Kültür Ve Medeniyetimize Yön Verenler 1.Dönem 1.Yazılı

1- Milli kültür nedir? Kısaca yazınız.

Cevap: Milli kültür, Kısaca ‘‘Bir millete ait maddi ve manevi değerlerin tümü’’  olarak tanımlanır.

2- Türk kültürünü etkileyen faktörler nelerdir?

Cevap: Bulunduğu coğrafi konum. Yoğun olarak yapılan ekonomik faaliyetler (tarım ve  hayvancılık). Türklerin kendilerine has karakter ve özellikleri. Göçebe ve yerleşik yaşam. Din ve İnanışlar İklim özellikleri ve bitki örtüsü. Yeryüzü şekilleri.

3-Minyatür sanatı nedir?

Cevap: Minyatür, çok ince işlenmiş, küçük boyutlu, kendine has anlatım dili ve boyama tekniği olan geleneksel resim sanatıdır.

4-Kültürün özellikleri nelerdir?

Cevap:      Kültür, tabiatta kendiliğinden bulunmaz; insan ürünüdür.  İnsan zihninin görüş, anlayış ve değerlendirme tarzını yansıtır. Tarihî süreçte oluşur. Toplumun olmadığı yerde kültür de yoktur. Her toplumun bir kültürü vardır, Kültürü oluşturan unsurlar arasında sürekli etkileşim vardır. Kültür kendi içinde bir bütünlük ve tutarlılık gösterir.Dışarıdan aldığı unsurlar konusunda seçicidir. Sabit değil, değişkendir. İnsanın ihtiyaçlarına göre şekillenir.

5-İlk medeniyetler nerelerde kurulmuştur?

Cevap: Orta kuşağın ılıman iklim özelliklerine sahip bölgeleri, verimli topraklar ve su kaynakları çevresinde kurulmuştur

6-Türklerin İslam Medeniyeti’ne katkıda bulunduğu alanlar nelerdir?

Musiki, Edebiyat, Tezhip, Mimari, Minyatür, Hat ve Bilimdir.

7-Tezhip sanatı nedir? Kısaca açıklayınız.

Tezhip: Kitap süsleme sanatıdır.

 1. Batılılar tarafından Aristo’dan sonra en büyük felsefeci olarak görülen ve bu nedenle kendisine ‘‘İkinci Öğretmen’’ ünvanı verilen bilginimiz hangisidir?

Cevap: Farabi’dir.

 1. Mevlana Celaleddin-i Rumi deyince aklımıza değerler eğitimindeki kavramlardan öncelikle hangisi gelmelidir?

Cevap: Mevlana, hoşgörü kavramı ile özdeşleşmiştir.

 1. Araplara Türkçeyi öğretmek için yazılan ve Türkçenin ilk sözlüğü olarak bilinen Divan-ı Lugati’t-Türk adlı eserin yazarının adını yazınız.

Cevap: Kaşgarlı Mahmut’tur.

 1. Medeniyeti oluşturan unsurlar nelerdir

Şehirler, Hükümet., Din, Sosyal Yapı, Yazı, Sanat, Teknolojik Gelişmelerdir.

 1. İslam Medeniyeti’nin temeli hangi 2 esasa ( temele ) dayanır?

İslam Medeniyeti’nin temeli Kur’an-ı Kerim ve Peygamber efendimizin sünnetine dayanır.

 1. Ebru sanatı nedir? Kısaca açıklayınız.

Cevap:  Ebru, kitreli su üzerine serpilen boyalarla oluşturulan resimlerin kâğıt üzerine aktarılması sanatıdır.

 1. El -Kanun Fit-Tıp adlı eseri Latinceye çevrilen ve bazı Avrupa ülkelerinde üniversitelerde okutulan bilginimizin adını yazınız.

Cevap: İbn-i  Sina’dır

 1. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin yaklaşık 26 bin beyitten oluşan, en tanınmış eserinin adını yazınız.

Cevap: Mesnevi’dir.

 1. Peygamber efendimizin hayatını anlatan, halk arasında Mevlid olarak bilinen ve okunan Vesiletü’n –Necat isimli eserin yazarının adını yazınız.

Cevap: Süleyman Celebi

 1. Türk halı ve kilimlerinde kullanılan en önemli motifler hangileridir?

Cevap: Akrep motifi, Ejderha motifi, El-tarak-parmak motifi, Geyik motifi, Göz motifi, Çocuk motifi, Bereket motifi, Bukağı motifi, Eli Belinde motifi, Hayat Ağacı motifi, Koçboynuzu motifi, Kuş motifi…

 1. Pazırık halısının önemi nedir?

Cevap: Hun Türklerine ait olan bu halı dünyanın bilinen en eski düğümlü halısıdır.

 1. Orta Asya Türk Devletlerinde kıyafet seçimini belirleyen unsurlar neler olmuştur?

Cevap: Sert karasal iklim özellikleri, göçebe hayat tarzı, hayvancılık ve avcılığın temel geçim kaynağı olmasıdır

 1. Orta Asya Türk Devletlerinde kıyafetler başlıca hangi hammaddelerden üretilirdi?

Cevap: Bazı hayvan kürkleri, deri, yün, keten ve Çin’den alınan ipeklerden oluşurdu.

 1. Orta Asya Türk Devletlerinde başlıca kıyafetler nelerdi?

Kaftan, börk (başlık), Etük (deri çizme), çarık, pantolon, ceket, gömlek, şalvar, hırka

Kaynak:cızgan

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

Resim5

LGS Sonuçları için Uzman Desteği Tonguç’ta

Okul hayatınız boyunca gireceğiniz önemli sınavlardan biri olan LGS yani Liselere Geçiş Sistemi sınavı her …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir