Ana Sayfa / Tarih / Sait Halim Paşa

Sait Halim Paşa

Sait Halim Paşa (1863-1921): 11 Haziran 1913 -14 Şubat 1917 tarihleri arasında, sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Şûra-yı Devlet (Danıştay) azalığı, Yeniköy Belediye Dairesi reisliği, Cemiyet-i Umumiye-i Belediye ikinci reisliği, 1908’de de Âyân Meclisi azalığı yapmıştır. 1912’de Şûra-yı Devlet reisliği de kendisine verilmiştir. Sait Halim Paşa 1912’de reislikten çekilmiştir. Bu sırada İttihat ve Terakki Cemiyetinin genel sekreterliğine seçilmiş, Mahmut Şevket Paşa’nın sadrazamlığı sırasında 1913’de de 2. defa Şûra-yı Devlet reisliğine ve üç gün sonra Hariciye Nezaretine (Dışişleri Bakanlığına) atanmıştır. Mahmut Şevket Paşa’nın şehit edilmesinden sonra 1913’te sadrazamlığa (başbakanlığa) getirilmiştir. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na katılması sürecinde Almanya Sefiri Baron, Wangenheim ile Yeniköy’de Sait Halim Paşa Yalısı’nda ittifak anlaşması imzalanmıştır. 1915’te hariciye nazırlığından, 1917’de sadrazamlıktan çekilmiştir. (Yerine Talat Paşa geçmiştir.) 1919 Mart ayında harp ilanı sırasındaki bazı kabine azaları ve Sait Halim Paşa tutuklanmış, Paşa, diğer milletvekilleri ile beraber tahliye olduktan sonra Roma’ya gitmiştir.

Kaynak: 2011 Meb İnkılap Tarihi Öğretmen Kılavuz Kitabı

Hakkında Sosyal Bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir