Fransız İhtilali

2.Dunya-Savasi4FRANSIZ İHTİLALİ: 1789
18yy. da meydana gelen bu olay dünyada köklü değişikliklere neden olmuştur. Özelliklede dünyadaki imparatorluklar bu tarihten sonra parçalanma sürecine girmiştir. Bu tarihten sonra dünyada ve Osmanlı’da meydana gelen her olayın başlangıç noktası bu devrime dayanmaktadır o nedenle bu olayı iyi bilmek gerekir.
Nedenleri:
Fransa 18 yy. da savaşlarla ve ekonomik bunalımlarla uğraşmaya başlamıştır bunun üzerine halk tepki göstermiş ve yönetime karşı bir isyan başlatarak yönetimi kendileri ellerine geçirmişlerdir.
Sonuçları:
Bu ihtilal den sonra Fransa demokrasiye geçmiş milliyetçilik düşüncesi yani her ulusun kendi devleti olmalıdır düşüncesi yayılmaya başlamış bunun üzerine Osmanlı imparatorluğu gibi imparatorluklar dağılma sürecine girmiş ve birçok isyanlar ve savaşlar çıkmıştır. Özgürlük, eşitlik, adalet ilkeleri toplum yaşamına girmiştir.
FRANSIZ İHTİLALİNİN OSMANLI YA ETKİLERİ
Fransız İhtilali’ nin Osmanlı Devleti’ne etkilerini kısaca özetleyecek olursak;
1. Tanzimat ve Islahat Fermanları ilan edilmek zorunda kalmıştır.
2. Meşrutiyet ilan edilerek parlamenter yönetime geçilmiştir.
3. Demokrasi hareketleri ve batılı tarza yapılan yenilikler hızlanmıştır.
4. Milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti’ndeki azınlıklar arasında hızla yayılmıştır. Zaman içerisinde azınlıklar bağımsızlıklarını kazanmak için ayaklanmaya başlamıştır. Milliyetçilik akımı etkisiyle Osmanlı Devleti dağılma sürecine girmiştir.
OSMANLI DEVLETİ’NİN FRANSIZ İHTİLALİ NİN GETİRDİĞİ MİLLİYETÇİLİK AKIMI KARŞISINDA AZINLIKLARI ELDE TUTMAK İÇİN YAPTIĞI YENİLİKLER:
1808 Senedi İttifak,-1839 Tanzimat Fermanı,-1856 Islahat Fermanı-1876 I. Meşrutiyet
1908 II. Meşrutiyet

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

birinci dunya savasi

20.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ

Trablusgarp Savaşı Nedenleri Trablusgarp Savaşı’nın çıkmasında; • Sömürgecilik yarışında geç kalan İtalya’nın sanayisi için hammadde …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir