ortacag donemi

Orta Çağ’da Ekonomi Özet

ORTA  ÇAĞ’DA EKONOMİ A)TARIM Feodalizm (Derebeylik): Batı Roma’nın yıkılmasıyla güvenlik ve geçim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla zengin toprak sahibi Lortlara(Senyör) sığınan halkın oluşturduğu şehir devlet sistemine denir. Lortlar kendi içinde özgür olup, Krallara bağlıdırlar. Feodalitede toplum asiller, rahipler, burjuvalar ve köylüler şeklinde gruplara ayrıldı. Kast Sistemi: Hint toplumu Brahmanlar, kşatriyalar, vaisyalar ve sudralar adıyla dört gruba ayrılırdı. Kast sisteminde meslekler ve …

Daha Fazla Oku

Kültür Ve Medeniyetimize Yön Verenler 1.Dönem 1.Yazılı

1- Milli kültür nedir? Kısaca yazınız. Cevap: Milli kültür, Kısaca ‘‘Bir millete ait maddi ve manevi değerlerin tümü’’  olarak tanımlanır. 2- Türk kültürünü etkileyen faktörler nelerdir? Cevap: ► Bulunduğu coğrafi konum. ► Yoğun olarak yapılan ekonomik faaliyetler (tarım ve  hayvancılık). ► Türklerin kendilerine has karakter ve özellikleri. ► Göçebe ve yerleşik yaşam. ► Din ve İnanışlar ► İklim özellikleri ve bitki örtüsü. ► Yeryüzü …

Daha Fazla Oku
Osmanli Devleti 1

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Özet

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ XIII. Yüzyıl Sonlarında Anadolu ve Çevresi Balkanlar ve Avrupa: Siyasi birlik yoktu. Batı Avrupa’da derebeylik (feodalite) rejimi vardı. İstanbul’a Bizans İmparatorluğu, Avrupa’ya Kutsal Roma Germen İmparatorluğu hâkimdi. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Özet Altın Orda Devleti: Cengiz Han’ın torunu Batu Han tarafından Karadeniz’in kuzeyinde kurulmuş Türk devletidir. Türkiye Selçuklu Devleti: Kösedağ Savaşı sonrasında yıkılma sürecine girdiler. Memlûk Devleti: …

Daha Fazla Oku

2024 Yeni Seçmeli Derslerin Öğretim Programları Yayımlandı

2023 – 2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinde değişiklik yapılmıştır. Öğretim programı, bir eğitim kurumunda veya bir öğretim faaliyetinde kullanılmak üzere belirlenmiş olan öğrenme hedefleri, içerik, öğretim yöntemleri, değerlendirme süreçleri ve kaynaklar gibi unsurları içeren bir planlama ve düzenleme dokümanıdır. Bu programlar, öğrencilere belirli bir konuda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlar. …

Daha Fazla Oku
Turkiyenin Zenginlikleri Nelerdir

Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler Harika 1

Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler Ekonomik Faaliyet: İnsanların yaşamlarını devam ettirmek için yaptıkları işlerin tümüne ekonomik faaliyet denir. Ekonomik faaliyetler doğal ve beşeri kaynakların kullanılması sonucu ortaya çıkmıştır. Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler Doğal Kaynak: Doğada bulunan ve insanların ekonomik faaliyet yapmalarını sağlayan unsurlara doğal kaynak denir. Ülkemizde Yapılan Ekonomik Faaliyetler Başlıca doğal kaynaklarımız şunlardır. Topraklarımız Sularımız Madenlerimiz Ormanlarımız Turizm Kaynaklarımız Topraklarımız …

Daha Fazla Oku
yer alti kaynaklarimiz 1 1

Türkiyenin Zenginlikleri Nelerdir – Güzel

TÜRKİYENİN ZENGİNLİKLERİ Beşeri Coğrafya: Türkiyenin zenginlikleri nelerdir İnsanların tarım, sanayi, ulaşım, yerleşme, nüfus, vb. faaliyetler ile çevre üzerinde yaptığı ya da yapmakta olduğu değişiklikleri inceleyen bilim dalıdır. Türkiyenin zenginlikleri nelerdir Ülkemizde Nüfusu ve Yerleşme: Türkiyenin zenginlikleri nelerdir Ülkemizde nüfus her yere eşit bir şekilde dağılmamıştır. Nüfusun dağılışını yeryüzü şekilleri, iklim, bitki örtüsü, yeraltı kaynakları gibi doğal faktörler ile sanayi, tarım, …

Daha Fazla Oku
islamiyetin dogusu kisaca

İslamiyet’in Doğuşu Kısaca Maddeler Halinde Mükemmel

İSLAMİYET’İN DOĞUŞU ve YAYILIŞI İslamiyet’in Doğuşu Kısaca Maddeler Halinde bu yazımızda anlatmaya çalışacağız. Yazımız olabildiğince anlaşılır ve İslamiyetin doğunuşunu kısa madde madde ve kısa bir özet olarak anlatmaya çalıştık. İslamiyet öncesi, peygamberimiz zamanı, 4 halife dönemi, Emeviler ve Abbasiler dönemlerine kısaca değindik. İslamiyet’in Doğuşu Kısaca Maddeler Halinde  bu yazımızda ulaşabilirsiniz. İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası Siyasi bir birlik yoktu kabileler halinde …

Daha Fazla Oku
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı 2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı GÜNDEM MADDELERİ Açılış Açılış konuşmasının ve yoklamanın yapılması Saygı duruşu ve istiklal marşı Gündem maddelerinin okunması ve görüşülmesi istenen maddelerin eklenmesi, 2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silâh arkadaşları ve aziz şehitlerimizin anısına …

Daha Fazla Oku
1.DUNYA SAVASI CEPHELER

Osmanlının 1. Dünya Savaşındaki Cepheler Nelerdir Kısa Özet

Osmanlının 1. Dünya Savaşındaki Cepheler Nelerdir Kısa Özet Kafkasya (Doğu) Cephesi Kanal Cephesi Irak Cephesi Hicaz-Yemen Cephesi Çanakkale Cephesi Suriye – Filistin Cephesi Kafkasya (Doğu) Cephesi Osmanlı Devleti’nin savaştığı ilk cephedir (22 Aralık 1914). Bu cephede Osmanlı Devleti, Ruslar ve onları destekleyen Ermenilerle savaştı. Cephe Almanların isteği üzerine açıldı. Cephenin açılma nedeni; Almanya’nın Bakü petrollerini ele geçirmek istemesi; Enver Paşa’nın …

Daha Fazla Oku