Ana Sayfa / Ders Notları (sayfa 19)

Ders Notları

Sosyal bilgiler dersine ait bütün sınıfların konu özetlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Lozan’da yabancı okullar sorunu nasıl çözüldü

YABANCI OKULLAR SORUNU Avrupalı devletler kapitülasyonlar aracılığıyla Osmanlı Devleti‘nde pek çok farklı okullar açmışlar ve çeşitli haklara sahip olmuşlardır. Bu okullar, zamanla Osmanlı Devleti’ne karşı bazı zararlı faaliyetlerde bulunmaya başlamışlardır. Lozan Barış Antlaşması‘yla; bu okullarla ilgili tek yetkili kurumun TBMM olmasına karar verilmiş ve bu okulların eğitim sistemini düzenleme yetkisi TBMM’ye verilmiştir. 3 Mart 1924 tarihinde Tevhidi-Tedrisat Kanunu‘nun çıkarılmasıyla tüm …

Devamını Oku »

DEVLET MEMURLARI KANUNU DİSİPLİN CEZALARI

DEVLET MEMURLARI KANUNU DİSİPLİN CEZALARI   DİSİPLİN CEZASI CEZA GEREKTİREN HALLER AÇIKLAMA                       UYARMA a)  Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak. b)  Özürsüz …

Devamını Oku »

Yeryüzü şekilleri ile ilgili bilgiler hakkında kısa bilgi

Yeryüzü şekilleri ile ilgili bilgiler hakkında kısa bilgi Yeryüzü Şekilleri Ova Çevresine göre alçakta olan, akarsular tarafından derin yarılmamış ve genellikle akarsuların yüzeyden aktığı, verimli toprakların bulunduğu alçak düzlüklere denir. Ovalar bulundukları yere göre iç ovalar ve kıyı ovaları şeklinde gruplandırılır. Deniz kıyısında bulunan ovalara “kıyı ovaları” denir. Karadeniz kıyılarındaki Çarşamba ve Bafra ovaları gibi. Denizden uzak iç bölgelerdeki ovalara …

Devamını Oku »

Coğrafya nüfus ve yerleşme konu anlatımı

NÜFUS VE YERLEŞME Nüfus Sınırları belirli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir. Nüfus sayısına göre yerleşim yerlerinin sıralanışı köy, kasaba, ilçe, il, büyükşehir şeklindedir. İnsanlar genellikle köylerden büyük şehirlere göç ederler. Yaşamlarını kolay sürdürecekleri yerleri tercih ederler. Bir yerin iklimi, yeryüzü şekilleri, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, ticaret yollarına yakın olması yerleşmeyi etkiler. Ülkemizde nüfus genelde büyük şehirlerde …

Devamını Oku »

Türkiyede görülen iklim tipleri ve özellikleri kısaca

Karadeniz İklimi Haritada yeşil renk ile gösterilen yerlerde Karadeniz iklimi görülür. Karadeniz ikliminin görüldüğü yerlerde her mevsim yağışlıdır. Kışlar ılık, yazlar ise serin geçer. Yağmurun fazla olmasından dolayı bitki örtüsü ormandır. Ormanlık arazinin fazlalığına bağlı olarak kırsal kesimlerdeki evler genellikle ahşaptan yapılmıştır. Ayrıca bu iklim özelliğinin görüldüğü yerlerde çay, fındık, mısır gibi bol yağış isteyen bitkiler yetiştirilir. Karasal İklim Haritada …

Devamını Oku »

Doğal Afetlerin Adları

DOĞAL AFETLER İnsan ve Doğa İnsanlar ve diğer tüm canlılar doğa ile iç içe yaşar, insanlar yaşamlarını kolaylaştırmak için zaman zaman doğada değişiklikler meydana getirir. Artan nüfusla birlikte insanların barınma ihtiyacı da artmıştır. İnsanlar barınmak için evler yapmıştır. Evleri, binaları inşa etmek için ağaçları kesmiş, doğaya müdahale etmiştir. Ulaşımı sağlamak için dağları oymuş, tüneller açmış, köprüler ve yollar yapmıştır. Beslenme …

Devamını Oku »

DOĞAL AFETLERİN ZARARLARINI ARTIRAN FAALİYETLER

Doğada bulunan hiçbir canlı tek başına yaşayamaz. Bitkiler, hayvanlar ve insanlardan oluşan canlı grupları hem birbirleriyle hem de çevre ile etkileşim içindedir. Canlı ve cansız varlıklar arasındaki bu etkileşim sonucu oluşan ortama doğal denge denir. Günümüzde hızlı nüfus artışı ve sanayileşme doğal dengenin hızla bozulmasına yol açmıştır. İnsanlar çevresini hızla değiştirerek bazı doğal afetlerin zararlarının artmasına neden olmuştur. Erozyon, ülkemizin …

Devamını Oku »

İnkılap Tarihi İlkler

TC İNKILAP T.ATATÜRKÇÜLÜK .. İLKLER….İLKLER….İLKLER…İLKLER….İLKLER… 1.Ünite :Bir Kahraman Doğuyor Mustafa Kemal’e ‘’ Kemal’ adı nerde verilmiştir. Selanik Askeri Rüştiyesi ( Ortaokulu) •   Mustafa Kemal ülke sorunlarıyla ilk kez hangi okulda ilgilendi. Manastır Askeri İdadi( Lise) •   Mustafa Kemal’in tarih sahnesinde görüldüğü olay ve görevi neydi? 31 Mart Olayı – Kurmay başkanı •   Mustafa Kemal’in Tarih ve Edebiyattan etkilendiği şehir. Manastır Askeri İdadi( Lise) …

Devamını Oku »