ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ VE MALAZGİRT ZAFERİ

ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ VE MALAZGİRT ZAFERİ ( 1071 )

a.Malazgirt Savaşı’nın Sebepleri: Türk akınlarının çoğalması ve Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleri üst kısmına Bizans silahlı gücü doğuya gerçek sefere çıkmıştır.

b.Savaş: Devrin kaynaklarına yönelik Bizans’ın 200 binlik silahlı gücüne karşı, Selçuklu kuvvetleri 50 bin kadardı. Selçuklu Sutanı Alp Arslan ile Bizans İmparatoru Romanos Diogenes komutasındaki 2 asker Malazgirt Ovası’nda yer tutmuştur.
Bizans ordusundaki Peçenek ve Uz askerleri, karşılarındakinin Türk meydana geldiğini görünce Selçuklu tarafına geçmişlerdir.
Alp Arslan Bizans kuvvetlerine karşı Türk savaş tekniği durumda olan “Turan Tekniği”ni başarıyla uygulamıştır. Askerlerin bir bölümü savaş sahasının 2 yanındaki tepelerde pusuya yatmıştır. Öbür kuvvetler düşmana saldırmış ve kaçar benzeri inşa ederek geriye çekilmişlerdir. Türklerin bozguna uğradığını zanneden Bizans kuvvetleri disiplinsiz bir biçimde Selçuklu kuvvetlerini takibe başlamış ve merkezden çok ayrılmışlardır. Pusuya gerçek çekilen Bizans silahlı gücü, bu tuzağı geç farklılık etmiştir. Geriye çekilmeye çalıştıkları sırada Ermeniler ve yedek kuvvetler savaş meydanından kaçmışlardır. Tam manasıyla çembere edinilen Bizans silahlı gücü, akşama civarı devam eden Türk hücumlarıyla âdeta-edilmiştir. İmparator yara almış olarak ele geçirilmiştir: 26 Ağustos 1071.

c.Savaş Sonrası:
Dıogenes ile Alp Arslan arasındaki uyuşmaya göre;
1. İmparator, kurtuluş akçası (fidye) karşılığında özgür bırakılacaktı. Böylelikle Bizans savaş tazminatı ödemiş olacaktı.
2. Bizans’ın elindeki tüm Müslüman esirler salıverilecekti.
3. Bizans Selçuklulara senelik vergi ödeyecekti.
Türk askerlerinin beraberinde memleketine sevk edilen Romanos Diogenes tahtından indirilmiştir. Mahaline geçtiğimiz imparator bu anlaşmayı tanımamıştır. Bunun üst kısmına dîvânı toplayan Alp Arslan Türk komutanlara Anadolu’nun fethinin tamamlanması emrini vermiştir.

Malazgirt Zaferinin Ehemmiyeti ve Sonuçları:

1.Malazgirt Zaferi sonucu olarak Anadolu’nun kapıları kesinlikle olarak Türklere açılmıştır. Nedeni Ise Bizans’ın yeni imparatoru anlaşmayı tanımayınca Alp Arslan komutanlarına Anadolu’ nun fethi emrini vermiştir.
2.Zaferden daha sonra Anadolu’da irili ufaklı pekçok Türk devleti kurulmuştur. Böylelikle Anadolu’nun Türkleşmesi evresi başlamıştır. Az zaman zarfında Türkler Anadolu’da çoğunluğu sağlamışlardır.
3.Ülkemiz Cumhuriyetine civarı uzanan Ülkemiz tarihi başlamıştır.
4.Türklerin İslâm dünyasındaki saygınlığı ve öncülüğü hepten güçlenmiştir.
5.Malazgirt Zaferi, Avrupa’da da derin seyreder bırakmıştır. Bizans’ın mağlup olması üst kısmına bizzat kendilerini de tehlikede gören Hıristiyan Avrupa, Türklere karşı ittifaklar oluşturmuştur. Haçlı ittifakı esasında bu zafere bir reaksiyon olarak doğmuştur. Haçlı Seferleriyle Türk ilerleyişi durdurulmak istenmiştir.

ANADOLU’DA KURULAN İLK TÜRK BEYLİKLERİ

Malazgirt Zaferi’nden daha sonra Anadolu’ya yapılmış durumda olan Türkmen akını iyice artmıştır. Bunun sonucu olarak, burada pekçok Türk beyliği kurulmuştur.

Tarih atlasınızdaki “Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devletleri Haritası”na yönelik Anadolu’da kurulan İlk Türk devletlerini egemen oldukları şehirlerle beraber-şeklinde-mısınız?

1.Anadolu Selçukluları:İznik, Ankara, Antalya, Adana,Konya çevresi
2.Artuklular:……………………………………………………………………………………………………………….
3.Saltuklular:………………………………………………………………………………………………………………
4.Mengücekliler:…………………………………………………………………………………………………………
5.Danişmentliler:………………………………………………………………………………………………………..

Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devletlerinin Tarihe Katkıları:

1.Anadolu’nun sebep nüfus gerekse imar durumundan Türkleşmesinde kocaman oyun oynamışlardır.
2.Türkler Bizans, Ermeni ve Gürcü gücünü kırmış, Haçlılara karşı İslam dünyasını savunmuşlardır.
3.Avrupalılar XII. Asırdan bu yana Anadolu’ya “Türk Diyarı” başka bir deyişle “Ülkemiz” demeye başlamışlardır.

Soru: Anadolu’ da kurulan önce Türk beylikleri bu yarımadayı nüfus durumundan Türkleştirmişlerdir. Bunun kanıtlayan olgu ne olabilir?

Soru: Anadolu’da kurulan önce Türk beylikleri Anadolu’yu yapı durumundan Türkleştirmişlerdir. Bunun ispatı yapılar nelerdir?

Soru: Avrupalılar Malazgirt Savaşı’ndan daha sonra Anatolya’ ya Ülkemiz demeye başlamışlardır. Sizce niye ?

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

ortacag donemi

Orta Çağ’da Ekonomi Özet

ORTA  ÇAĞ’DA EKONOMİ A)TARIM Feodalizm (Derebeylik): Batı Roma’nın yıkılmasıyla güvenlik ve geçim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir