ogretmenlerin ogrencilere karsi sorumluluklari e1507230345542
Öğretmenlerin Öğrencilere Karşı Sorumlulukları

Haklarımız ve Sorumluluklarımız

Haklarımız ve Sorumluluklarımız

Hak; bireylere hukuk düzenince tanınmış, yetki ve özgürlüklerdir. Ör; yaşama hakkı, seçme ve seçilme hakkı, eğitim hakkı…

Tüm insanlar, haklar yönünden eşittirler. Haklarımızın belirlenip güvenceye alındığı belgeler vardır; anayasa ve yasalar, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi…

Özgürlük, bireyin kanunlara-kurallara uymak koşuluyla her istediğini düşünebilmesi, söyleyebilmesi ve yapabilmesidir. Özgürlükler sınırsız değildir. Başkalarının özgürlüklerinin başladığı yerde bizim özgürlüğümüz biter, bu sınırı belirleyen kanunlar-kurallardır.Ör; Seyehat Özg., Dürünce ve ifade özg.

Sorumluluk, kişinin kendine ve çevresine karşı yerine getirmesi gereken görevleridir. Aynı zamanda davranışlarının sonuçlarını üstlenmesidir. Kişinin kendine, ailesine, topluma ve devlete karşı çeşitli sorumlulukları vardır. Ör; öğrenci olarak sorumluluğumuz derslerimize çalışmaktır.

haklarımız sorumluluklarımız özgürlüklerimiz
Haklarımız ve sorumluluklarımız

* Vatandaş olarak sorumluklarımız neler olabilir?
 ………………………… ……  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 ……………………………… ……………………………….
 ………………………………

* Sosyal bilgiler dersi ile hak ve özgürlükler arasında nasıl bir ilişki vardır?
Sosyal bilgiler dersi öğrencilerin haklarını bilen ve kullanan, ………………..-bilinçli vatandaşlar olarak yetişmelerini amaçlar.

Bir soruna getireceğimiz çözümler, hak ve özgürlükler temelinde(yasal yollardan) olmalıdır. Bu doğrultuda;

1. sorunu yaşadığımız kişi yada kurum yetkilisi ile öncelikle konuşarak sorunu çözmeye çalışabiliriz.

2. sorunla ilgili kuruma istek ve şikâyetlerimizi yazılı olarak iletip, çözüm talep edebiliriz ki, bu ……………… hakkının kullanımı anlamına gelir.

3. kitle iletişim özgürlüğü ve düşünce ve ifade özgürlüğümüzü kullanarak, düşüncelerimizi kitle iletişim araçları ile toplumla paylaşıp, onların desteğini almaya çalışabiliriz.

4. toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkımızı kullanarak, imza kampanyaları düzenleyip; sorunun çözümü yolunda, halkın ve ilgililerin dikkatini çekebilir, ilgilileri sorunun çözümüne zorlayabiliriz.

5. hak arama özgürlüğümüzü kullanarak, sorunun çözümü ile ilgili kişi ve kurumları mahkemeye verebiliriz.

2004’te yürürlüğe giren Bilge Edinme Hakkı gereği devlet kendisine dilekçe ile başvuran vatandaşa belirli konular dışında her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür.

sosyalnotlari.blogspot.com

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

kazim karabekir

Doğu Cephesi ve Kazım Karabekir

DOĞU CEPHESİ VE KAZIM KARABEKİR İtilaf Devletleri Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Doğu Anadolu’da  bir  Ermeni …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir