meb yonetmelikler1

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Maddeler

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Maddeler

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Geçen Yerler:

 

1-Ortaöğretim kurumlarının amaçları MADDE 7, (2).fıkra, d) bendi, 1)alt bent

 

meb yonetmelikler1
İş sağlığı ve güvenliği

“1) İş, hizmet ve sağlık alanlarında ihtiyaç duyulan ulusal ve uluslararası meslek standartlarına uygun nitelikte insan gücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerinin güncelleştirilmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilinci, meslek etiği, iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile iş alışkanlığının kazandırılmasını,”

 

2-Müdür, görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 78, (4).fıkra, z)bendi, bb)alt bent

 

“bb) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 ve 12 nci maddesi uyarınca acil durumlarla mücadele için gerekli tedbirleri alır.”

 

3-Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görev ve sorumlulukları MADDE 85, (1).fıkra, f)bendi

 

“f) İş kazası, meslek hastalıkları, yangın ve diğer tehlikelere karşı iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması konusunda özel eğitimi gerektiren öğrencileri de dikkate alarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.”

 

4-Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görev ve sorumlulukları MADDE 85, (1).fıkra, i)bendi


“i) İş sağlığı ve güvenliği bakımından sorumluluğundaki alan/bölüm, atölye, laboratuvarda bulunan her makine için özelliklerinin, periyodik bakım ve yedek parça durumuyla varsa yapılan tadilat ve değişen parçalarının düzenli olarak işlendiği makine kartıyla kullanma kılavuzu hazırlar. Atölye ve laboratuvarlardaki çalışma şartlarını belirten tehlike ve uyarı işaretleriyle makine ve araç-gerecin özelliklerine göre kullanma talimatlarının uygun yerlere asılmasını sağlar.”

 

5-Okul zümre başkanları kurulu MADDE 112, (5).fıkra

 

“(5) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca; alan/bölümlerin gelir-gider durumlarının değerlendirilerek hizmet ve üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi, tanıtım, pazarlama, hizmet ve ürün satışıyla sosyal etkinliklere katılım için gerekli çalışmaların yürütülmesi ile iş sağlığı ve güvenliği konuları da görüşülür.”

 

6-İlçe zümre başkanları kurulları MADDE 113, (3).fıkra, b)bendi

 

“b) Eğitim ve öğretimde niteliğin yükseltilmesi ile iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerin değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması ve benzeri konular görüşülür.”

 

7-İl zümre başkanları kurulları MADDE 114, (3).fıkra, b)bendi

 

“b) Eğitim ve öğretimde niteliğin yükseltilmesi ile iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerin değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması, ve benzeri konular görüşülür.”

 

8-İşletmelerde beceri eğitiminde görev alacak eğitici personel/usta öğretici MADDE 146, (2).fıkra ğ)bendi

 

“ğ) İşletmenin genel işleyişi, üretimi, iş akışı, iş sağlığı ve güvenliği konularında öğrencilere bilgi verir.”

Kaynak:egitimhane.com

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Tasinir yil sonu islemleri

TKYS yıl sonu işlemleri

TKYS YILSONU İŞLEMLERİ Burada anlatacağımız işlem basamakları yönetim raporlarında herhangi fark oluşmamış, muhasebe ile harcama …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir