Sosyal Bilgiler 6.sınıf Soruları

Sosyal Bilgiler 6.sınıf Soruları

1-“Mersin’e yurtdışından 250 kişilik bir turist kafilesi geldi. Tarsus, Kızkalesi ve Silifke’yi gezdiler. Mersin’den alışveriş yaptılar.Esnaf çok para kazandı.Otellerde kaldılar oteller doldu taştı.Bol bol balık ve kebap yediler.Lokantalar çok para kazandı.Mersin’in değişik yerlerinden fotoğraflar çektiler, tanıdıklarına göstereceklerini söylediler.Böylece Mersin’in tanıtımı gerçekleşti”

Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabiliriz?

[a]Bir olayın birden fazla boyutu olduğunu

b)Olayların karmaşık olduğunu

c)Turistlerin çok gezdiğini

d)Mersin’in çok güzel olduğunu

2. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarından değildir?
A) Demokratik değerleri benimsemek.
B) Topluma uyum sağlamak.
C) Her bireye istediği mesleği kazandırma.
D) İleriki yaşantısında kendisine yararlı bilgiler sunmak.

3-OLGU: Herkes tarafından kabul edilen, kanıtlanabilir, değiştirilmeyen bilgilerdir.

Örnek: Atatürk 19 Mayıs 1919’ da Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “olgu” değildir?

a) Yaprağın rengi yeşildir

b) İran Türkiye’nin komşusudur.

c) Ankara, İzmir’den daha güzeldir

d) İzmir Ege Bölgesinde yer alır.

4-GÖRÜŞ: Kişiden kişiye değişen, kişilerin düşüncelerini yansıtan, kimine göre doğru kimine göre yanlış bilgilerdir.

Örnek: Türkiye’nin en sevilen takımı Beşiktaş’tır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “görüş” değildir?

A-Ankara Türkiye’nin Başkentidir.

B-İstanbul Türkiye’nin en güzel şehridir.

C-Hayatta en güzel yıllar askerlik yıllarıdır.

D-Çok gezen  çok okuyandan daha iyi bilir.

5- …………………….. İstanbul’dur.

Yukarıdaki boş olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse bir görüş belirtilmiş olur.

a)Türkiye’nin en kalabalık ili

b)Marmara bölgesinin en gelişmiş ili

c) Türkiye’de en çok göç alan il

d)Türkiye’nin en güzel ili

6- Doğada var olan bir canlının yok olması başka bir canlının aşırı derecede çoğalmasına veya yok olmasına neden olabilir. Örneğin yılanların azalması farelerin aşırı derecede çoğalmasına neden olur. Çünkü yılanlar fare ile beslenmektedir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A-İnsanlar doğal hayatı korumaktadır.

B-Doğadaki canlıların azalması veya çoğalması yılanlara bağlıdır.

C- Doğadaki canlılar arasında bir denge vardır.

D-Fareler bütün hayvanların besin kaynağını oluşturur.

7- EMPATİ: Kişinin kendini başkasının yerine koyarak, onun gibi düşünüp, hissetmeye çalışmasıdır.

Aşağıdakilerden hangisi empatiye örnek olabilir?

A) Mutat sınıf kapısını hızla çarptı

B) Zeynep, Ayşe’nin üzüntüsünü yüreğinde hissediyordu

C) Fatih, Aydın’a çok kızdı.

D) Orhan, babasını sevdiğini her yerde söylüyordu.

8- Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin inceleme alanına girmez?

A) 2. Dünya Savaşının neden ve sonuçları

B) Ülkemizde karasal iklimin etkili olduğu coğrafi bölgeler

C) Çevremizdeki sosyal yardım kuruluşları

D) Bitkilerin büyümesini etkileyen faktörler

9- I.Güneş batarken yürümek çok güzeldir
II. Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’dur.
III. Türkiye Asya ve Avrupa kıtalarında yer alır.
IV. Türkiye dünyanın en güzel ülkesidir.

Yukarıdakilerden hangileri olgudur?
A) I-II      B) II-III   C) I-IV      D) I-III

10- Olguyu görüşten ayıran en büyük fark, herkesçe biliniyor ve kabul ediliyor olmasıdır. Buna göre aşağıdaki verilen yargılardan hangisi bir olguyu ifade eder?

a)Yarınlarımız daha güzel olacak.

b) Van Gölü Türkiye’nin en büyük gölüdür.

c) Türkiye’nin en sevilen takımı Galatasaraydır.

d) Bana göre futbol zevkli bir oyundur.

11- Aşağıdakilerden hangisi olaylar hakkında söylenemez?
A) Her olayın bazı nedenleri vardır.
B) Olayların sonucu olumlu ya da olumsuz olabilir.
C) Bütün olaylara insanlar neden olur.
D) Bir olay başka olaylara neden olabilir.

12- I- Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanıdır.

II- Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır.

III- Galatasaray Türkiye’nin en iyi futbol takımıdır.

IV- Sinema tiyatrodan daha eğlencelidir.

Yukarıdakilerden hangileri olgudur?
A) I-II             B) II-III          C) I-IV             D) I-III

13- Her dersin farklı amaçları olsa da hepsi iyi vatandaş olarak yetişmemizi hedefler.

Aşağıdaki derslerden hangisi bu amaca en çok hizmet etmektedir?
a) Fen Bilgisi                b)Matematik

c)Sosyal Bilgiler           d) Türkçe

14- I.Erzurum, Kars, Ağrı gibi kentlerimiz oldukça dağlık ve yüksektir.
II. Erzurum, Kars, Ağrı’da sanayi geridir.
Yukarıdaki cümlelere göre çıkarılabilecek genelleme aşağıdakilerden hangisidir ?

a)Kentlerimizin çoğunda sanayi geridir.
b)Dağlık ve yüksek alanlar genellikle sanayide geridir
c)Erzurum, Kars ve Ağrı genellikle yüksektir.
d)Kentlerimiz genellikle yüksektir.

15- Ailesinin geçimini sağlamak, bir baba için aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılabilir?
A) Sorumluluk       B)Hak

C)Alışveriş             D)Mücadele

16- Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biri değildir?
A) Vergi vermek            B)Askerlik yapmak
C) Oy kullanmak                   D) Alışveriş yapmak

17-Atatürk tarafından  kurulan aşağıdaki  kurumlardan hangisinin sosyal bilimlere doğrudan bir katkı yaptığı söylenemez?
A) Türk Tarih Kurumu                       B)Türk Dil Kurumu

C)Türkiye iş bankası                     D)Dil ve tarih- Coğrafya  fakültesi

18- Zeynep, eleştiri yapan, olaylara karşı duyarsız kalmayan ve bir olaya karşı farklı bakış açıları suna bilen bir kızdır. Buna göre Zeynep için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A )Olayları olduğu gibi kabullenir.

B) Olayların değerlendirmesini yapar.

C)Olaylara farklı açılardan bakabilir.                              D)Çok boyutlu düşünür.

19- Aşağıdakilerden hangisi Sosyal bilgiler dersinin bir kolu olan tarihe özgü temel bir kavramdır?

A- Bitki örtüsü               B- Enlem

C- Dolaşım sistemi        D-Yakınçağ

20-

I- Sorunun çözümüne yönelik varsayımlar yazmak,

II- Konuyla ilgili değişik kaynaklardan bilgi toplamak,

III- Araştıracağı konuyu belirlemek

IV-Toplanan bilgileri konulara göre sınıflandırmak,

V-Son bir kontrolden sonra metni oluşturmak ve bilgilerin alındığı kaynağı dipnot ile göstermek,

Yukarıdakilerden hangisi  Bilimsel Araştırmaların ilk basamağıdır?

A- I                     B- II

C-IIII                    D-IV

1.ÜNİTE
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM

TEST II

1- “Mehmet 2 gün önce aldığı bisikletinin zincirinin sürekli atmasından rahatsız olmuştur.”

Bu durumda Mehmet’in aşağıdakilerden hangisini yapması doğru bir davranıştır?

A)Satıcıya gidip kızması

B) Ağlayarak babasına gidip söylemesi

C) Sinirlenerek bisikleti yere vurması

D)Anne veya Babasıyla birlikte satıcıya gitmesi

2- Aşağıdakilerden hangisi bir  olgudur?

A-Ankara Türkiye’nin Başkentidir.

B-İstanbul Türkiye’nin en güzel şehridir.

C-Hayatta en güzel yıllar askerlik yıllarıdır.

D-Çok gezen  çok okuyandan daha iyi bilir.

3- “İnsanlar, diğer  insanlarla  olan  ilişkilerinde insan haklarını  korumalıdırlar”

Buna  göre  aşağıdaki durumların hangisinde  insan hakları  günlük  ilişkilerde  korunmamış  olur?

A)  Müşteri  dükkan  sahibine   kendisine niçin hileli   mal sattığını  sorarsa,

B)  Kişi,  komşusundan fazla  kira  isteyen  ev sahibe yaptığının doğru  olmadığını söylerse

C) Kişi kendisini görüşlerinden  dolayı hakaret eden bir  başka kişiyi mahkemeye verirse.

D)  Kişi kendisinden çok fazla  ücret  isteyen  taksi  şoförüne  olay  çıkmasın diye  istediği   ücreti  öderse.

4- İnsan haklarına duyarlı bir vatandaş aşağıdakilerden  hangisini  yapmaz?

A) Haklarının neler olduğunu  bilir  ve korur.

B) Kendini  ilgilendirmeyen  hak  ihlallerine hiç sesini  çıkarmaz.

C) Hakkı  çiğnenen  bir  vatandaşa  yardımcı  olur.

D) Başkalarının  haklarına  saygı  gösterir.

5- İnsan olma sorumluluğu taşıyan bir kişi doğal çevreye zarar verildiğini gördüğü zaman aşağıdaki davranışlardan hangisini   yapmamalıdır?

a.             Zarar veren kişiyi uyarmalıdır

b.             Uyarısı dikkate alınmazsa yargı organlarına dilekçe ile başvurmalıdır

c.             Dilekçesinin sonucunu takip etmelidir.

d.  Bunu devletin sorunu olarak görüp hiç karışmamalıdır

6- Vatandaşlık  bilincine  sahip  olan  bir  vatandaş   aşağıdaki  davranışlardan hangisini yapmaktan  kaçınır?

A) Seçim  zamanı  oyunu  kullanır.

B) Vergisi  öder

C) Askerlik   görevini   yerine  getirir.

D) Bazı  durumlarda isterse  yasalara uymayabilir.

7- Vatandaş kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aynı devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan her birey

B) Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde yaşayan her insan

C) Herhangi bir devlete ilgi ve sevgi duyan tüm bireyler

D) Belirli bir eğitim düzeyinde olan tüm insanlar

8- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

a ) Türkiye’ye vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk Vatandaşıdır

b ) Vatandaşların gelirlerine göre kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için devlete vermiş oldukları paraya vergi denir

c ) Vatandaşlar vergi vererek ülke yönetimine katılmış sayılırlar

d )  Herkesin gelirine göre vergi vermesine vergi adaleti denir

9- Askerlik ödevi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Askerlik çağı 20 yaşına girilen ocak ayının birinci günü başlar, 40 yaşına girilen ocak ayının birinci günü sona erer.
b) Askerlik yoklaması ilk ve son yoklama olmak üzere iki defa yapılır, yoklamaları tamamlananlar askere celp edilir.
c) Askerlik çağı; yoklama, muvazzaflık ve ihtiyatlık olmak üzere üç devreye ayrılır.
d) Erkekler isterlerse askerlik görevini yapmayabilirler.

10- Haksızlığa uğrayan bir kişi, sorumluluk bilincinin gereği olarak aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?

A)  Haksızlık karşısında  sessiz kalmalıdır.

B)  Haksızlık edeni kendisi cezalandırmalıdır.

C) Kendisine haksızlık edeni cezalandırabilmek için başkalarıyla işbirliği yapmalıdır.

D) Hakkını alabilmek için bir dilekçe ile yasal yollara başvurmalıdır

11- Sınıfta yapılan bir tartışma sırasında arkadaşlarının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir öğrencinin davranışı, aşağıdaki etik değerlerden hangisine daha uygundur?

A) Sevgi      B)   Hoşgörü     C)  Dürüstlük   D)   Güven

12- Geçmişte insanlar özgür ve eşit değildi. Yöneticiler seçimle iktidara gelmiyordu. Egemenlik, bir kişiye aitti. O ne isterse, o olurdu. Yönetim zora, baskıya dayanırdı. İnsanlar, demokrasiyi ve demokratik hakları elde etmek için çok uğraştılar.

Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yöneticilerin halka karşı zor kullandığı

B) Geçmişte egemenliğin millete ait olduğu

C) Geçmişte insanlar arasında sınıf ayrımının olduğu

D) insanların demokrasi için uzun süre mücadele ettiği

13- Tüketici hakları konusunda, tarihin her döneminde birtakım yasal tedbirler alınmıştır. Ancak, bu tedbirler tüketicileri yeterince koruyamamıştır? Çünkü, tüketicinin sadece yasal yollarla korunması mümkün değildir. Esas olan, tüketicinin eğitilerek bilgilendirilmesi, kendi hak ve çıkarlarına sahip çıkacağı seviyeye getirilmesidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin haklarından birisi olamaz?

A) Satın aldığı malın kopyasını üretme hakkı

B) istediği malı seçme hakkı

C) Aldığı maldan dolayı uğradığı zararı karşılatma hakkı

D) Aldığı mal ile ilgili bilgi edinme hakkı

14- Tabiattaki bütün canlıların yaşam şekillerini doğa belirler. Her canlı yaşamak için çevreye uyum sağlamak zorundadır. Oysa insanlar için bu durum bir zorunluluk değildir. Çünkü insanlar çevreye uymak yerine çevreyi kendi yaşayabileceği duruma getire bilmektedir. Yani doğayı kendine uygun bir hale getirebilmektedir.

Bu durum insanların hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A) Akıllı olmalarından

B) Tek başlarına yaşayabilmelerinden

C) Fiziki açıdan güçlü olmalarından

D) Sayılarının hayvanlardan çok olmasından

15- Aşağıdakilerden hangisi bir  olgu değildir?

A) İran Türkiye’nin komşusudur.

B) En büyük kıta Asya kıtasıdır.

C) En güzel meyve portakaldır.

D) Bir üçgenin iç açıları toplamı 180º dir.

16- I- İstanbul’un fethi ve sonuçları

II- Paralel ve meridyenlerin özellikleri

III- Sindirim sistemi ve özellikleri

Yukarıdakilerden hangisi Sosyal bilgiler dersini daha çok ilgilendirir?

A- Yalnız  I                  B-Yalnız II

C-I ve III                    D- I ve II

17- Sosyal bilgiler öğretmeni dersi anlatırken önce köy, sonra kasaba ve ilçe daha sonra ilin özellikleri hakkında kısa bilgiler verdikten sonra kendi bölgelerinin özelliklerini anlatmaya başlamıştır. Bu öğretmen hangi yöntemi kullanmıştır?

A- Tümdengelim        B-Tümevarım         C-Olgu      D-Görüş

18- I-Fabrikaların ve evlerin bacalarından çıkan dumanlar,

II- Eğlence merkezleri, otomobiller, iş atölyeleri ve uçaklardan gelen sesler,

III- Kanalizasyon ve Fabrika atıklarının sulara karışması,

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gürültü kirliliğine örnektir?

A- Yalnız  I                  B-Yalnız II

C-I ve III                    D- I ve II

19- Aşağıdakilerden hangisinin açılması Sosyal Bilimlerin gelişmesine katkı sağlamıştır?

A-Güzel Sanatlar Fakültesi

B- Eczacılık Fakültesi

C-Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi

D- Tıp Fakültesi

20-

I- Altıgen

II- Boylam

III- Cumhuriyet

IV- Fotosentez

Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A- Olgu                  B- Görüş

C- Genelleme          D- Kavram

1.ÜNİTE
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTi

1- Aşağıdakilerden hangisi bir  olgudur?

A- Kız öğrenciler en çok Matematik dersini sever.

B- İnternet 18 yaşından sonra kullanılmalıdır.

C- Cüneyt Arkın en başarılı Yeşilçam sanatçısıdır.

D- Dünyanın en kabalık ülkesi Çin’dir.

2- I- Atatürk Türkiye’nin ilk cumhurbaşkanıdır.

II- En sevimli hayvan balıklardır.

III- Türkiye’nin ikinci büyük gölü Tuz Gölüdür.

Yukarıdakilerden hangisi görüştür?

A- Yalnız I          B- Yalnız  II

C-Yalnız III        D- I ve III

3- Çok iyi arkadaşlıkları olan Ali ve Murat,  ÖSS sınavının açıklandığı gün birlikte İnternetten sınavın sonuçlarını öğrendiler. Ali sınavdan çok yüksek bir puan almıştı. Murat’ın ise puanı çok düşüktü. Murat’ı üzgün gören Ali, kendi sonucuna sevinemeden Murat için üzüldü ve bütün gün onu yalnız bırakmadı.

Ali’nin bu davranışı aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A- Olgu              B- Tümevarım

C-Empati                    D-Görüş

4- Tarih; geçmişte yaşamış insanların yaşantılarını, sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik, toplumlar arası ilişkilerini yer, zaman, sebep ve sonuç göstererek inceleyen bir bilim dalıdır.

Buna göre yargılarından hangisine ulaşılamaz?

A. Tarih geçmişte yaşanmış olayları sebep ve sonuçlarıyla birlikte inceler.

B. Tarihin konusu insandır.

C. Tarih gelecekte yaşanabilecek olaylara yönelik çıkarımlarda bulunur.

D. Tarih geçmişte yaşanmış olayları yer ve zaman göstererek inceler.

5- I- Araştıracağı konuyu belirlemek,

II- Sorunun çözümüne yönelik varsayımlar yazmak,

III- Konuyla ilgili değişik kaynaklardan bilgi toplamak,

IV-Toplanan bilgileri konulara göre sınıflandırmak,

V-Son bir kontrolden sonra metni oluşturmak ve bilgilerin alındığı kaynağı dipnot ile göstermek,

Yukarıdaki aşamalar ne zaman uygulanır?

A- Empati esnasında,

B- Bir konu ile ilgili görüşümü belirteceğimizde,

C- Bir konuyu bilimsel araştırma basamakları ile inceleyeceğimizde,

D- Laboratuar ortamında deney yapacağımızda,

6-Sosyal bilgiler öğretmeninin söylediği cümlelerden hangisi görüş niteliğindedir?

A- Coğrafya ve Arkeoloji tarihe yardımcı bilimlerdendir.

B-  Dünyanın en kabalık kıtası Asya’dır.

C-  En güzel mevsim sonbahardır.

D-  İzmir Türkiye’nin batısındadır.

7-Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz?

A- Sosyal bilgiler; topluma faydalı sorumlu birer vatandaş olmamızı sağlar.

B- Yaşadığımız çevrenin, yurdumuzun ve dünyamızın özelliklerini tanımamıza yardımcı olur.

C- Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin bir vatandaşı olarak gelişmemize katkısı çok büyüktür.

D- Kendi çıkarlarımız  için başkalarına her şeyi yapmamız gerektiğini anlamamızı sağlar.

8- Tolga hafta sonu Mersin’de dolaşırken bir köşede yere dizilmiş kitaplar içerisinden, fiyatının çok ucuz olduğunu düşünerek “ Şu Çılgın Türkler” adlı kitabı satın aldı. Bir süre sonra kitabı okumak için karıştırırken kitabın bazı sayfalarının boş olduğunu fark etti.

Tolga kitabı alırken neye dikkat etmeliydi?

A- Kitabın pahalı olmasına

B- Kitabı babası ya da annesiyle almaya

C- Kitabın bandrolü olmasına

D- Kitabın poşetin içerisinde olup olmadığına

9- Dünya üzerinde Bir çok olay meydana gelmektedir. Hiçbir zaman bir olayın oluş ve sonucu tek taraflı değildir.Yakın çevremizdeki bir örneğe bakarsak bir olayın çok boyutlu olduğunu fark ederiz. Çünkü olaylardan farklı kişiler farklı şekillerde etkilenmektedir.

Aşağıda belirtilen olayların hangisinden sadece bir kişi etkilenir?

A- Bir kaç mağazaya taksit ödemesi gereken Ersin Bey’in maaşını çaldırması

B- Üç yaşında kardeşi olan Aylin’in annesinin kazadan sonra ayağının 2 ay alçıda kalması

C- En yakın okulun 10 km ilerde olduğu bir köye yeni okul yapılması.

D- Hakan’ın okuldan eve gelince uzanıp dinlenmesi.

10- Aşağıdaki tarihi gelişmelerden hangisi daha fazla kişiyi etkilemiştir?

A) II. Dünya Savaşı

B) TBMM’nin açılması

C) İstanbul’un fethedilmesi

D) Preveze Deniz Savaşı

11- “Türkiye’deki sel felaketindeki can kayıplarından belediyeler sorumludur.”

Yukarıdaki cümle hangisine örnektir?

A- Olgu              B- Kavram

C-Empati                    D-Görüş

12- “Kız öğrenciler Yıl Sonu Piyeslerinde erkek öğrencilere göre daha başarılı olmaktadır.”

Yukarıdaki cümle hangisine örnektir?

A- Olgu                     B- Kavram

C- Görüş                    D-Empati

13- “….Türk çoçuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.”

Atatürk bu düşüncesine uygun olarak aşağıda kilerden hangisini kurmuştur?

A)HukukFakültesi

C)Türk Tarih Kurumunu

B)Anadolu Medeniyetleri Müzesi

D)Türk Standartları Enstitüsü

14- I-Mersin,  Muğla  ve Rize deniz kıyısında bulunur.

II-Bu şehirlerimizde yıllık sıcaklık farkları azdır.

Yukarıdaki iki cümleden çıkarılabilecek genelleme aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mersin Limanı önemli limanlarımız arasındadır.

B)Deniz kıyısında bulunan yerlerde balıkçılık gelişmiştir.

C)Rize yurdumuzun en fazla yağış alan ilidir.

D)Deniz kıyısında bulunan yerlerde yıllık sıcaklık farkları azdır.

15- Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir davranış örneği değildir?

A)Karşıdakinin görüşleri kendine ters gelse bile onu sabırla dinlemek.

B)Okulu kendi evi gibi korumak

C)Sokakta bağırarak konuşmak.

D) İnsanlar gibi hayvanları da korumaya özen göstermek.

16- Kişiye göre değişen  ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan bilgilere “görüş” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir?

A) Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir.

B) Tarihte ilk parayı Lidyalılar kullanmıştır.

C)Ülkemizin en güzel yeri Mersin’dir.

D) Türkiye’nin en büyük baraj gölü Atatürk Baraj Gölüdür.

17-Tüketici haklarının çiğnendiği durumlarda başvurabileceğimiz kurumlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A- Tüketici Hakları Koruma Derneği

B- Belediyeler

C- Tüketici Mahkemesi

D- Gençlik ve Spor Müdürlüğü

18- I- Atatürk 1881’de Selanik’te doğmuştur..

II- En güzel çiçek nergistir.

III- Türkiye Kuzey yarıkürede yer alır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri görüştür?

A- Yalnız I          B- Yalnız  II

C-Yalnız III        D- I ve III

19- İnsanlar birlikte yaşadıkları için birbirlerine ihtiyaç duyarlar. Bunun için karşılıklı ilişkilerinde saygılı, dürüst ve hoşgörülü olmak zorundadırlar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bireyin toplum içerisinde yapmaması gereken davranışlardan birisidir?

A-Kütüphanelerde başkalarını rahatsız etmemek

B- Sevmediğimiz  arkadaşlarımızı sınıf içerisinde küçük düşürmek

C- Yolda giderken tanıdıklarımıza selam vermek

D- Randevularımıza geç kalmamak

20- I- Malazgirt Zaferinin sonuçları

II- Akdeniz Bölgesinin özellikleri

III-Kan grupları ve özellikleri

Yukarıdakilerden hangisi Sosyal bilgiler dersini daha çok ilgilendirir?

A- Yalnız  I                  B-Yalnız II

C-I ve II                    D- II  ve III

21- Ayşe’nin aşağıdaki davranışlarından hangisi düşüncelerini özgürce açıklayabildiğine örnek olur?

A) Derslerine düzenli olarak çalışması

B) Okul kurallarına uygun davranması

C) Ev işlerinde ailesine yardımcı olması

D) Kendisini ilgilendiren konularda görüşlerini bildirmesi

( DPY_2007_6 )

22- Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu bildirmektedir?

A) Kitap okumak müzik dinlemekten daha eğlencelidir.

B) En güzel mevsim yazdır.

C) Türkiye’nin en büyük gölü, Van Gölü’dür.

D) En sevimli hayvan kuşlardır.( DPY_2007_6 )

ÜNİTE NO:2

ÜNİTE ADI:YERYÜZÜNDE YAŞAM

KONU:DÜNYAYI KEŞFEDİYORUZ

 

TEST I

1. Türkiye 36ْ–42ْ kuzey paralelleri ile 26ْ–45ْ doğu meridyenleri arasında yer almaktadır.

Bu bilgiye göre ülkemizin en güney  ve en batı sınırı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru  olarak verilmiştir?

A. 36ْ kuzey paraleli – 45ْ dogu meridyeni

B. 36ْ kuzey paraleli – 26ْ dogu meridyeni

C. 42ْ kuzey paraleli – 45ْ dogu meridyeni

D. 42ْ güney paraleli – 26ْ dogu meridyeni

2- Dünya üzerindeki herhangi bir yerin yeraltı zenginliklerine, önemli ticaret yollarına, denizlere, okyanuslara ve boğazlara göre yerinin belirlenmesine “özel konum” denir.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Özel Konum’u ile ilgili degildir?

A. Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprüdür.

B. En doğusu ile en batısı arasında 19 meridyen farkı vardır.

C. Türkiye’nin güneyinde petrol yataklarına sahip Ortadoğu ülkeleri vardır..

D. Türkiye önemli boğazlara sahip bir ülkedir.

3- Kıtaların arasındaki çukurları dolduran büyük su kütlelerine “okyanus” denir.

Dünya üzerindeki okyanusların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Atlas Okyanusu-Hint Okyanusu-Büyük Okyanus

B. Hint Okyanusu-Atlas Okyanusu-Büyük Okyanus

C. Büyük Okyanus-Atlas Okyanusu-Hint Okyanusu

D. Büyük Okyanus-Hint Okyanusu-Atlas Okyanusu

4

Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş dünyanın şeklinden dolayı ekvatordan kutuplara doğru azalır. En hızlı dönüşe ekvatorda en yavaş hıza kutuplarda ulaşır, kutuplarda bu hız 0(sıfır) olur. Yerin ekseni etrafında dönüşü sırasında, yukarı­daki şekil üzerinde be­lirtilen yerlerin hangi­sinde hız en fazladır?

A) 1        B) 2         C) 5       D) 4

5- Aşağıdakilerden hangisi  Paralel ve Meridyenlerin Ortak Özelliklerinden değildir?

A-Her ikisi de birer derecelik açılarla çizilmiştir.

B-Her ikisi de gerçekte yoktur ama var oldukları kabul edilir.

C-Her ikisinin de araları 111 km.dir

D-Her ikisi sayesinde bir yerin dünya üzerindeki bulunduğu yeri yani o yerin coğrafi konumunu  kolaylıkla bulabiliriz.

6- Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden degildir?

A. Ekvator en büyük paralel dairesidir.

B. Ekvatora eşit aralıklarla yatay olarak çizilen dairelerdir.

C. Ekvatorun kuzeyinde yer alanlara Kuzey paralelleri, güneyindekilere güney paralelleri adı verilir.

D. Dünya üzerinde 360 tane paralel dairesi vardır.

7- Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliklerinden  değildir?

A. Dünya üzerinde 360 tane meridyen vardır.

B. Meridyenlerin boyları birbirine eşit değildir.

C. Meridyenler aralarındaki mesafe dünyanın şeklinden dolayı kutuplara doğru azalır ve kutuplarda sıfır olur.

D. İki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır.

8-

Dünyamız kutuplardan basık, ekvatordan hafifçe şişkin küre şeklindedir, sadece dünyamıza ait bu şekle GEOİT denir.

Yukarı­daki şekil üzerinde be­lirtilen yerlerden aynı anda hareket eden ve aynı hızda giden uçaklardan hangi­si dünya etrafındaki turunu  ilk önce tamamlar?

A) 1        B) 3         C) 4       D) 5

9- İki meridyen arasındaki uzaklığın Ekva­tor’dan kutuplara gidildikçe azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Dünya’nın şeklinin geoid olması

B)       Meridyen boylarının eşit olması

C)Dünya’nın yıllık hareketi

D)      Eksenin Ekvator düzlemini dik kesmesi

10- İki paralel arasındaki uzaklık 111 km dir. Buna göre ülkemizin en kuzeyi ile en güneyi arasındaki mesafe yaklaşık olarak kaç km dir?

A. 111 km           C. 2109 km             B. 666 km               D. 360 km

11- Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özelliğidir?

A. Dünya üzerinde 180 tane meridyen vardır.

B. Meridyenlerin boyları birbirine eşit değildir.

C. İki meridyen arasındaki mesafe her yerde aynıdır.

D. İki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır.

12-

Yukarıdaki şekilde gösterilen X ve Y nok­talarıyla ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)         Y noktası 21 Aralık’ta Güneş ışınlarını dik alır.

B)         X noktası ekvator üzerinde yer alır.

C)         Y noktasının yıl içinde yaşadığı en uzun gece  21 Haziran’dadır.

E)         Y  noktası Yengeç Dönencesidir.

13- Dünya etrafında doğudan batıya doğru uzanan çizgilere “paralel” denir. Paralellerin boyları dünyanın Geoit sekline bağlı olarak Ekvator’dan Kutuplara doğru küçülmektedir. Ekvator en büyük paralel dairesidir. Paraleller arasındaki mesafe her yerde aynıdır ve 111 km dir.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir?

A. Paraleller arası mesafeden

B. En büyük paralel dairesinin uzunluğu

C. En büyük paralel dairesinden

D. Dünyamızın seklinden dolayı paralel boylarının kısaldığından

14-

Dikey çizginin başlangıç meridyeni, yatay çizginin ekvator olduğunu kabul edersek Türkiye aşağıdaki numaraların hangisinde yer alır?

a)1                          b)2

c)3                           d)4

15-. Aşağıdaki hangi iki meridyen arası yerel saat farkı en fazladır?

A-)20 Doğu – 40 Batı meridyenleri

B-)10 Doğu – 60 Doğu meridyenleri

C-)60 Batı – 100 Batı meridyenleri

D-)40 Doğu – 10 Batı meridyenleri

16- Karalar arasında denizin çok daralmış kısımlarına ne ad verilir?

a)Okyanus    b)Göl    c)Akarsu      d)Boğaz

17-Meridyen ve paralellerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A.Bütün paralel dairelerinin uzunlukları aynıdır.

B.Paraleller arasındaki uzaklık 111 km.dir.

C.İki meridyen arasındaki uzaklık Ekvator’da en fazladır.

D.Kuzey ve güney paralellerinin toplamı 180’dir.

18- Arjantin’de ocak ve şubat aylarında görülen hava olayları Türkiye’de temmuz ve ağus­tos aylarında görülebilmektedir.

Bu durum Türkiye’nin hangi özeliği ile ilgili­dir?

A) Doğu boylamlarında yer almasıyla

B)Başlangıç meridyenini doğusunda olmasıyla

C)Doğu-batı doğrultusunda uzanmasıyla

D)Kuzey yarımkürede yer almasıyla

19- Yılın hangi zamanında, aynı meridyen üze­rinde bulunan yerlerde Güneş aynı anda doğar ve aynı anda batar?

A)Güney Yarımkürenin yaz başlangıç gü­nünde

B)Her iki yarımkürenin bahar başlangıç günlerinde

C)Güney Yarımkürenin yaz başlangıç gü­nünde

D)Bütün yıl boyunca

20-      a uçağı Kutup Dairesi,

b uçağı Yengeç Dö­nencesi,

c uçağı ise Ekvator üzerinde,

yer­den aynı yükseklikte uçarak Dünya çevre­sindeki turlarını aynı sürede tamamlıyorlar.

Aşağıdakilerin hangisinde, bu uçaklar, hızı en fazla olandan en az olana doğru sıralan­mıştır?

A) b > c >a        B)  c>b>a         C)a>c>b          D) b >a >c

ÜNİTE NO:2

ÜNİTE ADI:YERYÜZÜNDE YAŞAM

KONU:DÜNYAYI KEŞFEDİYORUZ

TEST II

1. Güneş ışınları yengeç dönencesine dik geldiği gün yeryüzüne de aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

a)Kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanır

b)Güney yarım kürede  yaz mevsimi yaşanır

c) Kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi yaşanır

d) Güney yarım kürede  ilk bahar mevsimi yaşanır

2-  Dünyanın kendine özgü şekline ne ad verilir?

a)Yuvarlak                   b)Küre                     c)Elips                 d) Geoit

3-  Dünya güneş etrafındaki hareketine kaç gün ve saatte tamamlar?

a)360 gün 6 saat                              b)324 gün 1 saat

c)365 gün 6 saat                               d)320 gün 20 saat

4-  15 0 batı boylamında yerel saat 7.30 iken 450 doğu boylamında yerel saat kaç olur?

a)3,30     b)4,30      c)11,30       d)5,30

5- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunu gösterir ?

ENLEM                           BOYLAM

a)260_450 K.Paralelleri.-360-420D.Meridyenleri.

b) 130_450 K. Paralelleri.-160-460D. Meridyenleri

c) 160_420 K. Paralelleri .-260-450D. Meridyenleri

d) 360_420 K. Paralelleri .-260-450D. Meridyenleri.

6- Aşağıdakilerden hangisinden başlangıç meridyeni ve paraleli birlikte verilmiştir.

a)Greenwich-Kuzey kutbu

b)Oğlak dönencesi-Yengeç dönencesi

c)Ekvator –Güney kutbu

d)Greenwich-Ekvator

7-Kutup noktalarından eşit uzaklıkta olan ve yeryuvarlağını iki eşit yarımküreye ayıran daireye ne ad verilir?

a) Enlem                  b) Boylam                       c) Paralel                  d) Ekvator

8-Aşağıdakilerden hangisi dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareketinin sonuçlarından değildir?

a) Gece – gündüz oluşur.

b) Mekanik çözülme meydana gelir.

c) Mevsimler oluşur.

d) Meltem rüzgarları oluşur.

9-Aşağıdaki kıtalardan hangisi K.Y.K’ de yer almaz?

a) Antarktika              b) Avrupa                         c) Asya               d) Kuzey Amerika

10-Kapladığı alan bakımından en büyük kıta hangisidir?

a) Asya                      b) Avrupa

c) Afrika                  d) Avustralya

11-Kıtalar arasında büyük çukurları dolduran geniş ve derin su kütlelerine ne ad verilir?

a) Deniz                            b) Göl

c) Okyanus                d) Baraj

12-Bir yerin ekvatora olan uzaklığının açı cinsinden değerine ne ad verilir?

a) Boylam                 b) Enlem

c) Saniye                 d) Dakika

13-Dünya üzerindeki bir noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığının açı cinsinden değerine ne denir?

a) Paralel                         b) Derece

c) Enlem                    d) Boylam

14-Bir yerin enlem ve boylamlar yardımıyla belirtilen konumuna ne ad verilir?

a) Özel konum         b) Paralel

c) Meridyen           d) Matematik konum

15-Bir noktanın dünya üzerinde hangi kıtada yer aldığı, komşu ülkeler, çevresinde bulunan denizlere göre konumuna ne denir?

a) Özel konum    b) Matematik konum

c) Ulusal konum   d) Uluslar arası konum

16-Aşağıdaki kıtalardan hangisinin tamamı Güney Yarımküre’de yer alır?

A. Asya                 B. Afrika

C. Avrupa                D. Avustralya

17.Dünya’da gece – gündüz süreleri arasındaki fark, Ekvator’dan kutuplara doğru

gidildikçe artar.Türkiye’de en uzun gündüzün yaşandığı 21Haziran’da aşağıdaki

illerimizden hangisindeki gündüz süresi daha  uzundur?

A) İzmir       B) Kars

C) Sinop        D) Hatay

18. 400Kuzey Paraleli ile 300 Güney Paraleli  arası Kuş Uçuşu kaç km.dir?

A)4440                 B) 3330

C) 1110                                  D) 7770

19- Paralel dairelerinin Ekvatordan kutuplara doğru boylarının kısalmasına neden olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A-Yerel saat farklarının oluşması

B-Mevsimlerin oluşması

C-Dönencelerin oluşması

D-Yerin şekli

20-

Enlem Paralel uzunluğu ( km)
0 Derece 40.000
15 Derece 38.800
30 Derece 34.700
45 Derece 28.400
75 Derece 10.400

Bu tablo değişik paralel dairelerinin uzunluğunu göstermektedir. Bu farklılık temel olarak neden kaynaklanır ?

A) Yerin şeklinden              B) Yerin eksen eğikliğinden

C) Yerin dönüş hızından      D)Yerin dönüş yönünden

ÜNİTE NO:2

ÜNİTE ADI:YERYÜZÜNDE YAŞAM

KONU:DÜNYA KAĞIT ÜZERİNDE

(HARİTA BİLGİSİ-ÖLÇEKLER)

TEST I

1-Yeryüzünde veya bir kıtada bulunan ülkeleri, bir ülkenin idari bölünüşünü, yerleşim merkezlerini gösteren haritalara ne ad verilir?

A-Fiziki Harita                                      B-Siyasi Harita

C-Hidrografya Haritaları                      D-Jeomorfoloji Haritaları

2- Büyük ölçekli haritalar(Planlar): Ölçeği 1/20.000 ‘den daha büyük  olan haritalardır. En ayrıntılı haritalardır. Aşağıdakilerden hangisi Büyük ölçekli haritaların bir özelliği değildir?

A-Ölçek paydası küçüktür B-Gösterilen alan dardır

C-Ayrıntı fazladır  D-Bozulma fazladır

3-   1/200.000 ölçekli haritada 16 cm ile ölçülen bir uzunluk gerçekte kaç km’dir?

A-16                   B-32                  C-20                        D-30

4-Dünya’nın bütününün ya da bir bölümünün kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmış şekline ne ad verilir?

A-Plan                    B-Kroki                         C-Harita               D-Proje

5- Aynı büyüklükteki kâğıtlara çizilen aşağıdaki yerlerden hangisinin haritası daha az ayrıntılıdır?

A. Türkiye Haritası

B. Karadeniz Bölgesi Haritası

C. Ege Bölgesi Haritası

D. Dünya  Haritası

6- Mersin’in siyasi haritasını çizerken aşağıdaki ölçeklerden hangisinin kullanılması durumunda yer şekilleri daha ayrıntılı gösterilir?

A. 1/250.000            B. 1/600.000          C. 1/50.000                  D. 1/1.250.000

7- *Büyük Ölçekli Haritalar Ölçekleri 1 / 200.000’e kadar olan bu haritalardır

*Orta ölçekli haritalar: Ölçeği 1/200.000-1/500.000 arasındaki haritalardır.

*Küçük ölçekli haritalar: Ölçeği 1/500.000 ‘den daha küçük ölçekli haritalardır.

Aşağıdakilerden hangisi küçük ölçekli haritaların özelliklerinden birisidir?

A. Ayrıntıların fazla olması

B. Paydasının küçük olması

C. Küçültme oranının az olması

D. Çok geniş alanların gösterilebilmesi

8- Aşağıdakiler ölçeklerden hangisi küçük ölçeklidir?

A. 1/ 2.500.000             B. 1/100.000          C. 1/250.000                  D. 1/50.000

9-  Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerinden değildir?

A. Ayrıntıların fazla olması

B. Küçültme oranının fazla olması

C. Küçültme oranının az olması

D. Dar alanların gösterilebilmesi

10-  I-Ayrıntıları gösterme gücü

II-Kullanım amacı

III- Ölçek

Aynı büyüklükteki kâğıtlara çizilen Avrupa Siyasi Haritası ile Türkiye  Fiziki Haritası yukarıdaki özelliklerden hangisi ya da hangileri açısından farklılık gösterir?

A- I ve  II              B- 1 ve III               C- I, II  ve III              D- Yalnız    I

11- Türkiye’nin farklı ölçeklerle çizilmiş haritalarına baktığımızda hangisi değişmez?

A. Enlem ve boylam dereceleri

B. Ayrıntıyı gösterme gücü

C. Haritanın duvarda kaplayacağı alan

D. Haritada gösterilen Van Gölünü haritada kapladığı alan

12- Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

A- Kroki : Bir yerin kuşbakışı görünümünün ölçeksiz olarak düzleme aktarılmasıdır.

B- Plan : Bir yerin kuşbakışı görünümünün belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasıdır. Plan bir tür büyük ölçekli haritadır.

C- Harita Anahtarı (Lejant) : Haritada kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölümdür.

D-Çizgi Ölçek: Haritalardaki küçültme oranını basit kesirle ifade eden ölçek türüdür.

13- 1 / 800.000 ölçekli bir haritada A – B kentleri arası 8 cm ölçülmüştür. Buna göre iki kent arasındaki kuş uçuşu uzaklık kaç km’dir?

A- 80                       B-800                 C-64                 D-640

14- Harita: Yeryüzünün bütününün veya bir bölümünün Kuşbakışı görünüşünü, belli oranlarda küçültülmüş olarak gösteren çizimlerdir.

I- Bir ölçeğe göre çizilmiş olması

II- Dünyanın en az yarısını göstermesi

III- Kuşbakışı olarak çizilmiş olması

Buna göre, bir haritada yukarıdaki özelliklerden hangilerinin kesinlikle bulunması gerekir?

A. I – II                      C. Yalnız II                             B. I – III                     D. II – III

15-Bulunduğu Ülke hakkında ayrıntılı bir harita incelemek isteyen bir öğrenci aşağıda ölçekleri verilen haritalardan hangisini tercih ederse daha ayrıntılı bir harita incelemiş olur?

A. 1/ 500.000             B. 1/1.000.000          C. 1/2.500.000                  D. 1/800.000

16-

İfadeler Bir Akdeniz Bölgesi

Haritası için ölçek

1/400.000 1/800.000
1-Yükselti ortalaması Değişmez Değişmez
2-Enlem ve boylam değerleri Değişmez Değişir
3-Hata payı Azdır Fazladır
4-Kağıt üzerinde kapladığı alan Fazladır Azdır

Tabloyu incelediğimizde 1/400.000 ölçek ile kıyaslandığında 1/800.000 ölçek için yanlış yazılan ifade hangisidir?

A- Yükselti ortalaması değişmez

B-Enlem ve boylam değerleri değişir

C-Hata payı   fazladır

D-Kağıt üzerinde kapladığı alan azdır

17-Şeker fabrikası açmak isteyen bir iş adamı  Türkiye’de Şeker pancarının daha çok nerelerde yetiştiğini öğrenmek istemektedir.

Buna göre bu iş adamı aşağıdaki haritaların hangisinden yararlanabilir?

A-Fiziki Harita

B-Beşeri ve Ekonomik Harita

C-İdari Harita

D-Siyasi Harita

18- Asya Kıtasının tamamını gösteren bir haritaya baktığımızda hangini bulamayız?

A- Ülkemizin komşularını

B-Çin’in komşularını

C-Orta Asya Türk Cumhuriyetleri

D- Everest Dağının yüksekliğini

19- Aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile çizilen Mersin haritasının ayrıntıyı gösterme gücü daha fazladır?

A- 1 /  500.000            B- 1 / 300.000

C- 1 / 1.000.000                D- 1/ 800.000

20- 1/ 1.500.000 ölçekli bir haritada 6 cm olan iki şehir arası 1/ 3.000.000 ölçekli bir haritada kaç cm gösterilir?

A- 12                          B- 6

C- 3                D- 9

ÜNİTE NO:2

ÜNİTE ADI:YERYÜZÜNDE YAŞAM

KONU:DÖRT MEVSİM, DEĞİŞİK YERLER FARKLI YAŞAMLAR

(TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA İKLİM)

TEST I

1- Türkiye’de görülen iklim tipleri üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A. Denizellik            B. Enlem

B. Yükselti                  D. Boylam  farkı

2. Aşağıda sıcaklıkları birbirinden farlı il eşleştirmeleri yapılmıştır. Bu illerden hangisindeki sıcaklık farklarının temel sebebi enlem farkıdır?

A. İzmir – Konya                             B. Trabzon – Rize

C. Sinop – Antalya                           D. Bursa – Erzurum

3-    I- Bitki örtüsü makidir.

II- Her mevsim yağışlıdır.

III- Yıllık yağış miktarı azdır.

IV- Güneşlenme süresi fazladır.

Yukarıda verilen özelliklerden hangisi veya hangileri Karadeniz iklimi’nin özelliklerindendir?

A. Yalnız I                     C. II ve IV

B. II ve III                   D. I ve II

4-Türkiye’de yıllık sıcaklık ortalamaları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Güney kıyılarımız kuzey kıyılarımızdan daha sıcaktır.

B. En düşük sıcaklıklar Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülür.

C. Yazın en sıcak bölgemiz Marmara Bölgesi’dir.

D. Deniz kıyısından iç kesimlere doğru gidildikçe sıcaklık farkları artar

5. Aşağıdaki illerimizden hangisinde diğerlerinden farklı bir iklim görülmektedir?

A. Konya                         B. Mersin

C. Erzurum                  D. Ağrı

6-Kısa, bodur ağaç ve çalılardır. Yaz kuraklığına uyum sağladığından yaprakları genellikle sert, tüylü, ince ve uzundur. Zeytin, defne, keçiboynuzu, mersin, lavanta, kekik ve zakkum bu bitki topluluğu içinde yer alır.

Yukarıda anlatılan bitki örtüsünün adı nedir?

A- Orman                       B-Bozkır

C-Kaktüs              D-Maki

7-

Yukarıda Türkiye’nin  yıllık yağış miktarının dağılımı ve­rilmiştir. İç kesimlerde yağış miktarının az olmasında aşağıdaki açıklamalardan hangisi daha çok etkilidir?

I.  Yükselti

II. Karasallık

III.Dağların uzanış yönü

V. Enlem

A) I                                   B) II

C) III                         D) IV

8-

Yukarıdaki Türkiye haritasındaki ok istikametinde giden bir insan sıcaklığın gittikçe azaldığını hissetmektedir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yükselti B) Enlem     C) Karasallık         D) Bitki örtüsü

9-Ocak Ayı sıcaklık ortalamalarına baktığımızda  en yüksek sıcaklıkların  Akdeniz Bölgesinde görüldüğü ortaya çıkmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Yağışların yağmur şeklinde olması

B)    Yükseltisinin az olması

C)     Daha güneyde yer alması

D)    Bitki örtüsü

10-  Trabzon           11 ° C

Konya               4 ° C

Yukarıdaki illerde Ocak ayında ölçülen sıcaklıklar belirtilmiştir. Trabzon’un  daha kuzeyde yer almasına rağmen  sıcaklık değeri neden fazladır?

A)    Enlem

B)    Karasallık

C)     Bitki Örtüsü

D)    Denizellik

11-  Türkiye’de donlu günlerin başlama ve bitiş tarihlerine baktığımızda Doğu Anadolu Bölgesinin  yılın büyük bir bölümünde  donlu geçtiğini görmekteyiz. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Denizden uzak kalma

B)    Deniz etkisi

C)     Yükselti

D)    Bakı durumu

12- Aşağıda   değişik  bölgelerimizden beş farklı şehrimizin  bir yıl içerisindeki  aylık ortalama sıcaklıklarının  dağılış grafikleri verilmiştir.

Yukarıdaki grafiğe bakarak  yıllık sıcaklık farklarının  en fazla olduğu numaralandırılmış şehir hangisidir?

A)          1

B)           2

C)           3

D)          5

13- Aşağıdakilerden  hangisi iklimden etkilenmez?

A-Yağış rejimi

B-Yeraltı zenginlikleri

C-Tarımsal  etkinlikler

D-Sıcaklık düzeni

14- Aşağıda isimleri yazılı olan ülkelerin hangisinde Akdeniz İklimi görülmez?

A-Rusya                      B-Türkiye

C-Yunanistan               D-İtalya

15- Aşağıdakilerden hangisi bir yerdeki atmosfer olaylarının uzun yıllar içinde gösterdiği ortalama duruma verilen isimdir?

A) Hava durumu       B) İklim

C) Cephe     D) Hava kütlesi

16-       Aşağıdakilerden hangisi atmosfer olaylarından değildir?

A) Kar yağışı          B) Mevsimler

C) Bulutlar            D) Rüzgar oluşumu

17-

Yukarıdaki Türkiye haritası üzerinde numaralandırılmış merkezlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Güneş ışınlarının gelme açısı

B)      Aynı iklimin görülmesi

C)      Bitki örtüsü

D)      Kış sıcaklığının düşük olmaması

18-

Yukarıda verilen Muson iklimine ait yağış ve sıcaklık grafiğine göre grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A- En yağışlı ay Temmuzdur.

B- Ocak, Şubat ve Mart aylarında çok az yağış düşmektedir.

C- Sıcaklık 20 dereceden aşağı düşmemektedir.

D- En sıcak ay Ocaktır.

19- Aşağıdaki merkezlerden hangisi, don olayının en az görüldüğü yerlerden birisidir?

A)Ağrı

B) Erzurum

C) Adana

D) Kars

20- Aşağıdaki illerin hangisinde Maki bitki örtüsüne rastlamamız mümkün değildir?

A- Mersin                       B- Nevşehir                 C- Muğla                    D- Antalya

ÜNİTE NO:2

ÜNİTE ADI:YERYÜZÜNDE YAŞAM

KONU:DÖRT MEVSİM, DEĞİŞİK YERLER FARKLI YAŞAMLAR

(TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA İKLİM)

TEST II

 

1-

Yukarıdaki Türkiye haritasında belirtilen merkezlerin hangisinde  don olayının görülme olasılığı diğerlerine göre  daha fazladır?

A) II                      B) II ve  IV

C) II ve III            D) I

2. Aşağıdaki illerimizden hangisinde diğerlerinden farklı bir iklim görülmektedir?

A. Trabzon                         B. Kayseri

C. Zonguldak                 D. Sinop

3-  Aşağıdaki  Türkiye haritası üzerinde işaretli merkezlerden hangisinde yağış rejimi diğerlerine göre daha düzenlidir?

A) I                                   B) II

C) III                            D) IV

4-   Türkiye’de genelde kıyı kesimleri ile iç kesimler arasında iklim özellikleri bakımından büyük farklılıklar görülmektedir. Fakat Ege Bölgesi’nde bu farklılıklar  çok daha azdır yada hiç görülmez.

Bu durum  aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A)      Akıntılar                       C) Denizden uzaklık

B)      Bitki örtüsü                     Dağların uzanış yönü

5-

Kış sıcaklığı 10°C – 20°C arasında değişir. Yıllık sıcaklık ortalaması 20°C’ nin üstündedir.Yazlar sıcak ve bol yağışlı geçer. Kışlar ise ılık ve kuraktır.

Çoğunlukla 2000 – 5000 mm arasında değişen yıllık yağış miktarı bazı yerlerde 10.000 mm’yi geçmektedir.

Yukaııda görüldüğü yerler ilgili haritası ve özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

A-Muson İklimi             B- Akdeniz İklimi

C- Çöl İklimi            D- Kutup İklimi

6-    I-Yazları sıcak ve kurak geçer.

II-Yıllık ortalama sıcaklık 18°C – 20°C arasında değişir.

III- İklim bölgesinde yaz kuraklığını belirgindir.

IV-Kışlar ılık ve yağışlıdır Kar yağışı ve don olayı ender görülür.

Yukarıda  özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

A-Karadeniz İklimi            B- Akdeniz İklimi

C- Çöl İklimi            D- Karasal İklimi

7-  Aşağıdaki  Türkiye haritası üzerinde işaretli merkezlerden hangisinin doğal bitki örtüsü ormandır?

A) I                  B) II                C) III                D) IV

8-

Yukarıdaki Türkiye haritasındaki ok istikametinde giden bir insan sıcaklığın gittikçe azaldığını hissetmektedir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enlem                       B) Yükselti

C) Rüzgar yönü               D) Bitki örtüsü

9-Aşağıdaki merkezlerin hangisinde günlük sıcaklık farkı diğerlerine göre  daha fazladır?

A) Mersin               B) İzmir

C) Ankara               D) Antalya

10- Aşağıdaki merkezlerden hangisi, don olayının en fazla görüldüğü yerlerden birisidir?

A)İstanbul                    B) Konya

C) Adana                        D) Kars

11- Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de birbirin­den farklı iklim özelliklerinin görüldüğüne bir kanıt olamaz?

A)    Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilebilmesi.

B)    Doğal bitki örtüsünün farklılıklar göstermesi.

C)     Çeşitli akarsu rejimlerinin görülmesi.

D)    Çeşitli madenlerin çıkarılıyor olması

12-

I.   Çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi

II.  Balıkçılığın Karadeniz bölgesinde daha yaygın olması

III. Maki, bozkır ve ormanın görülmesi

IV.  Ege’de deniz etkisinin iç kesimlere ulaşması

Yukarıdakilerden hangisi Türkiye’de çok çeşitli iklim tiplerinin görülmesine bir örnektir?

A) I ve II                     B) II ve III

C) III ve IV                D) I ve III

13-        I-Günlük ve mevsimlik sıcaklık farklarının azla olması karakteristik özelliğidir.

II-Yağışlar yok denecek kadar azdır.

III- Doğal Bitki Örtüsü Kuraklığa uyum sağlamış olan kurakçıl otlar ve çalılardan oluşur. Kuraklığa en iyi uyum sağlamış bitkiler, gövdesinde çok miktarda su biriktirebilen kaktüslerdir.

Yukarıda  özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

A-Akdeniz İklimi            B- Çöl İklimi

C-Kutup İklimi                D- Karasal İklimi

14-    I-Sıcaklık yıl boyunca 0° C’ nin altındadır.

II-Sürekli donmuş halde olan toprak kar ve buz ile kaplıdır.

III- Toprak sürekli kar ve buz örtüsü ile kaplı olduğu için bitki örtüsünden söz edilemez.

Yukarıda  özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

A-Muson İklimi            B- Çöl İklimi

C-Kutup İklimi            D- Karasal İklimi

15-

I-Yıllık sıcaklık ortalamasının 20°C’nin üstünde olduğu bu iklimde yıl boyunca yaz koşulları yaşanır.

II-Güneş ışınları, yıl boyunca dik ve dike yakın açılarla geldiğinden yıllık sıcaklık farkı azdır.

III-Her mevsimin yağışlı olduğu bölge akarsularının rejimleri düzenlidir ve yıl boyunca bol su taşır. Doğal Bitki Örtüsü gür ormanlardır.

Yukaııda görüldüğü yerler ilgili haritası ve özellikleri verilen iklim aşağıdakilerden hangisidir?

A-Ekvatoral İklimi            B- Akdeniz İklimi        C- Çöl İklimi            D- Kutup İklimi

16- Aşağıdaki olayların hangisinde enlemin etkisi görülmez?

A. Antalya’nın Ankara’dan sıcak olmasında

B. Adana’da ürünlerin Erzurum’a göre daha erken olgunlaşmasında

C. Akdeniz’in Karadeniz’den daha tuzlu olmasında

D. Rize’nin Mersin’den daha fazla yağış almasında

17-

Yukarıda verilen bir bölgenin iklime ait yağış ve sıcaklık grafiğine göre grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A- En yağışlı aylar Haziran ve Temmuzdur.

B- Arlık ve Ocakaylarında çok az yağış düşmektedir.

C- Sıcaklık sıfır  derecenin altına düşmemektedir.

D- Sıcaklık 20 dereceyi geçmemektedir.

18-  I-Yazları sıcak ve kurak geçer.

II-Marmara Denizi ve Ege denizi kıyılarımızda görülür

III- Bitki örtüsü Bozkırdır.

IV-Kışlar ılık ve yağışlıdır Kar yağışı ve don olayı ender görülür.

Yukarıda  verilenlerden hangisi Akdeniz İklimine ait değildir?

A- Yalnız I           B- Yalnız III

C- I ve IV              D- II ve III

19- I- Marmara Bölgesi

II- Ege Bölgesi

III-Doğu Anadolu Bölgesi

IV-Karadeniz Bölgesi

Yukarıda verilen Bölgelerimizden hangisinin yağış rejimi daha düzenlidir?

A- I                      B- II

C-III                         D-IV

20-Yağışın bir yıl içerisinde Mevsimlere, aylara ve günlere göre dağılışına ne ad verilir?

A- Yağış şekli          B- Yağış rejimi

C-Yağış miktarı              D-Yağış  türü

ÜNİTE NO:2

ÜNİTE ADI:YERYÜZÜNDE YAŞAM

KİMLER GELDİ, KİMLER GEÇTİ?

(İLK ÇAĞ ANADOLU UYGARLIKLARI)

TEST I

1) ilk insanların toplayıcılıktan tarım hayatına geçmesi hangi olayın sonucu olarak ortaya çıkmıştır?

A) Yerleşik hayat biçimi

B) Hayvancılıkla uğraşmaları

C) Ticaretin başlaması

D) Sanat ürünlerin ortaya koymaları

2- İnsanoğlunun hangi icadı tarihin başlangıcına neden olmuştur?

A) Yazıyı bulması                    B) Hayvanları evcilleştirmesi

C) Üretime başlaması             D) Ateşi bulması

3- Konya Çatal höyük’teki kazılarda ortaya çıkan tarihi eserleri hangi bilim inceler?

A) Etnoloji                   B) Epigrafi                   C) Coğrafya                   D)  Arkeoloji

4- Tarihte ticaret alanında  takas (değiş_tokuş) usulünün ortadan kalkmasını ve böylece ekonomik hayatın büyük ölçüde gelişmesini sağlayan buluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kağıt                B) Para

C) Yazı                D) Takvim

5-    Tarihte ilk yazılı antlaşma hangi devletler arasında imzalanmıştır?

A) Mısır-Roma     B) Roma-Hititler

C) Mısır-Hititler     D)Lidya-Pers

6-) Tarımı önem verilmiş, üretim için gerekli tedbirlerin yanı sıra saban kırana ölüm cezasını veren eski Anadolu uygarlığı hangisidir?

A)Lidya                  B) Hitit

C)Frigler                    D) İyon

7-   -Yazılı kaya ve ivriz kabartmaları

-Pankuş adı verilen meclisleri bulunur

-Tavanna adlı kraliçeleri bulunur

-Kadeş antlaşmasını yapmıştır

yukarıda özellikleri verilen Anadolu’nun eski uygarlığı hangisidir?

A)Urartular                           B)Hititler

C)Lidyalılar                           D)İyonyalılar

8- Kral yolunun yapımında rolleri bulunan ve tarihte parayı ilk defa kullanarak  takas sistemine son veren uygarlık hangisidir?

A) Lidya                          B) Frigler

C) Hititler               D) Urartular

9- Hititlerin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuşpa                B) Hattuşaş

C) Sard            D) Gordion

10- Anadolu’da kurulan devletler ile başkentleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

A) Hitit – Hattuşaş        B) Frig – Gordion

C) İyon – Isparta              D) Urartu – Tuşpa

11- Aşağıdakilerden hangisi, Lidyalıların özelliklerinden biridir?

A) Paranın kullanılması

B) İlk yazılı kanunların yapılması

C) Kağıt ve matbaanın icat edilmesi

D) Tek tanrılı dinlerin benimsenmesi

12- Aşağıdaki Anadolu uygarlıklarından hangisi günümüze kadar gelen su kanalları ve bentleri yanı sıra taş işçiliği ile yapmış oldukları eserleri günümüze kadar bırakmıştır?

A) Urartular             B) Lidyalılar

C) İyon                D) Frigler

13- Lidyalıların,

• Paranın bulunması

• Kral Yolu’nun yapılması

• Başkentte serbest pazarın kurulması

faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

A) Bilim ve teknik alanlarında gelişmelerin artmasına

B) Şehir devletleri halinde yaşamalarına

C) Ülkede tek tanrılı dinlerin yayılmasına

D) Ticaret gelirlerinin artmasına

14-  İyonyalıların,

I. Akdeniz ve Karadeniz’de koloniler kurmaları

II. Güneş tutulmasını hesaplamaları

III. Şehir devletleri halinde yaşamaları

faaliyetlerinden hangileri bilimsel çalışmalar yaptıklarına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) II ve III

15- Hititlerin,

I. Yazılıkaya ve İvriz kabartmalarını yapmaları

II. Öldükten sonra tanrılarına hesap vereceklerine inanan kralların, zaferlerini ve yenilgilerini anal adı verilen yıllıklara yazdırmaları.

III. Mısırlılar ile Kadeş Antlaşması’nı imzalamaları

faaliyetlerinden hangileri sanata önem verdiklerine kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

16-  Urartuların,

I. Madencilik alanında Ön Asya’da en ileri uygarlık haline gelmeleri

II. Tarımı geliştirmek amacıyla sulama kanalları yapmaları

III. Mezarları ev şeklinde yaparak içine ölünün eşyalarını koymaları

faaliyetlerinden hangileri ölümden sonraki hayata inandıklarına kanıt olarak gösterilebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

17-Tarih öncesi dönemlerde aşağıdakilerden hangisi insanların yerleşmek için seçtiği alanlardan biri değildir?

a)Sanayinin geliştiği yerler

b)Verimli tarım alanları

c)Su kaynaklarının çevresi

d)Düz ve ovalık alanlar

18-Yazının icadıyla başlayıp, Kavimler Göçü ile sona eren çağ aşağıdakilerden hangisidir?

a)Ortaçağ

b)Yeniçağ

c)İlkçağ

d)Yakınçağ

19- Anadolu medeniyetlerinin hemen hemen hepsinde   kralın geniş yetkileri vardı. Krallık genelde  babadan oğula geçerdi.  Krallar:

-Baş rahip     -Baş kumandan

-Baş yargıç

-Baş yasa çıkarıcı ve uygulayıcı

Unvan ve görevlerinin hepsini birlikte  yürütürlerdi.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda aşağıdaki   yargılardan hangisine ulaşmak olası değildir?

A-Anadolu devletlerinin hemen hemen hepsinde mutlakıyet rejimi uygulanmıştır

B-Krallar ordunun başında savaşlara katılmışlardır

C-Ülkelerde laik (din ve devlet işlerinin ayrı tutulması) yönetim esastır.

D-Ülkedeki din adamlarının başında krallar yer almıştır

20-  I-Çiftçilerin ürettiği ürünlerin devlet tarafından satın alınması

II-Tarımda kullanılan araç gereçlere ve gücünden yararlanılan hayvanlara karşı kötü davranışların şiddetle cezalandırılması

III-Sulama kanallarının açılması

Yukarıdaki bilgiler Frigler’in aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermektedir?

A- Hayvancılık

B- Eğitim

C- Tarım

D- Kültür

ÜNİTE NO:2

ÜNİTE ADI:YERYÜZÜNDE YAŞAM

KİMLER GELDİ, KİMLER GEÇTİ?

(İLK ÇAĞ ANADOLU UYGARLIKLARI)

TEST II

1- Aşağıdakilerden hangisi, Frigyalılar Dönemi ile ilgili değildir?

a)Frigyalılar, yaşadıkları olayları” Anal” adı verilen yıllıklarda toplamışlardır,

b)Hititlerin yıkılışından sonra, Orta Anadolu’da devlet kurmuşlardır,

c)Başkentleri,Sakarya Nehri üzerinde bulunan, Eskişehir yakınlarındaki Gordion’dur,

d)Friyalılar, tarımla uğraşan bir topluluktu.Tarımı korumak için,ağır yasalar koymuşlardır. Örneğin;öküz kesenin veya saban kıranın cezası ölümdür.

2- Aşağıdakilerden hangisi, Lidyalılar Dönemi ile ilgili değildir?

a)İlk Çağ’da, Gediz ve Büyük Menderes Irmakları arasında kurulmuş bir uygarlıktır,

b)Tarihte, günümüzde kullandığımız takvime, en son şeklini veren devlettir,

c)En önemli kentleri,Sardes’ti.Efes’ten başlayarak,doğuya doğru giden Kral Yolu,bu

dönemde yapılmıştır

d)Tarihte parayı ilk kez kullanan devlettir

3-Urartular Dönemi ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)MÖ.900 yıllarında Doğu Anadolu’da egemenlik kurmuşlardır,

b)Başkentleri Tuşpa(Van)’dır,

c)El sanatları ve maden işçiliğinde çok ileri bir toplumdu,

d)Akdeniz’de koloniler kurmuşlardır,

4- Aşağıdakilerden hangisi Tarih Bilimi’nin özellikleri arasında yer almaz?

a)Geçmişte yaşanan olayları inceler,

b)Olayları neden-sonuç ilişkisi içinde inceler,

c)Deney ve Gözlem Metodu’nu kullanarak en sağlıklı sonuçları ortaya koyar,

d)Olayları zaman ve yer göstererek inceler,

5-     Aşağıdakilerden hangisi Yontma-Taş Devrinin özellikleri arasında yer almaz?

a)Bu devir insanları, mağaralarda, kuytu yerlerde ve ağaç kovuklarında yaşamışlardır,

b)Kaba taşları yontarak, ilkel aletler yapmışlar ve bu aletlerle mağara duvarlarına hayvan resimleri ve gravürleri yapmışlardır

c)Yerleşik hayata geçilmiş hayvanlar evcilleştirilerek tarımsal amaçlı olarak kullanılmışlardır,

d)Bu devir insanları, avcılık ve toplayıcılıkla geçinmiştir.

6-    M.Ö. 23 yılında doğan ve   M.S. 37 yılında ölen  bir kişi kaç yıl yaşamış olur?

a) 24              b) 60               c) 26            d) 14

7- Hititlerde, Pankuş adı verilen asiller meclisinin prensin veliahtlğını onaylaması, gerektiğinde Kral ve Kraliçeyi yargılayarak haklarında hüküm verebilmesi, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Yönetimin babadan oğula geçtiği.

B) Kralın yetkilerinin sınırsız olmadığı.

C) Kralın başkomutan ve başhakim olduğu.

D) İmparatorluk döneminde Pankuş Meclisi’nin önemini kaybettiği.

8- Yazı Anadolu’ya,Mezopotamyalı Asurlular aracılığı ile gelmiştir.Böylece Anadolu’da tarih devirleri başlamıştır.Yapılan kazılarda Asurlulara ait bir ticaret kolonisinde ticari belgeler ve “Karum” denilen  pazarlar bulunmuştur.

Bu bilgilere göre Asurlular ile ilgili;

I.  Anadolu’da tarihi devirleri başlattıkları

II. Mezopotamya-Anadolu arasında ilişkiyi sağladıkları

III. Geçim kaynaklarının hayvancılık  olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I                    B) Yalnız II

C) Yalnız III            D) I ve II

9- Aşağıdakilerden hangisi Hititlere ait bir özelliktir?

A) İlk imparatorluğu kurdular.

B) Tarihite bilinen ilk yazılı antlaşmayı imzalamışlardır.

C) Demokrasinin görüldüğü ilk medeniyettir.

D) Mumyacılıkta ileri gittiler.

10- I. Hititler, merkezi yönetimi korumak amacıyla devlete karşı isyanı en büyük suçlardan saymışlardır.
II. Frigler, tarımı korumak amacıyla tarım aletlerine ve hayvanlara zarar verenleri çok şiddetli bir şekilde cezalandırmışlardır.
Bu bilgiler göz önüne alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Devletlerin hukuk anlayışları, içinde bulundukları koşullara göre farklılıklar göstermektedir.
B) İlkçağ kanunları son derece ağırdır.
D) Kanunların belirlenmesinde dinlerin etkisi vardır.
E) İlk yazılı kanunlar Anadolu’da ortaya çıkmıştır.

11- Anadolu, Hititler zamanında tarihî çağlara geçmiştir. Tarihte bilinen ilk meclislerden olan Pankuş meclisini kuran Hititler böylece kralın yetkilerini sınırlandırmışlar, merkezi otoriteyi güçlendirmek için vilayetlere merkezden valiler atamışlardır. Tarihte ilk defa veraset sistemini uygulayan, aile ile ilgili kanunlar yapan Hititler, Anallar denen yıllıklar yazdırarak ilk defa tarih yazıcılığını da başlatmışlardır.
Yukarıdaki bilgilere bakılarak Hititlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hukuk alanındaki gelişmelere katkıda bulunmuşlardır.
B).Merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalışmışlardır.
C) Yazılı tarih ilminin temellerini atmışlardır.
D) Tarımı koruyup, geliştirmek için kanunlar yapmışlardır.

12-Aşağıdaki tarihlerden hangisi daha belirgindir?

A. Cumhuriyet 29 Ekim’de ilan edildi.

B. Kırım Savaşı XIX. yüzyılda yapıldı.

C. İlkyazı MÖ. IV. Bin yılda bulundu.

D. Saltanat 1 Kasım 1922’de kaldırıldı.

13-Aşağıdaki tarihlerden hangisi günümüze daha yakındır?

A- MÖ 2000      B-MÖ 300

C-MÖ  900         D- MÖ 2500

14- Aşağıdakilerden hangisi Yazılı Belgeler arasında gösterilemez?

A-Kitabe   B-Resmi yazışmalar

C-Antlaşmalar  D- Taş ve kemikten yapılmış eşyalar,

15- İlkçağ’da İyonya’da; Tales ilk kez Güneş tutulmasını hesaplamış, Pisagor ilk kez Dünya’nın yuvarlak olduğunu ileri sürmüştür.

İyonya’daki  tüm bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) İlk  defa yazıyı onların kullandığının

B) Demokrasinin geliştiğinin

C) Dünyada ilk yerleşimin burada kurulduğunun

D) Bilimsel çalışmaların yapıldığının

16-     I. Ticaret yollarının kavşağında bulunması

II. İkliminin insanların yaşantısına uygun olması

III. Ahiret inancının yaygın olması

özelliklerinden hangileri, Anadolu’da farklı kültürlerin yaşamasına ortam hazırlamıştır?

A)Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

17-Hititler bir yıl içinde meydana gelen önemli olayları “Anal” adı verdikleri yıllıklara yazıyor ve tapınaklara tanrılarının huzuruna bırakıyorlardı.

Hititlerde görülen bu uygulama aşağıdakilerden hangisinin gelişmesini sağlamıştır?

a)Medeni kanun                 b)Yazılı hukuk kurallarının

c)Edebi eserlerin                d)Tarih yazıcılığının

18-Urartular hangi bölgede medeniyet kurmuşlardır?

a)Marmara      b)Doğu Anadolu   c)Ege      d)İç Anadolu

19-Anadolu Tarihi incelendiğinde, bilinen ilk Anadolu medeniyeti, Hititler tarafından kurulmuştur.

Hititler; Kızılırmak yayı içinde, Hattuşaş başkent olmak üzere kuruldular. Hitit devleti M.Ö. 2000 ile

800 yılları arsında bölgede hakim olarak komşuları ile savaşlar yapmışlar ve hatta Mısır ile aralarında

ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması’nı da imzalamışlardır.

Yukarıdaki metne göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)            Hititler ile Mısırlılar savaşmışlardır.

B)            Anadolu’da bilinen en büyük devleti Hititler kurmuşlardır

C)            Hititlerin başkenti Hattuşaş’tır

D)            Hititler komşularıyla savaşmışlardır.

20- Tarih öncesi dönemle ilgili yapılan araştırmalarda insanların mağaralarda yaşadıkları ve bu  mağaraların duvarlarına avladıkları hayvanların resimlerini yaptıklarını biliyoruz.Bu insanların, taş ve  madenden yaptıkları alet ve araçları kullandıkları; çanak-çömlek yapımında ileri gittikleri bilinmektedir.

Yukarıdaki bilgilerden aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

A-Tarih öncesi insanları daha çok mağara ve ağaç kovuklarında yaşarlardı

B-Maden ve taşları işleyerek çeşitli alet ve araçlar yaparlardı

C-Topraktan çanak-çömlek yapmayı geliştirmişlerdi

D-Bu dönemde insanlar parayı ve yazıyı ilk defa kullanmışlardır

2. ÜNİTE :YERYÜZÜNDE YAŞAM

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ

1-

Aynı meridyen üzerinde yer alan A ve B merkezleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A-Ekvatora olan uzaklıkları aynıdır.

C- Yerel saatleri aynıdır.

B-Yaşanan mevsim aynıdır.

D- Çizgisel hızları aynıdır.

2- Yerel saatleri arasında 1 saat fark olan iki merkez arasında kaç boylam vardır?

A. 15

C.  30

B. 45

D.  60

3. Doğu Anadolu’da kurulmuş olan Urartu medeniyetine ait mezarlarda, ölen birinin yanına eşyalarının da konulduğu görülmüştür.
Bu bilgilere göre, Urartular hakkında aşağıdakilerden hangisi öncelikle söylenebilir?

A) Ahiret inancına sahiplerdir.
B) Maden işlemeciliği ile uğraşmışlardır.
C) Şehirleşmeye geç başlamışlardır.
D) Çok tanrılı dinlere inanmışlardır.

4- Maden devri insanlık tarihinin önemli bir dönemidir. İlk önce tabiatta çokça bulunan bakır
kullanılarak bunlardan araç gereçler yapıldı Daha sonra bakır ve kalay eritilerek tunç elde edildi. Yine bu zamanda şehir devletleri, daha sonra da ilk büyük devletler kuruldu. Demir madeni de bu dönemin sonunda kullanılarak tarım aletleri ve daha etkili silâhlar yapıldı.

Buna göre maden devri ile ilgili olarak;

I- İlk defa arpa, darı ve buğday tarımına başlandığı

II- Göçebe yaşamın sona erdiği

III- İlk büyük devletlerin ortaya çıktığı

IV- Demirin kullanılması ile silahların geliştiği,

sonuçlarından  hangisi ya da hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I                                            B) Yalnız II

C) III – IV                                           D) I – II

5- Türkiye’nin en büyük yarımadası aşağıdakilerden hangisidir?

a)Trakya Yarımadası,

b)Anadolu Yarımadası,

c)Foça Yarımadası,

d)Kapıdağ Yarımadası,

6-Türkiye’nin komşu olduğu ülkelerden hangisiyle en uzun kara sınırına sahiptir?

a)Gürcistan

b)Bulgaristan

c)Suriye

d)Yunanistan

7-   I-Ege Denizi

II-Marmara Denizi

III-Karadeniz

IV-Akdeniz

Ülkemizi çevreleyen yukarıdaki denizlerimizin tuzluluk oranları bakımından

en tuzludan en az tuzluya doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

a) IV-I-II-III

b) II-IV-I-III

c) III-II-IV-I

d)I-III-II-IV

8- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumunun sonuçları arasında yer almaz?

a)Türkiye, Asya ve Avrupa kıtalarında yer almaktadır,

b)Türkiye, dünyada üretimde ilk sıralarda yer aldığımız bor, krom gibi çok çeşitli yer altı kaynaklarına sahiptir,

c)Türkiye’nin batısından doğusuna doğru gidildikçe yükselti artmaktadır,

d)Türkiye’nin en güneyi ile en kuzeyi arasında kuş uçuşu olarak 666  km. ’lik bir uzaklık vardır,

9- Aşağıdaki kıtalardan hangisinin toprakları hem Güney Yarım Küre’de hem de Kuzey Yarım Küre’de yer almaktadır?

A) Antarktika          B) Avustralya

C) Afrika                                    D) Avrupa

10- Aşağıdakilerden hangisi dünyanın kendi etrafında hareketinin sonuçlarından biri değildir?

A-24 saat oluşur

B-Gece-gündüz sıcaklık farkları oluşur

C-21 Mart olayı yaşanır

D-Gece-gündüz oluşur

11- Gece ve gündüzün oluşumu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A-Dünya’nın Güneş etrafında dönmesinden gece ve gündüz oluşur.

B-Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesinden gece ve gündüz oluşur.

C-Ay’ın dünya etrafında dönmesinden gece ve gündüz oluşur.

D-Ay’ın Güneş etrafında dönmesinden gece ve gündüz oluşur.

12- Aşağıdaki gelişmelerden hangisi tarih çağlarının başlama ve bitişlerinde esas alınmamıştır?

A) Fransız İhtilali’nin başlaması

B) İstanbul’un fethedilmesi

C) Cumhuriyet’in ilan edilmesi

D) Yazının bulunması

13- İlkçağ uygarlıklarının daha çok akarsu boyları ve deniz kenarlarında kurulup, geliştiği gözlemlenmiştir.

Bu durumun;

I. Tarım için sulamanın gerekliliği

II. Suyu taşımanın zorluğu

III.Ticaretin engellenmek istenmesi

yargılardan hangilerini  doğruladığı söylenemez?

A)Yalnız I                     B)Yalnız II

C)Yalnız III                  D) II ve III

14-“Anadolu” ismi Yunanca “Güneşin doğduğu yer” anlamına gelen Anatolia sözcüğünden gelmektedir ve bu isim Helenistik dönemden beri kullanılmaktadır.

Bu duruma göre;

I. Anadolu Yunanistan’ın doğusundadır.

II. Türkçe’ye Yunanca’dan kelime geçmiştir

III. Yunanlılar Anadolu’yu işgal etmiştir

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A)Yalnız I                     B)Yalnız II

C)Yalnız III                  D) II ve III

15- İyonyalılar, Akalar tarafından Batı Anadolu kıyıların da Efes, Milet, Foça ve İzmir şehir devletleri halinde kurulmuştur.İyonyalıların en önemli geçim kaynakları deniz ticaretidir.Akdeniz,Marmara ve Karadeniz kıyılarında bir çok ticaret kolonisi kurmuşlardır.

Bu duruma göre;

I.  İyonyalıların en önemli kolonileri Karade­niz kıyılarındaydı.

II. İyonyalılar şehir devlet biçiminde örgütlenmişlerdi.

III. Ticaret, İyonyalılar için diğerlerine göre daha önemli bir geçim kaynağıydı.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)Yalnız I                     B) I  ve III

C)Yalnız III                  D) I, II ve III

16-

Haritada “P” noktasından başlayarak oklar yönünde hareket eden dört izci

gurubu, Türkiye’nin en uç kara sınırlarına ulaşacaklardır.

Yolculukları tamamladığında bu izci grupları hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sadece 4 numaralı gurup Ekvator’a yaklaşmıştır.

B) 1 numaralı grup doğuya doğru hareket etmiştir.

C) 3 numaralı gurup Başlangıç Meridyeninin tersi yönünde hareket etmiştir.

D) 2 numaralı grup ekvatordan uzaklaşmıştır.

17- Aşağıdakilerden hangisi Afrika kıtasının bir özelliği değildir?

A- Hem kuzey hem de güney yarımkürede toprakları vardır.

B- Dünyanın yüz ölçüm bakımından ikinci büyük kıtasıdır.

C- Kıtanın batısında Büyük Okyanus yer alır

D- Kıtanın kuzeyinde Akdeniz yer alır.

18- 1/ 1.000.000 ölçekli bir haritada 5 cm gösterilen iki şehir arasını gerçek uzunluğu kaç km.dir?

A-100       B-1000       C-50         D-500

19- Mimaride oldukça ilerleyerek bir çok kale, bend ve kanallar yaptılar.Günümüze kadar gelen en önemli sanat eserleri, Van Kalesi, Çavuştepe Kalesi ve Altıntepe Kalesi’dir. Başkentleri Tuşpa, yani bugünkü Van’dı. M.Ö. 600 yılında, İskitler ve Medler’in saldırısı sonunda yıkıldı.

Yukarıda özellikleri verilen İlkçağ Anadolu Uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A-İyonlar         B-Urartular           C-Frigler               D-Hititler

20- Bu dönemde insanlar taşları yontarak ilk defa araç ve gereç yapmışlardır. Bu aletler savunma ve avlanma amacıyla yapılmıştır. İnsan doğanın asalağı durumundadır. Tüketici, avcı ve toplayıcıdır. Ekonomik etkinliklerden ötürü göçebe bir yaşam sürmüşlerdir Mağara duvarlarına hayvan resimleri yapmışlardır. Dönemin sonlarına doğru ateş denetim altına alınmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A-Yontma Taş Devri           B- Demir Devri

C-Tunç Devri                D- Orta Çağ

21-       *Başkentleri Hattuşaş’tır.

*Merkezi yönetim biçimini benimsemişler başlarındaki yöneticilere Labarna adını vermişler yönetime Tavanana denilen ana kraliçeye de hak tanımışlar

*Tarihte ilk yazılı antlaşmayı yapmışlar

* ‘’Bin tanrılı ili ‘’adını alacak kadar çok tanrı inanışına sahip olmuşlar

Yukarıda bazı özellikleri anlatılan ilk çağ medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Hititler                                       B) Urartular

C) Lidyalılar                                     D) Frigler

22-Doğu ülkeleri ile Batı ülkeleri arasında Kral Yolu’nu yaparak Ön Asya ticaretinde etkin hale gelen Lidyalılar ilk kez madeni parayı kullanmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu gelişmenin doğal sonuçlarından biri olamaz?

A) Lidya ekonomisinin güçlenmesi

B) Değiş-tokuş usulünün kalkması

C) Ticaret hayatının canlanması

D) Devletler arasındaki savaşların tamamen sona ermesi

23- ilkçağda Anadolu’da kurulmuş uygarlıklar tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlamışlar ve tarımsal etkinliklerde oldukça gelişme göstermişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi ilkçağ Anadolu uygarlıklarının bu özelliklerinin bir göstergesi olamaz?

A) Urartuların sulama kanalları yapmaları

B) Hititlerin yerleşim yeri olarak Kızılırmak çevresini seçmeleri

C) Hititler’de Pankuş adı verilen bir meclis olması

D) Friglerin saban kırana ağır cezalar vermesi

24- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Kadeş Antlaşması Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanmıştır.

B)Milad Hz. İsa’nın doğumu ile başlar.

C)Hititlerin başkenti Hattuşaş’tır.

D)Tarih ateşin bulunması ile başlar.

25- Anadolu Yarımadasına baktığımız zaman bir çok ilkçağ medeniyetine ev sahipliği yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun insanlar için çekici gelen bir özelliği değildir?

A)Her çeşit tarım ürününe elverişli toprakları

B)Yer altı kaynakları ve madenler bakımından zengin olması

C)Uygun iklim şartları

D)Yüksekliğin batıdan doğuya gidildikçe artması

26- Asağıda ilkçağ Anadolu medeniyetleri ile başkentleri eşleştirilmiştir. Hangi seçenekteki eşleme yanlıştır?

A) Lidyalılar ——-Çatalhöyük

B) Hititler ——— Hattuşaş

C) Urartular ——–Tuşpa

D) Frigler ———–Gordion

27-        Lidyalılar:

I – Kral Yolu’nu yaparak doğu-batı ticaretini geliştirdiler.

II – Aristokratik bir idare ile yönetildiler.

III – M. Ö. 700’de parayı icat ettiler.

IV – Büyük Menderes ve Gediz arasında yaşadılar.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri Lidyalıların ticaret alanında geliştiklerini gösterir?

A) II,III  ve  IV             B) I ve IV       C) I-II-III               D) I ve III

28- Bir ören yerinde yapılan kazılarda,

I. Kömürleşmiş buğday taneleri

II. Çömlekçi çarkı

III. Dokuma çıkrığı

IV. At koşumları bulunmuştur

Buna göre, sözü edilen buluntulara bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Toprak malzemenin kullanıldığına

B) Tarımsal üretime geçildiğine

C) Hayvanların evcilleştirildiğine

D) Madeni paraların kullanıldığına

29-         I. Mezopotamya Uygarlığı’nın oluşumunda Dicle ve Fırat ırmakları etkili olmuştur

II. Mısır Uygarlığı, Nil Nehri çevresinde ortaya çıkmıştır.

III. iklimin değişmesi üzerine yaşama elverişli alanların azalması, Orta Asya Türklerini göçlere yöneltmiştir.

IV. Yunanlılar, ülkelerinde tarıma dayalı alanların azlığı nedeniyle deniz ticaretine yönelmişlerdir.

Yukarıdaki bilgilere göre, insanoğlunun kültürel oluşum  ve yapılanmasında etkili olan

temel faktör, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyaset                 B) Coğrafya                            C) Askerlik          D) Din

30- Doğu Anadolu Bölgesi’nde kurulan Urartular için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarımla uğraşmışlardır.

B) Taş mimarisinde ileri gitmişlerdir.

C) Madencilik alanında eserleri vardır.

D) İlk yazılı anlaşma olan Kadeş Antlaşmasını imzalamışlardır.

31- Turkiye’nin en ayrıntılı haritası, aşağıdaki ölceklerden hangisiyle cizilebilir?

A)1/5.000.000           B) 1/500.000            C)1/3.000.000           D) 1/1.500.000

32- Aşağıda verilen iklim tipi ile tanıtıcı tarım ürünleri arasındaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Muson – Pirinç

B) Akdeniz – Zeytin

C) Çöl – Hurma

D) Karadeniz– Pamuk

33-

Yukarıdaki çizik ölçeğin kesir ölçek değeri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A)1/360.000          B) 1/300.000       C)1/600.000               D) 1/6.000.000

34-

Yukarıdaki tabloda beş farklı merkezin en sıcak ve en soğuk ay sıcaklık ortalamaları verilmiştir.

Buna göre bu merkezlerin hangisinde yıllık sıcaklık farkı en fazladır?

A) I                  B) III                  C)  IV             D) V

35- 1/700.000 ölçekli haritada 12 cm ile gösterilen bir akarsuyun uzunluğu kaç km’ dir?

A) 70                B) 84            C) 90                D) 40

36- Aşağıdaki yörelerin hangisinde güneşli gün sayısı diğerlerine oranla fazladır?

A) Batı Karadeniz kıyıları

B) Erzurum – Kars yaylaları

C) Doğu Karadeniz kıyıları

D) Akdeniz kıyıları

37-Türkiye’nin üç ytarafının denizlerle çevrili olması aşağıdaki olgulardan hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

A) Nüfusun dağılışı

B) Tarımsal ürün çeşitliliği

C) Turizm faaliyetleri

D) Yerel saat farkları

38-Küçük ölçekli haritalar ile büyük ölçekli haritalar hangi bakımdan birbirinden farklıdır?

A)Yer şekillerini gösterme biçimi

B)Ayrıntıları gösterme gücü

C)Çizim yöntemi

D)Uzunluk hesaplama yöntemi

39-Aşağıdaki illerimizin hangisinde yıllık yağış miktarı diğerlerine oranla fazladır?

A) Konya               B) Mersin      C) İzmit                D) Rize

40-Türkiye’deki doğal bitki örtüsü dağılışını gösteren bir haritadan, aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi edinilebilir?

A) Nüfus yoğunluğu

B) Turizm faaliyetleri

C) İklim tipleri

D) Ulaşım olanakları

YERYÜZÜNDE YAŞAM

ÇIKMIŞ SORULAR

1-Tarihi bir mekanda yapılan arkeolojik kazıda çok sayıda taş balta bulunmuştur.

Bu kazıda bulunan malzemeyle, aşağıdakilerden hangisi arasında daha anlamlı bir ilişki

kurulabilir?

A) Avcılık                         B) Zanaatkârlık

C) Hayvancılık                 D) Tarım

(1998-ÖO )

—————————————————————————–

2-Aynı büyüklükteki bir kâğıda çizilen, aşağıdaki yerlerden hangisinin haritası daha ayrıntılı olur?

A) Asya Kıtası                              B) Türkiye

C) Karadeniz Bölgesi                   D) Konya ili

(1998-ÖO )

—————————————————————————–

3-Cilalı Taş Devri’nde insanlar göl ve nehir kenarlarında yaşadılar. Toplayıcılık yaptılar, evcilleştirdikleri hayvanlarla beslendiler. Hayvanların kemiklerinden ve boynuzlarından süs eşyası ve silah yapıp kullandılar. Zamanla topraktan çanak yapmayı ve bunları ateşte pişirerek daha  dayanaklı duruma getirmeyi öğrendiler.

Bu parçada, Cilalı Taş Devri’nde yaşayan insanların hangi özelliği üzerinde en az

durulmuştur?

A) Kültürel değerleri

B) Doğadan yararlanma biçimleri

C) Üretim ve tüketim biçimleri

D) Birbirleriyle olan ilişkileri

(1999-ÖO )

—————————————————————————–

4-Tarihçiler, tarih öncesini devirlere ayırarak incelerler. Yontma Taş Devri, Cilalı Taş Devri

ve Maden Devri sınıflaması bunlardan biridir.Tarihçiler bu sınıflamayı, aşağıdakilerden

hangisini temel alarak yapmışlardır?

A) Toplumdaki yönetim biçimlerini

B) Kullanılan araç gerecin cinsini

C) İnsanlar arası ilişkilerin türünü

D) Yaşanılan bölgenin özelliklerini

(2000-ÖO )

—————————————————————————–

5-   *Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı  yerde, üç tarafı  denizlerle çevrili bir yarım ada konumundadır.

*Sanayide gelişmiş Avrupa ülkeleri ile az gelişmiş Orta Doğu ülkeleri arasında bir köprü oluşturmaktadır.

*Çanakkale ve İstanbul boğazlar ise Dünya deniz ulaşımında önemli bir yere sahiptir.

Yukarıdaki bilgilere göre, Türkiye’nin önemini aşağıdakilerden hangisi daha çok belirler?

A) Siyasi konumu                                    B) Özel konumu

C) Matematik konumu                             D) Ekonomik konumu

( 2000 OKS )

—————————————————————————–

6-Tarihöncesi dönemlere ait aşağıdaki buluntulardan hangisi, o dönemde tarım yapıldığını daha çok destekler?

A) Taştan kesici aletler

B) Tahıl öğütme taşları

C) Mağaralardaki hayvan resimleri

D) Kemikten yapılmış süs eşyaları

( 2001-ÖO )

7-

Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönerken,Güneş’in önünden her 4 dakikada bir meridyen yayı  geçmektedir.

Bu bilgiler dikkate alındığında, yukarıdaki şekilde “P” ile gösterilen yer Güneş’in önünden geçtikten 120 dakika sonra hangi sayıyla gösterilen noktadaki yer geçecektir?

A) 1                   B) 2                            C) 3                     D) 4

( 2001-ÖO )

—————————————————————————–

8- Cilalı taş devrindeki en önemli gelişme insanların ilk kez besin üretimine başlamış olmalarıdır. İlk yetiştirilen bitkiler buğday ve arpadır. Tarımdan sonra insanlar hayvan evcilleştirmeyi de öğrenmişler; büyük ölçüde önceki devirlerden itibaren

devam eden avcılık ve toplayıcılığa dayalı geçim koşullarından kurtulmuşlardır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş olduğu söylenemez?

A) İnsanların yaşam biçimleri değişmiştir.

B) Köy kültüründen kent kültürüne geçiş olmuştur.

C) Tahıl tarımı yapılmaya başlanmıştır.

D) Hayvancılık ilkel biçimiyle başlamıştır.

( 2002-ÖO )

—————————————————————————–

9-

Yandaki şekilde verilen noktalara göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) A-B arasındaki yerel saat farkı, C-D arasındakinden azdır.

B) E ve D noktalarında güneş aynı saatte doğar.

C) C-F noktaları arasındaki uzaklık D-E arasındakinden fazladır.

D) A noktasıyla C noktası arasında 1 saat 44 dakikalık zaman farkı vardır.

( 2002-ÖO )

10-

Yukarıda verilen Türkiye haritasına göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine kesin olarak ulaşılır?

A) Türkiye’nin kara sınırlarının gerçek uzunluğuna

B) Erzurum-Ankara arasındaki yerel saat farkına

C) Türkiye’nin matematik konumunun belirlenmesine

D) İzmir-Artvin arası kara yolu uzunluğuna

( 2002-ÖO )

—————————————————————————–

11-

I- Bir yerin kuş bakışı görünüşününçizilmesi

II- Kaba taslak çizim olması

III- Gerçek uzunlukların belli bir oranda küçültülmesi

Yukarıdakilerden hangileri, krokilerin özelliklerindendir?

A) I – II                   B) I – III                C) II – III              D) I – II – III

( 1998-DPY-6 )

—————————————————————————–

12-Aşağıdakilerden hangisi fizikî coğrafyanın konuları arasında yer almaz?

A) Yer şekilleri                  B) Nüfus ve yerleşme

C) İklim                             D) Bitki örtüsü

( 1998-DPY-6 )

—————————————————————————–

13. Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arasında  kaç meridyen farkı vardır?

A) 6                       B) 9                  C) 10                D) 19

( 1998-DPY-6 )

—————————————————————————–

14-Karalardaki çukurlarda doğal olarak birikmiş olan sulara (su kütlelerine) ne ad verilir?

A) Baraj                     B) Göl                          C) Körfez                    D) Koy

( 1998-DPY-6 )

—————————————————————————–

15-Aşağıdaki denizlerden hangisinin, “Eski Dünya Karaları” adı verilen kıtaların hepsine kıyısı vardır?

A) Akdeniz             B) Kızıldeniz

C) Marmara            D) Karadeniz

( 1999-DPY-6 )

16-Dünya üzerinde herhangi bir yerin matematik konumunu belirtmek için aşağıdakilerden

hangisinin mutlaka bilinmesi gerekir?

A) Ekvator’a ve kutuplara olan uzaklığının

B) Hangi kıta ve okyanuslar arasıda yer aldığının

C) Başlangıç Meridyeni’ne olan uzaklığının

D) Enlem ve boylam değerlerinin

( 2000-DPY-6 )

—————————————————————————–

17-Aşağıdaki kıtalardan hangisinin topraklarının tamamı Güney Yarım Küre’de yer alır?

A) Güney Amerika     B) Okyanusya (Avustralya)

C) Afrika                     D) Asya

( 2000-DPY-6 )

—————————————————————————–

18- 1/600.000 ölçekli bir haritada 12 cm lik bir uzunluk, gerçekte kaç km’ dir?

A) 5                 B) 7,2               C) 50              D) 72

( 2001-DPY-6 )

—————————————————————————–

19. Meridyen ve paralellerle ilgili, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bütün paralel dairelerinin uzunlukları aynıdır.

B) Paraleller arasındaki uzaklıklar, yaklaşık olarak aynıdır.

C) İki meridyen arasındaki uzaklık Ekvator’da en fazladır.

D) Kuzey ve güney paralelleri, kutup noktalarını oluştururlar.

( 2001-DPY-6 )

—————————————————————————–

20-

Yukarıdaki harita incelenerek hesaplama yapıldığında, İzmit – Antakya arasındaki yerel

saat farkı kaç dakikadır?

A) 6                 B) 16                    C) 24                  D) 30

( 2002-DPY-6 )

21-

Yandaki şekil üzerinde numaralandırılarak verilen noktalardan hangisinin matematik

konumu kesin olarak  söylenir?

A) 1                    B) 2                    C) 3                   D) 4

( 2002-DPY-6 )

—————————————————————————–

22-Aşağıdakilerden hangisi Ekvator’un özelliklerinden değildir?

A) Kutup noktalarında birleşmesi

B) Dünya’yı iki eşit yarım küreye ayırması

C) En geniş paralel dairesi olması

D) 0° (Sıfır) başlangıç paraleli olması

( 2003-DPY-6 )

—————————————————————————–

23-

30° – 50°kuzey paralelleri ile 25° – 50° batı meridyenleri arasında yer alan bir ülke yukarıdaki

şekilde taranarak gösterilen kaç numaralı  alanda yer alır?

A) 1                       B) 2                   C) 3                        D) 4

( 2003-DPY-6 )

24-

Yandaki şekle göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) B ve C noktalarında farklı iklim tipleri oluşmuştur.

B) A noktasının yıllık sıcaklık ortalaması B ve D noktasından düşüktür.

C) B ve D noktası güneşi aynı anda görür.

D) Şekilde en soğuk yer C noktasıdır.

( 2004-DPY-6 )

—————————————————————————–

25-Dünya üzerinde herhangi bir yerin coğrafî konumu belirlenirken aşağıdakilerin hangisinden

yararlanılmaz?

A) Çevresindeki ülkelerden

B) Enlem ve boylam değerlerinden

C) Çevresindeki denizlerden

D) Ortalama yükseltisinden

( 2005-DPY-6 )

—————————————————————————–

26-

25˚ – 40˚ Güney enlemleri ile 20˚ – 35˚Doğu boylamları arasında yer alan bir ülke yukarıda

verilen küre şekli üzerinde numaralandırılmış hangi alanda yer alır?

A) 1                 B) 2                      C) 3           D) 4

( 2005-DPY-6 )

27-Bir ülkenin coğrafi konumu, ekonomik gücü, nüfusu ve nüfus yapısı gibi özellikleri o ülkenin

diğer ülkeler karşısında önemini artırdığı gibi dünya siyasetinde de söz sahibi olmasını

sağlar.

Bu bilgiler dikkate alındığında, Türkiye’nin Dünya ülkeleri arasında jeopolitik önemini

aşağıdakilerden hangisi daha çok artırır?

A) Yeraltı kaynaklarının çeşitlilik göstermesi

B) Farklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesi

C) Yüzölçümünün geniş olması

D) Asya ve Avrupa kıtaları arasında bir köprü olması

( 2003-ÖO)

—————————————————————————–

28-İlkçağ Türkiye’sinde yaşayan toplumlar farklı ekonomik alanlarda faaliyet göstermişlerdir.

Örneğin verimli topraklarda yaşayan Frigyalılar ve Hititler tarım ve hayvancılıkla, deniz kıyısında kurulan İyonyalılar denizcilikle, yer altı kaynakları dışında zengin bir yerde kurulan Urartularda madencilikle uğraşmışlardır.

Bu bilgilere göre toplumların ekonomik hayatlarında aşağıdakilerden hangisinin daha

büyük etkisinin olduğu söylenebilir?

A) Yönetim şekillerinin

B) Kültürel farklılıklarının

C) Kuruldukları coğrafyanın özelliklerinin

D) Sık sık istilalara uğramalarının

( 2004-ÖO)

—————————————————————————–

29-

Yukarıdaki şekilde verilen dikdörtgenlerin kenar uzunlukları eşittir. Kaç numaralı konumda verilen dikdörtgenin en doğusu ile en batısı arasındaki yerel saat farkı en azdır?

A) 4                 B) 3                   C) 2                D) 1

( 2004-ÖO)

30-

Yukarıdaki  şekilde numaralandırılan noktaların bulundukları yerlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) 2 nolu noktanın bulunduğu yerden en uzun paralel dairesi geçer.

B) Sadece 3 nolu noktanın matematik konumu kesin olarak tespit edilir.

C) 3 ve 4 nolu noktalar Güney Yarım Küre’de yer alır.

D) 1 nolu nokta Başlangıç Meridyeni’nin doğusundadır.

( 2004-ÖO)

—————————————————————————–

31-Tuğçe; birçok üniversite ve sağlık kuruluşunun yer aldığı, Anadolu’nun ortasındaki en büyük

şehirde yaşamaktadır. Şehre yılın her ayı sürekli olarak bakanlıklardaki işlerini takip etmek amacıyla gelen insanlar, kısa süreli kalırken, eğitim amaçlı gelen öğrenciler ise yıllarca ikamet etmektedirler.

Bu metindeki bilgilerden hareket ederek, Tuğçe’nin yaşadığı şehir hakkında varılan aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) İç Anadolu Bölgesi’nde yer alır.

B) Karasal iklimin etkisi altındadır.

C) Doğal bitki örtüsünü bozkırlar oluşturur.

D) Yaz ayları serin, kış ayları ise ılımandır.

( 2004-ÖO)

—————————————————————————–

32-

Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılarak gösterilen oklar yönünde, dört ayrı

uçak Ankara’dan aynı anda hareket edecektir.Pilotlardan sürekli aynı yönde, eşit hız ve yükseklikte uçarak Dünya’nın etrafında birer tur atmaları istenmiştir. Uçakların donanımları ve

bütün koşulları aynıdır.

Yukarıda verilen harita ve bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Bütün uçaklar aynı anda Ankara’ya dönecektir.

B) Üç ve dört nolu uçaklar Ankara’ya aynı anda dönecektir.

C) Bir ve dört nolu uçaklar turu aynı anda tamamlayacaktır.

D) Bir ve dört nolu uçaklar Ekvator üzerinden aynı anda geçecektir.

( 2004-ÖO)

—————————————————————————–

33-Maden devri insanlık tarihinin önemli bir dönemidir.İlk önce tabiatta çokça bulunan bakır

kullanılarak bunlardan araç gereçler yapıldı. Daha sonra bakır ve kalay eritilerek tunç elde

edildi. Yine bu zamanda şehir devletleri, daha sonra da ilk büyük devletler kuruldu. Demir

madeni de bu dönemin sonunda kullanılarak tarım aletleri ve daha etkili silâhlar yapıldı.

Buna göre maden devri ile ilgili olarak;

I- İlk defa arpa, darı ve buğday tarımına başlandığı

II- Göçebe yaşamın sona erdiği

III- Şehir devletlerinin ortaya çıktığı

IV- Demirle birlikte sanayinin geliştiği,

sonuçlarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I                    B) Yalnız II           C) III – IV               D) I – II

( 2005-ÖO)

—————————————————————————–

34-Türkiye’nin yeryüzü şekilleri aynı kalmak şartıyla; bulunduğu enlem değerleri

(36° – 42° kuzey), şimdikinden 20° daha kuzeyde (56° – 62°) olsaydı, aşağıdakilerden hangisi bu durumdan etkilenmezdi?

A) Tarım ürünleri ekim alanlarının coğrafî dağılışı

B) Yıllık ortalama sıcaklık değerleri

C) Akarsuların mevsimlere göre taşıdığı su miktarları

D) Batısı ile doğusu arasındaki saat farkı

( 2005-ÖO)

35-

Yukarıdaki şekilde verilen gerçek iklim kuşaklarında, Güney Yarım Küre’ye oranla, Kuzey Yarım Küre’de soğuk kuşak dar, sıcak ve ılıman kuşak ise geniştir.

Bu durum üzerinde, aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi olamaz?

A) Sıcak ve soğuk su akıntılarının

B) Kara ve denizlerin dağılışının

C) Yükseltideki farklılığın

D) Bitki örtüsündeki farklılığın

( 2000_ OKS )

—————————————————————————–

36-      • Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde, üç tarafı

denizlerle çevrili bir yarım ada konumundadır.

• Sanayide gelişmiş Avrupa ülkeleri ile az gelişmiş Orta Doğu ülkeleri arasında bir köprü

oluşturmaktadır.

• Çanakkale ve İstanbul boğazları ise Dünya deniz ulaşımında önemli bir yere sahiptir.

Yukarıdaki bilgilere göre, Türkiye’nin önemini aşağıdakilerden hangisi daha çok belirler?

A) Siyasi konumu                  B) Özel konumu

C) Matematik konumu           D) Ekonomik konumu

( 2000_ OKS )

—————————————————————————–

37-Türkiye’nin iç kesimlerinde ormanlar az yer tutar ve yalnızca belirli yerlerde göze çarpar. Bozkırlar ise geniş alanları kaplar.

Bu durum, aşağıdaki doğal koşullardan en çok  hangisine bağlıdır?

A) İklim özelliklerine                      B) Toprak yapısına

C) Yükselti durumuna                      D) Jeolojik yapıya

( 2000_ OKS )

—————————————————————————–

38-Kuzey Yarım Küre’de yer alan bazı kentler arasında zaman farkı yoktur ve buralarda Güneş aynı anda  doğmaktadır.

Bu kentlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, Güneş’in aynı anda doğmasına neden olmaktadır?

A) Aynı boylam üzerinde sıralanmaları

B) Dünya’nın dönüş hızından aynı biçimde etkilenmeleri

C) Ekvator’a eşit uzaklıkta olmaları

D) Aynı iklim kuşağı içerisinde yer almaları

( 2000_ OKS )

39-          • Dünya’da parayı ilk kez Lidyalılar kullanmışlardır.

• Frigyalılar, saban kıran kişiye ağır cezalar    vermişlerdir.

• Hititler miras hakkını yasayla düzenlemişlerdir.

• Urartular, maden işletmeciliğinde ileri  gitmişlerdir.

Bu bilgilere göre, hangi devlette ticaretin daha çok gelişmiş olduğu söylenebilir?

A) Lidyalılar                B) Frigyalılar

C) Hititler                    D) Urartular

( 2001_ OKS )

—————————————————————————–

40-   1/500.000 ve 1/2.000.000 ölçekleriyle çizilmiş iki ayrı Türkiye Fiziki haritası karşılaştırıldığında, aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A) 1: 500.000 ölçekli haritada Van Gölü daha geniş çizilmiştir.

B) 1: 2.000.000 ölçekli haritada bazı yer şekilleri gösterilmemiştir.

C) Kızılırmak ve Yeşilırmak’ın boyları iki haritada da eşit uzunlukta çizilmiştir.

D) 1:500.000 ölçekli harita 1: 2.000.000 ölçekli haritadan dört kat daha fazla alan kaplar.

( 2001_ OKS )

—————————————————————————–

41-Aşağıdaki haritada işaretli yerden oklar yönünde dört ayrı araştırma grubu aynı anda, saat 24.00’teyola çıkacaktır.

Gruplar yürüyerek, hiç yön değiştirmeden ve çevrelerini inceleyerek Türkiye’nin en uç

noktalarına ulaşacaklardır.

Bu bilgiler dikkate alındığında, araştırma grupları hakkında varılan aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) 4 numaralı grup, 3 numaralı gruptan daha fazla bitki örtüsü görecektir.

B) 2 numaralı grup, 1 numaralı gruba göre daha engebeli yol katedecektir.

C) 1 numaralı grup, Güneş’in doğuşunu 2 numaralı gruptan daha önce görecektir.

D) 3 numaralı grup Dünya’nın dönüş yönünde hareket edecektir.

( 2002_ OKS )

42-

• İki paralel arasındaki uzaklık 111 km dir.

• İki meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı vardır.

• Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklık azalır. Yukarıdaki şekil ve bilgiler dikkate alındığında

aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Türkiye’nin gerçek yüzölçümü 814 578 km2 dir.

B) Türkiye’nin batısıyla doğusu arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.

C) Karadeniz’in suları Akdeniz’in sularından daha soğuktur.

D) Türkiye’nin en kuzeyi ile en güneyi arasındaki uzaklık 666 km dir.

( 2002_ OKS )

—————————————————————————–

43- Mısırlılar tarafından bulunan takvimin başlangıç noktası olarak; Yunanlılar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı yılı, Romalılar Roma kentinin kuruluş yılını, Hıristiyanlar Hz. İsa’nın doğum gününü, Müslümanlar ise Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçünü kabul etmişlerdir.

Buna göre, takvimlerin başlangıcınınbelirlenmesinde, aşağıdakilerden hangisinin

etkili olduğu söylenebilir?

A) Toplum yaşamını etkileyen olaylar

B) Önemli bilimsel gelişmeler

C) Uygarlıklar arasındaki ilişkiler

D) Devlet yapısını yönlendiren kişiler

( 2003_ OKS )

44-

Şekildeki dağın zirvesi yaz mevsiminde bile karla örtülüdür. Dağın eteklerinde uzanan geniş

düzlüklerde köylüler koyunlarını otlatırlar.

Şekle ve verilen bilgiye dayanarak, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Köy ve çevresinin doğal bitki örtüsü ormandır.

B) İlkbahar mevsiminde akarsuyun taşıdığı su miktarı artar.

C) Köy ve çevresinde karasal iklimin etkileri görülür.

D) Köyün yerleşim biçimi, toplu kır yerleşimine örnek oluşturur.

( 2003_ OKS )

—————————————————————————–

45-Anadolu’nun pek çok yöresinde, yaz mevsiminde köylüler hayvanlarını otlatmak amacıyla

yükseklere çıkarlar. Sonbaharda havanın soğumasıyla köylerine geri dönerler. Hayvanların

çıkarıldığı yere “yayla”, burada yapılan faaliyetlere ise “yaylacılık” adı verilir.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Yaylacılıkta temel amaç, ot potansiyelinden yararlanmaktır.

B) Yaylalar geçici yerleşim alanlarıdır.

C) Mevsim özellikleri yaylacılıkta etkili olur.                                         ( 2003_ OKS )

D) Yaylalara yalnızca küçükbaş hayvanlarçıkarılır.

—————————————————————————–

46-

Şekilde numaralandırılarak gösterilen yerlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Yalnızca 3 numara ile gösterilen yer BatıYarım Küre’de yer alır.

B) 1 numaralı yerin matematik konumunun kesin tespitini yapmak mümkündür.

C) En doğusu ile en batısı arasında yerel saat farkı en fazla olan yer 4 numaradır.

D) Enlem aralığı en fazla olan yer 2 numara ile gösterilmiştir.

( 2004_ OKS )

—————————————————————————–

47-

Şekilde, gerçek sıcaklık kuşakları gösterilmiştir.

Sıcak ve ılıman kuşakların Kuzey Yarım Küre’de daha geniş alanları kaplamasının nedeni

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneş ışınlarının geliş açısı

B) Ekvator’un şişkin, kutuplarının basık olması

C) Yer Ekseni’nin eğik olması

D) Karaların Kuzey Yarım Küre’de daha geniş yer kaplaması

( 2004_ OKS )

48-Tuğçe Toros Dağları’nın denize bakan yamaçlarındaki bir köyde yaşamaktadır. Bahçelerindeki zeytin ağacının altında dinlenirken, Türkiye’nin başka bir coğrafî bölgesinde yaşayan amcasını ziyaret etmeyi plânlamaktadır. Bahçelerinde yetişen limon ve portakallardan götürürse amcasının çok sevineceğini düşünmektedir.

Tuğçe’nin yaşadığı coğrafî bölge hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kış mevsiminde don olaylarına az rastlanır.

B) Karakteristik bitki örtüsü makilerden oluşur.

C) 40° Kuzey Paraleli’nin güneyinde yer alır.

D) Her mevsim bol yağış alır.

( 2004_ OKS )

—————————————————————————–

49-Bir sınıfta öğretmen öğrencilerine Türkiye’deki 5 il merkezinin adını vererek, bu iller arasında yerel saat farkının en fazla olduğu iki ili sormuştur.

Bu soruyu öğrencilerin doğru cevaplayabilmesi için öğrencilerin bilmesi gereken zorunlu bilgi  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şehirlerin enlem değerleri

B) Şehirlerin boylam değerleri

C) Türkiye’nin matematik konumu

D) Şehirlerin denizden ortalama yükseltileri

( 2004_ OKS )

—————————————————————————–

50-

Yukarıdaki Türkiye Haritasında gösterilen Sivas ilinden aynı anda oklar yönünde hareket eden

iki ayrı araştırma grubundan, Türkiye’nin en uç kara sınırına ulaştıklarında gözlem ve incelemelerini rapor halinde yazmaları istenmiştir.

Yolculuk bitiminde her iki gurubunda raporlarında bulunması gereken ortak ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yükselti başlama noktasından daha alçaktır.

B) Karasal iklimin etkileri artmıştır.

C) Ekvator’a yaklaşılmış, enlem dereceleri küçülmüştür.

D) Doğal bitki örtüsü makiliğe dönüşmüştür.

( 2004_ OKS )

51-

Yukarıdaki resim Türkiye’nin batı kıyılarındaki bir köye aittir.

Resmi inceleyerek köy ve çevresi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kıyıdaki delta ovasında seracılık yapılmaktadır.

B) Zeytinlikler köyün kuzeybatısı ve güney doğusunda toplanmıştır.

C) Yüksek yerlerde ormanlık alanlar bulunmaktadır.

D) Küçük baş hayvancılık oldukça gelişmiştir.

( 2004_ OKS )

—————————————————————————–

52-

Haritada “P” noktasından başlayarak oklar yönünde hareket eden dört izci gurubu, Türkiye’nin

en uç kara sınırlarına ulaşacaklardır.

Yolculukları tamamladığında bu izci grupları  hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sadece 4 numaralı gurup Ekvator’a yaklaşmıştır.

B) Sadece 1 ve 3 numaralı gruplar arasındaki yerel saat farkı artmıştır.

C) 1 numaralı gurup Başlangıç Meridyeni yönünde hareket etmiştir.

D) 3 numaralı grubun ulaştığı yerin yükseltisi en fazladır.

( 2004_ OKS )

53-

Grafikte Türkiye’deki bir yerleşim alanına ait ortalama sıcaklık ve yağış değerleri gösterilmiştir.

Grafikten yararlanarak bu yerleşim alanı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yıl içinde en düşük sıcaklığın yaşandığı güne.

B) Kuraklığın en etkili olduğu aya.

C) Yağış toplamının en çok olduğu mevsime.

D) En çok ve en az yağış alan aylara.

( 2004_ OKS )

—————————————————————————–

54-

Yukarıdaki haritada, Antalya il merkezi ile Antalya ilinin kuzeyinin bir bölümü gösterilmiştir.

Antalya il merkezi ile Konya il merkezi arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir?

A) 90                B) 135                      C) 180                     D) 225

( 2005_ OKS )

55-

Yukarıdaki kürede T noktasında bulunan bilim adamı, uçakla 3000 km’lik bir yolculuğa çıkacaktır.

Ancak yolculuğu boyunca;

• Güneş ışınlarının geliş açısının büyümesini,

• Yerel saat farkının oluşmamasını,

• Dünya’nın ekseni etrafında dönüş hızının artmasını istemektedir.

Buna göre uçak, numaralandırılmış oklardan hangisinin yönünde hareket etmelidir?

A) 1                 B) 2                   C) 3                 D) 4

( 2005_ OKS )

—————————————————————————–

56-Türkiye’nin başkentinde görev yapan Bora Öğretmen, tatilini değerlendirmek için önce

Bursa’daki anne ve babasını ziyaret etmiş, buradan Pamukkale’ye geçerek bir süre tatil

yapmıştır. Tatilinin bitiminde Konya’daki arkadaşına uğrayarak, tekrar başkente

dönmüştür.

Bora Öğretmen, başkentte başlayıp başkentte biten seyahati boyunca, sırasıyla hangi ana yönlerde hareket etmiştir?

A) Batı – Güney – Doğu – Kuzey

B) Güney – Batı – Kuzey – Doğu

C) Doğu – Batı – Kuzey – Güney

D) Kuzey – Güney – Batı – Doğu

( 2005_ OKS )

57-

Yukarıda Türkiye’nin yıllık ortalama yağış dağılışını

gösteren haritası verilmiştir.Bu haritaya göre, aşağıdakilerden hangisi

söylenemez?

A) Doğu Anadolu Bölgesinin yağış miktarı, 1000 mm’nin üstündedir.

B) İç Anadolu Bölgesinin büyük bölümünde yağış miktarı, 500 mm’nin altındadır.

C) Kuzey ve güney kıyıları, en fazla yağış alan yerlerdir.

D) Van Gölü ve çevresinin yıllık yağış miktarı,Tuz Gölü ve çevresinden fazladır.

( 2005_ OKS )

—————————————————————————–

58-

• Asurlular, kurdukları ticaret kolonileri aracılığıyla kullandıkları çivi yazısını Anadolu’ya getirmişlerdir.

• Girit’in Ege’den Akdeniz’e uzanan deniz yolu üzerinde bir uğrak yeri olması, Girit

kültürünün çevreye yayılmasına ve diğer kültürlerinde buraya taşınmasına neden olmuştur.

• Mezopotamya uygarlığı, Akadların düzenledikleri

seferlerin etkisiyle Ön Asya’ya yayılmıştır.

Bu bilgilere göre İlk Çağ uygarlıkları arasındaki kültürel etkileşimlerde aşağıdakilerden hangisinin rolü yoktur?

A) Savaşların

B) Coğrafî konumun

C) Dini inançların

D) Ekonomik ilişkilerin

OKS-2006

—————————————————————————–

59-

Yukarıda, Türkiye’de yer alan iki merkezin, aylara göre yağış-sıcaklık grafikleri verilmiştir.

Grafiklerdeki verilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) B merkezinde, kış mevsimi daha yağışlıdır.

B) B merkezinde, en soğuk ve en sıcak ay arasındaki sıcaklık farkı daha fazladır.

C) A merkezinde, yağışın yıl içine dağılışı daha düzensizdir.

D) A merkezinde, yıllık yağış toplamı daha fazladır.

OKS-2006

—————————————————————————–

60-

_ Aralarında 4 saatlik yerel saat farkı bulunur.

_ Ekvator çizgisine eşit uzaklıktadırlar.

_ 21 Haziranda farklı mevsimleri yaşarlar.

_Şekilde 1, 2, 3, 4 numaralarıyla belirtilen noktalardan  hangileri arasında yukarıdaki özelliklerin tamamı gözlemlenir?

A) 1 – 2                         B) 1 – 4                 C) 2 – 4             D) 3 – 4

OKS-2006

—————————————————————————–

61-

Yukarıda coğrafî konumu taranarak verilen yer ile Türkiye karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bulunduğu yarımküre Türkiye ile aynıdır.

B) Yüzölçümü Türkiye’den daha küçüktür.

C) Ekvatora Türkiye’den daha yakındır.

D) Yerel saati Türkiye’den daha geridir.

OKS-2006

62-Genel olarak tarım ürünleri, aynı iklim özelliklerine sahip olan illerde benzer iken, değişik

iklim özelliklerini gösteren illerde farklıdır.

Buna göre aşağıda eşleştirilen illerden hangilerinde yetiştirilen tarım ürünleri

daha çok benzerlik taşır?

A) Muş – Rize

B) Konya – Kayseri

C) Trabzon – Diyarbakır

D) Adana – Sivas

OKS-2006

—————————————————————————–

63- İnsanlar Kabataş Devrinde tüketici bir hayat sürmüşlerdir. Günlük hayatlarında ihtiyaçlarını

giderirken nesneleri işlemeden doğal hâliyle kullanmışlardır. Cilalı Taş Devrinde ise üretici

duruma geçerek, doğadaki maddeleri işleyip yeni ürünler elde etmişlerdir.

Buna göre Tarih öncesi devirlerde;

I- Taş ve kerpiçten evler yapılması

II- Avcılık ve toplayıcılıkla beslenilmesi

III- Bitki liflerinden giysiler yapılması

IV- Korunma ve sığınma için mağaraların kullanılması

gelişmelerinden hangisi veya hangileri Cilalı Taş Devrinin özelliklerini yansıtmaktadır?

A) I ve III                   B) I ve IV

C) Yalnız I                  D) Yalnız II

OKS-2006

—————————————————————————–

64- İyon uygarlığı ile ilgili kazılarda kütüphane kalıntılarının bulunması, aşağıdakilerden hangisine doğrudan kanıt sayılabilir?

A) Zengin bir toplum olduklarına

B) Özgür düşünceye sahip olduklarına

C) Bilime önem verdiklerine

D) Ticarette ve sanatta ileri gittiklerine

(DPY- 2007_6)

—————————————————————————–

65-

Resimde verilen köylerin farklı sıcaklığa sahip olmasındaki temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rüzgârlar

B) Yükseklik

C) Bitki örtüsü

D) Güneş ışınlarının geliş açısı

(DPY- 2007_6)

—————————————————————————–

66- Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’nin Kuzey Yarım Küre’de olmasının bir sonucudur?

A) Ağrı Dağı’nın zirvesinde yazın bile kar bulunması

B) Kuzeyden esen rüzgârların sıcaklığı düşürmesi

C) İzmir’in Ankara’dan daha sıcak olması

D) Kuzey kıyılarının daha çok yağış alması

(DPY- 2007_6)

—————————————————————————–

67-

Aşağıdaki kıtalardan hangisinin Atlas Okyanusu’na kıyısı yoktur?

(Yukarıdaki haritadan faydalanılarak)

A) Amerika

B) Avrupa

C) Okyanusya (Avusturalya)

D) Afrika

(DPY- 2007_6)

68-Aşağıdakilerden hangisi ülkenin gelişmesinde etkili olan çevresel etmenlerden biri değildir?

A) Zengin su kaynaklarının bulunması

B) Yıllardır süre gelen iç savaşın olması

C) Yer altı kaynaklarının bulunması

D) Arazinin verimli olması

(DPY- 2007_6)

—————————————————————————–

69-Aynı boyutlardaki (ebatta) kâğıtlara çizilen haritalardan hangisinin ölçeği daha büyük olur?

A) Marmara Bölgesi’nin

B) Asya Kıtası’nın

C) Ankara ilinin

D) Dünya’nın

(DPY- 2007_6)

—————————————————————————–

70-

Yukarıda yağış ve sıcaklık grafiği verilen yer için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) En fazla yağış sonbahar mevsiminde düşer.

B) Her mevsim yağış görülür.

C) En sıcak ayın ortalaması 25 °C yi geçmez.

D) En soğuk ay Ocak’tır.

(DPY- 2007_6)

—————————————————————————–

71- İlk Çağ Anadolu uygarlıklarıyla ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi Hititlere aittir?

A) Tarihte ilk yazılı antlaşmayı imzalamışlardır.

B) Tarımla ilgili çok sert hukuk kuralları vardır.

C) Parayı ilk defa onlar kullanmışlardır.

D) Sulama kanalları, bentler ve barajlar yapmışlardır.

(DPY- 2007_6)

ÜNİTE NO: III

ÜNİTE ADI:İPEK YOLUNDA TÜRKLER

KONU:İLK TÜRK DEVLETLERİ YAZILARDAKİ UYGARLIK

TEST I

1-Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya’dan gerçekleşen  göçlerin nedenleri arasında yer almaz?

a)Çin’in baskısı,

b)Kuraklık ve hayvan hastalıkları,

c)Taht kavgaları,

d)Uygarlıkta ileri olan Avrupa’ya yerleşme,

2- Orta Asya Türk Devletleri, kendi ana yurtlarında genelde kalıcı eser bırakamamışlardır.

Bunun temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

a)Sürekli savaşların olması,

b)Ekonomik yapıların el vermemesi,

c)Göçebe bir hayat sürmeleri,

d)Ticarete önem vermemeleri,

3- Türkler aşağıdakilerden hangisinde diğer toplumlara öncülük etmemişlerdir?

a)             Madencilik                        c)Yazı

b)             Tarım                              d)Hayvancılık

4-Çin’den başlayan Tarihi bir ticaret yolu olup Doğu ile batının sosyal ve ekonomik alanlarda birbirlerinden etkilenmelerini sağlamıştır. Doğudaki ipek ve buna benzer ürünler Batıdaki pazarlarda satılırken aynı zamanda Doğunun kültürü, sanatı ve kültürü de buralara kervanlar vasıtasıyla ulaştırılmıştır.

Yukarıda bazı özellikleri verilen tarihi ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kervan Yolu   B) Baharat Yolu    C) Kral Yolu   D) İpek Yolu

5- Çinliler, Çin Seddi’ni,hangi devlete karşı kendilerini koruyabilmek amacıyla yapmışlardır?

a)Hunlar                  b)Kutluklar                  c)Göktürkler           d)Uygurlar

6-Orta Asya’da” Türk” ismiyle kurulan ilk  Türk Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

a)Hunlar                     b)Uygurlar                     c)Göktürkler              d)Kutluklar

7- Türk tarihi’ni aydınlatan en eski yazılı eser  aşağıdakilerden hangisidir?

a)Kitab-ı Bahriye                   b)Babürname          c)Orhun Kitabeleri              d)Kutadgu Bilig

8-Köktürklere ait Paraların üzerinde kağan ve hatunun resmi bulunmaktadır”

Buna bağlı aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Devlet yönetiminde kadın söz sahibidir

b)Köktürklerde kadının hiç bir önemi yoktur
c)Köktürklerde kadına önem verilmektedir

d)Hatun kağanın en önemli yardımcısıdır

9- Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya’dan gerçekleşen göçlerin sonuçları arasında yer almaz?

a)Yeni kültürler ortaya çıkmıştır,

b)Orta Asya’ya yönelik Bizans saldırıları azalmıştır,

c)Yeni merkezler ortaya çıkmıştır,

d)Orta Asya’da nüfus azalırken, göç edilen yerlerde ise nüfus artmıştır,

10- Orta Asya’da kurulan devletlerin, kısa ömürlü olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a)Ekonomik nedenler        b)Göçebe olmaları     c)Güçsüz olmaları     d)Taht kavgaları

11- Çinliler, Orta Asya Türk Devletleri’nin milli kültürlerini, benliklerini yok etmek için, en çok aşağıdakilerden hangisini uygulamışlardır?

a)Savaşlar yaparak, Türkler’i ortadan kaldırmayı,

b)İpek Yolu’nu ellerine geçirip, Türkler’i ekonomik yönden çökertmeyi,

c)Türk Devletleri’nin iç işlerine karışarak içten yıkmayı,

d)Çinceyi ve Çin Adetleri’ni, Türklere kabul ettirmeyi,

12- Orta Asya Türk Devletleri ile ilgili olarak, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Musevilik Dini’ni seçen ilk Türk Devleti Hazar Devleti’dir.Bu devlet aynı zamanda

müslümanlara karşı savaşan ilk Türk Devleti’dir,

b)Müslümanlarla ilişkiye giren ilk Türk Devleti, Karluklar’dır.Karluklar,Talas

Savaşı’nda Çinliler’e karşı Araplarla beraber savaşmışlardır,

c)Dünya Tarihi’nde on’lu sisteme göre ilk düzenli orduyu kuran devlet, Uygurlar’dır,

d)Türk Tarihi’nin en eski yazılı eseri olan Orhun Anıtları(Kitabe), Kutluk Devleti zamanında yazılmış ve bu devleti ele almıştır,

13- Orta Asya Türk Devletleri,özellikle Mete Han Dönemi’nde, Çin üzerine çeşitli seferler düzenlenmiş ve genelde başarılar elde etmişlerdir.Ancak buna rağmen bu ülkeye yerleşmemişlerdir.

Bunun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

a)Sınırları batı yönünde genişletmek istemeleri,

b)Milli benliklerini, kültürlerini korumak istemeleri,

c)Orta Asya’da taht kavgalarının sürmesi,

d)Olumsuz iklim şartlarının hüküm sürmesi,

14- Orta Asya Türk Tarihi’ni daha ayrıntılı bir şekilde araştırmak isteyen bir tarihçi, aşağıdaki ülkelerden hangisinin kaynaklarından yararlanmak zorundadır?

a)Çin                           b)Hindistan                        c)İran                          d)Rusya

15- Hunlar’ın (Kuzey Hunları) Avrupa’ya göç etmeleri sonucunda aşağıdaki olaylardan hangisi meydana gelmiştir?

a)Rönesans Hareketleri,

b)Reform Hareketleri,

c)Kavimler Göçü,

d)Coğrafi Keşifler,

16- Kavimler Göçü’nden en çok etkilenen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

a)Roma İmparatorluğu,

b)Osmanlı İmparatorluğu,

c)Selçuklu İmparatorluğu,

d)Avrupa Hun İmparatorluğu,

17- Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi için Orhun’da anıt dikilmemiştir?

a)Tonyokuk                 b)Metehan         c)Kültegin                    d)Bilge Kağan

18- Orta Asya Türk devletleri içersinde tüm Türk’leri bir araya toplayarak ilk defa devlet kuran millet aşağıdakilerden hangisidir?

a)Avarlar                    b)Uygurlar                    c)Hunlar                     d)Göktürkler

19- Orta Asya Türk Devletleri içersinde ilk Türk-Mimari eserlerini ortaya koyan devlet

aşağıdakilerden hangisidir?

a)Avarlar                    b)Göktürkler            c)Uygurlar                  d)Kutluklar

20- Eski Türklerde devlet işlerimde hakana yardımcı olan ve devlet ileri gelenlerden oluşan meclise ne ad verilirdi?

a)Örs                               c)Toy                          b)Balbal                             d)Kurultay

ÜNİTE NO: III

ÜNİTE ADI:İPEK YOLUNDA TÜRKLER

KONU:İLK TÜRK DEVLETLERİ YAZILARDAKİ UYGARLIK

TEST II

1- Aşağıdakilerden hangisi Hun Devleti’nin yıkılış nedenleri arasında yer almaz?

a)Kardeşler arasında süren taht kavgaları,

b)Metehan’ın ölümünden sonra, yetenekli hükümdarların gelmemesi,

c)İpek Yolu’nun, Çinliler’in eline geçmesi,

d)Bizans Devleti’nin baskısı,

2- Kavimler Göçü’nden sonra Türklerin Avrupa’da kurdukları en güçlü devlet aşağıdakilerden hangisidir?

a)Osmanlı İmparatorluğu,                    b)Avrupa Hun İmparatorluğu,

c)Büyük Selçuklu İmparatorluğu,        d)Timur İmparatorluğu,

3–Orta Asya Türk Devletleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Orta Asta Türkleri ölüler için “Yuğ” adı verilen dini törenler yaparlardı,

b)Kağan’ın eşine “Hatun” adı verilirdi,

c)Dünya tarihinde ilk düzenli orduyu  Balamir Han kurmuştur,

d)Orta Asya’da devletin başında “Kağan” bulunurdu,

4- Aşağıdaki  destan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a)Ergenekon Destanı-Göktürkler,

b)Oğuz Kağan Destanı-Hunlar,

c)Göç Destanı-Uygurlar,

d)Yaratılış Destanı-Kırgızlar,

5-   751 yılında Çinliler ile Araplar arasında yapılan Talas savaşı’nda Karluk Türkleri’nin Araplarla beraber Çinliler’e karşı savaşmaları,Türkler açısından aşağıdaki olumlu sonuçlardan hangisini doğurmuştur?

a)Türkler arasında İslamiyet’in yayılmaya başlaması,

b)Türkler’in savaş tekniklerini geliştirmeleri,

c)Türkler’in, dünyada kendilerini duyurmaları,

d)Türkler’in Çin baskısından tamamen kurtulması,

6-Orta Asya Türk Devletleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Dünya Tarihi’nde on’lu sisteme göre ilk düzenli orduyu kuran devlet Hunlar’dır ,

b)Orta Asya Türk devletleri içersinde en geniş sınırlara ulaşan devlet  Göktürkler’dir,

c)Dünya Tarihi’nde ilk defa yerleşik hayata geçen devlet Uygurlar’dır,

d)Avarlar, İstanbul’u  ilk kuşatan  Türk devletidir,

7- Tarihte ilk Türk-Bizans İlişkileri aşağıdaki Türk Devletleri’nden hangisinin zamanında başlamıştır?

a)Göktürkler              b)Avarlar            c)Hunlar                      d)Uygurlar

8- Orta Asya Türk devletleri’nin yazılı kanunları yoktu. Adalet, gelenek ve göreneklere göre

yürütülüyordu. İşte bu adalet sistemine ne ad verilirdi?

a)Yuğ       b)Töre       c)Balbal   d)Şad

9- Göktürkler, aşağıdaki devletlerden hangisini yıktıktan sonra bağımsızlığa kavuşmuştur?

a)Hunlar                    b)Uygurlar                     c)Basmiller                d)Avarlar

10-Göktürkler’in bilinen ilk hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

a)Tonyokuk               b)Metehan                c)Bumin Kağan          d)İstemi han

11-”Orta Asya’da yapılan kazılarda değirmen, saban ve tohumlar bulunmuştur” Bu bilgiye dayalı olarak buradaki yaşam ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)Tarım yapmaktadırlar

b)Ekip biçmesini bilmektedirler
c)Beslenmelerinde tarım ürünleri yer almaktadır

d)Süs eşyası yapmayı bilmektedirler

12-Buz Dağı’ndan İtil Nehri’ne oradan da Hint ülkesine kadar Oğuz Kağan ve ordusuna rehberlik yapan, bazı Türk Devletlerinin bayraklarında simge olarak kullanılan hayvan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aslan           B) Kurt              C) Boğa              D) Köpek

13-Orhun yazıtları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)Köktürk devletinin kuruluşu ile ilgili olaylar anlatılmıştır

b)Bilge kağanın yaşamı anlatılmıştır
c)Çinlilerin Türlerle ilgili ilişkileri  anlatılmıştır

d)Orhun yazıtları Anadolu ‘da bulunmuştur

14-Aşağıdakilerin hangisi Köktürklerin kültür ve yaşamlarıyla ilgili değildir?
a)Para kullanmışlardır,

b)Hayvancılıkla uğraşmışlardır,
c)Orhun alfabesini kullanmışlardır,

d)Manas destanı Köktürkleri anlatmaktadır,

15-Aşağıdakilerden hangisi Türk ordusunun özelliği ile ilgili değildir?
a)Süratli ve isabetli karar verir

b)Hedefi vurmada tam isabetlidir
c)Verilen emre her zaman itaat eder

d)Ülkemize gelecek tehditleri önemsemez

16-.”İpek yolunda kervanların konakladığı sulak ve yeşillik alanlar bulunmaktadır” Bu konaklama yerlerine aşağıdakilerden hangisi denmektedir?
a)Kervansaray             b) Vaha                   c)Ova                           d) Vadi

17    -Bilinen ilk Türk Devletidir.
-Orta Asya’da kurulmuştur.
-Ordu’da onluk sistemi ilk kez uygulamışlardır.

Yukarıda söz edilen özellikler aşağıda verilen hangi devlete aittir?
a)Göktürkler                b)Uygurlar               c)Kutluklar                 d)Hunlar

18-Hunlarda hakan öldüğünde hanedanın bütün erkek üyelerinin tahta geçme hakkı vardı.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenebilir?

A.   Taht kavgalarının yaşanmasına
B.   Yerleşik kültürün yayılmasına
C.   Sınırların hızla genişlemesine
D.   Çin ile olan ilişkilerin artmasına

19-Kök Türkler, Gök Tanrı dinini benimsedikleri halde, başka dinlere inanan topluluklara karşı son derece iyi davranmışlardır.

Bu durum Kök Türkler ile ilgili olarak neyin göstergesidir?

A.   Ekonomiye önem verdiklerinin
B.   Göçebe şekilde yaşadıklarının
C.   Çin’le mücadele halinde olduklarının
D.   Hoşgörülü bir toplum olduklarının

20- Eski Türklerde kağana Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılan yönetme yetkisine ne ad verilirdi?

a)Örs                               c)Toy                                    b)Kut                                d)Kurultay

ÜNİTE NO: III

ÜNİTE ADI:İPEK YOLUNDA TÜRKLER

KONU:İLK TÜRK DEVLETLERİ YAZILARDAKİ UYGARLIK

TEST III

1- Türk adına ve Türkler ile ilgili bilgilere çok sayıda milletin tarihi belgelerinde rastlanılması Türklerin hangi özelliğinin bir sonucudur?

A-Çinlilerle savaşmalarının

B-Geniş bir coğrafi alana yayılmalarının

C-Ortadoğu’ya gelmelerinin

D-İslamiyet’e girmeleri

2- Türk’lerde toprak “yurt” olarak isimlendirilmekteydi.Türkler sadece hür yaşadıkları toprakları yurt kabul etmişler bağımsızlıklarını kaybettikleri zaman topraklarını da kolayca terk etmişlerdir.

Yukarıda verilen bilgilerde Türklerin hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A-Yerleşik düzene bağlılıkları

B-Geçmiş hatıralarını canlı tuttukları

C-İnanç sistemleri

D-Vatan sevgisi ve bağımsızlık  anlayışları

3-           I.İpek Yolunu denetimleri altına almaları

II.Devlet işlerini kurultay adına bir mecliste görüşmeleri

III.Onluk düzeni kurarak askerlik sisteminin temelini atmaları.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri Asya Hunları’nın teşkilatlanmaya başladıklarını gösterir.

A-Yalnız  I                   B-Yalnız  III                            C-II ve III                    D-Yalnız  II

4- İslamiyet öncesi Türk devletlerinin yıkılmasın da hangisinin etkisi en azdır.

A-İpek yolu hakimiyetinin kaybedilmesi

B-Taht kavgaları ve hükümdarlık anlayışı

C-Göçebe hayat yaşamaları

D-Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaşılarak yönetilmesi

5-Aşağıdakilerden hangisi Uygurları diğer Türk topluluklarından ayıran özelliklerden biri değildir?

A-Yerleşik hayata geçmeleri.            B-İslamiyet’i kabul etmeleri

C-Ticaretle uğraşmaları                    D-Kendilerine ait alfabeleri olması

6       -Mani dininin tüccar ve şehirli dini olması Uygurların yerleşik hayata geçmelerinde etkili  oldu.

-Tuna Bulgarları Hrıstiyanlığı kabul edince Slav kültürünün etkisi altında kalmışlardır.

Bu iki durum aşağıdakilerden  hangisinin göstergesidir?

A-Toplumların benliklerini korumaya önem vermeleri

B-Türklerde dini hoşgörünün azaldığının

C-Türkler arasında dini birliğin sağlandığının

D-Dini inanışların toplumların sosyal yaşamlarını ve kültürlerini etkilediğinin.

7-   Kendi isimlerini taşıyan alfabeleri kullanan Türk devletleri hangileridir?

A-Karluk-Uygur                                    B-Göktürk-Uygur

C-Göktürk-Karahanlı                           D-Karahanlı-Gazneli

8    -İslamiyet’ten önce yarı göçebe yaşayan Türklerin sanat eserleri daha çok taşınabilir küçük eserlerdir.

-Yerleşik hayat geçmiş olan Çinlilerin ise askeri ve sivil mimaride eserler bırakmıştır.

Bu bilgilerden çıkartılabilecek yargı hangisidir?

A-Türk sanatı Çin sanatından daha gelişmiştir.

B-Çinliler ve Türkler mücadele içerisindedirler.

C-Toplumlar arasında etkileşim gerçekleşmiştir.

D-Toplumların yaşam tarzları sanat anlayışlarını etkilemiştir.

9- Doğuda Kingan Dağları, batıda Hazar Denizi, kuzeyde Altay Dağları ve Baykal Gölü, güneyde Hindikuş ve Karanlık Dağları ile çevrili olan Türklerin yaşadığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orta Asya                B) Anadolu                C) Hindistan                       D) Çin

10-   I.İslamiyet’in yayılmak istenmesi

II. Hızlı nüfus artışı karşısında otlakların yetersiz kalması

III. Türk boyları arasında hakimiyet mücadelesinin yaşanması

gelişmelerinden hangileri, Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinin nedenlerindendir?

A)Yalnız I                                 B) Yalnız II           C) Yalnız III                         D) II ve III

11- Aşağıdakilerden hangisi Göktürklerin özelliklerinden birisidir?

A) Tarihte bilinen ilk Türk devleti olması

B) Mani dininin kabul edilmesi

C) Türk tarihinde ilk yazılı kanunların yapılması

D) Türk tarihinin ilk yazılı kaynaklarının ortaya konulması

12-  I.Türklerin İslamiyet’i yaymaya çalışması

II. İpek Yolu üzerinde denetim kurma isteği

III. Çinlilerin Mani dinini yaymak istemesi

Yukarıdakilerden hangileri Orta Asya Türk devletleri ile Çinliler arasında sorun olmuştur?

A) Yalnız I                    B) Yalnız II           C) I, II ve III                      D) II ve III

13-        Türk tarihi için çok önemli belgeler olan Orhun Kitabeleri aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin döneminde dikilmiştir?

A) Asya Hunları              B) Uygurlar             C) II. Göktürk         D) Avrupa Hunları

14- I. Prensler arasında taht kavgalarının çıkması

II. Gök Tanrı inancının benimsenmesi

III. Göçebe yaşamın devam etmesi

durumlarından hangileri Asya Hun İmparatorluğu’nun yıkılmasında doğrudan etkili olmuştur?

A) Yalnız I                    B) Yalnız II           C) Yalnız III                         D) II ve III

15- Türklerin değişik yerlere göç etmelerinde,

I. Salgın hayvan hastalıkları

II. Otlakların yetersizliği

III. Yabancı kavimlerin baskısı etkili olmuştur.

Yukarıdakilerden hangileri Türk göçlerinde ekonomik faktörlerin etkili olduğunu gösterir?

A) Yalnız I                    B) Yalnız II             C) I ve II               D) Yalnız III

16-        Göktürk Devleti, Türk adıyla kurulan ilk Devlet’tir. Bumin Kağan tarafından Avar hakimiyetine son verilerek kurulmuştur. Türk Tarihi’nde ilk yazı Göktürkler tarafından kullanılmıştır.

Bu bilgilere göre Göktürk Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılarından hangisine ulaşılamaz?

A.  Devletin kurucusu Bumin Kağan’dır.

B. Yazılı belge bırakan ilk Türk Devleti Göktürklerdir.

C. Göktürk Devleti tarihte kurulan ilk Türk Devleti’dir

D. Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir.

17- Aşağıdakilerden hangisi Orhun Abideleri’nin özelliklerinden biri değildir?

A) Kutluk Devleti’ne aittir.                          B) Türklere ait ilk yazılı metindir.

C) Türk adının geçtiği ilk metindir.             D) I. Göktürk Devleti’ne aittir.

18- I- Uygurlar kağıdı Çinliler’ den öğrendikten sonra pamuktan kağıt yapıp kullandılar.

II-Göktürkler Orhun anıtlarını diktiler.

III- Uygur ve Göktürkler ayrı  alfabeler icat ettiler ve bunlarla önemli eserler oluşturdular.

IV- Uygurlar matbaayı geliştirerek oynak tahta harflerden matbaayı icat edip kullandılar.

Eski Türk devletlerine ait olan, yukarıdaki  olaylar ve gelişmeler onların daha çok hangi yönde bir gelişme gösterdiklerine  kanıt olabilir?

A-Komşuları ile iyi ilişki içinde olduklarına.

B-Çin medeniyetinin Türk medeniyetini oldukça fazla etkilediğine.

C-Çinlilerin bir çok şeyin ilk mucidi olduğuna.

D-Bu gelişmelerin  Türklerin kültür hayatını zenginleştirip; yaygınlaştırdığına.

19-Türklerin göçebe bir hayat tarzından yerleşik toplum düzenine geçmeleri, beraberinde pek çok değişiklik getirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin bu değişikliklerden biri olduğu savunulabilir?

A) Kendilerine özgü dilleri kullanmaları

B) Hayvancılığa ilgi duymaları

C) Ekip biçme aletlerine sahip olmaları

D) Boylar halinde yaşamaları

20- Karluklar, Müslüman olmamalarına karşın, İslam ordusuyla birleşip 751 yılında Talas’ta Arapların yanında savaşa girmişler; Çin’in yenilgiye uğratılmasında önemli rol oynamışlardır.

Karlukların, Arapları Talas Savaşı’nda desteklemelerinde,

I. İslam Devleti’nde saltanat sisteminin devam etmesi,

II. Çin’in Orta Asya’daki Türk egemenliğine son vermek istemesi,

III. Abbasi Halifesinin koruyucusu olmak istemeleri

durumlarından hangileri etkili olmamıştır?

A) Yalnız I                B) Yalnız II               C) Yalnız III              D) I ve III

ÜNİTE NO: III

ÜNİTE ADI:İPEK YOLUNDA TÜRKLER

KONU:YENİ BİR DİN, CEBELİTARIK’IN İKİ YAKASI

TEST I
1-İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda yaşanan devire ne ad verilmiştir?
A) Bozgunluk Devri                             B) Tanzimat Devri
C) Cahiliye Devri                                D) Taş Devri

2-Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Dönemi adetlerinden biri değildir?
A) Putlara taparlardı
B) Kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi
C) İçki içer, kumar oynar ve tefecilik yapıp faiz yerlerdi
D) Hıristiyanlığa inanırlar ve her pazar kiliseye giderlerdi.

3- Peygamber Efendimiz (S.A.V.) aşağıdaki savaşlardan hangisine bizzat katılmamıştır?
A) Hendek               B) Puvatya            C) Bedir           D) Uhud

4-Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Devri diye adlandırılan dönemde halifelik yapmamıştır?
A) Hz. Hasan                                    B) Hz. Ebubekir
C) Hz. Ömer                                      D) Hz. Osman

5-Dört Halife Devri’nden sonra Halifeliği eline geçiren devletler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
A)   Emeviler – Abbasiler – Memlüklüler – Osmanlılar
B)   Abbasiler – Memlüklüler – Emeviler – Osmanlılar
C)   Abbasiler – Osmanlılar – Emeviler – Memlüklüler
D)   Emeviler – Osmanlılar – Memlüklüler – Abbasiler

6- Hazreti Muhammed(S.A.V.) aşağıdaki yerlerden hangisinde doğmuştur?

a)Cidde                   b)Mekke            c)Küfe                     d)Medine

7- İlk İslam Halifesi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Hazreti Ebubekir        b)Hazreti Ömer                c)Hazreti Osman        d)Hazreti Ali

8- Kur’an-ı Kerim’i toplatıp kitap haline getirttiren İslam Halifesi,aşağıdakilerden hangisidir?

a)Hazreti Ebu-Bekir          b)Hazreti Ömer          c)Hazreti Osman        d)Hazreti Ali

9-Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi ile ilgilidir?

a)Müslümanlar arasında ilk ayrılık ve  kırgınlıların başlaması,

b)Halifeliğin saltanat haline gelmesi,

c)Türkler’in Araplarla beraber Çinliler’e karşı savaşmaları,

d)İlk Arap Parası’nın basılması,

10-Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi ile ilgili değildir?

a)Müslümanlar arasında ilk savaşların başlaması,

b)Halifelerin seçimle iş başına gelmeleri,

c)Kur’an-ı Kerim’in çoğaltılması,

d)Arapların Türklere karşı ikinci sınıf muamelesi göstermesi,

11- İslam Tarihi’nde ilk kırgınlılar, ayrılıklar ve çekişmeler aşağıdaki halifelerden hangisinin zamanında başlamıştır?

a)Hazreti Ebubekir              b)Hazreti Ömer

c)Hazreti Osman                 d)Hazreti Ali

12- Hazreti Ali Dönemi’nde, müslümanlar arasında “Halifelik” sorunu yüzünden anlaşmazlık çıkmış ve bunun çözümü yolunda hakemlik yapılmıştır.Tarihte bu olaya  ”Hakem Olayı” denir. Bu hakem olayının sonucunu beğenmeyen Müslümanlar bir takım gruplara ayrılmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan değildir?

a)Hazreti Ali taraftarları(Şiiler),

b)İmam-ı Azam taraftarları(Hanefiler),

c)Hazreti Muaviye taraftarları(Emeviler),

d)Hariciler,

13- İslam Tarihi’nde Suriye, Mısır, İran, Kudüs ve Filistin aşağıdaki halifelerden hangisinin

zamanında fethedilmiştir?

a)Hazreti Ali              b)Hazreti Osman

c)Hazreti Ömer         d)Hazreti Ebu-Bekir

14-İslam Tarihi’nde ilk donanma  aşağıdaki halifelerden hangisinin zamanında kurulmuştur?

a)Hazreti Osman       b)Hazreti Ali             c)Hazreti Ebubekir           d)Hazreti Ömer

15- Aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra Türkler arasında İslamiyet hızla yayılmıştır?

a)Pasinler Savaşı         b)Dandanakan  Savaşı

c)Talas Savaşı             d)Malazgirt Savaşı

16-Aşağıdaki devletlerden hangisinin zamanında ”Halifelik” saltanat haline getirilmiştir?

a)Abbasiler Dönemi                b)Emeviler Dönemi

c)Memlükler Dönemi             d)Dört Halife Dönemi

17- Emeviler Dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Bu dönemde tüm Kuzey Afrika Kıyıları alınmıştır.

b)Bu dönemde Türkler arasında İslamiyet hızla yayılmıştır,

c)İslam Tarihi’nde ilk kez İstanbul bu dönemde kuşatılmış ancak başarısız olunmuştur,

d)Bu dönemde 732 yılında yapılan Puvatya Savaşı’ndan sonra müslümanların Avrupa’daki  ilerleyişi durmuştur,

18- Mekkeliler ile Müslümanlar arasında geçen mücadelenin sebeplerinden hangisinin dini nedene dayandığı söylenebilir?

A- Müslümanların Şam ticaret yolunu tehdit etmelerini önlemek

B- Atalarının dinine karşı olan İslam dinini ortadan kaldırmak

C- Medine şehrinin güçlenmesine fırsat vermemek

D- Medine’de yeni kurulmuş olan İslam devleti’ni ortadan kaldırmak

19- Hz. Muhammed’in vefatı üzerine Arap Yarımadası’nda yalancı peygamberler ortaya çıktığı gibi yeni Müslüman olmuş olan bazı kabilelerde eski dinlerine geri döndüler.Önce yalancı peygamberler ortadan kaldırıldı ve yapılan mücadeleler sonrasında Arabistan Yarımadası’nda siyasi birlik yeniden sağlandı.

Yukarıdaki parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A-Kur’an-ı Kerim kitap haline getirilmiştir.

B- Hz. Muhammed’in vefatından sonra fetihler hız kazanmıştır.

C-İslamiyet’e karşı çıkanlarla mücadele yapılmıştır.

D- İlk İslam donanması ve düzenli ordu oluşturulmuştur.

20- I- Bedir Savaşı

II- Hz. Ebubekir’in Halife seçilmesi

III- Emeviler dönemindeki İstanbul kuşatması ve İspanya’nın fethi

Yukarıdaki olayların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A- İslam tarihinde yaşanmış ilk gelişme ve olaylardır.

B- İslam Devleti  en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

C- İslam tarihinde Cumhuriyet rejimine geçilmiştir.

D- İslam tarihinde ilk donanma faaliyetlerine geçilmiştir.

ÜNİTE NO: III

ÜNİTE ADI:İPEK YOLUNDA TÜRKLER

KONU:YENİ BİR DİN, CEBELİTARIK’IN İKİ YAKASI

TEST II

1- İslamiyet’ten önce de Büyük çöllerle kaplı  Arabistan’ın merkezi Mekke idi.Arapların kutsal saydıkları Kabe Buradaydı.Kabileler halinde yaşarlardı ve sürekli kabileler arası savaşlar

olurdu. Her yıl haram ayında birbirleri ile savaşmazlar ve Mekke yakınlarında kurulan panayırlarda eğlenceler düzenlerler ve Şiir edebiyat  ve spor yarışmaları gibi çok çeşitli yarışmalar yaparlardı. Arabistan’ın dört bir yanından ziyaretçiler Mekke’ye gelirdi

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafa göre çıkarabilecek bir sonuç değildir?

a)Araplar aralarında kültürel faaliyetler yapıyorlardı

b)Araplar arasında büyük bir siyasi birlik vardı

c)Mekke İslamiyet’ten önce de Araplar arasında kutsal sayılırdı

d)Haram ayında sanatsal etkinlikler yapılırdı.

2- Hz. Osman döneminde (644-656) Kıbrıs alınmış.Ayrıca Mora, Girit ve Rodos’a seferler düzenlemiştir

Buna göre aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz.

a)Hz. Osman döneminde ekonomik hayatta sorunlar yaşanmıştır.

b)Kıbrıs’ın fethi başarısız olmuştur

c)Bu dönemde Akdeniz’de fetihler yapılmıştır

d)Karada ilerleme hiç gerçekleşmemiştir.

3- İslam Dünyası’nda ilk kez Avrupa fetihleri kimlerin zamanında başlamıştır?

a)Emeviler                c)Dört Halife               b)Abbasiler               d)Selçuklular

5-Hangisi Emevilerin yıkılış nedenlerinden değildir?

a)Arap ırkçılığı politikası

b)Abbasoğullarının yıkıcı çalışmaları

c)Göktürkler’in  saldırıları

d)Emevi soyu içindeki anlaşmazlıklar

4-751 yılında Türklerin Müslümanlarla kaynaşmasını sağlayan Talas savaşı kimler arasında yapılmıştır.

a)Emeviler-Türkler

b)Abbasiler-Çinliler

c)Çinliler-Göktürkler

d)Göktürkler-Abbasiler

5-Aşağıdakilerden hangisi Talas Savaşı’nın sonuçlarından birisidir?

a)Türkler İslamiyet içinde yer almaya başladı

b)Kağıt ve Matbaa Çin’de de kullanılmaya başlandı

c) Savaşı kazanan Çin’in batıya ilerleyişi hız kazandı.

d)Bütün Türk kavimleri İslamiyet’i kabul etti.

6- Emeviler Dönemi’nde Türkler arasında İslamiyet’in yayılma ortamı bulamamasının

nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a)Sürekli savaşların olması,

b)Türkler’in Anadolu’ya akın etmeleri,

c)Emevilerin olumsuz tutumu,

d)Moğol saldırılarının artması,

7- Hz. Muhammed öldükten sonra Müslümanların başına geçen yöneticilere Halife denirdi.Aşağıdaki devletlerden hangisi halifelik makamını da üstlenmemiştir?

a)Abbasiler              b)Karahanlılar                  c)Osmanlılar              d)Emeviler

8- Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Mekkeli müşriklere karşı kazandığı ilk zaferdir.

a)Bedir                   b)Hendek                    c)Uhud                    d)Mekke’nin fethi

9-Medineli Müslümanlarla Mekkeliler arasındaki mücadele Hicret’ten sonra da devam etti.Mekkeliler Medine üzerine saldırılarda bulunsa da İslamiyet’i ortadan kaldırmayı başaramadılar.Bedir(624) Uhud(625) ve Hendek(627) savaşları yaptılar.

Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisine varılamaz?

a) Mekkeliler, Müslümanlarla İslamiyet’i ortadan kaldırmak için savaşmışlardır

b) Mekkeliler, Müslümanlarla Hicretten önce de mücadele etmişlerdir.

c) Mekkeliler Müslümanlığı kabul etmişlerdir.

d) Mekkeliler ile Medineliler bir çok defa savaşmıştır.

10- Aşağıdakilerden hangisi Hz.Ali döneminde yaşanmamıştır?

a)Sıffın Savaşı               b)Talas Savaşı               c)Hakem Olayı              d)Deve olayı

11- Emevi Devleti’nin kurucusu Muaviye, oğlu Yezid’i halef göstermesi sonucu, Muaviye ölünce Yezid halife olmuştur.

Bu durum Halifelik makamını nasıl etkilemiştir?

a)Halifelik önemini kaybetmiştir.

b)İslamiyetin yayılışı hızlanmıştır.

c)Emevi Devleti’nin merkez otoritesi zayıflamıştır.

d)Halifelik babadan oğla geçen bir saltanat halini almıştır.

12- Emevi halifesi Abdülmelik döneminde (685-705) Arap olmayan Müslümanlar Arap Kültürü içinde eritilerek Araplaşması sağlandı Arapça resmi dil olarak kabul edildi.İlk İslam Arap parası (Dinar ve Dirhem)basıldı.

Abdülmelik dönemi için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz.

a)İslamiyette ayrılıklar  sona ermiştir.

b)Doğu Avrupa fethedildi

c)İslam fetihleri durdu.

d)Arap Milliyetçiliği en üst seviyeye ulaştı.

13- Abbasiler Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Bu dönemde Türkler arasında İslamiyet hızla yayılmıştır,

b)Bu devletin en parlak dönemi Harun Reşit Dönemi’dir,

c)İlk Arap Parası bu dönemde bastırılmıştır ve Halifelik saltanata dönüştürülmüştür,

d)Abbasiler,1258 yılında yıkılmasına rağmen Memlüklerin himayesine sığınıp halifeliklerine devam ettirmişlerdir.

14- Halife Harun Reşid (786-809) dönemi Abbasilerin en güçlü dönemidir.Bu dönemde Edebi çalışmalar giderek artmış, Endülüs Emevileri’ne karşı Franklarla işbirliği yapılmış, Kutsal Roma Germen İmparatoru Şarlman’a hediyeler gönderilmiştir.Ayrıca Hıristiyanlara serbestçe Kudüs’ü ziyaret etme hakkı tanınmıştır.

Buna göre Harun Reşid dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez.

a) Kutsal Roma Germen Devleti’ne son verilmiştir,

b)Avrupalı Devletler ile iyi ilişkiler kurulmuştur,

c)Edebiyat alanında çalışmalar yapılmış,

d)Kudüs Hristiyan hacıların ziyaretine açılmıştır,

15-Abbasiler döneminde Bizans sınırında fetih için kurulan Türklerin yerleştirildiği şehirlere ne ad verilirdi?

a)Töre                           b)Nişan                 c)Avasım               d)Mevali

16- -Hz.Muhammed döneminde eli silah tutan herkes askerdir.

-Hz.Ömer düzenli kara ordusunu kurdu.

-Hz.Osman döneminde ilk İslam donanması kuruldu.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a)İslam dininin tamamlandığı,

b)Hz. Osman’ın kara ordusunu kuramadığı,

c)Hz. Ömer’in  yeterince asker bulamadığı,

d)Ordunun giderek geliştiği,

17- Hz. Ebu Bekir döneminde Yemen civarında peygamberliğini ilan eden yalancı peygamberleri ortadan kaldırmış, zekat vermeyi kabul etmeyip dinden ayrılanlar tekrar dine dönmüş ve Kuran kitap haline getirilmiştir. Bizanslılarla savaşılmıştır.

Buna göre Hz.Ebu Bekir dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)Hristiyanlar ile savaş yapılmıştır.

b)Sahte peygamberler ortadan kaldırılmıştır.

c)Kuran’ın unutulması engellenmiştir

d)İslamiyette ilk ayrılıklar başlamıştır

18-Hicret: İslam tarihinde 622 yılında Mekke’deki Müslümanların Medine’yi yurt edinmek amacıyla yaptıkları göçe denir. Hicretle birlikte İslam dini siyasi bir kimlik kazanarak kısa zamanda İslam medeniyeti oluşmuştur.

Aşağıdakilerden hangisinin Mekke’den Medine’ye Hicret yapılmasıyla bir ilgisi yoktur?

A) Mekkeli müşriklerin Müslümanlara yaptıkları zulüm ve baskılar

B) Bedir ve Uhud savaşlarının yapılması

C) Mekke’nin putperest kabilelerin merkezi olması

D) Medine’li Müslümanların, Mekkeli Müslümanlara oranla daha çok samimi davranmaları.

19- İslam Tarihi’nde aşağıdaki olaylardan hangisi fetih hareketlerini hızlandıran etkenlerden biri olabilir?

a) Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi.

b) Müslümanların kendi arasında çatışmaları.

c) Arapça’nın resmi dil ilan edilmesi

d) Komşu devletler içerisinde güçlü bir devletin olmaması

20- İslam tarihinde,

I. Abbasiler devrinde, Urfa, Harran, Antakya ve İskenderiye gibi şehirlerde bulunan Roma dönemine ait eserler Harun Reşid devrinde toplanmış,

II. Halife Mansur devrinde, astronomide Hint eserleri Arapça’ya çevrilmiş,

III. Edebiyat ve güzel sanatlarda ise İran örnek alınmıştır.

Yukarıdaki örnekler aşağıdakilerden hangisinin önemli bir kanıttır?

A) İslam uygarlığının çeşitli uygarlıklardan etkilendiğine

B) Müslümanların başka kültürleri önemsemediklerine

C) İslam toplumunun çeşitli etnik gruptan oluştuğuna

D)  İslam uygarlığının Roma uygarlığının etkisiyle geliştiğine

ÜNİTE NO: III

ÜNİTE ADI:İPEK YOLUNDA TÜRKLER

KONU:YENİ BİR DİN, CEBELİTARIK’IN İKİ YAKASI

TEST III

1-Hicret’ten sonra Medine’de Müslümanlar kendi aralarında ve Yahudilerle vatandaşlık antlaşmaları yapmışlardır.
Bu şekilde gerçekleştirilmek istenenin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A.   İslam Devletinin kurulması
B.   Yahudilerin İslamlaştırılması
C.   Arabistan’ın fethedilmesi
D.   Yahudiliğin yayılması

2-Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyeti kabul etmesinde en çok etkili olmuştur?
A)   Türklerin hiçbir dönemde putlara tapmamış olmaları
B)   Türklerin savaşçı bir millet olması
C)   Türklerdeki Gök Tanrı inancının İslam Dinindeki Tek tanrı inancına benziyor olması
D)   Emevilerin Arap milliyetçiliği yapmaları

3- Aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra Müslümanlar savunmayı bırakıp taarruza geçmişlerdir?

a)Bedir Savaşı          b)Hendek savaşı             c)Hayber Seferi        d)Tebük Seferi

4-Aşağıdakilerden hangisi Emeviler zamanında meydana gelen gelişmelerden biri değildir?

A) Halifeliğin kendilerinden sonra  Memlüklere  geçmesi

B) İstanbul’un kuşatılması
C) İslâm mimarisinin gelişmesi

D) Kuzey Afrika ve İspanya’nın fethi

5- Hz. Muhammed(S.A.V.), aşağıdaki seferlerden hangisinden sonra Arafat’ta 124.000 müslümana hitaben Veda Hutbesi’ni okumuştur?

a)Mute Seferi            b)Tebuk Seferi                c)Huneyn Seferi        d)Hayber Seferi

6-Dört Halife Dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Türkler arasında İslamiyet’in yayılması Hazreti Ali Dönemi’nde başlamıştır,

b)Hazreti Ömer Dönemi’nde ülke ilk defa çeşitli yönetim birimlerine ayrılmıştır,

c)Hazreti Osman Dönemi’nde Kur’an-ı Kerim çoğaltılarak İslamiyet’in özellikle

Ön Asya’da yayılması sağlanmıştır,

d)Hicri Takvim Hazreti Ömer Dönemi’nde oluşturulmuştur,

7-Mekkeli müşrikler İslamiyet’e karşı çıkmışlar ve Müslümanlara eziyet ederek, onların Mekke’den Medine’ye göç etmelerine neden olmuşlardır. Hicret’ten sonra da Müslümanları tamamen yok etmek amacıyla saldırılarını sürdürmüşlerdir.
Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Mekkelilerin ulaşmak istedikleri temel amaçtır?

A) Müslümanları Mekke’den çıkarmak                       B) Yahudiler ile işbirliği yapmak
C) Müslümanları korumak                                         D) İslamiyeti ortadan kaldırmak

8-   I. İlk İslam parasının basılması
II. Arapça’nın resmi dil olması
III. Kuzey Afrika’nın fethinin tamamlanması ve Halifeliğin saltanata dönüştürülmesi
Yukarıdaki olaylar hangi dönemde gerçekleşmiştir?

A) Abbasiler                B) Emeviler               C) Dört Halife Devri               D) Selçuklular

9-                     I. Sıffin Savaşı

II. Kerbela olayı

III. Hakem olayı

Bu gelişmelerin en önemli sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A)    Dört Halife devrinde gerçekleşmesi

B)    Ülkenin eyaletlere bölünmesi

C)     Müslümanların arasında ayrılıkların ortaya çıkması

D)    Arap Yarımadası’nda siyasi birliğin sağlanması

10- Müşriklerin Müslümanları resmen tanıdığı olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bedir            Savaşı      B)Uhud   Savaşı

C) Hendek Savaşı               D)Hudeybiye Antlaşması

11- İslamiyet ortaya çıktığında   Orta Asya ‘da Köktürk Devleti, Doğuda Çin, batıda Bizans Devleti vardı.Köktürk Devleti ile İslam Dünyası arasında Sassani Devleti vardı.

Buna göre Türklerin İslamiyet ile tanışması için aşağıdaki devletlerin hangisinin ortadan kalkması gerekirdi.

a)Çin                  b)Sassani          c)Bizans               d)Uygurlar

12-Bedir savaşı Medineli Müslümanların Mekkeli müşriklerle yaptığı ilk savaştır. Bedir Kuyusu çevresinde yapılmıştır.Savaş Müslümanların zaferi ile sonuçlandı.Savaşta ele geçirilen Mekkeli esirler, Müslümanlara okuma yazma öğretme koşuluyla serbest bırakıldı.Bedir Zaferi ile birlikte bedir Kuyuları ve Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçti.

Yukarıdaki anlatılanlara göre hangi bilgiye ulaşamayız?

A- Bedir savaşı’nın ne zaman yapıldığına

B-Bedir savaşı’nın sonuçlarına

C-Bedir savaşı’nı kimin kazandığına

D-Bedir savaşı’nın kimler arasında yapıldığına

13- Mu’te Seferi:İslamiyet’in ilk yıllarında İslamiyet’e davet edilen Gassaniler, bu davet için gönderilen elçiyi öldürmüşlerdi.629 yılında bir Müslüman keşif kolu Gassanilerce pusuya düşürülüp öldürülmüştü.Hz. Muhammed, Gassaniler üzerine kalabalık bir ordu gönderdi.İslam ordusu Lut Gölü’nün güneyinde Gassaniler’i himaye eden Bizans ordusu ile çarpıştı, savaş Müslümanlar’ın aleyhine sonuçlandı.

Yukarıdaki anlatılanlara göre hangi bilgiye ulaşamayız?

A- Gassaniler’in Müslüman olmak istemediklerine          B- Seferin yapılış sebeplerine

C-Hz. Muhammed’in (SAV) de sefere katıldığına            D-Savaşı kimin kazandığına
14-                              I. Bedir Savaşı

II. Veda Haccı

III. Hicret

IV. Hz Ömer’in şehit edilmesi

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A)  II, I, III ve IV      B)  IV, III, II ve I        C)  I, II,  III, I     D)  III, I, II ve IV

15- Mekkeliler Uhud galibiyeti ile istedikleri sonuca ulaşamamış, İslamiyet’in hızla yayılmasını önleyememişlerdi.İslamiyet’i tamamen yok etmek isteyen Mekkeliler, Ebu Süfyan komutasında yeni bir orduyla, 627 yılında Medine üzerine yürüdüler.İran’lı Salman-ı Farisi’nin önerisi üzerine şehrin etrafına hendek kazıldı.Mekkeliler alışık olmadıkları bu savunma tekniği karşısında geri dönmek zorunda kaldılar.

Yukarıda anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A-Bedir Savaşı        B-Tebük Seferi       C- Veda Haccı         D-Hendek Savaşı

16- İslam Devleti’nin resmen kurulması ve tanınmasında:

I. Hicret,

II. Hudeybiye Barışı,

III. Tebük Seferi

gibi gelişmelerden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I         B) Yalnız    II             C) Yalnız III             D) I ve II

17-Dört Halife Dönemi ile başlayan İslam Devleti’nin  sınırlarını genişletme çabaları, Emeviler Döneminde ikiye katlanmıştır. Sınırların genişlemesi sonucu değişik kültürlerle ilişkiler kurulmuştur.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde değişiklik yaptığı söylenemez?

A) İslam Mimarisi                                      B) Halifelik Makamı

C) İslam Ekonomisi                           D) Ordu ve Devlet Teşkilatı

18- Hz. Muhammed, hicretten sonra Medine’deki bütün kan davalarını kaldırdı. Medine ve civarını içine alan bir şehir devleti kurdu. Bu devletin başkanı, kumandanı, yargıcı kendisi idi. Yahudiler de bu devletin vatandaşı olup Müslümanların yararlandığı her türlü haktan yararlanacaklar, dini ibadet ve ayinlerini serbestçe yerine getireceklerdi.

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?

a) Hoşgörülü bir yönetim anlayışı uygulanmıştır.

b) Putperestlik tamamen ortadan kaldırılmıştır.

c) İslamiyet Arabistan Yarımadası dışına da yayılmıştır.

d) Mekkelilere karşı üstünlük sağlanmıştır.

19- Müslümanların ilk zaferi sayılan Bedir Savaşı’nda çeşitli ganimetler alınmış ve bu ganimetlerin beşte biri ilk kez devlet hazinesine aktarılmıştır. Savaş sonunda, diğer İslam Devletleri içinde örnek oluşturacak ganimet paylaşma geleneği başlamıştır.

Yukarıdaki ifadelere göre Bedir Savaşı’yla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Savaşta Mekke ileri gelenlerinin bir çoğunun öldürüldüğü ya da esir alındığı

B) Savaş sırasında baba ile oğulun karşı karşıya geldiği

C) İslam Tarihinde ilk savaş hukukunun doğduğu

D) Savaşın çok uzun sürdüğü

20- Müslümanlığın kabul edilmesiyle Arap Yarımadası’nda yaşayan insanların geleneksel uygulamalarında birçok değişiklik meydana gelmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür bir genellemenin dışında kalır?

A) Toplumda kadının yeri                                   B) Kâbe’nin kutsallığı

C) Kabilecilik anlayışı ve kan davaları                 D) Kölelik anlayışı

ÜNİTE NO: III

ÜNİTE ADI:İPEK YOLUNDA TÜRKLER

KONU: İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ

TEST I

1-Türkler Müslüman olduktan sonra İslam dininin koruyuculuğunu üstlenmişler ve İslamiyet’in yayılmasında da önemli rol oynamışlardır.

Türkler ilk kez hangi olaydan sonra kitleler halinde Müslüman olmuşlardır?

A)  Talas savaşı                             B)  Kavimler göçü

C)  Malazgirt savaşı              D)  Dandanakan savaşı

2-         I- Hindistan üzerine on yedi sefer düzenledi

II- Tarihte “sultan” unvanını ilk kez kullanan  hükümdar olarak bilinir.

III- Bir taht mücadelesi sonucu başa geçmiştir.

Bu özellikleri anlatılan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Alparslan

B)    Gazneli Mahmut

C)     Tuğrul Bey

D)    Yusuf Kadır Han

3- Mutluluk veren bilgi anlamına gelen Yusuf Has Hacip tarafından yazılan önemli eserin adı Aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divanı Lügat-it Türk             B) Atabetü’l Hakayık

C) Kutadgu-Bilig                        D)Satuk Buğra Han Destanı

4- Karahanlılar Devletini diğer Türk Devletlerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Yönetici ve halkın Türk olması

B)    Türk kültürünü anlatan yapıtlara sahip olması

C)     Anayurtta kurulmuş olması

D)    İslam dinini ilk kabul eden Türk Devleti olması

5- Aşağıda yer alan Türk Devletlerinin hangisinde Türk İslam eseri verilmemiştir?

A)  Karahanlılar              B)  Gazneniler                    C)  Uygurlar           D)  Selçuklular

6-         I- Haçlı seferlerine karşı İslam dünyasını korumaları

II- Kavimler göçünü başlatmaları

III- Bizans’a karşı Abbasileri korumaları

IV- Afrika’da İslam’ın yayılmasını sağlamaları

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Türkler’in İslam dünyasına sağladığı faydalar arasında yer alır?

A)  I ve III                        B)  II-IV          C)  II-III                   D)  Yalnız II

7- Gazneliler Devleti aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra yıkılma sürecine girmiştir?

a)Pasinler Savaşı                      b)Yassı-Çemen Savaşı

c)Malazgirt Savaşı                   d)Dandanakan Savaşı

8- Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Meydan Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?

a)Anadolu’da, Saltuklar, Artuklar, Mengücekler ve Danişmentliler gibi ilk Türk Beylikleri kurulmuştur,

b)Anadolu’nun kapıları ilk kez Türkler’e açılarak, Anadolu’da Türk Tarihi başlamıştır,

c)Yüzyıllardır süren Haçlı Seferleri sona ermiş oldu,

d)Anadolu’da sonra kurulacak olan Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti için bir zemin

hazırlanmış oldu,

9- Gazneli Devleti’nin İslâm tarihindeki en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)         Hindistan’ı İslamlaştırmaları

B)          Bilime önem vermeleri

C)          Posta teşkilatı kurmaları

D)         Selçuklular ile savaşmaları

10- Selçuklularda resmi yazışmalar Farsça, Medreselerde eğitim Arapça yapılıyordu. Halk ve ordu kesimi ise Türkçe konuşuyordu.

Bu durum, Selçuklularda aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A-Ordudaki asker sayısının azalmasına

B-Yabancıların siyasal baskılarının önlenmesine

C-Yöneticiler ile halk arasındaki bağların güçlenmesine

D-Türk dilindeki gelişmenin yavaşlamasına

11-Türk mimarisinde ilk kervansaray yapımını Karahanlılar gerçekleştirmiştir. Türkiye Selçukluları ile kervansaray yapımına çok önem verilmiş ve bu alanda ileri gitmişlerdir.

Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A-Asker yetiştirmek                   B-Yolcuları korumak

C-Ticareti geliştirmek               D-İslamı yaymak

12- İslam dininin Hindistan, Afganistan ve Pakistan’da yayılmasını sağlayan Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Osmanlılar           B)  Selçuklular           C)  Gazneliler                     D)  Hazarlar

13- Aşağıdaki devletlerden hangisi ilk Türk İslam devletleri arasında sayılamaz?

A) Selçuklular                   B) Osmanlı Devleti

C) Karahanlı Devleti       D) I. Göktürk Devleti

14-1040 yılında yapılan Dandanakan Savaşı’nın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)Bu savaş Selçuklular ile Gazneliler arasında yapılmıştır,

b)Bu savaştan sonra Gazneliler Devleti yıkılma sürecine girmiştir,

c)Bu savaştan sonra Selçuklular tarih sahnesine çıkarak devlet olma sürecine girmiştir,

d)Bu savaşın hemen sonrasında Anadolu’da Osmanlı Devleti kuruldu,

15- Selçuklular Dönemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Melikşah Dönemi Büyük Selçuklu Devleti’nin en parlak dönemidir.

b)Türk Edebiyatı’nda  rubai’leri ile ünlü Ömer Hayam bu dönemde yaşamıştır,

c)Alpaslan Dönemi’nde orduyu daha da güçlendirmek için ordusunda Dünya tarihinde ilk kez onlu sistemi uygulamaya başladı

d)Nizamiye Medreselerinde bir çok bilim adamı, yazar ve şair yetişmiştir.

16- Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ”Divan-ı Lügat-ı Türk” adlı eserin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)İlk Türçe Sözlük özelliğini taşıması,

b)Araplara karşı Türkçe’nin üstünlüğünü ortaya koymak amacıyla yazılan bir eser olması,

c)Karahanlılar Dönemi’nde yazılmış olması,

d)Türklerin  ortaya koyduğu ilk yazılı belge olması,,

17- Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklular döneminde “Türkçenin” gelişmesini olumsuz etkileyen uygulamalardan biri değildir?

A-Selçuklularda resmi yazışmaların Farsça yapılması,

B-Medreselerde eğitimin Arapça yapılması.

C-Orduda Türkmenlere görev verilmesi,

D-Bilim adamlarının Arapça ve Farsça eserler yazması,

18- Türkiye Tarihinin başlangıcı kabul edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A- Talas Savaşı         B- Malazgirt   Savaşı     C- Bedir  Savaşı       D- Kösedağ Savaşı

19- Büyük Selçuklu Devleti, Dandanakan ve  Malazgirt savaşlarını sırasıyla hangi devletlerle yapmıştır?

Dandanakan———  Malazgirt

A) Gazneliler—————Bizans

B) Gazneliler————–Harezmşahlar

C) Bizans——————Ermeniler

D) Karahanlılar———–Gazneliler

20- Gaznelilerin İslam öncesi Türklerin kültürel özelliklerini koruyamadığına kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi, gösterilebilir?

A) Selçuklular ile 1040’da Dandanakan Savaşı’nı yapmaları

B) Gazne’nin bilim merkezi haline getirilmesi

C) Bilim ve edebiyat dili olarak Arapça ve Farsça’nın kullanılması.

D) Hindistan ve çevresinde kurulmuş olmaları

ÜNİTE NO: III

ÜNİTE ADI:İPEK YOLUNDA TÜRKLER

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TESTİ

1- İslam öncesi Türk Devletlerinde Hakanın yetkisini Gök tanrıdan aldığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A- Töre       B- Yuğ              C-Kut                      D- Balbal

2-Çin kaynaklarına göre:

I- Biline ilk Türk Devleti Asya Hun Devletidir.

II- Kendilerine ait alfabeyi ilk kullanan Türk Devleti Göktürklerdir.

III-Yabancı bir dini seçen ilk topluluk Uygurlardır.

IV-Orhun Yazıtları 1893’te Danimarkalı Bilgin Thomsen tarafından okunmuştur.

Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A- Başka milletler de Türk Tarihini merak etmişlerdir.

B- Çin kaynaklarında Türklerle ilgili bilgiler yer alır.

C- Göktürkler milliyetçi bir yapıdadır.

D- Günümüze kadar Türkler  yazıyı hiç  kullanmamışlardır.

3-Orta Asya Türk Devletlerinde Boy Beylerinin katıldığı Kurultayın yanı sıra Ak sakallılardan oluşan Danışma Meclisleri de vardı. Bunlar hükümdarlara yol gösterirlerdi

Bu yargıdan aşağıdakilerden hangileri çıkarılabilir?

I- Hükümdarlar karar alırlarken başkaları da onlara danışmanlık yapmaktadırlar.

II- Hükümdarlar demokratik bir yapıdadır.

III- Hükümdarlar tek başlarına karar vermektedir.

A-  Yalnız I     B-Yalnız III    C- I ve II         D-II ve III

4- Kültigin Anıtında Bilge Kağan:

“Ölecek milleti diriltip besledim,

Çıplak milleti giydirdim,

Az milleti çok kıldım,

Aç milleti tok kıldım” diye seslenir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A- Türklerin ordu-millet olduklarının,

B- Ülke topraklarının hanedanın ortak malı olduğunun,

C- Göktürklerin Mani Dinini kabul ettiklerinin,

D- Göktürklerde sosyal devlet anlayışı olduğunun,

5- Orta Asya Hun Türklerinin kültürel özellikleri göz önüne alındığında, yaşadıkları bölgede yapılacak  kazılarda  aşağıdakilerden  hangisinin bulunması  beklenemez?

A) Süs ve mutfak eşyalar                        B) Çeşitli silahlar

C) Dokuma parçalar               D) Saray kalıntıları

6- Hun Türkleriyle Çinliler arasındaki çatışmalar Mete Han’ın ölümünden sonra da devam etti. Çinliler, Türkleri savaşlarla yenemeyeceklerini anlamışlardı.Bunun üzerine Türkleri birbirine düşürmek için propaganda yaptılar. Sonunda Büyük Hun Devleti ikiye ayrıldı. Bir süre sonra da varlıkları sona erdi.

Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi çıkartılamaz?

A) Genellikle Hun Ordusu Çinlileri yenmektedir

B) Mete Han döneminde ve sonrasında hunlar ve Çinliler Savaşmışlardır.

C) Çin’in nüfusu Türklerden çok fazladır.

D) Asya Hun Devleti Çin entrikaları sonucunda yıkılmıştır.

7- Türkler önceleri kemerler, silahlar, at koşumları , kılıçlar gibi taşınabilir sanat eserlerine önem vermişlerdir.Uygur Türkleri zamanında saray ve tapınak gibi mimari eserlerin yapımında da ilerleme sağlamışlardır.
Buna göre, Uygurlardan önce Türklerin sanat anlayışlarındaki bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türklerin saray yapmayı bilmemesi

B) Yaşadıkları bölgede saray yapabilecek malzemelerin olmayışı
C) Daha önceleri Türkler tarafından yapılan sarayların Çinliler tarafından beğenilmemesi
D) Türklerin göçebe bir yaşam sürmeleri

8- Orta Asya’da Türklerin yaşadıkları bölgelerde yapılan arkeolojik kazılarda sulama kanallarına rastlanmıştır. Hunlar ve Göktürkler devrine ait tahıl ambarları bulunmuştur. Göktürklerin Çinlilerden ziraat aletleri ve tohumluk tahıl istedikleri bilinmektedir. Uygurların kurduğu sebze ve meyve bahçeleri hakkında Çin kaynaklarında bilgiler mevcuttur.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Çin kaynaklarında Türkler ile ilgili bilgiler bulunduğuna

B) Ülke topraklarının hanedanın ortak malı olduğuna,

C) Uygurların sebzecilik ve meyvecilikle uğraştıklarına,

D) Hun, Göktürk ve Uygurların tarımla uğraştığına,

9- Orta Asya Türk devletlerinde sosyal hayatı düzenleyen ve yazılı olmayan kurallara ne denir?

A- Kitabe                  B-  Töre             C- Yuğ                      D- Hatun

10-  I.     Gök Tanrı dinini bırakmaları

II.    Dokuma

III.   Mimari

Uygurların yukarıdaki sanat alanlarının hangilerinde etkinlik göstermeleri, onların yerleşik hayata geçtiklerine bir kanıt sayılabilir?

A) Yalnız I         B) Yalnız II                    C) Yalnız III                 D) I   ve II

11-     I.   Orhun Kitabeleri

II.   Orduda ilk defa Onlu sistemin kullanılması

III.  Talas Savaşı

Yukarıdakilerden hangileri Göktürkler dönemine aittir?

A) Yalnız I            B)Yalnız II          C) Yalnız III         D) II ve III

12- MS 1881  tarihi için:

I- 19. yüzyılda yer alır.

II- 20. yüzyılda yer alır.

III- 19. yüzyılın son çeyreğinde yer alır

IV- 20. yüzyılın son çeyreğinde yer alır.

V-  19. yüzyılın ilk çeyreğinde yer alır.

Hangileri söylenebilir?

A- I, II ve III      B-I ve V           C- I ve III           D- II ve IV

13- Frigler, Hititler ve Urartuların ortak özelliği nedir?

A- Deniz ticaretiyle uğraşmaları

B- Tek tanrılı dine inanmaları,

C- Anadolu’ya yazıyı ilk onların getirmesi

D- Anadolu’da kurulmuş olmaları

14- Gazneli Mahmut Abbasi Halifesini Şii Büveyhoğulları’na karşı korumuş, Abbasi Halifesi ise buna dayanarak Gazneli Mahmut’a “Sultan” ünvanını vermiştir. Böylece Gazneli Mahmut Sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdarı olmuştur.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir?

A- Abbasi Halifesi dini ve siyasi otoritelerini kaybetmiştir.

B- Gazneli Devleti’in devlet otoritesi zayıflamıştır.

C- Gazneli Devleti Abbasi Halifesi ile savaş içindedir.

D- Türk Kültürü Arap Kültüründen etkilenmiştir.

15- Tuğrul Bey 1055’te Bağdat’a gelerek Abbasi Halifesi’ni Büveyhoğulları’nın hakimiyetinden kurtardı. Bunun üzerine Abbasi Halifesi ona “ doğunun ve Batının hükümdarı” ünvanını verdi ve iki kılıç kuşattı.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir?

A- Halifelik Büyük Selçuklu Devleti’ne geçmiştir.

B- Tuğrul Bey Abbasi Halifesi’ni korumuştur.

C- Büyük Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir.

D- Büyük Selçuklu Devleti toprakları Abbasilerin eline geçmiştir.

16- Uhud Savaşı’nda saldırıyı, Uhud Dağı’nın eteklerinde karşılayan Müslümanlar, savaşın başlarında Mekkeliler’i bozguna uğratmalarına rağmen Hz. Muhammed’in yerlerinihiç bir şekilde her ne olursa olsun terk etmemelerini söylediği halde okçuların yerlerini terk etmeleri yüzünden Müslümanlar zor durumda kalmışlardır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya çıkarmış olabilir?

A- Ekonomik faaliyetlere önem verilmesinin

B- Savaşta komutanın emirlerine uymanın

C- Kadılık teşkilatının oluşturulması gerektiğinin

D- İslam Savaş Hukukunun oluşturulması gerektiğinin

17-  I-Hz Muhammed, bilimi Müslümanları yitik malı olarak nitelendirmiş,

II- Bilim öğrenmeyi kadın erkek herkes için zorunlu kılmış,

III- Bedir savaşında fidye ödeyemeyecek durumda olan Mekkeli esirleri 10 Müslüman’a okuma-yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakmıştır.

Hz. Muhammed’in yukarıda yer alan uygulamaları aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir?

A- Askerlik               B-  Ekonomi              C- Eğitim                      D- Siyaset

18- İslamiyet’ten önceki Türklerin farklı  inanışlardan sahip insanlarla bir arada yaşamış olmaları   aşağıdakilerden hangisine kanıt sayılabilir?

A)  İkili yönetim olduğuna

B)  Yerleşik yaşama geçtiklerine

C)  Hoşgörülü bir yapıya sahip olduklarına

D)  Göçebe bir yaşam sürdürdüklerine

19- İlk Türk-İslam devletlerinden olan Gaznelilerin, etnik yapı olarak bir çok milletten meydana gelmiş olmasının sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Ordularında çeşitli milletlerden askerler olması

B) Selçuklularla mücadele etmeleri ve Dandanakan savaşını yapmaları

C) Kültür birliğinin olmaması

D) İç karışıklıklar yaşanması

20- I. Merkezî otoritenin yeterince güçlü olmaması

II. Ulusal bütünlüğün uzun süre korunamaması

III. Çin saldırılarına uğranılması

IV. Göçebeliğin yaygın bir yaşam biçimi olması

Eski Türk devletlerine ait mimari anlayışı aydınlatabilecek günümüze kadar ulaşabilen kalıcı eserler olmaması, yukarıdaki özelliklerden hangisinin ya da hangilerinin doğal bir sonucudur?

A) II ve III               B) Yalnız III                   C) Yalnız IV             D) I ve III

21- Orta Asya’da her zaman yer değiştirme imkanına sahip bir hayat yaşayan Türkler, hürriyetlerini kaybetmektense, mümkün olduğu zaman atına atlayıp, hayvanlarını önlerine katarak hür yaşayabilecekleri topraklara gitmişlerdir.

Yukarıda verilen bu bilgiler aşağıdaki yargılardan hangisi ileulaşılamaz?

A) Orta Asya’da Türkler göçebe yaşamışlardır

B) Bağımsızlık anlayışı bir çok değerin üstünde tutulmuştur.

C) Türklerde yurt  kavramı hiç gelişmemiştir

D) Temel geçim kaynakları hayvancılıktır.

22- Efsanevi Oğuz Han’la özleştirilen Türk kağanı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bumin Kağan                B) Mete Han        C) Atilla               D) Bilge Kağan

23-   I.Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.

II.Orduda onlu sistemi uygulayan ilk Türk devletidir.

III.Yazılı eserlere sahip ilk Türk devletidir.

Yukarıda özellikleri verilen devletler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

I———- II ———- III

A-Hunlar –Göktürkler- Uygurlar

B-Kutluklar – Hunlar – Göktürkler

C-Uygurlar – Hunlar – Kutluklar

D-Uygurlar – Göktürkler – Kırgızlar

24- Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinde hükümdarın hatun denilen eşi devlet işlerinde kağana yardım ederdi.Ayrıca yabancı devlet elçilerini kabul eder ve resmi törenlere katılırdı.

Bu bilgilerden yararlanarak Orta Asya Türk devletleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A-Kadına değer verilmiştir.

B-Hükümdarın yetkileri sınırlanmıştır

C-Yönetimde tamamen kadınlar söz sahibi olmuştur

D-Yönetimde  kağanlara hiç kimse yardım etmezdi.

25- Göktürkler döneminde;

I. Göktürk alfabesinin kullanılması

II. ikili teşkilat sisteminin uygulanması

III. Göçebe yaşam tarzını benimsemeleri

gibi gelişmelerden hangileri, Türk milliyetçiliğinin göstergesi sayılabilir?

A) Yalnız III         B) Yalnız II         C) Yalnız I        D) I ve II

26-

I-Erkek çocuklarını tanrıları için kurban etmek.

II-Mezarlarının üzerine kişinin savaşta öldürdüğü düşman sayısını belirten balbal adı verilen taşları dikmek.

III-Dünyanın  Gök Tanrı tarafından yaratıldığına inanmak

IV-Ölüleri için, yuğ adı verilen törenler yapmak.

Türkler’ in  Müslüman  olmadan  önceki  dini  inançlarında yukarıdakilerden hangisi  yoktur?

A)  Yalnızca I                                      B)  I ve III

C)  III ve V                                          D)  I ve V

27-Türkler M.Ö. 700 yıllarından M.S. XI. Yüzyıla kadar kuraklık, nüfus artışı salgın hayvan hastalıkları, otlak sıkıntısı, boylar arası anlaşmazlıklar, Çinlilerin baskısı ve yeni yerler fethetme isteği gibi nedenlerden dolayı Orta Asya’dan Avrupa’ya, Ön Asya’ya, Hindistan’a ve Çin’e göç etmişlerdir.

Bu bilgilere göre;

I. Türkler dünyanın değişik bölgelerine dağılmıştır.

II. Çin Türkleşmiştir.

IIII. Türk tarihinin bütün halinde araştırılması zorlaşmıştır.

yargılarından  hangisine ulaşılamaz?

A)Yalnız I                     B) Yalnız II                  C) Yalnız III      D) I ve II

28- Eski Türk devletlerinde kağanların yetkilerini sınırlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pankuş meclisi                   B) Kurultay              C)  Divan                D) Yuğ

29- Orta Asya’da yapılan kazılarda; kurganlarda kişisel eşya olarak kılıç, süngü,ok, yay, bıçak ve balta gibi silahlara rastlanması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Mimarinin gelişmemiş olması

B) Dünyanın en eski uygarlık merkezi olması

C) Ekonomik yapının hayvancılığa dayanması

D) Savaşçılık niteliğinin gelişmiş olması

30- Karahanlılar ve Gazneliler Asya’da kurulan ilk Türk-İslam devletleridir. Karahanlılar, Ribat denilen kervansarayları inşa etmiş, Türkçe’yi resmi dil ilan ederek korumaya çalışmışlardır. Gazneliler ise Hindistan’a yaptıkları seferlerle bölgede İslamiyetin yayılmasını sağlamış, ücretli askerlerden oluşan bir ordu kurmuşlardır.

Buna göre verilen devletlerin hangi durumları hakkında yorum yapılamaz?

a) Nerede kuruldukları

b) Ekonomik etkinlikleri

c) Din ve İnanışları

d) Hükümdarın yetkileri

31- Coğrafya Keşifleri’ne kadar Avrupalıların Doğu ülkeleriyle ticari ilişkisi daha çok aşağıdaki yollardan hangisiyle sağlanmıştır?

a) İpek ve Baharat Yoluyla      b) Süveyş Kanalıyla

c) Kral Yoluyla                   d) Tuna su yoluyla

32-  Mete Han, Çin İmparatorluğu’na gönderdiği bir mektupta “Bütün ok atan kavimleri itaat altına aldığını ve ordularını nasıl teşkilatlandırdığını” anlatmaktadır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Orduda “On’lu Sistem”in kurulduğuna

B) Asya Hunları ile Çin arasında siyasi ilişkilerin bulunduğuna

C) Türkler arasında siyasi birliğin sağlandığına

D) Çin’in askeri gücünü Asya Hunları’nın oluşturduğuna

33- Hz. Muhammed’in vefatından sonra dört halife devri başlamıştır. Bu devrin en önemli yönü ise halifelerin seçimle işbaşına gelmeleridir. İslam tarihindeki bu döneme “Cumhuriyet Dönemi” de denilir.

Buna göre İslam tarihindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Cumhuriyet devri kesintiye uğramış olabilir?

A) Halifeliğin Türklerin eline geçmesiyle

B) Muaviye’nin oğlu Yezid’i veliaht ilan etmesiyle
C) Emevi devletinin yerine Abbasi devletinin kurulmasıyla

D) 3 Mart 1924’te Halifeliğin kaldırılmasıyla

34- Arap Yarımadası’ndaki Hicaz Bölgesi’nin diğer bölgelere göre daha önemli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Arap Yarımadası’nın en kalabalık yeri olması

b) Dini ve ticari yönden merkez olması

c) Arap Yarımadası’nın ortasında bulunması

d) İklimin daha uygun olması

35- Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet’ten önceki Türklerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Boylar halinde yaşamaları

B) Sözlü destanlar bırakmaları

C) Yazılı hukuk kuralları oluşturmaları

D) Düzenli ordular kurmaları

36- İlk Müslüman Türk devletlerinde bilim ve yazışma dili olarak genellikle Arapça kullanılmışken, Karahanlılarda resmi dil ve yazı dili Türkçe idi. Karahanlı bilginlerinden Kaşgarlı Mahmut, Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin güzelliklerini göstermek amacıyla yazdığı Divan-ı Lügat’it-Türk’ü Abbasi halifesine hediye etmiştir.

Buna göre, Karahanlıların özellikle aşağıdakilerden hangisine önem verdikleri savunulabilir?

A) Ticaretin canlanmasına

B) İslamiyet’in yayılmasına

C) Milli benliklerini korumaya

D) Düşünce özgürlüğüne

37- Orhun Kitabeleri’nde “Hakan, törelere uyarak yapacağı her işi halkın refahı için yapmalı, milleti zenginleştirmeli, açları doyurmalı, çıplakları giydirmelidir.” Şeklinde ifadeler yer almıştır.

Bu ifadelere dayanarak,

I. Hakan, halkın refahı için çalışmıştır

II. Ülke sınırları içindeki boylara baskı yapılmıştır.

III. Yöneticiler halk tarafında seçilmiştir.

IV. Hakan, törelere dayanarak ülkeyi yönetmiştir.

Yargılarından hangilerine varılamaz?

A) I ve II             B) II ve  III            C) I ve II     D) III ve IV

38- Karahanlılar’ın Doğu ve Batı Karahanlılar olarak ikiye ayrılması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

a)             Türkçe’nin resmi dil olarak kabul edildiğinin

b)             Ülkenin handan üyelerinin ortak malı olduğunun

c)             Gazneliler ile savaşıldığının

d)             İlk Türk-İslam devleti olduğunun

39- Orta Asya Türk devletleriyle ilgili bilgilerden bazıları şunlardır;

I. Taşınabilir malzemeden eşyaların yapılması

II. Sözlü edebiyatın daha çok gelişmesi

III. Hayvancılığın temel geçim kaynağı olması

Bunlardan hangileri Türkler’in göçebe hayat tarzına sahip olduğunun göstergesidir?

A) Yalnız I   B) Yalnız II    C) Yalnız III     D) I ve III

40- Türk devletlerinde Hakan, yaptığı her işi halkının refahını temin için yapmaktadır. Orhun kitabelerinde “Fakir milletin zenginleştirilmesi, açların doyurulması, çıplakların giydirilmesi” gibi anlatımlar bize Türk devlet anlayışının nasıl bir yapıda olduğunu göstermektedir?

A) Sosyal devlet anlayışına sahip

B) Laik devlet anlayışına sahip

C) Teokratik devlet anlayışına sahip

D) Kutsal devlet anlayışına sahip

41- Orta Asya Türk Devletleri, Türk boylarının birleşmesi ile oluşmuştur. Boy beyleri, halk tarafından adaletli, yetenekli, güçlü ve bilgili kişiler arasından seçilirdi. Devletle ilgili kararların alındığı Kurultaylara boy beyleri de katılırdı.

Bu bilgilere dayanarak Orta Asya Türk Devletleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi

söylenemez?

A) Orta Asya Türk Devletleri boyların bir araya gelmesiyle oluşmuştur.

B) Hükümdarlığın kaynağının ilahi olduğu inancı (kut anlayışı)vardır.

C) Halk devlet yönetiminde güvenilir kişilerin olmasına önem vermiştir.

D) Boy beyleri yönetimde söz sahibidir.

42- Mekke’de baskıların artması karşısında Medine’ye hicret eden Müslümanlar bu olay ile birlikte Mekkeli müşriklerin karşısına daha güçlü bir şekilde çıkma imkanı elde etmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi Hicret’in sonucunda meydana gelen gelişmelerden değildir?

A) Muhacir – Ensar kardeş ilan edildi

B) İslam devleti kuruldu

C) Mekkelilerle Müslümanlar arasındaki savaşlar sona erdi

D) Müslümanlar dinlerini rahatça yaşama imkânı buldular

ÜNİTE NO: III

ÜNİTE ADI:İPEK YOLUNDA TÜRKLER

ÇIKMIŞ SORULAR

————————–

1-Avrupa Hun Devleti yıkıldıktan sonra, Türkler çeşitli Balkan toplulukları arasına karışarak kimliklerini kaybettiler. Buna karşılık, M.S. 630-680 yılları arasında Çinliler tarafından esir edilen Göktürkler, kültürel kimliklerini korudukları gibi yaptıkları mücadelelerle bağımsızlık özlemlerini de dile getirdiler.

Göktürklerin bu davranışları, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?

A) Tutsaklığa tepki göstermeleriyle

B) Kültürel değerlerine sahip çıkmalarıyla

C) Farklı kültürlere uyum göstermeleriyle

D) Millî yapılarını korumalarıyla

( 1998-OKS)

—————————————–

2-Kavimler Göçü sonunda Vizigotlar İspanya’ya, Franklar Fransa’ya, Slavlar Balkanlar’a,

Anglo- Saksonlar da İngiltere’ye yerleşmişlerdir.

Bu durum, aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açmış olabilir?

A) Avrupa’da bugünkü milletler topluluğunun oluşmasına

B) Bizans İmparatorluğu’nun zayıflamasına

C) Batı Roma İmparatorluğu’nun güçlenmesine

D) Avrupa’ya yapılan Türk akınlarının sona ermesine

( 1998-OKS)

——————————————————-

3-Orta Asya Hun Türklerinin kültürel özellikleri göz önüne alındığında, yaşadıkları bölgede

yapılacak kazılarda aşağıdakilerden hangisinin bulunması beklenemez?

A) Mutfak eşyaları                B) Çeşitli silahlar

C) Dokuma parçaları            D) Tapınak kalıntıları

( 1998-OKS)

—————————————————

4-Orta Asya’dan çeşitli bölgelere yapılan Türk göçleri göz önüne alındığında, bu duruma kuraklık, nüfus artışı ve toprak yetersizliği gibi nedenlerin yol açtığı görülür.

Buna göre, Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinde aşağıdakilerden hangisi rol oynamıştır?

B) Yeni yerler tanıma

C) Çeşitli toplumlarla ilişki kurma

D) Yeni geçim kaynakları bulma

E) Yaşayışlarını yeni baştan düzenleme

( 1998-ÖO)

————————————————-

5-  VIII. yüzyılın ilk yarısında dikilen Orhun Kitabelerinde işlek bir Türkçenin kullanıldığı görülmektedir.

Bu bilgiye dayanarak bu dönemde kullanılan Türkçe için aşağıdaki yargılardan hangisine  ulaşılabilir?

A) Türkçe bu dönemde bir imparatorluk dilidir.

B) Türkçe gelişmiş bir edebiyat dilidir.

C) Türk dili Asya’nın tamamında konuşulan bir dildir.

D) İlk defa bu dönemde okuma yazma önem kazanmıştır.

( 1998-ÖO)

————————————————-

6-Hun Türkleriyle Çinliler arasındaki çatışmalar Mete Han’ın ölümünden sonra da devam etti.Çinliler, Türkleri savaşlarla yenemeyeceklerini anlamışlardı. Bunun üzerine Türkleri birbirine düşürmek için propaganda yaptılar. Sonunda Büyük Hun Devleti ikiye ayrıldı. Bir süre sonra da varlıkları sona erdi.

Parçaya göre, bir devletin devamlılığı öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Ordusunun güçlü olmasına

B) Toplumda dayanışmanın güçlü olmasına

C) Nüfus olarak çoğalmasına

D) Verimli topraklar üstünde yaşamasına

( 1999-OKS)

——————————————————————

7-Türklerin Orta Asya’daki yaşantılarını, yaşadıkları yörelerin iklimi, bitki örtüsü ve yeryüzü şekilleri belirlemiştir. Türkler ilk zamanlarda göçebe bir yaşam sürmüşler ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.

Parçaya göre, Türklerle ilgili aşağıdaki sorulardan hangisi cevaplanamaz?

A) Orta Asya’nın hangi kısımlarına göç etmişlerdir?

B) Niçin hayvancılıkla uğraşmışlardır?

C) Göçebe bir yaşam sürmelerinin nedeni nedir?

D) Geçimlerini nasıl karşılamışlardır?

( 1999-ÖO)

—————————————————————-

8-Türklerin Animizm (ruhçuluk) ve Şamanizm gibi inançlara sahip oldukları bilinmektedir. Bir diğer inanışa göre de Türklerde, Gök Tanrı tek yaratıcı olarak kabul edilirdi. Ayrıca Türkler arasında Maniheizm, Musevilik ve Hıristiyanlık dinleri de yayılmıştır.

Buna göre, tarihsel süreç içerisinde, Türklerin farklı dinlere inanmalarında aşağıdakilerin hangisi etkili olmuştur?

A) Farklı inançlara hoşgörülü yaklaşmaları

B) Geleneklerine bağlı olmaları

C) Savaşçı bir toplum olmaları

D) Liderlerinin kararlarına uymaları

( 2000-ÖO)

————————————————————————

9-İlk Türk devletlerinde hükümdara devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı.

Bu durumu, aşağıdakilerden hangisi daha çok  destekler?

A) Hükümdarın çok fazla toprak fethetmesi

B) Hükümdar eşlerinin de yönetime katılması

C) Ülkede insanların mutlu ve huzurlu yaşaması

D) Yönetimde tek karar vericinin hükümdar olması

( 2001-OKS)

————————————————

10-Eski Türklerde kadınının toplum içinde saygın bir yeri vardı. Kadınlar da erkekler gibi hükümdar, vali, elçi olabiliyorlar, kararlara katılabiliyorlardı.Devlet makamında alınmış kararlar, “Hakan ve Hatun emrediyor ki ….” diye başlardı.

Bu parçada dile getirilen görüş, aşağıdakilerin hangisine bir kanıttır?

A) Kadınların toplumsal değişimi sağladığına

B) Kadınların yönetim işlerinde sorumluluk aldığına

C) Yaşamda ailenin önemli görüldüğüne

D) Kalkınmada kadın eğitimine önem verildiğine

( 2001-OKS)

———————————————————–

11-Türk tarih ve uygarlığının araştırılmasında, Türklerin kendi kaynaklarının yanı sıra Çin, İran, Arap, Bizans gibi farklı bölgelerde gelişmiş uygarlıkların kaynaklarına da bakılması gerekir.

Bu durum, Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Geleneklerine bağlı yaşamışlardır.

B) Tarih boyunca farklı dinlere inanmışlardır.

C) Değişik uygarlıklarla ilişkiler kurmuşlardır.

D) Düzenli askeri güçlere sahip olarak yaşamışlardır.

( 2002-ÖO)

——————————————————————-

12-Tolunoğulları 9. yy.da Abbasilerin otoritesinin zayıflaması üzerine Mısır’da kurulan bir Türkdevletidir. Bu devlet zamanında Mısır bayındır hale getirilmiş, sulama kanalları açılmış, sosyalve dini tesisler yapılmış, inanç ayrımı gözetmeksizin herkese ilaç dağıtımı yapılarak halkın sempatisi kazanılmıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Tarım faaliyetlerine önem verilmiştir.

B) Halkın güveni kazanılmıştır.

C) Adaletli bir yönetim uygulanmıştır.

D) Medrese eğitimi geliştirilmiştir.

( 2002-ÖO)

——————————————————————-

13-Türkler önceleri göçebe bir yaşam sürdürdükleri için kemerler, silahlar, at koşumları, kılıçlar gibi taşınabilir sanat eserlerine önem vermişlerdir. Uygur Türkleri ise yerleşik yaşama geçtiklerinden, saray ve tapınak gibi mimari eserlerin yapımında da ilerleme sağlamışlardır.

Buna göre, Türklerin sanat anlayışlarındaki bu değişikliği belirleyen temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumlararası kültürel alışverişler

B) Yaşadıkları bölgedeki coğrafi koşullar

C) Türk toplumları arasındaki ticari ilişkiler

D) Toplumsal yaşam biçimindeki değişmeler

( 2003-OKS)

14- Avrupa Hun Devleti hükümdarı Attila’nın 434 yılında Bizansla yaptığı Margos Antlaşması’nda alınan kararlardan bazıları şunlardır:

I- Bizans’ın Hunlara ödediği vergi yıllık iki katına çıkacak

II- Bizans Hunlara bağlı kavimlerle antlaşma yapmayacak

III- Ticari ilişkiler sınır kasabalarında devamedecek

Bu kararlar göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu

düşünülemez?

A) Bizans’taki taht kavgalarının önlenmesinde

B) Bizans’ın kışkırtıcı faaliyetlerinin önlenmesinde

C) Sınır ticaretinin gelişmesinde

D) Hun Devleti’nin gelirlerinin artmasında

( 2004-OKS)

——————————————-

15-Abbâsî Halifesi Kadir Billah, Gazneli Mahmut’un sultanlığını tasdik etmiş, ona; hilat, bayrak , taç ve ferman gibi hakimiyet alametleri göndermiş, Gazneli Mahmut’da hutbe ve para üzerinde Halifenin adını belirtmeye devam etmiştir.

Bu durum, Gazneli Mahmut açısından aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

A) İslâmiyet’i yaymaya çalıştığının

B) İslâm dünyasının lideri olduğunun

C) Güçlü bir merkezi yönetim kurduğunun

D) Abbasî Halifeliği’ne bağlı kaldığının

( 2004-OKS)

———————————————————

16-İslam dünyası içinde önemli rol alan Türkler, Abbasilerin ilk zamanlarından başlayarak, ordu komutanlıklarında, devlet yönetiminde yüksek mevkilerde bulundular. Osmanlılar zamanında ise Halifelik makamı ele geçirilerek, padişahlar Halife unvanını kullanmaya başladılar.

Bu bilgilere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) İslamiyet Türkler arasında kolaylıkla yayılmıştır.

B) Türkler İslam dünyasında liderliği ele geçirmişlerdir.

C) İslam dininin batıya yayılışı Türklerle olmuştur.

D) İslam dünyasında mezhep ayrılıkları ortaya çıkmıştır.

( 2003-ÖO)

——————————————————————-

17-II. Göktürk Devleti hakanlarından Kapgan Kağan (692 – 716) zamanının olaylarından  bazıları şunlardır:

I- Çin’e seferler düzenlenmesi

II- Devletin doğu ve batı olarak ikiye ayrılması

III- Asya’daki bütün Türklerin Göktürk bayrağı altında toplanması

IV- Oğuz ayaklanmalarının bastırılması

Yukarıdakilerden hangilerinin Asya’daki Türk  birliğini kurma amacına yönelik olduğu söylenebilir?

A) II – III                    B) Yalnız III              C) Yalnız I             D) III – IV

( 2004-ÖO)

18-Karahanlılarda devlet dili, konuşma dili ve edebiyat dili Hakaniye adı verilen Türkçe idi. Bu Türkçe Uygur, Karluk, Yağma ve Çiğil lehçelerinin İslâm etkisi altında yoğrulmasıyla oluşmuştu.Diğer Türk-İslâm devletlerinin büyük bir kısmında ise edebiyat dili olarak Arapça ve Farsça kullanılmıştır.

Bu bilgilere göre Karahanlılarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Araplarla siyasal ilişkilere geç başladıkları

B) Millî kültürlerini korudukları

C) Değişik ırklardan gelenlerin yönetimde etkili olduğu

D) Merkezi otoritelerinin güçlü olmadığı

( 2004-ÖO)

——————————————————————–

19-Uygurlara kadar Türkler genellikle göçebe bir hayat yaşıyorlardı. Uygurlar yerleşik hayata

geçen ilk Türk topluluğudur. Bu dönemde Budizm ve Maniheizm gibi dinler de benimsenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin bu değişikliğe bağlı olarak ortaya çıktığı söylenebilir?

A) Askerlik bilgisinin ileri seviyede olması

B) Manastır ve saray gibi mimarî eserler yapılması

C) Toplumda eşitlik anlayışının bulunması

D) Ekonomik alanda hayvancılığın önemli yer tutması

( 2005-ÖO)

——————————————————————

20-İslâmiyet dışındaki dinleri kabul eden Türklerin büyük bir kısmı, sadece din değiştirmekle kalmayıp yeni bir kimlik kazanarak millî kimliklerini kaybetmişlerdir. İslâmiyeti kabul eden Türkler ise millî benliklerini koruyabilmişlerdir.

İslâmiyet’i kabul eden Türklerin kimliklerini koruması, aşağıdakilerden hangisiyle

açıklanabilir?

A) Kitleler hâlinde İslâmiyet’e girmeleriyle

B) İslâmiyet’in Türklerin millî yapısına uygun olmasıyla

C) Türklerin Abbasî Devletinde görev almalarıyla

D) Arapçanın zengin bir dil olmasıyla

( 2005-ÖO)

——————————————————————————-

21-Büyük Selçuklu Devletinin kuruluşundan (1040) Malazgirt zaferine kadar (1071) süren otuz bir yıllık zaman içerisinde Türkler, Anadolu’ya yaptıkları akınlarla Bizans’ın direnme gücünü

büyük ölçüde kırdılar.

Büyük Selçuklu Devletinin bu faaliyetlerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı  söylenebilir?

A) Moğol akınlarının önlenmesine

B) İslâm birliğinin sağlanmasına

C) Atabeyliklerin kurulmasına

D) Anadolu’nun fethine

( 2005-ÖO)

——————————————————————————-

22-Orta Asya’da Türklerin yaşadıkları bölgelerde yapılan arkeolojik kazılarda sulama kanallarına rastlanmıştır. Hunlar ve Göktürkler devrine ait tahıl ambarları bulunmuştur. Göktürklerin  Çinlilerden ziraat aletleri ve tohumluk tahıl istedikleri bilinmektedir. Uygurların kurduğu  sebze ve meyve bahçeleri hakkında Çin

kaynaklarında bilgiler mevcuttur.

Bu bilgilere göre Orta Asya Türkleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Savaşçı bir toplum oldukları

B) Savunma amaçlı araçlar edindikleri

C) Tarımsal faaliyetlerde bulundukları

D) Komşu devletlere ipek ihraç ettikleri

( 2005-OKS)

——————————————————————————-

23         – Tuğrul Bey 1054 yılında Erzurum’a kadar ilerleyerek Bayburt’u ele geçirdi ve geri  döndü.

– Alp Arslan, Van ve Ani kalesini aldı.

– Türk akıncıları ise bir Bizans ordusunu Malatya’da bozguna uğratarak Kayseri’yi aldı.

Malazgirt Savaşına kadar Büyük Selçukluların Anadolu’ya yaptıkları akınlardan bazıları yukarıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anadolu’da yeni Türk devletlerinin kurulduğu

B) Türklerin Anadolu’yu tanıma imkânı bulduğu

C) Türklerin başarılı akınlar yaptığı

D) Bizans İmparatorluğunun yıpratıldığı

( 2005-OKS)

24-İlk Türk devletlerinde hükümdarlar devleti yönetmenin kutsal bir görev olduğuna ve bugörevin kendilerine Tanrı tarafından verildiğine inanırlardı. Devleti yönetirken töreye uygun davranmak zorundaydılar. Töre ise, Türk gelenek ve göreneklerinden meydana geliyordu.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Toplumda yazılı hukuk kuralları uygulanırdı.

B) Devlet, din kurallarına göre yönetilirdi.

C) Hükümdarların yetkileri sınırsız değildi.

D) Yöneticiler seçimle belirlenirdi.

( 2006-OKS)

——————————————————————————-

25- MÖ 209 – 174 tarihleri arasında hükümdarlık yapmış olan Mete Han’ın hayatına ilişkin destansı anlatımlarla ilgili olduğu kabul edilir. Diğer Türk destanları gibi bu destanın da

ilk şekli günümüze ulaşmamıştır. Dede Korkut Hikâyeleri adıyla bildiğimiz yazılar bu destanın İslami geleneğe uyarlanmış bölümleridir.

Hakkında bilgi verilen Türk destanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ergenekon Destanı

B) Oğuz Kağan Destanı

C) Türeyiş Destanı

D) Göç Destanı

( DPY_2007-6 )

——————————————————————————-

26. Türk resminin bugüne kadar bilinen en eski örneklerini oluşturan duvar resimleri ve minyatürler, aşağıdaki Türk topluluklarından hangisinin döneminden kalmıştır?

A) Hunlar                    B) Köktürkler

C) Uygurlar                 D) Avarlar

( DPY_2007-6 )

——————————————————————————-

27. Hz. Muhammed Dönemiyle ilgili olarak aşağıda verilen olaylardan hangisi, diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir?

A) Hicret

B) Bedir Savaşı

C) Uhut Savaşı

D) Hudeybiye Antlaşması

( DPY_2007-6 )

——————————————————————————-

28. Dört Halife Dönemindeki yönetimin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araplar arasında barışın kurulması

B) İslamiyetin Arabistan dışında yayılması

C) Devlet başkanlarının seçimle göreve gelmeleri

D) İslam toplumunda refahın yaygınlaşması

( DPY_2007-6 )

29. Gazneli Devleti’nin en büyük hükümdarı olan Gazneli Mahmut, Kuzey Hindistan’a düzenlediği seferlerle bu bölgede İslamiyetin yayılmasını ve yerleşmesini sağlamıştır.

Bu bilgilere göre günümüzde var olan aşağıdaki devletlerden hangisinin kurulmasında, Gaznelilerin önemli bir etken olduğu savunulabilir?

A) Pakistan              B) Irak

C) İran                     D) Azerbaycan

( DPY_2007-6 )

——————————————————————————-

30. Kaşgarlı Mahmut’un, “Türkçenin öneminigöstermek, bu dili Araplara öğretmek amacıylabir sözlük hazırlamaya karar verdim.” İfadeleriyle tanıttığı eseri,

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kutadgu Bilig

B) Divan-ı Lügat’it – Türk

C) Siyasetname

D) Gülistan

( DPY_2007-6 )

——————————————————————————-

31- Hun, Köktürk ve Uygurlara başkentlik yapmış olan ve Bilge Kağan tarafından “Türk ülkesinin yüreği” ifadesiyle önemi dile getirilen kent, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ergenekon          B) Karabalgasun

C) Ötüken                 D) Turfan

( DPY_2007-6 )

——————————————————————————-

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Ataturkun Gittigi Okullar Sirasiyla ve Ozellikleri

Atatürk’ün Gittiği Okullar Sırasıyla ve Özellikleri

Atatürk’ün Gittiği Okullar Sırasıyla ve Özellikleri Mahalle Mektebi: Öğrenim çağına gelen Mustafa’nın hangi okula gideceği …

27 Yorumlarınız

 1. abi cevap anahtarı nerde

 2. Sosyal Bilgiler dersi için bu siteden yararlanıyorum. Oldukça eski bir sosyal bilgiler sitesi olduğu kesin arama yaparak istediğim bilgilere ulaşıyorum

 3. saolun var olun

 4. bence gayet güzel olmuş emeğe saygı göstermeyenler tam bir terbiyesizdir

 5. aaannnnnaaaaaannnn

  amk sizin yaraklar oçlar

 6. BİŞEY DİCEMDE BU SORULAR 2005 2004 ÜN SORUSU FİLAN ÇÖZENLER BOŞA ZORLUK ÇEKMİŞ ZAAAAAA:d :D

 7. Çok güzel emeğinize sağlık

 8. EMEĞE SAYGI EMEĞE SAYGI EMEĞE SAYGI

 9. TERBİYESİZ

 10. ben hem ALLAH’ıma hem emek veren güveniyorum sen terbiyesizsin

 11. ALLAH ALLAH sen sanki emeğe saygı veriyon da bize laf yetiştiriyon

 12. emeğe saygı
  n’yapim onları
  bana ben lazım
  haklıyim yazılıları

  kopya yok asla
  olur mu hayatımda
  kopya cehennemdir
  azap çekmek demektir

  emeğe saygı vermeliyiz lütfen arkadaşlar elinizi vicdanınıza koyun

 13. vallaha tamam zor ama yinede hocalarımız bizim iyiliğimizi düşünüyor haklarını yemeğin ve arkadaşımızın dedeği gibi EMEĞE SAYGI

 14. abi çok kötü ya. baya bi zor sorular varmış offf be hoca bi de buradan sınav sorularını nanayı babayı yeriz! ŞİMDİ NE YAPACAĞIZ.tek işimiz çooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook çalışmak olacak arkadaşlarr

 15. offf ya yarın sınav var bunlar ne biçim soru cevap anahtarıda yokkkk

 16. emeğe saygı (yapan kişi)

  hiç mi saygınız yok EMEĞE SAYGI ARKADAŞLAR EMEĞE SAYGI

 17. bu ne biçim sorular ya bende yaparım alır sosyal kitabını açar soruları yazaar bırakır koyarım cevapları bile yok.

 18. berbat.soruları çözemiyosun,cevap anahtarı bile yokkkkkkkkkkkkkk.bana çalışabileceğim bi site söyleyin LÜTFENN ACİLLLL:(

 19. gölge çamlı

  sosyal değil sanki tarih berbat bişi ya !

 20. ayşe kılıç

  yaa terbiyesiz olmayın

 21. bu ne lan adam gördüğü tüm soruları koymuş bence berbat zaten cevap anahtarıda yok ben bunu yapanın aq

 22. oha bu ne??!!/

 23. cevapları yokmu

 24. VERY BAD……!

  D:

 25. çok berbat

 26. Test sosyal bilgiler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir