Anasayfa / Ders Notları / Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler Harika 1
Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler

Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler Harika 1

Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler

Ekonomik Faaliyet: İnsanların yaşamlarını devam ettirmek için yaptıkları işlerin tümüne ekonomik faaliyet denir. Ekonomik faaliyetler doğal ve beşeri kaynakların kullanılması sonucu ortaya çıkmıştır. Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler
Doğal Kaynak: Doğada bulunan ve insanların ekonomik faaliyet yapmalarını sağlayan unsurlara doğal kaynak denir. Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler

Başlıca doğal kaynaklarımız şunlardır.

Topraklarımız

Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler. İnsanlar topraklardan çeşitli amaçlarla yararlanırlar. Topraklarımız; tarım, hayvancılık ve sanayi (çimento, tuğla, kiremit, cam, seramik, porselen…) faaliyetleri yapılır.

Tarım:

 • Toprağın işlenerek ürün elde edilmesi işlemine tarım denir. Ülkemizde görülen farklı iklimler, toprak özellikleri ve yeryüzü şekilleri tarımın çeşitli olmasını etkilemiştir. Karadeniz kıyılarında, fındık ve çay gibi bol yağış gerektiren tarım ürünleri yetiştirilir.
 • İç bölgelerde tarıma elverişli geniş ova ve platolar yer alır. Buralarda karasal iklim koşullarına uygun olarak tahıl (buğday, arpa, yulaf…) ve şekerpancarı üretilir. Akdeniz kıyılarında verimli ovaların yer alması, sulama imkânlarının gelişmiş olması ve ılıman iklim görülmesi sayesinde muz, turunçgiller, mısır, yer fıstığı, pamuk ve gül yetiştirilir.
 • Ülkemizin güneydoğusundaki verimli ovalarda pamuk, Antep fıstığı ve kırmızı mercimek yetiştirilir.
 •  Ülkemizin Ege denizi kıyılarında Akdeniz ikliminin görülmesine bağlı olarak zeytin, pamuk, üzüm, incir, tütün ve turunçgiller yetiştirilir.
 •  Marmara Bölgesi’nde Trakya Yöresi’nde ayçiçeği ve pirinç tarımı yapılır.
 • Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler

Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler 1

Ülkemizde Tarımı Destekleyen Kuruluşlar:
 1.  Tarım ve Orman Bakanlığı
 2. Toprak Mahsulleri Ofisi
 3. Tarım ve Kredi Kooperatifleri
 4.  Devlet Su İşleri
 5.  Ziraat Bankası
 6. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İdaresi
Tarımda Verimi Artırmak İçin Yapılacak Faaliyetler
 1. Gübreleme
 2. Sulama
 3. İlaçlama
 4. Tohum Islahı
 5. Pazarlama
 6. Modern Tarım Yöntemlerinin Uygulanması

Hayvancılık:

Ekonomik değeri olan hayvanların üretilip, beslenmesi ve pazarlanması işlerine hayvancılık denir. Ülkemizde yapılan bazı hayvancılık türleri şunlardır.

Büyükbaş Hayvancılık: Ülkemizde hayvancılık faaliyetleri, mera hayvancılığı ve ahır hayvancılığı olarak ikiye ayrılır. Mera hayvancılığı doğa koşullarına bağlı olarak yapılan hayvancılıktır. En çok Doğu Anadolu Bölgesi’nde yapılmaktadır. Ahır hayvancılığı yıl boyunca hayvanların ahırlarında beslenmesidir. En çok Marmara Bölgesi’nde yapılmaktadır.

Küçükbaş Hayvancılık: Türkiye’de en çok yapılan hayvancılıktır. Bu gruba giren hayvanlar koyun, kıl keçisi ve tiftik keçisidir.

Kümes Hayvancılığı: Tavuk, horoz, hindi, kaz, ördek gibi hayvanlara denir. En çok Güney Marmara, Ege Bölgesi, Orta ve Batı Karadeniz bölümlerinde yetiştirilir.

İpek Böcekçiliği: İpek böceği, doğal ipek elde etmek için yetiştirilen ve dut yaprağı ile beslenen bir hayvandır. Türkiye’de Bursa, Bilecik ve Diyarbakır’da ipek böcekçiliği yapılmaktadır.

Arıcılık: Bal ve balmumu elde etmek için arı beslenme faaliyetine denir. Dağlık ve engebeli yörelerde (Rize, Kars, Hakkâri, Muğla…) yapılır.

Balıkçılık: Denize kıyısı olan yerlerde özellikle Karadeniz ve Marmara’da yaygın olarak yapılır. İç bölgelerde ise akarsu ve barajlarda tatlı su balıkçılığı yapılır. Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler

Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler 1

Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler 1

Sularımız

Ülkemizin üç tarafı sularla çevrili bir yarımadadır. Ayrıca önemli yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına sahiptir. Ülkemizdeki deniz, akarsu ve göllerimizde yapılan başlıca ekonomik faaliyetler ise şunlardır;

 1. Karadeniz ve Marmara Denizi’nde balıkçılık faaliyetleri yapılır.
 2. Akdeniz ve Ege Denizi’nde yaz turizmi yapılmaktadır.
 3. Akarsularımızdan tarımda sulama amaçlı yararlanılır.
 4. Hızlı akan akarsularımız üzerine barajlar yapılarak hidroelektrik santralleri sayesinde elektrik üretilir.
 5. Bazı akarsu ve göllerimizde tatlı su balıkçılığı yapılır.
 6. İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile liman şehirlerimizde deniz yolu ticareti ile ulaşım faaliyetleri yapılır.
 7. Yeraltından çıkan sıcak sulardan jeotermal enerji santralleriyle elektrik üretilir.

Madenlerimiz

Maden: Yer altından çıkarılan değerli maddelere maden denir.
Rezerv: Madenin yer altındaki miktarı.
– Ülkemizde maden arama için Maden Tetkik Arama (MTA)Enstitüsü kurulmuştur.
– Madenleri işletmek içinde Etibank kurulmuştur.

Türkiye’de Çıkarılan Başlıca Önemli Madenler

Bor: Ülkemiz dünyada bor yatakları bakımından en zengin ülkesidir. Marmara Bölgesinde Bursa, Kütahya, Eskişehir ve Balıkesir çevresinde çıkarılır. Bor jet, roket yakıtı, sabun deterjan, lehim, fotoğrafçılık, tekstil, cam, kâğıt gibi daha birçok eşya yapımında kullanılır. Geleceğin petrolü olarak adlandırılır.

Demir: Divriği (Sivas), Hekimhan, Hasan Çelebi (Malatya), çıkarıldığı önemli yerlerdir. İnşaat ve Sanayi kuruluşları olmak üzere birçok alanda yaygın olarak kullanılır.

Bakır: En çok Murgul(Artvin), Küre (Kastamonu), Maden (Elazığ) çıkarılır. Elektrik, elektronik sanayi, mutfak eşya yapımı, süs eşyaları yapımında kullanılır.

Krom: En çok Guleman (Elazığ), Fethiye, Köyceğiz (Muğla)Elazığ, Eskişehir’de en çok çıkarılır. Çeliği sertleştirmede de paslanmaz çelik yapımında kullanılır. Ülkemizde en çok çıkarılan madenlerin başında gelir.

(Alüminyum): Seydişehir, Akşehir (Konya), Akseki( Antalya) en çok çıktığı yerdir. Boksit madeni işlenerek alüminyum elde edilir. Elektrik-elektronik sanayi, uçak –otomotiv sanayi, inşaat sektörü ev eşya yapımında kullanılır.

Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler

Taş Kömürü: Ülkemizde sadece Zonguldak çevresinde çıkarılır. Çoğu demir-çelik fabrikalarında kullanılır.

Linyit: Bir kömür çeşididir ısınma ve termik santrallerinde enerji üretimi olarak kullanılır. Ülkemiz linyit yönünden zengin yataklara sahiptir. Çıkarıldığı önemli bazı yerler: Afşin-Elbistan (Kahramanmaraş), Tavşanlı-Tunçbilek (Kütahya), Yatağan (Muğla), Soma (Manisa)

Petrol: Önemli enerji kaynağıdır. Yakıt dışında poşet yapımı gibi birçok alanda kullanılır. Ülkemizde petrol sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çıkarılır.( Batman, Siirt, Diyarbakır, Adıyaman) . Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler

Ormanlarımız:

Orman: Birçok ağaç ve canlı ve cansız varlıkların oluşturduğu topluluğa orman denir. Orman bakımından en zengin bölgemiz “Karadeniz Bölgesi”dir. )

 1. Türkiye’de ormanların dağılışını etkileyen en önemli faktör nemlilik ve yağıştır. Bununla birlikte; yer şekilleri, yükselti, toprak özellikleri gibi faktörlerde ormanların dağılışını etkiler.
 2. Türkiye’deki ormanların %79’u kıyı bölgelerinde yer alırken, iç bölgelerde orman varlığı yalnızca %21 ‘dir.
 3. Karadeniz’de nem oranının yüksek olması nedeniyle ormanlar deniz seviyesinden itibaren başlar. Bölgede, her mevsim bol yağışlı olması nedeniyle gür ormanlar yetişir.
 4. İç bölgelerde yağışların yetersiz olması ve belli dönemlerde kuraklığın etkili olması nedeniyle, ormanlar geniş alan kaplamazlar. İç kesimlerde ormanlar, genellikle daha nemli olan yüksek kesimlerde toplanmıştır. Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler

Ormanların Önemi

 1. Canlı yaşamı için gerekli oksijeni üretir.
 2.  Erozyonu önler.
 3.  İçinde barındırdığı bitki ve hayvan varlığını korur.
 4. Ormancılığa bağlı ekonomik faaliyetlerin yapılmasını sağlar (kereste, kağıt sanayisi gibi)
 5. Askerî ve stratejik yönden yurt savunmasına katkı sağlar.
 6. Kıyılarda, kumulların içerilere sokulmasını engeller
 7. Temiz havası ve doğal güzellikleriyle turizme katkı sağlar.
 8. Havanın temizlenmesine ve atmosferdeki nem dengesinin korunmasında düzenleyici rol oynar.
 9. Sel, çığ, taşkın ve heyelan gibi doğal afetleri önler.

Turizm Kaynaklarımız:

Turizm: İnsanların gezip, görmek, eğlenmek, dinlenmek amacıyla yaptığı gezilere denir.

 1.  Turizm faaliyeti milli sınırlar içinde gerçekleşiyorsa “iç turizm” ülkeler arasında oluyorsa “dış turizm” adını alır.
 2. Turizm, ülkeler için ekonomik, kültürel, sosyal ve halk sağlığı yönünden yararlar sağlar.
 3. Turizm ülkemizi ve kültürümüzü yabancı ülkelerin insanlarına tanıtmak için en iyi yollardan biridir. Bu yüzden ülke ve insan olarak turizmi iyi değerlendirmemiz gerekir.
 4. Ülkemiz turizm açısından birçok imkâna sahiptir.
 5. Ülkemizde yapılan başlıca turizm çeşitleri; Yaz turizmi, kış turizmi, dini turizm, doğa turizmi, tarihi turizm vb.
 6. Turizmin sağladığı yararlar:
 7. Ülke içindeki birlik ve beraberlik duygusunu geliştirir.
 8. Uluslararası yakınlaşma ve samimiyet sağlar.
 9. Ülkeye döviz girdisi sağlar, ekonomiyi güçlendirir. Ticareti canlandırır. Ulaşım ve haberleşme olanakları artar.

KAYNAKLARIMIZI DOĞRU KULLANIYORUM

Enerji Kaynaklarımız

İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayabilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar .Bu enerji kaynaklarının bir kısmı zamanla tükenmektedir. Bu nedenle yenilenebilir ve yenilenemez olarak 2 ye ayrılırlar. Yenilenebilir olanlar hem tükenmemesi hem de çevreye zarar vermemesi nedeniyle tercih edilmelidir. Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Güneş; Güneşten gelen ışık ve ısı sayesinde elde edilen enerjidir. Akdeniz ve Ege bölgeleri gibi güneşli gün sayılarının fazla olduğu bölgeler için uygundur.

Rüzgar; Rüzgarın gücünden elde edilen enerjidir. Ege ve Marmara bölgelerinde yaygındır

Hidroelektrik; Barajlardan suyun yüksekten akıtılması ile elde edilen enerji kaynağıdır. Hidroelektrik potansiyeli en fazla olan bölge Doğu Anadolu Bölgesi’dir.

Jeotermal Enerji; Yeraltından çıkan sıcak su kaynaklarıdır. Fay hatlarının geçtiği yerlerde yaygınıdır Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler

Yenilenemeyen Enerji Kaynakları

Doğal Gaz; Isınmada kullanılan enerji kaynağıdır. Ülkemizde doğalgaz Trakya’da ve Mardin-Çamurlu’da çıkar. Ancak bunlar ihtiyacımızın çok az bir kısmını karşılar.

Petrol; Önemli bir enerji kaynağıdır. Yakıt dışında plastik eşya, ilaç, şampuan yapımı gibi birçok alanda kullanılır. Ülkemizde petrol sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çıkarılır.(Batman, Siirt, Diyarbakır, Adıyaman)

Nükleer Enerji; Uranyum ve toryum madenlerinin atomlarının parçalanması ya da birleştirilmesi ile elde edilen enerjidir. Atom enerjisi de denir.

Taş Kömürü; Ülkemizde sadece Zonguldak çevresinde çıkarılır. Çoğu demir-çelik fabrikalarında kullanılır.

Linyit; Bu da bir kömür çeşididir. Ülkemiz linyit yönünden zengin yataklara sahiptir. Çıkarıldığı önemli bazı yerler; Afşin-Elbistan(Kahramanmaraş), Tavşanlı-Tunçbilek(Kütahya), Yatağan(Muğla),Soma(Manisa), Linyit en zengin enerji kaynağımızdır.

Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler

Doğal Kaynaklarımızın Bilinçsizce Tüketilmesi

Son yıllarda dünyada meydana gelen hızlı nüfus artışıyla birlikte doğal kaynaklar da aşırı bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi hem insan sağlığını hem de diğer canlıların hayatını olumsuz yönde etkilemektedir.

İnsanları gelecekte bekleyen büyük tehlikelerin başında tatlı su kaynaklarının yok olması gelmektedir. Çünkü dünyada tatlı su rezervi sınırlıdır. Uzmanlar 2025 yılında dünyadaki yedi milyar insanın %40’ının ciddi su sıkıntısıyla baş başa kalacağını tahmin etmektedir. Tatlı su kaynakları yanında okyanus, deniz ve göller de kirlilik tehdidi altındadır. Bu su kaynaklarında meydana gelen kirlilik ve azalma insan yaşamı dışında diğer canlı türlerinin yaşamını da tehdit etmektedir. Su kaynaklarında meydana gelen kirlilik nedeniyle bozulan doğal dengenin tekrar eski hâline gelmesi ise uzun yıllar almaktadır.

Bu nedenle doğal kaynaklara zarar vermemeli, verenleri uyarmalıyız
İnsanoğlunun en önemli zenginlik kaynaklarından biri de ormanlardır. Ormanlar, sadece ağaç topluluklarından ibaret değildir. Ormanlar; ağaçlar, hava, su, toprak, barındırdığı diğer bitkiler ve hayvanlarla kendine özgü bir alandır. Yasak olmasına rağmen orman alanlarında kontrolsüz otlatma yapılmaktadır. Kaçak ağaç kesimi ve otlatmaları nedeniyle ormanlarımız zarar görmektedir. Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler

Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler Orman yangınları ülkemizin büyük sorunlarından biridir. Bu yangınların nedenleri çoğunlukla bilinmemektedir. Orman yangınları açısından en hassas bölgelerimiz Akdeniz, Ege ve Marmara bölgeleridir. Ormanlar, su sağlama, su varlığını koruma ve düzenlemede önemli rol oynar. Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler  Bugün erozyon nedeniyle tüm barajlarımız dolma tehli-kesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Birçok yararı olan ormanlarımızı daima korumalı, zarar verenleri uyarmalıyız. Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler

Hakkında Sosyal Bilgiler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Check Also

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

Orhun Yazıtları’nın Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi İpek yolu Asya, Afrika ve Avrupa’yı bir birbirine ...