sosyal etkinlik yonetmelik
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Önemli Maddeler

İLK VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

Sosyal Etkinlik

• Öğrenci kulübü
Gezi
Toplum hizmet
• Yarışma
• Yayın Gösteri
• Tiyatro
• Spor
• Münazara vb.
Her öğrenci EN AZ 1 SANAT yada SPOR dalına ilişkilendirilir.
Etkinlikler, DERS SAATİ DIŞINDA yapılır.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı GENÇLİK MERKEZLERİNDEN yararlanılabilir.
Gelir Gider, İş ve İşlemler OKUL AİLE BİRLİĞİ tarafından yürütülür.

Sosyal Etkinlikler Kurulu

• Müdür veya Müdür Yardımcısı BAŞKANLIĞINDA
• Müdürün Belirleyeceği Danışman Öğretmenler Arasından 3 ÖĞRETMEN
• Öğrenci kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri 2 ÖĞRENCİ
• Okul aile birliğinden 1 VELİ
Kurul yapılacak çalışmaları EYLÜL ayında planlar, EKİM ayından itibaren yürütür.

sosyal etkinlik
Sosyal Etkinlik Yönetmelik

Sosyal Etkinliklerin Alanı:

• Yıl içinde de ihtiyaca göre yeni planlamalar yapılabilir.
• Etkinlikler kurum müdürünün onayından sonra yürürlüğe girer.
• Sene başı ÖĞRETMENLER KURULUNDA belirli gün ve haftaların öğrenci kulüplerine dağılımını planlar.
• Kurulun SEKRETARYA işleri KURUM MÜDÜRLÜĞÜ tarafından yapılır.
• Kurul tarafından yapılan iş ve işlemler, Öğretmenler Kurulu tarafından değerlendirilir.
• Kurul, sosyal etkinlik başarı belgesi verilecek olan öğrencileri belirler ve listeyi kurum müdürü onaylar.
• Çalışmalara katılan öğrencilere; SOSYAL ETKİNLİK KATILIM BELGESİ
• Çalışmalarda üstün gayret gösteren öğrencilere; SOSYAL ETKİNLİK BAŞARI BELGESİ alan öğrencilere ayrıca okul-Aile birliği imkânları ölçüsünde ayrıca ödüllendirilebilir.
• Öğretmen, Veli, Katkı sağlayan kişi veya Kuruluşlara; SOSYAL ETKİNLİK TEŞEKKÜR BELGESİ
• Halk Eğitim, Mesleki Eğitim, Açık öğretim kurumlarında bu etkinlikler isteğe bağlı düzenlenir.
• Açık öğretim okullarında ORTAOKUL SEVİYESİNDE 15 YAŞINDA ve ORTAÖĞRETİM düzeyinde 18 YAŞINI tamamlamamış olanlar örgün eğitim kurumlarında bu etkinliklere katılabilirler.
• Etkinlikte görev alacaklardan SERTİFİKASI BULUNANLARA ÖNCELİK verilir.

Öğrenci Kulübü Çalışma Esasları

• Plan ve işlerin yürütülme ders saati dışında öğrencilerle + danışman hoca
• Öğrenciler kulübü seçmeden önce sınıf öğretmeni + rehber öğretmen amaç ve esasları açıklar
• En az bir kulübe üye olunmalı
• Hazırlanan listeler bir örneği danışman hocaya bir örneği okul yönetimine verilir.
• Öğrencinin seçtiği kulüp, yaptığı çalışmalar ve belgeler e-okula sosyal etkinlik modülüne işlenir.
• Öğrencinin kulüp üyeliği seçtiği öğretim yılıyla sınırlıdır.

Toplum Hizmeti

• Öğrenci kulübü, gönüllü öğrenci grupları, veli, öğretmenler ve diğer ilgili kişi kurumların katılımıyla yapılır.
• Sosyal Etkinlikler Kurul tarafından toplum hizmetleri belirlenir ve uygulanır.
Danışman öğretmenin gözetimi ve sorumluluğunda yapılır.

sosyal etkinlik yonetmelik
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

DİĞER SOSYAL ETKİNLİKLER

I. Geziler

Veli İzin Belgesi gezi dosyasına konur.
• 1 KAFİLE BAŞKANI + 40 kişiye kadar EN AZ 1 EN ÇOK 2 ÖĞRETMEN görevlendirilir.
• Özel Eğitime İhtiyacı olan öğrenciler için 10 ÖĞRENCİYE KADAR EN AZ 2 ÖĞRETMEN
• Okul öncesi kurumlarında HER GRUP İÇİN EN AZ 1 ÖĞRETMEN
• Veliler de Sosyal Etkinlikler Kurulunun uygun görmesiyle katılabilir.
• Okul Öncesi çocuklarının her türlü gezisinde VELİ İLE BİRLİKTE GÖTÜRÜLMESİ gerekir.
• Öğretim programları dahilinde yapılacak geziler ders saati içerisinde
• Diğer geziler ise Ders saatleri dışı, hafta sonu yada resmi tatillerde yapılmasına dikkat edilir.
• Öğrencilerin Kaza sigortası ve araçların belirlenmesinde Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesi esaslarına uyulur.

II. Yarışmalar

• Okul içi yarışmalar;
Müdürün başkanlığında
İlgili kulüp danışman öğretmeninin katılacağı
Sosyal Etkinlikler Kurulunca
• Okullar arası Yarışmaların Konu ve Esasları;
İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince oluşturulan komisyon tarafından
Okullar ararsı yarışmalar İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin bilgisi ve izni olmadan düzenlenemez.
• Zorunlu durumlarda yarışmalara EN FAZLA 3 ÖĞRENCİ + BİR ÖĞRETMEN + SÜRÜCÜ ile 10 yaşını geçmeyen ve Sigortası bulunan öğretmene, veliye veya okul yöneticilerine ait ÖZEL ARAÇLARLA + VELİNİN İZNİYLE taşıma yapılabilir.

III. Yayınlar

• Eser İnceleme ve Seçme Kurulu
Müdür veya Müdür Yardımcısı Başkanlığında
2 Öğretmen
İlgili Öğrenci Kulübü Danışman Öğretmeni
Temsilci Öğrenci
• Eser Seçme Kurulu; yayınların içeriğinden, incelenmesi ve seçiminden sorumludur.
• Bir ders yılında çıkarılacak yayınlar ve bunların sayısı kurul tarafından belirlenir ve Müdür tarafından onaylanır.
• Yayın seçme işlemlerine ilişkin belgeler, yayımlanan eserlerin birer örneği ve duvar gazetelerinin kaldırılan nüshaları ilgili dosyasında 2 YIL süre ile SAKLANIR.
• Tanıtıcı nitelikte duyuru dersi gazete yıllık çıkarabilir
• Müdür veya görevlendireceği müdür yardımcısı başkanlığında + bir kültür dersi öğretmeni olmak üzere iki öğretmen ve ilgili sosyal etkinlik danışmanı inceleme kurulunu oluşturur.
• Süreli yayınlar 5187 sayılı Basın Kanunu mevzuatına uygun çıkartılır.
• Okul adına YAYININ SAHİBİ OKUL MÜDÜRÜDÜR.

Kaynak: Halil Hoca

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Tasinir yil sonu islemleri

TKYS yıl sonu işlemleri

İçindekiler1 TKYS YILSONU İŞLEMLERİ2 TKYS YILSONU İŞLEMLERİ TKYS YILSONU İŞLEMLERİ Burada anlatacağımız işlem basamakları yönetim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.