noterce, Turizm Müdürlüklerince veya Türsab tarafından aslının aynıdır onaylı olması, hangi okul veya kurum gezisi için hangi tarihte yapılacağı belirtilerek yazılması, belgenin üzerine geziye gidecek araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise araç sahibi ve Seyahat acentesi arasında yapılan kiralık sözleşmesi.

12-TURSAB belge fotokopilerinin mutlaka firmalar tarafından ilgili turizm müdürlüklerine onaylatılması ve hangi okul gezisi için verildiğinin belirtilmesi.

13-Aracın ruhsat fotokopileri,

14-Sürücünün ehliyet fotokopileri, Psikoteknik değerlendirme belgesi, (toplam 5 saat üzeri gezilerde iki şoför)

15-Aracın zorunlu trafik sigorta poliçesinin fotokopisi,

16-Araç ferdi koltuk sigorta poliçesi veya kasko poliçesi

 1. 17-Geziye gidilecek aracın – Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılacak geziler ile 100 Km.’ye kadar olan il dışı geziler için kullanılacak araçlara ilişkin “[Y] Yetki Belgesi”, 100 Km.’yi aşan il dışı gezilerde kullanılacak araçlara ilişkin “[D2] Yetki Belgesi”nin TÜRSAB onaylı bir sureti

18-Uçakla gidilecek gezilerde firmanın adı ve gidiş-dönüş sefer sayıları belirtilecektir.

20-Geziye gidilecek araç ve sürücü belgelerinin asılları okul idareleri tarafından görüldükten sonra tarih konulduktan sonra tasdik edilip imzalanacak ve evraklar geziyi düzenleyen gezi kolu öğretmenleri veya idareciler tarafından getirilecek olup kesinlikle tur acenteleri veya veliler tarafından evraklar gönderilmeyecek ve eksik evrak tamamlattırılmayacaktır.

19-Araç uygunluk belgesi EK-1 geziye çıkmadan önce geziye katılan yönetici ve öğretmenlerce doldurulacak araç uygun ise geziye çıkılacaktır.

20-Okul ismi başlıklı geziye katılacak öğrencilerin isimleri, sınıfları ve T.C.Noların yer aldığı liste.

 

Okullarca yapılacak gezilerle ilgili olarak yukarıdaki esaslarda belirtilen hususlar okul idareleri tarafından dikkatle incelemesi yapıldıktan sonra gezi dosyaları müdürlüğümüze gönderilecektir. Eksik evrak bulunan gezi dosyalarına herhangi bir işlem yapılmadan resmi yazı ile iade edilecektir.

 

         Gezilerin daha emniyetli şartlarda, sağlıklı ve güven içerisinde yapılmasının sağlanması amacıyla yukarıda belirtilen hususlara özen gösterilmesi önemle rica olunur.

                                                                                                                                                          

                                                                                                                        Hasan ATALAY

       Şube Müdürü

 

                              

 

 

 

Gezi dosyasına konulması gereken belgeler

 

il içi geziler (İl ve ilçe Sınırları İçinde)

 

 1. Gezi Planı (EK-13)
 2. Gezi Bildirim Çizelgesi (Öğrenci İsim Listesi)(Listede TC Kimlik No Yazılı Olacak)
 3. Veli izin dilekçeleri (Zarf içinde)
 4. Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesi (EK–12)
 5. Yüklenici tarafından onaylatılmış araç ruhsatının sureti, yükleniciye ait İşletme Belgesi’nin onaylı sureti, Yüklenicinin faal seyahat firması olduğunu gösterir belge. (Aracın yaşı yönetmeliğe uygun olacak)
 6. Araçların “Zorunlu Malî Sorumluluk (trafik) Sigorta Poliçesi”, “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi”nin birer sureti.
 7. Araç sürücüsünün/sürücülerinin, “Sürücü Belgesi” ile “Mesleki Yeterlilik Belgesi” (SRC2’nin yüklenici tarafından onaylı suretleri)
 8. Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılacak geziler ile 100 Km.’ye kadar olan il dışı geziler için kullanılacak araçlara ilişkin “[Y] Yetki Belgesi”, 100 Km.’yi aşan il dışı gezilerde kullanılacak araçlara ilişkin “[D2] Yetki Belgesi”nin TÜRSAB onaylı bir sureti
 9. Araç yüklenici tarafından kiralanmış ise yüklenici tarafından onaylanmış sözleşme sureti
 10. Araç Uygunluk Tespit Belgesi EK–1 (Otobüs yola çıkmadan önce doldurulacak ve imzalanacaktır.)
 11. Görevlendirilmesi halinde tur, rehber/rehberlerine ait profesyonel turist rehberi kimlik kartının yüklenici tarafından onaylı sureti.

il içi geziler (Yaya)

 

 1. Yıllık Plan
 2. Gezi Planı (EK-1)
 3. Öğrenci İsim Listesi
 4. Veli izin dilekçeleri (Zarf içinde)

il dışı geziler

 

 1. Gezi planı (Ek-13)
 2. Gezi Bildirim Çizelgesi (Öğrenci İsim Listesi)
 3. Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesi (Ek-12)
 4. Veli izin dilekçeleri (Zarf içinde)
 5. Yükleniciye ait “İşletme Belgesi”nin onaylı sureti.
 6. Yüklenicinin, faal seyahat firması olduğunu gösteren belge (TÜRSAB’ tan her gezi için alınacak)
 7. Görevlendirilmesi halinde tur, rehber/rehberlerine ait profesyonel turist rehberi kimlik kartının yüklenici tarafından onaylı sureti.
 8. Araç sürücüsünün/sürücülerinin, “Sürücü Belgesi” ile “Mesleki Yeterlilik Belgesi” (SRC2’nin yüklenici tarafından onaylı suretleri)
 9. Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılacak geziler ile 100 Km.’ye kadar olan il dışı geziler için kullanılacak araçlara ilişkin “[Y] Yetki Belgesi”, 100 Km.’yi aşan il dışı gezilerde kullanılacak araçlara ilişkin “[D2] Yetki Belgesi”nin TÜRSAB onaylı bir sureti
 10. Yüklenici tarafından onaylatılmış araç ruhsatının sureti (Aracın yaşı yönetmeliğe uygun olacak)
 11. Araçların “Zorunlu Malî Sorumluluk (trafik) Sigorta Poliçesi, Karayolu Taşımacılığı Zorunlu Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi ve Karayolu Malî Sorumluluk Sigorta Poliçesinin birer sureti.
 12. Araç yüklenici tarafından kiralanmış ise yüklenici tarafından onaylanmış sözleşme sureti
 13. Gezinin konaklamalı olması halinde, tur sigortası.
 14. Araç Uygunluk Tespit Belgesi EK–1 (Otobüs yola çıkmadan önce doldurulacak ve imzalanacaktır.)

 

 

EK DOSYA EN GEÇ 10(On) İŞ GÜNÜ ÖNCESİNDEN MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TESLİM EDİLMESİ ZORUNLUDUR.

EKSİK EVRAK VEYA GECİKEN DOSYALAR İADE OLUNACAKTIR.

 

 

 

 

EK-12

OKUL GEZİLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

 

            MADDE 1- Sözleşmenin Tarafları

 

Bu sözleşme, …………………….. İlköğretim Okulu/lisesi ile Yüklenici acente/ firma ……………… arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde yapılmıştır.

 

            MADDE 2-  Taraflara İlişkin Bilgiler

 

2.1. Okulun adresi : ……………………………………………………………. olup,

 

Tel no: …………………………………….

 

Faks no: …………………………………..

 

Elektronik Posta Adresi (varsa) : …………………………………….. dir.

 

2.2. Yüklenici acente/firmanın tebligat adresi : …………………………………. olup,

 

Tel no: …………………………………….

 

Faks no: …………………………………..

 

Elektronik Posta Adresi (varsa) : …………………………………….. dir.

 

2.3 Madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerin değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

 

            MADDE 3- İşin Tanımı

 

3.1. Sözleşme konusu iş; ………………………İlköğretim Okulu/Lisesi öğretmen, öğrenci ve velilerinden oluşan gezi grubunun …………………. ‘ya düzenleyecekleri geziye ilişkin sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

 

3.2. Gezinin süresi : Gezi,  /  / 2007 saat : ……….…..’da hareket,                                                                                                                      /      /2005 saat : ….………’da dönüş olmak üzere toplam ……. gece ……… gündüzdür.

 

 • Yol güzergahı ve gezilecek yerler : Gezi Planında açıklandığı biçimdedir.

 

MADDE 4- Ulaşım Biçimi

……………………………………………………………………………………………

 

MADDE 5- Duraklama Yerleri ve Nakil Bağlantıları

……………………………………………………………………………………………

 

MADDE 6- Konaklama Yeri, Sınıfı ve Süresi

……………………………………………………………………………………………

 

 

MADDE 7- Yemek ve Öğün Sayısı, Açıklamalar

……………………………………………………………………………………………

 

MADDE 8- Gezi Ücreti ve Ödeme Şekli

 

Gezi ücreti, sigorta ve vergiler dahil toplam ………………………. YTL’dir. Bu iş için sözleşme bedelinin % …. ‘u oranında ön ödeme sözleşmenin imzalanmasını müteakip …………….. iş günü içerisinde; kalan ücret ise işin bitimini müteakiben ……………. İş günü içerisinde Yükleniciye ödenecektir.

 

Yüklenici, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

 

MADDE 9- Vergi, Resim, Harçlar

 

Sözleşme kapsamındaki işlerle ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.

 

MADDE 10- Sorumluluklar

 

 1. Yüklenici sözleşmeden doğan yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı sorumludur. Ancak sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi okul kusuruna veya mücbir bir sebebe dayanıyorsa, Yüklenici sorumlu tutulamaz.

 

 1. Gezi sırasında, Yüklenicinin sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturan hizmetlerden bir veya birkaçını sağlamaması ya da sağlamayacağının anlaşılması durumunda; Yüklenici, gezinin devam etmesi için okulu ilave maliyet getirmeyen eşdeğerde alternatif tedbirler alır ve sözleşmede yer alan hizmetler ile sunulan hizmetler arasındaki ücret farkını tazmin eder.

 

 1. Bu tedbirleri almak mümkün değilse, ya da bunlar haklı nedenlerle okul tarafından kabul edilmez ise; Yüklenici okulun hareket yerine veya kabul edeceği herhangi bir dönüş noktasına geri dönmesi için eşdeğerde ulaşım imkanı sağlar. Tüketicinin yaptığı tüm ödemeleri 2 gün içinde iade eder ve gerekli hallerde tüketicinin zararını tazmin eder.

 

 1. Yüklenici bu işte ……… sayıda sürücü, rehber gerektiren gezilerde ……… sayıda rehber bulunduracaktır. Personelde bir değişiklik olması durumunda gezi öncesinde Okul yönetimi bilgilendirilerek değişen personele ilişkin belgeler ibraz edilecektir.

 

 1. Gezi sırasında başka bir araç veya personele ihtiyaç duyulması durumunda gezi kafile sorumlusu yöneticinin bilgisi dahilinde Yüklenici tarafından gerekli tedbirler ivedilikle alınacaktır. Bu çerçevede kullanılacak araç ve görevlendirilecek personel sözleşmede belirtilen niteliklere haiz olacaktır.

 

 1. Yüklenici sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri doğrultusunda aynen uygulamakla yükümlüdür.

 

 1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir.

 

 1. Okul gezi sırasında bir kafile başkanı yönetici ile her araçta bir gezi sorumlusu öğretmen bulundurmak zorundadır.

 

 1. Gezi etkinliklerinin hiçbir aşamasında geziye katılması önceden planlanan yönetici, öğretmen, öğrenci ve varsa veliler ile diğer görevliler (Rehber ve Sürücü) dışında başka kişiler kesinlikle ulaşım araçlarına alınmayacaktır.

 

MADDE 11- Sözleşmenin Feshi ve Devri

 

Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi hâlinde okul, uğradığı zarar oranında tazminat hakkına sahip olur. Ayrıca, Yüklenici okulun o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri ve okulu borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde okula iade eder.

 

MADDE 12- Mücbir Sebepler

 

Geziye çıkmadan ve gezi sırasında gezinin gerçekleşmesine etki edecek nitelikte meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, grev, afet, hava şartları ve devletler arası ilişkilerde yaşanan olumsuzluklar ile aracın arızası veya kazası mücbir sebep olarak kabul edilir. Araca dayalı sebeplerde aynı özelliklerde araç sağlanır.

 

MADDE 13- Bildirim

 

Okul, sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi hâlini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Yükleniciye bildirmek zorundadır.

 

MADDE 14- Sözleşmenin ekleri

 

 1. Yükleniciye ait “İşletme Belgesi”nin onaylı sureti.

 

 1. Yüklenicinin faal seyahat firması olduğunu gösteren belge.

 

 1. Görevlendirilmesi hâlinde tur rehber/rehberlerine ait profesyonel turist rehberi kimlik kartının yüklenici tarafından onaylı sureti.

 

 1. Araç sürücüsünün/sürücülerinin “Sürücü Belgesi” ile “Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC2”nin yüklenici tarafından onaylı suretleri

 

 1. Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılacak geziler ile 100 Km.’ye kadar olan il dışı geziler için kullanılacak araçlara ilişkin “[Y] Yetki Belgesi”, 100 Km.’yi aşan il dışı gezilerde kullanılacak araçlara ilişkin “[D2] Yetki Belgesi”nin TÜRSAB onaylı bir sureti

 

 1. Yüklenici tarafından onaylatılmış araç ruhsatının sureti

 

 1. Araçların “Zorunlu Mali Sorumluluk (trafik) sigorta poliçesi”, “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi” ve “Karayolu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi”nin birer sureti

 

 1. Araç, yüklenici tarafından kiralanmış ise yüklenici tarafından onaylanmış sözleşme sureti

 

 1. Gezi planı ve T.C. kimlik numaralarının da yazıldığı liste

 

 1. …………………………………..

 

 

 

 

 

MADDE 15- Diğer Hususlar

 

…………………………………………………………………………………………

 

 

MADDE 16- Hüküm Bulunmayan Hâller

 

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili mevzuata ve Bakanlıkça bu konuda yapılan düzenlemelere göre hareket edilir.

 

MADDE 17- Anlaşmazlıkların Çözümü

 

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde …………………………. (İdaresinin bulunduğu yer mahkemesi yazılacaktır) …………………………  mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

MADDE 18- Yürürlük

 

Bu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme, ………………. (……………) maddeden ibaret olup okul ve Yüklenici tarafından ekleriyle birlikte tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ………………… tarihinde birlikte imzalanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKUL YÖNETİMİ                                                                        YÜKLENİCİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ARAÇ UYGUNLUK TESPİT BELGESİ                                        EK-1

 

Araç Sahibi       : …………………….      Taşıma Sözleşmesi Tarihi: …………………..

Araç Plaka No  : …………………….      D2 Yetki Belgesi veya (D4) Yetki Belgesi Numarası: …………

Araç Modeli      : …………………….      Sigorta Poliçesi Numarası         : ……………

Araç Markası    : …………………….      Sigorta Şirketinin Adı                : ……………

Araç Şoförleri   : 1- ………………………………………….               2- …………………………………

 

SIRA NO AÇIKLAMALAR UYGUN GÖRÜLEN AKSAKLIKLAR
1 Kaporta düzgün olacaktır    
2 Dış görünüşü itibariyle boyalı ve bakımlı olacaktır    
3 Camlarda kırık yada çatlak bulunmayacaktır    
4 Aracın içi ve koltukları temiz ve lekesiz olacaktır    
5 Mevcut lastikleri ile aynı ebatta yedek lastiği bulunacak ve lastik yolcuların oturmasını engellemeyecektir.    
6 İç göstergeler düzenli ve çalışır durumda olacaktır    
7 Işıklandırma için yeterli sayıda lamba çalışır durumda olacaktır    
8 Bütün kapılar düzenli, açılır, kapanır durumda olacak, araçların kapıları sürücü tarafından açılacaktır.    
9 Ekzozu ve susturucusu zedelenmemiş olacak, yerine iyi monte edilmiş olacak ve çalışırken gürültü çıkarmayacaktır.    
10 Park lambaları, stop lambaları uzun ve kısa huzmeleri düzenli çalışır ve ayarlanmış durumda olacaktır.    
11 Aracın trafik muayenesi süresinde yapılmış ve geçerli olacaktır.    
12 Frenleri tam, gıcırtısız ve dengeli tutabilir durumda olacaktır.    
13 Lastiklerde dışarıdan görülen bombe ya da çatlak bulunmayacak ve lastik diş derinliği 3mm den az olmayacaktır    
14 Karayolu Trafik Kanunu’nun uygun gördüğü nitelikte reflektörleri, yangın söndürücüsü, çekme halatı, takozu ve ilk yardım çantası bulunacaktır.    
15 100 km’yi aşan eğitim gezilerinde aracın yaşı 6’dan büyük olmayacaktır.    
16 Aracın, 100 km’nin üzerinde yapılacak taşımalarda süresi devam eden (D2) Yetki Belgesi, 100 km’nin altında veya aynı il sınırları içerisinde yapılacak taşımalarda ise (Y) türü Yetki Belgesi olacaktır.    
17 Aracın takoğrafı çalışır ve kullanılır vaziyet olacaktır    
18 Otobüsün önünde okulun ilini, adını ve eğitim gezisi olduğunu gösteren bez pankart bulunacaktır.    
19 Otobüsteki yolcuların tamamını kapsayacak Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırılmış olacaktır.    
20 Aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılmış olacaktır    

 

Göreve Gidebilir / Göreve Gidemez

 

…./…./2014

Komisyon Başkanı                              Üye                              Üye                  Araç Sürücüsü

………………………….                ……………………         …………………             …………………….

 

 

EK-13

……………………….. OKULU/LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Ayrıntıları aşağıdaki gezi planında belirtilen bir gezi düzenlemek istiyorum/istiyoruz. Aşağıda belirtilen gezi yeri/yerleri, gezinin amacı ile geziden beklenen öğrenci kazanımları/hedef ve davranışların gerçekleştirilmesi açısından okulumuza mesafe olarak en yakın yer/yerler durumundadır.

 

Söz konusu gezinin yapılabilmesi için gerekli planlama ve organizasyonun gerçekleştirilmesi hususunda,

 

Gereğini arz ederim. ……/……/2014

İmza

Öğretmenin/Öğretmenlerin Adı Soyadı

GEZİ PLANI

Gezinin konusu

 

 
Gezinin amacı

 

 
Gezinin hangi ders veya sosyal etkinlik kapsamında planlandığı

 

 
Geziden beklenen öğrenci kazanımları/hedef ve davranışlar

 

 
Gezinin başlama ve bitiş tarihi

 

 
Gezi yeri/yerleri

 

 
Geziye gidilecek yol güzergahı

 

 
Geziye dönüş yol güzergahı

 

 
Gezi sırasında alınacak güvenlik önlemleri

 

 
Geziye katılacak toplam öğrenci sayısı

 

 
 

GEZİYE KATILACAK SINIFLAR VE ÖĞRENCİ SAYILARI

 

ŞUBE ERKEK KIZ TOPLAM
       
       
       
       
       

 

Ek : Geziye Katılacak öğrencileri gösterir liste

Açıklama: Öğretmen tarafından planlanan bu geziye katılmak isteyen diğer yönetici ve öğretmenler ile velilerle ilgili çalışmalar okul idaresiyle işbirliği içerisinde yürütülecektir.

 

 

 

 

T.C.

KÜTAHYA VALİLİĞİ

SİMAV KAYMAKAMLIĞI

Simav İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Konu                          : İstanbul Gezisi

İli / İlçesi                    ……………..

: Okulu                      : ………………….Okulu

Kafile Başkanı          : ……………………….

Sorumlu Öğretmen   : ……………………………..

Gezinin Amacı          : Tarihi yerlerin gezilmesi

 

                                                GEZİYE KATILACAK ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN İSİM LİSTESİ

SIRA NO T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI ADRESİ TELEFON NUMARASI
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

SORUMLU ÖĞRETMEN                                                                                                                             OKUL MÜDÜRÜ

İMZA

İMZA/MÜHÜR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Tasinir yil sonu islemleri

TKYS yıl sonu işlemleri

TKYS YILSONU İŞLEMLERİ Burada anlatacağımız işlem basamakları yönetim raporlarında herhangi fark oluşmamış, muhasebe ile harcama …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir