Memurların Görevden Ayrılması

Özel Okullarda Çalışan Öğretmen ve Yöneticilerin Özlük Hakları ve Disiplin Yönetmeliği

• İhtiyaç halinde resmi okullarda görevli öğretmenlerden asli görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları ders saatini doldurmak kaydıyla; Çalıştıkları kurumun izni ile bu okullarda AYLIK KARŞILIĞI OKUTMAK ZORUNDA OLDUKLARI HAFTALIK DERS SAATİ SAYISININ YARISI KADAR ücretli ders verebilirler.
• Öğretmenlik mesleğini yapma niteliğini taşıyan diğer Devlet Memurları, kurumlarının izniyle HAFTADA EN FAZLA 10 SAAT ücretli ders verebilirler.
• Kurumlardaki ek ders ücretleri Resmi okullar için belirlenen miktardan az olamaz.
• Fakat MEB den, Resmi okul ve kurumlardan görevlendirilenlere verilecek ek ders 2 katını geçemez.
• Öğretmen ve yöneticilerin iş sözleşmesi EN AZ 1 TAKVİM YILI yapılır.
• Bu okullarda çalışan personeller Sosyal Güvenlik ve Özlük hakları bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanununa tabidir.

Özel Okul

YETKİ, SORUMLULUK, ÖDÜL ve CEZALAR bakımından 657 sayılı Devlet Memuru Kanununa ve 4483 sayılı Memurların Yargılanması Kanunlarına tabidir.
• 657’ye göre Kademe İlerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren bir fiilden dolayı ceza alması gereken kişiye bu ceza yerine BRÜT MAAŞINDAN ¼ ile ½ si arasında maaş kesim cezası ÇALIŞMA İZNİ VEREN MAKAM tarafından verilir. TEKRARI HALİNDE GÖREVE SON VERİLİR.
• 1702 ve 657 sayılı kanunlarda Meslekten Çıkarılma cezası gerektiren bir ceza da ise BAKANLI’ĞIN GÖRÜŞÜ ALINARAK personele çalışma izni veren makam tarafından işine son verilir.
• Bu kurumlarda çalışan öğretmen ve yöneticiler, görevleri sırasında suç işlemeleri veya görevleri nedeniyle kendilerine karşı işlenen suçlardan dolayı kamu görevlisi sayılırlar.
• 2 defa teftiş raporuyla başarısızlığı tespit edilen öğretmen veya yöneticilerin çalışma izinleri, çalışma izni veren makam tarafından iptal edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir