HAÇLI SEFERLERİ

1096 yılında başlayan 1270 yılına kadar devam eden Hıristiyan dünyasının İslam alemi üzerine yaptığı seferlerin ad

HAÇLI SEFERLERİ NEDENLERİ

 1. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’daki Türk ilerleyişi karşısında Bizans’ın yardım istemesi
 2. İslamiyetin yayılmasını engelleme düşüncesi
 3. Hıristiyanlığı yayma düşüncesi.
 4. Kutsal yerleri geri alma düşüncesi.
 5. Papa’nın siyasi etkinliğini artırmak istemesi
 6. Kluni tarikatının çalışmaları.
 7. Derebeylerin yeni topraklar elde etmek istemesi
 8. Kralların yetkilerini artırmak istemesi
 9. Şovalyelerin ve derebeylerin macera aramaları
 10. Doğunun zenginliklerine ulaşma isteği
 11. Ortodokslarla Katolikleri birleştirme düşüncesi

HAÇLI SEFERLERİ SONUÇLARI

 1. UYARI : I. Haçlı Seferi amacına ulaşan tek seferdir.
 2. Derebeylik rejimi Ortadoğu’ya taşınmıştır.
 3. Kiliseye ve din adamlarına duyulan güven azalmıştır.
 4. Derebeylik rejimi sarsılmıştır.
 5. Skolastik düşünce zayıflamaya başlamıştır.
 6. Akdeniz limanları (Venedik ve Ceneviz, Marsilya gibi) ve Akdeniz ticareti önem kazanmıştır.
  *Venedik ve Ceneviz gibi İtalyan şehir devletleri Akdeniz ticaretini ele geçirerek, zenginleşmişlerdir.
  *İslam dünyasındaki (doğudaki) teknik buluşlar (kağıt, matbaa, pusula, barut, dokuma, cam, deri işleme v.b.) Avrupa’ya taşınmış, Avrupa’da kültür hayatı canlanmıştır.
  *Bazı Müslüman alimlerin eserleri (İbn-i Sina, Farabi) ve antikide eserleri Avrupa’ya taşınmıştır.
  *Anadolu, Suriye, Filistin, İstanbul gibi bölgeler harap olmuştur.
  *Türklerin İslam dünyası içinde değeri artmıştır.
  *Türkler ileri harekatı kesintiye uğramıştır. (Batı Anadolu’daki siyasi üstünlük bir süre Bizans’ın eline geçmiştir.)
  *Köylüler bazı haklar elde etmiştir.
  *Avrupalılar İslam medeniyetini yakından tanımışlar, önyargıları yıkılmıştır.
  UYARI: Haçlı Seferleri’nden etkilenen devletler : Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Eyyubiler, Zengiler, Danişmentliler, Memlukler, Fatımiler, Bizans İmparatorluğu

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir