Osmanlı – İtalya Trablusgarp Savaşı ve Uşi Antlaşması Nedeni ve Sonuçları

1911-1912 TRABLUSGARP SAVAŞI VE UŞİ ANTLAŞMASI

Trablusgarp Savaşı

NEDENİ:Trablusgarp savaşı , Osmanlı devletini sona erdiren felaketler zincirinin ilk halkası olmuştur. Zira bu savaş ve 1911-1912 Türk – İtalyan ilişkileri kendisinden sonra daha büyük felaketlerin gelmesi sebebiyle yakın tarihimizin belki de en az incelenmiş bir bölümünü teşkil eder.

Trablusgarp savaşı devam ederken Balkan savaşı başladı. Osmanlı devleti bunun üzerine iki cephede savaşa devam edemeyeceğini düşünerek İtalyanlar ile Ouchy Barışı’nı imzalamak zorunda kaldı. Onun arkasından Osmanlı devleti’nin I. Dünya savaşına girmesi ile imparatorluğun sona ermesi Trablusgarp Savaşı’nın önemini unutturmuştur..

Bugün Libya adıyla anılan Osmanlı imparatorluğunun eski Trablusgarp vilayeti ile Bingazi müstakil sancağı Kuzey Afrika da bir cumhuriyettir. 1864 tarihli vilayet kanunu gereğince Trablusgarp eyaleti vilayet olmuş 1877 tarihli kanunla da Bingazi, Derne ve havalisi doğrudan doğruya İstanbul’a müstakil bir sancak haline getirmiş ve böylece Libya bölgesi yüzyılımızın tarihine Trablusgarp vilayeti ve Bingazi müstakil sancağı olarak intikal etmiştir.

Trablusgarp ve Bingazi 1551 de Kanuni batıdan Mekke’ye hacı götüren gemilere rahat vermeyen haçlı korsanlarından batı Akdeniz’i korumayı vazife saydı. Ve Kaptan-ı Derya Sinan paşa’yı Trablusgarp’ı İspanyollardan alması için görevlendirdi. Ünlü Türk denizcisi Turgut reisin de katıldığı seferde Trablusgarp İspanyol şövalyelerinden alındı. (15 Ağustos 1551)Trablusgarp Osmanlının eline geçince Türk denizcilerinin Cezayir Tunus tan sonra üçüncü bir korsanlık merkezi olmuştu. Trablusgarp ve Bingazi 1551 den 1912 de İtalyanlar la imzalanan Quchy antlaşmasına kadar 361 yıl Osmanlı hakimiyetin de kalmıştı. 1911 Eylülünde başlayan Trablusgarp savaşı’nın gerçek sebebini anlayabilmek için önce XIX. yy Avrupa devletlerinin ve 1861 de birliğini tamamlayıp büyük devletlerarasına girmeye çabalayan İtalya’nın Kuzey Afrika politikalarını bilme gerekir.

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

ortacag donemi

Orta Çağ’da Ekonomi Özet

ORTA  ÇAĞ’DA EKONOMİ A)TARIM Feodalizm (Derebeylik): Batı Roma’nın yıkılmasıyla güvenlik ve geçim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir