2023 – 2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinde değişiklik yapılmıştır.

Öğretim programı, bir eğitim kurumunda veya bir öğretim faaliyetinde kullanılmak üzere belirlenmiş olan öğrenme hedefleri, içerik, öğretim yöntemleri, değerlendirme süreçleri ve kaynaklar gibi unsurları içeren bir planlama ve düzenleme dokümanıdır. Bu programlar, öğrencilere belirli bir konuda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar.

Öğretim programları genellikle şu temel unsurları içerir:

  1. Öğrenme Hedefleri: Programın amacı doğrultusunda, öğrencilerin belirli bir ders veya ders seti boyunca kazanmaları beklenen bilgi, beceri ve anlayışları tanımlar.
  2. İçerik: Öğrencilere öğretilmesi planlanan konuların detaylı bir listesi. Bu içerik, genellikle ders kitapları, makaleler, görsel materyaller ve diğer kaynaklar aracılığıyla öğrencilere sunulur.
  3. Öğretim Yöntemleri: Hangi öğretim stratejilerinin kullanılacağını belirler. Öğrencilere bilgi aktarımını sağlamak, etkileşimli öğrenmeyi teşvik etmek ve anlama düzeyini artırmak amacıyla çeşitli öğretim yöntemleri kullanılabilir.
  4. Değerlendirme ve Sınavlar: Öğrencilerin öğrenmelerini değerlendirmek için kullanılacak sınavlar, ödevler, proje çalışmaları ve diğer değerlendirme araçlarını içerir.
  5. Zaman Çizelgesi: Programın belli bir süre içinde uygulanmasını planlayan bir takvim. Ders saatleri, sınavlar, ödev teslim tarihleri gibi zamanla ilgili unsurları içerir.
  6. Kaynaklar: Öğrencilere önerilen ve kullanılan ders materyallerini içerir. Bu kaynaklar, kitaplar, makaleler, çevrimiçi kaynaklar ve diğer öğrenme materyallerini içerebilir.

Öğretim programları genellikle eğitim kurumları, bakanlıklar veya uzman eğitimciler tarafından oluşturulur. Bu programlar, öğrencilerin eğitim sürecinde yönlendirilmesine, öğrenme hedeflerine ulaşmalarına ve genel olarak bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak bir çerçeve sunar. Programlar, belirli bir alan veya disiplinde uzmanlaşmayı desteklemek, genel kültür kazandırmak veya belirli bir mesleki beceri setini edinmeyi sağlamak gibi çeşitli amaçlara hizmet edebilir.

2024 Yeni Seçmeli Derslerin Öğretim Programları Yayımlandı

Değişikliğe göre önceki Haftalık Ders Çizelgesinde 23 olan seçmeli ders sayısı güncellenerek 30’a çıkarılmış ve öğrencilerimizin daha fazla ders seçimlerine olanak sağlanmıştır.  Ders çizelgesine eklenen yeni seçmeli derslere ait öğretim programları Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanmıştır. Yeni seçmeli derslerin öğretim programlarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

Proje Tasarımı ve Uygulamaları Dersi Öğretim Programı

Robotik Kodlama Dersi Öğretim Programı

Temel Yaşam Becerileri Dersi Öğretim Programı

Türk Sosyal Hayatında Aile Dersi Öğretim Programı

Yapay Zekâ Uygulamaları Dersi Öğretim Programı

Afet Bilinci Dersi Öğretim Programı

Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi Dersi Öğretim Programı

Dijital Sanatlar Dersi Öğretim Programı

Geleneksel Sanatlar Dersi Öğretim Programı

Görgü Kuralları ve Nezaket Dersi Öğretim Programı

Halk Oyunları Dersi Öğretim Programı

Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler Dersi Öğretim Programı

Masal ve Destanlarımız Dersi Öğretim Programı

Matematik ve Bilim Uygulamaları Dersi Öğretim Programı

Okul Temelli Sosyal Sorumluluk Çalışmaları Dersi Öğretim Programı

Oyun ve Oyun Etkinlikleri Dersi Öğretim Programı

2024 Yeni Seçmeli Derslerin Öğretim Programları Yayımlandı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir