ANASAYFA / Tarih (sayfa 6)

Tarih

Bu bölümde tarih konulu çeşitli paylaşımlar yer almaktadır

Louis Daguerre

Louis-Jacques-Mandé Daguerre (d. 18 Kasım 1787 – ö. 10 Temmuz 1851), Fransız sanatçı ve kimyagerdir ve bir çeşit fotoğrafik görüntü elde etme yöntemi olan dagerreyotipi adlı buluşu ile ünlenmiştir. Daguerre, mükemmelleştirdiği dagerreyotipiyi yıllarca süren çalışmalarının ardından 1839 yılında Fransız Bilimler Akademisi ile birlikte o yılın 7 Ocağında tanıttı. Dönemin Fransız Hükümeti, Daguerre’den bu buluşun patentini isteyerek, buluşu tüm dünyanın serbestçe …

Daha Fazla Oku

31 Mart İsyanı

. 31 MART İSYÂNI (1)        1909’da, İstanbul’da meşrûtî yönetime son vermek amacıyla çıkmıştır. Osmanlı Devleti’nde anayasal düzene karşı yapılan ilk isyân hareketi olması bakımından önemlidir. Selânik’ten yola çıkan “Hareket Ordusu” (Mustafa Kemâl orduda kurmay başkanı idi) isyânı bastırmış, çıkmasında etkisi olduğu gerekçesiyle II.Abdülhamit tahttan indirilmiş, yerine Mehmet Reşat padişah yapılmıştır.  İsyanın bastırılmasından sonra İttihat ve Terakki’nin yönetimdeki etkinliği artmıştır.

Daha Fazla Oku
misi medeniyeti 1 1

Mısır Medeniyetinin Kültür ve Uygarlığı Nelerdir

ESKİ ÇAĞLARDA TÜRKİYE’NİN ÇEVRESİNDEKİKÜLTÜR VE UYGARLIKLAR 1. MISIR MEDENİYETİ Eski Mısır Medeniyetini tarihçiler aşağıdaki sınıflara ayırır. Mısır Medeniyeti Hanedanlık Öncesi Dönemi Mısır Medeniyeti Eski Krallık Dönemi Mısır Medeniyeti  Birinci ara dönem Mısır Medeniyeti  Orta Krallık Dönemi Mısır Medeniyeti  İkinci ara dönem Mısır Medeniyeti  Yeni Krallık Dönemi Mısır Medeniyeti  Son ara dönem Pers dönemi Geç Hanedanlık Dönemi (28. – 30. hanedan) …

Daha Fazla Oku

Sait Halim Paşa

Sait Halim Paşa (1863-1921): 11 Haziran 1913 -14 Şubat 1917 tarihleri arasında, sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Şûra-yı Devlet (Danıştay) azalığı, Yeniköy Belediye Dairesi reisliği, Cemiyet-i Umumiye-i Belediye ikinci reisliği, 1908’de de Âyân Meclisi azalığı yapmıştır. 1912’de Şûra-yı Devlet reisliği de kendisine verilmiştir. Sait Halim Paşa 1912’de reislikten çekilmiştir. Bu sırada İttihat ve Terakki Cemiyetinin genel sekreterliğine seçilmiş, Mahmut …

Daha Fazla Oku

Miryokefalon Savaşı

MİRYOKEFALON SAVAŞI (1176) Türkiye Selçuklu ordusu, sayı itibarıyla Bizans ordusuna denk olmakla beraber askerî teçhizat açısından aynı denkliğe sahip değildi. II. KılıçArslan, ordusunu Bizans ordusunun ilerlediği vadiye hâkim olacak şekilde yüksek tepelere yerleştirdi. Böylelikle Türk kuvvetleri Bizans ordusuna göre daha fazla hareket imkânına kavuşmuş oluyordu. 17 Eylül 1176 ‘da Bizans ordusunun tamamı geçitten içeri girince. Türk ordusu taarruza başladı Bu …

Daha Fazla Oku

Albert Szent-Gyorgyi Kimdir

Bu kişisel bir isim o doğal yapısında nagyrápolti Szent-Györgyi Albert. Bu makale, Batı adı sırasını kullanır. http://www.google.com.tr/#q=Albert+Szent-Gyorgyi&ct=Albert_Szent_Gyorgyi-2011-hp&oi=ddle&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=65bd83e8f5b02789&biw=1366&bih=639 LinkAlbert von Szent-Györgyi de Nagyrápolt (16 Eylül 1893 – 22 Ekim 1986) 1937 yılında Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü’nü kazandı Macar fizyolog oldu. O, C vitamini ve sitrik asit döngüsü bileşenleri ve reaksiyonları keşfetme ile yatırıldı. O da İkinci Dünya Savaşı sırasında Macar …

Daha Fazla Oku

İnkilap tarihinin tamamını kapsayan özet,

Kpss adayları için yine bir paylaşımla karşınızdayım.Bildiğiniz gibi kpss de tarih çoğumuzun korkulu rüyası.Hep yakınırız tarihten çok yanlış çıktı diye bunun için ufak nette araştırma yaptım ama güzel bir şey bulamadım birde arşivlerimi tarayım dedim.Demek ki baştan beri aradığım şey nette değilde benim arşivdeymiş.Şu an tam olarak nereden indirdim bilmiyorum bu yüzden bu kpss tarih özeti hakkında pek bilgim yok.Gelelim …

Daha Fazla Oku

Osmanlı devleti padişahları doğum tarihi, vefatı, babası ve annesi isim listesi

  Osmanlı Padişahları Saltanatı Doğumu Vefatı Babası Annesi 1. Osman Gazi 1299-1326 1258 1326 Ertuğrul Gazi Hayme Hatun 2. Orhan Gazi 1326-1359 1281 1360 Osman Gazi Mal Hatun 3. Sultan 1.Murad 1359-1389 1326 1389 Orhan Gazi Nilufer Hatun 4. Sultan Yıldırım Bayezıd 1389-1403 1360 8 Mart 1403 Sultan 1.Murad Gülçiçek Hatun 5. Sultan Çelebi Mehmed 1413-1421 1389 26 Mayıs 1421 …

Daha Fazla Oku

ATATÜRK’ÜN KİŞİSEL ÖZELLİĞİ

ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ VE ÖZELLİKLERİ Mustafa Kemal Atatürk, çok yönlü ve üstün kişiliği olan bir liderdir. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması’yla ortaya çıkan tehlikeli durumu ilk olarak görüp milletin dikkatini çeken odur. Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi‘nde, vatanın bütünlüğünün ve milletin istiklâlinin tehlikede olduğunu söyledi. Erzurum Kongresi‘nde, millî sınırlar içinde vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunu bütün dünyaya ilân etti. …

Daha Fazla Oku