osmanli haritasi
Osmanlı İmparatorluğu Haritası

Osmanlı da Dağılmayı Önleme Çabaları ve Fikir Akımları

Osmanlı da Dağılmayı Önleme Çabaları ve Fikir Akımları

1- Osmanlıcılık:

Ülkede yaşayan herkesin din, dil ırk ayrımı gözetilmeden eşit tutulması halinde devletin dağılmaktan kurtulacağını savunan düşünce akımıdır. Bu fikir Jön-Türkler ve İttihatçılar tarafından da desteklenmiştir. Meşrutiyet’i ilan ettirmek için Selanik’te örgütlendiler. Sonuçta 1908 de İkinci Abdülhamit’e meşrutiyet’i ilan ettirdiler.

2- İslamcılık (Ümmetçilik):

Bütün Müslümanların halife egemenliği altında toplanmasını amaçlayan düşünce akımıdır. Mehmet Akif ve Padişah II. Abdülhamit tarafından da desteklenmiştir.

3- Batıcılık:

Osmanlı’nın kurtuluşunun tek yolunun batıya ayak uydurmak olduğunu belirten düşünce akımıdır. Tevfik Fikret gibi aydınlarca savunulan bu düşünce Atatürk Dönemi’nde inkılaplar yapılırken de etkili oldu.

4- Türkçülük (Turancılık):

Bütün Türkleri tek bir devlet ve bayrak altında toplamak isteyen düşünce akımıdır. Mehmet Emin (Yurdakul), Ziya Gökalp gibi aydınlar tarafından desteklenmiştir.

Osmanlı da Dağılmayı Önleme Çabaları ve Fikir Akımları

osmanli devlet anlayisi
Osmanlı da Dağılmayı Önleme Çabaları ve Fikir Akımları

NOT: Yukarıdaki düşünce akımlarının hiçbiri Osmanlı devletini içinde bulunduğu kötü durumdan kurtaramamıştır. Sadece Türkçülük fikri Kurtuluş Savaşının kazanılmasında etkili olmuştur. Osmanlı devlet adamları da azınlık isyanlarını önleyebilmek için çeşitli çalışmalar yaptılar. Padişah iradesiyle yayınlanan Tanzimat Fermanı (1839) ile azınlıkların zaten var olan hakları yasal güvence altına alındı. Bu yolla azınlıkların devlete olan bağlılığını artırmak ve devleti dağılmaktan kurtarmak istediler. Ancak bağımsızlık hayaline kapılan azınlıklar, atılan bu adımlara rağmen isyan etmekten vazgeçmediler. Bunun üzerine 1856’da Avrupalı devletlerin de baskısıyla Islahat Fermanı adıyla yeni bir ferman yayınlandı. Bu fermanla azınlıkların hakları Müslümanlarla eşit hâle getirildi. Buna rağmen azınlık isyanları önlenemedi. Jön Türkler bu fikre katılmayan Padişah abdülaziz’i tahttan indirdiler. Bir süre sonra, anayasa hazırlama ve meşrutiyet sistemine geçme sözü aldıkları II. Abdülhamit’i padişah yaptılar.

osmanli haritasi
Osmanlı İmparatorluğu Haritası

II. Abdülhamit verdiği sözü tuttu. Kanun-i Esasi adıyla Türk tarihinin ilk anayasasını hazırlattı (1876). Anayasa hükümleri doğrultusunda Mebusan Meclisi adıyla bir meclis açıldı. Bu Mecliste Müslümanların yanında azınlıklar da temsil ediliyordu. Her ne kadar Jön Türkler güçlerini kaybetseler de onların fikirlerinden etkilenen bazı aydınlar, İttihat ve Terakki adıyla gizli bir cemiyet kurdular (1889). Meclisin yeniden açılmasını ve meşrutiyet yönetiminin fiilen uygulanmasını amaçlayan İttihatçılar daha ziyade ordu içerisinde teşkilatlandılar. Zamanla güçlenerek Padişah’a yaptıkları baskıyı artırdılar. Artan baskılar sonucu Padişah II. Abdülhamit, otuz yıl aradan sonra Mebusan Meclisini yeniden açtı (1908). Böylece II. Meşrutiyet Dönemi başladı. Bu, İttihat ve Terakki Cemiyeti için büyük bir zaferdi. Ancak İttihatçılar II. Abdülhamit’in meclisi yeniden kapatmasından endişe ediyorlardı. 1909 yılının nisan ayında, meşrutiyet karşıtları İstanbul’da gösteri yapmaya başladılar. Osmanlı da Dağılmayı Önleme Çabaları ve Fikir Akımları

31 Mart Vakası diye tarihe geçen bu olay üzerine meşrutiyeti korumak isteyen İttihat ve Terakki üyesi subaylar, Selanik’te, Hareket Ordu adında bir ordu hazırladılar. Başkanlığını Mahmut Şevket Paşa’nın ve kurmay başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı bu ordu, İstanbul’a gelerek isyanı bastırdı. Ardından II.b Abdülhamit tahttan indirilerek yerine V. Mehmet Reşat getirildi (1909). 31 Mart Vakası’ndan sonra devletin yönetimi büyük ölçüde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kontrolüne geçti. İttihatçıların etkili olduğu son dönem aralıksız savaşlarla geçti. 1911 yılında İtalya Trablusgarp’a saldırdı. Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkanlarda da savaş çıktı (1912). Bu savaşların her ikisi de kaybedildi. 1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı ise Osmanlı Devleti’nin son savaşı oldu.

Osmanlı Devleti, 1566 yılında Osmanlı hanedanı tarafından kuruldu ve 1924 yılına kadar varlığını sürdürdü. Devletin dağılmasını önlemeye yönelik fikir akımları, Osmanlı Devleti’nin çöküş döneminde ortaya çıktı. Bu dönemde, Osmanlı Devleti’nin etkisini kaybetmeye başladığı ve sınırlarının küçüldüğü görülmüştü.

Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemeye yönelik fikir akımları, genellikle iki ana kategoriye ayrılır: siyasi ve kültürel çözümler.

Siyasi çözümler, devletin sınırlarını koruma ve güçlendirme amacıyla önerilen çözümlerdir. Bu çözümler arasında, Osmanlı Devleti’nin yönetim sistemini modernleştirme ve reformlar yapma önerileri yer alır. Ayrıca, devletin güçlü bir ordu ve ekonomiye sahip olmasının önemine dikkat çeken öneriler de vardı.

Kültürel çözümler ise, devletin etkinliğini koruma ve güçlendirme amacıyla önerilen çözümlerdir. Bu çözümler arasında, Osmanlı Devleti’nin kültürünü ve değerlerini koruma önerileri yer alır. Ayrıca, devletin milli bir kimlik oluşturma çalışmaları da bu kategoride yer alır.

Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemeye yönelik fikir akımları, devletin çöküş döneminde ortaya çıktı ve siyasi ve kültürel çözümler olarak iki ana kategoriye ayrılır. Bu çözümler arasında, devletin yönetim sistemini modernleştirme, reformlar yapma, milli bir kimlik oluşturma gibi öneriler yer alır.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2023 Öğretmen Seminer Konuları ve Süreleri

2023 Öğretmen Seminer Konuları ve Süreleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir