1.DUNYA SAVASI CEPHELER
1.DÜNYA SAVAŞI CEPHELER

Osmanlının 1. Dünya Savaşındaki Cepheler Nelerdir Kısa Özet

Osmanlının 1. Dünya Savaşındaki Cepheler Nelerdir Kısa Özet

 1. Kafkasya (Doğu) Cephesi
 2. Kanal Cephesi
 3. Irak Cephesi
 4. Hicaz-Yemen Cephesi
 5. Çanakkale Cephesi
 6. Suriye – Filistin Cephesi

Kafkasya (Doğu) Cephesi

 • Osmanlı Devleti’nin savaştığı ilk cephedir (22 Aralık 1914).
 • Bu cephede Osmanlı Devleti, Ruslar ve onları destekleyen
 • Ermenilerle savaştı.
 • Cephe Almanların isteği üzerine açıldı.
 • Cephenin açılma nedeni; Almanya’nın Bakü petrollerini ele geçirmek istemesi; Enver Paşa’nın Orta Asya Türklerini Osmanlı Devleti çatısı altında toplamak istemesi.(Turancılık]
 • Savaşı, kış şartlarının ağır olmasından dolayı Osmanlı Devleti kaybetti.
 • Sonuçları; Ruslar, Muş, Bitlis, Erzurum ve Erzincan’ı ele geçirdiler;

İtilaf Devletleri Çanakkale’yi geçemediler ve Rusya’ya yardım gönderemediler. Bunun sonucunda Rusya’da ihtilal çıktı ve Rusya savaştan çekilmek zorunda kaldı (Brest-Litowsk Antlaşmasını imzalayıp savaştan çekildi (3 Mart 1918).

NOT: Daha sonra bu cepheye komutan olarak atanan M. Kemal, Rus ilerleyişini durdurdu, Muş ve Bitlis’i geri aldı. Osmanlının 1. Dünya Savaşındaki Cepheler Nelerdir Kısa Özet

avrupa ve 1.dünya savaşı

Kanal Cephesi

 •  Almanların isteği ile açıldı (14 Ocak 1915).
 • Bu cephede Osmanlı Devleti İngilizlerle savaştı.
 •  Nedeni; Osmanlı Devleti’nin Mısır’ı geri almak istemesi; Süveyş Kanalı’nı ele geçirip, İngilizlerin Hindistan smürgeleri ile bağlantısını kesmek istemesi.
 •  Savaşı, Osmanlı Devleti kaybetti (iklim koşulları, insan ve malzeme yetersizliği nedeniyle).

Irak Cephesi

 •  İngiltere’nin, Türk kuvvetlerinin Hindistan’ı tehdit etmesini önlemek,
 • Bölgedeki petrol yataklarını ele geçirmek
 •  Rusya ile birleşip bölgedeki Türk kuvvetlerini etkisiz hale getirmek istemeleridir.
 • İngiltere, Güney Irak’a ve Aden’e asker çıkardı. Ancak Kutül-Amare adı verilen bölgede Türk kuvvetleri tarafından durduruldu.
 • Bölgeye yeni kuvvetler gönderen İngilizler Bağdat’ı ele geçirerek Musul’a kadar ilerledi.

Suriye – Filistin Cephesi

 •  Süveyş Kanalı’ndan kuzeye doğru ilerleyen İngiltere’yi durdurmak için açıldı. Türk ordusunun başında Alman General Liman Van Sanders bulunuyordu. Alman generalin başarısız olması üzerine cepheye gönderilen Mustafa Kemal İngiliz kuvvetleri karşısında Türk askerlerini esir düşmekten kurtardı.
 • Bu cepheler Mondros Ateşkes Antlaşması ile kapandı.

Hicaz-Yemen Cephesi

 • Nedeni; Osmanlı Devleti’nin İngiliz ve Arapların elindeki kutsal yerleri ele geçirmek istemesi.
 • Osmanlı Devleti, İngiliz ve İngilizler tarafından kışkırtılan bazı Arap kabileleriyle savaştı.
 • Bu cephelere yardım ulaştırılamaması sebebiyle Osmanlı Devleti başarılı olamadı
  1.DUNYA SAVASI CEPHELER
  1.DÜNYA SAVAŞI CEPHELER

Çanakkale Cephesi

 • Cephe İtilaf Devletleri tarafından açılmıştır (1915).
 • Nedeni; Çanakkale ve İstanbul Boğazları’nı alıp İstanbul’u ele
  geçirmek; Rusya’ya yardım götürmek; Anadolu ve Rumeli arasındaki
  bağlantıyı kesmek; Osmanlı’yı savaş dışı bırakmak.
 • 18 Mart 1915’teki deniz harekâtında hüsrana uğrayan İtilaf Devletleri 25 Nisan günü Gelibolu Yarımadası’na asker çıkarmasıyla kara muharebeleri başladı. Burada da Türk ordusu tarihin en büyük savunmalarından birisini yaparak düşmana geçit vermedi
 • Rusya’ya yardım gönderilemediği için ihtilal çıktı ve Rusya savaştan çekildi (Rusya’da Bolşevik İhtilali çıktı, Çarlık rejimi yıkıldı. 3 Mart 1918’de Brest-Litowsk anlaşması imzalandı ve Rusya savaştan çekildi)
 • I. Dünya Savaşı uzadı ve geniş bir alana yayıldı.
 • Bulgaristan İttifak Devletleri tarafına geçti.
 • Yaklaşık 500 bin insan hayatını kaybetti.
 • İtiaf Devletleri amaçlarına ulaşamadılar.
 • Mustafa Kemal bu cephedeki başarılarından dolayı tanındı (Kurtuluş Savaşı’nda lider olarak kabul edilmesine neden oldu).
 • Türklerin bu cephedeki başarıları diğer devletlere örnek oldu ve bu devletler bağımsızlık mücadelesi başlattı.
 • Osmanlının 1. Dünya Savaşındaki Cepheler Nelerdir Kısa Özet

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

ortacag donemi

Orta Çağ’da Ekonomi Özet

ORTA  ÇAĞ’DA EKONOMİ A)TARIM Feodalizm (Derebeylik): Batı Roma’nın yıkılmasıyla güvenlik ve geçim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir