yil sonu islemleri
Yıl sonu iş ve işlemleri

İlkokullarda 1.Dönem Sonunda Yapılması Gerekenler Nelerdir

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı dönem sonu yapılacak iş ve işlemler;

1-Ders notu girişlerinin yapılması,
a-İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “ÇOK İYİ”, “İYİ” ve “GELİŞTİRİLMELİ” şeklinde gösterilir.

b-İlkokul 4 üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.
•4.Sınıflarda, haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav tarihinin “E-Okul-Sınav tarihleri modülüne” girilmesi,
•(Türkçe ve Matematik derslerinden 3’er sınav; Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Trafik Güvenliği Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler ile Yabancı Dil derslerinden 2’şer sınav notu verilecektir. Görsel Sanatlar dersinde yazılı sınav yapılmayacak olup ürün dosyası puanı ve 2 tane ders etkinliklere katılım puanı verilecektir. E-okula ürün dosyası notu girişi için 1.Yazılı seçeneği işaretlenmelidir.)

• Ders içi etkinlik, öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilmesi,
(Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Trafik Güvenliği, Görsel Sanatlar, Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi derslerinden 2’şer; Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri derslerinden 3’er ders içi etkinlik katılım puanı verilecektir.)

yil sonu islemleri
Yıl sonu iş ve işlemleri

4. SINIFLAR İÇİN:

***Oyun Ve Fiziki Etkinlikler ile Müzik derslerinde mevcut yönetmeliğe göre en az 2 sınav puanı girilmelidir. Bu sınavlardan 2 tanesi yazılı sınav veya uygulama sınavı olabileceği gibi 1 tane yazılı sınav 1 tane de uygulama sınavı olabilir. Yazılı veya uygulama sınavı olmak üzere bu derslere ait notların girilebilmesi için e-okula sınav tarihi girilmelidir. Dikkat edilmesi gereken uygulama sınavının belli bir ölçme değerlendirrme formu tutularak belgelendirilebilir olmasıdır.
2-Ders ve etkinliklere katılım puanlarının e-okul sistemine girilmesi,
3-Davranış notlarının e-okul sistemine girilmesi,
4-Okul öncesi gelişim raporlarının girilmesi, (Anasınıfı Öğretmenleri)
5-E-Okul da sınıf kitaplığı oluşturma ve öğrencinin okuduğu kitapların belirlenmesi,
6-Karne bilgileri öğretmen görüşünün yazılması,
7-Karnelerin ortalarına okul mührünün basılması, Davranış Çizelgeleri, Not Çizelgelerinin sınıf öğretmenlerince mutlaka imzalanması, birer nüshalarının alınması,
8-Sınıf ders defterlerinde eksik konu ya da imzaların tamamlanması,
9-Öğrencilerin e-okuldaki dosya bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlıkların sınıf öğretmenleri tarafından doğru bir şekilde düzeltilerek doldurulması,
10-Bep planı uygulanan öğrencilere 1. dönem not ortalamasının 45 puanın altında verilmemesi,
***Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.
11-1. dönem mazeretsiz olarak yazılı ve uygulamalı sınavlara katılmayan öğrencilere; yazılı ve ders içi etkinlikler bölümlerine G (Girmedi) harfi yazılması,
12-Sosyal etkinlik girişlerinin –TAMAMLANMADI-yapılması,

2017-2018 Eğitim Öğretim dönem sonunda idareye teslim edilecek belgeler;

1-Sınavlar: (4. Sınıflar İçin) Türkçe ve Matematik 3’er Sınav, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Trafik Güvenliği, Müzik, Oyun ve Fiziki Etkinlikler ile Yabancı Dil 2’şer Sınav kâğıtları,
***Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 22. Maddesinin c bendinde; “Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır.” denilmektedir. İlgili yönetmeliğin 22. Maddesi gereği sınav kâğıtları ile birlikte cevap anahtarları da teslim edilecektir.
2-Görsel Sanatlar Ürün Dosyası Değerlendirme Formu, (Tüm Sınıf Öğretmenleri)
3-Ders ve Etkinliklere Katılım Gözlem Formları, (4.Sınıf Öğretmenleri- İngilizce Öğretmeni-Din Kültürü ve Ahlak Öğretmeni)
4-Kazanım Değerlendirme Formları, (1. 2. ve 3. Sınıf Öğretmenleri-Tüm dersler İçin hazırlanacaktır.)
5-Kazanım Değerlendirme Formları,( 4. Sınıf Öğretmenleri, Oyun ve Fiziki Etkinlikler-Müzik- Görsel Sanatlar dersleri İçin hazırlanacaktır.)

Yukarıda yazılı olan iş ve işlemelerin 15 Ocak 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar bitirilmesi ve İdareye teslim edilmesi istenen belgelerin 17 Ocak 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar okulumuz müdür yardımcısı M…………. BAKIR’a teslim edilmesi hususunda;
Gereğini önemle rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Kaynak: M….. t BAKIR

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

virus 4999857 640

MEBBİS Pandemi Acil Durum Bilgi Giriş Örneği

MEBBİS Pandemi Acil Durum Bilgi Giriş Örneği ALINACAK ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER 1. Çalışanlara bulaşıcı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir