1919-1922  arasında Mustafa Kemal önderliğinde bağımsızlık mücadelesi yapılmıştır. Bağımsızlık zaferinin ardından sıra yeni Türk Devletinin çağdaş kurumlarını oluşturmaya gelmiştir.

Mustafa Kemal’in cumhurbaşkanlığı döneminde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yeni hukuk düzenini gerçekleştirecek hukukçularını yetiştirmek için 1925 ‘te Hukuk Mektebi kurulmuştur.

1926 yılında “Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü” açılmıştır. Öğretmen yetiştiren Enstitünün adı 1929 yılında “Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü” olarak değiştirilmiştir. Bu kurum 1976 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü’ne, 1982 yılında Gazi Üniversitesi’ne dönüştürülmüştür.

1935’te  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi açılmıştır. Bu fakülte bugün Ankara Üniversitesi olarak varlığını sürdürmektedir.

Türk tarihini incelemek ve elde edilen sonuçları yaymak için Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in emri ve desteğiyle 1931′ de “Türk Tarihi Tetkik  Cemiyeti”  kurulmuştur. Kurum’un adı 1935’te Türk Tarih Kurumu’na çevrilmiştir.

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal tarafından bizzat kurdurulan diğer bir kuruluş da Türk Dili Tetkik Cemiyeti’dir. Daha sonra Türk Dil Kurumu adını alacak bu kurumun amacı Türkçeyi yabancı dillerin işgalinden kurtarmak, Türkçenin zenginliğini ortaya koymaktır.

Kaynak:naoososyal.org

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir