ocuk e1507227353189

Atatürk’ün Çocukluğu Nerede ve Nasıl Geçti

Atatürk’ün Çocukluğu Nerede ve Nasıl Geçti

Hem anne hem de baba tarafından soyu, Balkanların Türkleştirilmesi amacıyla Anadolu’dan iskân edilen “Türkmenlerden” gelmektedir

400 yılı aşkın süre Balkan coğrafyasını hoşgörü ve adalet ile yöneten Osmanlı İmp., 20. yy.lın ortasından itibaren Rumeli’nin büyük bölümünü kaybetti. *Neden?
– Çok milletli bir İmp. olan Osmanlı ülkesindeki azınlıkların Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik fikrinin etkisiyle çıkan isyanlar.
Osmanlı toprakları ile ilgili sömürgeleştirme planları olan Rusya, İng., Fr. gibi devletlerin bu isyanları kışkırtıp, desteklemesi

ataturk cocukluk
Atatürk çocukluk

Gazi’nin doğduğu Selanik, limana ve demiryolu ulaşımına sahip olduğundan dolayısıyla ………………….nın geliştiği, Osmanlı ülkesinin en önemli 3 kentinden biri idi. Bu durum onu batı(Avrupa) ile yakınlaştırıyor-etkileşim içerisinde olmasına imkân veriyordu. Avrupa’dan gelenler yalnızca ticaret getirmiyor; kıyafetleri ile, yemekleri ile, müzikleri ile, davranışları ile, düşünceleri ile de insanları etkileyeceklerdir. Nitekim Fransız İhtilalinin yaydığı fikirler(?) öncelikle Balkan coğrafyasında yayılıp, etkili olacaktır. Ör: Osmanlı parçalanmasının önlemek üzere kurulan Genç Osmanlılar/İttihat ve Terakki Cemiyeti bu coğrafyada kurulmuştur.

Askeri alandaki çöküş, ekonomide de görülüyor, sanayi inkılâbını gerçekleştiremeyen Osmanlı, Avrupalıların ………………..alıp sanayi ürünleri sattıkları açık pazara dönüşmüştü. Dış borçlarını ödeyemeyecek duruma düşünce, alacaklı devletler Genel Borçlar İdaresi’ni(Düyun-u Umumiye) kurarak, Osmanlı Hazinesine ait bazı gelirlere el koymuşlardı.

mustafa kemal okul hayatı
mustafa kemal okul hayatı

Mustafa Kemal’in çocukluk ve gençlik yıllarının farklı kültürlerin iç içe yaşandığı ve yeni fikirlerin tartışıldığı Makedonya’daki Selanik şehrinde geçmesi, onun …………………….. ve demokratik bir kişiliğe sahip olmasında büyük rol oynadı.

Osmanlı dağılışı karşısında aydınlar bu duruma kafa yormuşlar, çözüm olarak birçok düşünce ortaya koymuşlardır: Osmanlıcılık, Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük… Osmanlıcılık fikrini savunanlar Padişah II. Abdülhamit’e meşrutiyeti ilan ettirmişlerdi. Ancak meşrutiyet yönetiminin devleti dağılmaktan kurtarmadığını görünce milliyetçilik akımının da etkisiyle Türkçülük fikrine yönelmişlerdi.

Osmanlı parçalanmasının ilk ve en yoğun olarak yaşandığı coğrafyada doğan, çocukluğunu ve eğitim hayatını geçirecek olan Gazi’nin bu soruna duyarlı olması, kafa yorması kaçınılmazdı. Bu durum onda hangi özelliğin ortaya çıkışına neden olacaktır?
…………………….- (Türkçülük) fikirlerini benimseyecek, …………… mesleğine ilgi duyacaktır. Çünkü vatanın kurtuluşuna subaylık ile başarabileceğini düşünüyor.

Gazi, orta halli bir ailenin çocuğu olmakla hep övünmüştür. Neden?

Çünkü o hanedanın yönetimini-üstünlüğünü öngören monarşiyi(……………………yı) kaldırıp, milletin egemenlini esas alan Cumhuriyeti kuracaktır. En üst makama milletin bir evladı olarak seçimle gelecektir.

Atatürk, aile hayatına büyük önem vermiştir. Bu anlayışını o zamanki geleneklerin aksine nikâh töreni sırasında eşi Latife Hanım ile birlikte hazır bulunarak göstermiştir(→yenilikçi). Aynı şekilde yurt gezilerine de yine onunla beraber çıkarak milletine örnek olmak istemiştir.

kaynak:sosyalnotlari.blogspot.com.tr

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

kazim karabekir

Doğu Cephesi ve Kazım Karabekir

DOĞU CEPHESİ VE KAZIM KARABEKİR İtilaf Devletleri Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Doğu Anadolu’da  bir  Ermeni …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir