Balkan savaşının nedenleri ve sonuçları
Balkan savaşının nedenleri ve sonuçları

1. ve 2. Balkan Savaşları Kısaca

BALKAN SAVAŞLARI

I. Balkan Savaşı:

Nedenleri:

 • Fransız İhtilali ile birlikte yayılan milliyetçilik akımının Osmanlı Devleti‘ne
  olumsuz etkisi. 1. ve 2. Balkan Savaşları Kısaca
 •  Avrupa devletlerinin, Osmanlı içerisinde yaşayan azınlıkları kışkırtması
 • İngiltere’nin, Rusya’yı Osmanlı üzerindeki politikasında serbest bırakması
  (Panslavizm)
 • Osmanlı Devleti’nin merkezi gücünün zayıflaması
 • Osmanlı Devleti; Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ ve Sırbistan’la mücadele etmiştir. Osmanlı Devleti, dört cephede yaptığı mücadelede başarısız olmuştur. Başarısız olmasının nedeni, ordu içerisinde karışıklıklar olması ve cephelere askeri gücün gönderilememesidir.
 • 1. ve 2. Balkan Savaşları Kısaca
osmanlı arması
1. ve 2. Balkan Savaşları Kısaca

Londra Antlaşması

 •  Midye-Enez hattının batısında kalan topraklar, Balkan devletlerine bırakılmıştır. (Edirne, Kırklareli…)
 •  Ege adalarının geleceği büyük devletlerin eline bırakılmıştır.
 • Balkan Savaşı devam ederken Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir (Osmanlı Devleti’nden ayrılan son Balkan Devleti Arnavutluk’tur.) 1. ve 2. Balkan Savaşları Kısaca

Sonuçları:

 • Osmanlı Devleti, Ege adalarındaki egemenliğini kaybetmiştir.
 • Bulgaristan büyük topraklara sahip olarak, Ege denizine kıyısı olmuştur.
 • Bab-ı Ali Baskını ile İttihat ve Terakkiciler Osmanlı yönetimini tamamen ellerine geçirmişlerdir.
 • Balkanlarda Türkler azınlık durumuna düşmüş ve günümüze kadar sürecek olan azınlık sorunu ortaya çıkmıştır.
 • Bu dönemde Balkanlardan Anadolu’ya büyük göçler olmuştur. Bu göçler Anadolu’da ekonomik ve toplumsal sorunları da beraberinde getirmiştir. 1. ve 2. Balkan Savaşları Kısaca

balkanlar

II. Balkan Savaşı

Nedenleri:

 • I. Balkan Savaşı sonucunda, Balkanlardaki otorite boşluğu.
 •  Bulgaristan’ın fazla toprak almasıyla birlikte, diğer Balkan devletlerinin bu duruma tepkisi
  Romanya’nın Bulgaristan’a saldırması ile savaş başlamıştır. I. Balkan Savaşı sonucunda fazla toprak alan Bulgaristan’a karşı diğer Balkan Devletleri’nin mücadelesinde, Bulgaristan mağlup olmuştur. Bu karışıklıklardan yararlanan Osmanlı Devleti, kaybetmiş olduğu Edirne ve Kırklareli’ni geri almıştır 1. ve 2. Balkan Savaşları Kısaca.

Balkan Savaşlarının Genel Sonuçları

 • Osmanlı Devleti Balkan topraklarındaki hâkimiyetini
  kesin olarak kaybetti.
 • Balkanlardaki Türkler azınlık durumuna düştü ve
  günümüze kadar devam eden Balkan Türkleri sorunu
  ortaya çıktı.
 • Bugünkü batı sınırımız büyük ölçüde belli oldu.
 • Balkan topraklarındaki siyasi denge bozuldu.
 • Balkanlardaki Türk nüfusu, yapılan göçler nedeniyle
  azalırken Anadolu’daki Türk nüfusu arttı.
 •  Türk ordusunda yenilik gereksinimi ortaya çıktı 1. ve 2. Balkan Savaşları Kısaca.

Not: Mustafa Kemal Balkan Savaşlarında Gelibolu’da görevliydi. Bu durum, Çanakkale savaşlarında oldukça işine yaramıştır.En azından bölgeyi ana hatlarıyla tanıma fırsatını bulmuştu
Sofya Ateşeliği: Mustafa Kemal, 27 Ekim 1913’te Sofya Askeri Ateşeliği’ne atanmıştır. Bir yıldan fazla süren bu görevi sırasında Atatürk, Balkanların ekonomik, politik ve sosyal ortamında bütün azınlıkları, dış güçleri, bunların emellerini ve çeşitli dinleri tanımış; bu büyük karışıklık ortamında kendini yetiştirmişti 1. ve 2. Balkan Savaşları Kısaca

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2024 Yeni Seçmeli Derslerin Öğretim Programları Yayımlandı

2023 – 2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir