Ana Sayfa / Etiket Arşivi: savaş

Etiket Arşivi: savaş

Fransız İhtilali

FRANSIZ İHTİLALİ: 1789 18yy. da meydana gelen bu olay dünyada köklü değişikliklere neden olmuştur. Özelliklede dünyadaki imparatorluklar bu tarihten sonra parçalanma sürecine girmiştir. Bu tarihten sonra dünyada ve Osmanlı’da meydana gelen her olayın başlangıç noktası bu devrime dayanmaktadır o nedenle bu olayı iyi bilmek gerekir. Nedenleri: Fransa 18 yy. da savaşlarla ve ekonomik bunalımlarla uğraşmaya başlamıştır bunun üzerine halk tepki …

Devamını Oku »

İkinci Dünya Savaşı Türkiye’ye Etkileri ve Savaşın Sonuçları

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NEDENLERİ: I. Dünya Savaşı sonunda anlaşmalar yapılmış ve dünya barışının sağlanması için Milletler Cemiyeti kurulmuştu. Milletler Cemiyeti amacına ulaşamamış ve büyük devletlerin çıkarlarına çalışan bir kurum olmuştu. Versay Anlaşması’nın maddelerini beğenmeyen Almanya saldırgan bir tutum içine girerek silahlanmıştır “Versay antlaşması, I. Dünya Savaşı‘na yol açan nedenlerden hiçbirini ortadan kaldırmadı.   Tersine rakipler arasındaki uçurumu büsbütün derinleştirdi. Şimdi içinde …

Devamını Oku »

1 inönü savaşı sonuçları nelerdir

1.İNÖNÜ ZAFERİ(SAVAŞI): Düzenli ordu ile kazanılan ilk zaferdir. Albay İsmet Bey’in rütbesi generalliğe yükseltilmiştir. 1.İnönü Zaferinden sonra şu olaylar meydana gelmiştir: **Londra Konferansı toplanmıştır.İtilaf devletleri Sevr Antlaşmasın maddelerini değiştirerek Türklere kabul ettirebilmek için bu konferansı toplamışlardır.Konferansa İstanbul Hükümeti ile birlikte TBMM Hükümeti de çağırılmıştır.Amaçları iki hükümet arasındaki anlaşmazlıktan yararlanıp Sevri kabul ettirmekti.Ancak İtilaf devletlerinin bu düşünceleri gerçekleşmemiştir. TBMM Hükümet bu …

Devamını Oku »

2 inönü savaşı nedenleri ve sonuçları kısaca

İkinci İnönü Savaşı (23 Mart- 1 Nisan 1921) İtilaf devletleri Londra Konferansında isteklerini TBMM’ye kabul ettiremediler. Masa başında kabul ettiremediklerini savaş alanında kabul ettireceklerini düşünüyorlardı. Bu yüzden Yunanlılardan yeniden ilerleme ve saldırmalarını istediler. Takviye alan Yunanlılar kendilerini İtilaf devletlerine ispat etmek için yeniden saldırıya geçtiler. Böylece l. İnönü Savaşı’nın yenilgisini unutturabilirlerdi. Yunanlıların amacı aynı l. İnönü Savaşında olduğu gibiydi. Eskişehir’i …

Devamını Oku »

2.Dünya Savaşı Genel Sonuçları

SAVAŞIN GENEL SONUÇLARI  Savaştan sonra Almanya doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır (Bu iki Alman devleti 1990’da birleşmiştir).  Savaştan sonra İtalya’nın K. Afrika’dan çekilmesiyle Libya devleti kuruldu. Fransa’nın sömürgesi olan Cezayir bağımsız oldu.  12 Ada savaştan sonra Yunanistan’a verildi (Böylece yapılan paylaşımda Türkiye umduğunu bulamadı).  Milyonlarca Yahudi’nin öldürülmesi üzerine BM desteği ile Yahudilere, Filistin’de devlet …

Devamını Oku »

HZ MUHAMMED DÖNEMİ YAPILAN SAVAŞLAR

HZ MUHAMMED DÖNEMİ YAPILAN SAVAŞLAR a)  BEDİR SAVAŞI (624) Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında yapılan ilk savaştır. İslam Devleti’nin kazandığı ilk savaştır. b)  UHUD SAVAŞI (625) Mekkeli müşrikler Bedir Savaşı’nın öcünü almak istemişlerdir. Askerlerin Hz. Muhammed’in sözünü dinlememesi sonucu savaşı Mekkeli müşrikler kazanmıştır. İslam Devleti’nin yenildiği ilk savaştır. b)  HENDEK SAVAŞI (627) Mekkeli müşrikler son defa İslamiyet’in yayılmasını engellemek için …

Devamını Oku »

Eskişehir-Kütahya Savaşı Bilgisi

Eskişehir-Kütahya Savaşları ( 10-24 Temmuz 1921) : Yunanlılar, İnönü’deki yenilgilerinin acısını çıkarmak için işgal ettikleri yerlerdeki halka zulmettiler. İtilaf Devletleri de artık Yunanlılara tam olarak güvenemiyordu. II.İnönü Savaşından sonra ordumuz henüz kendisini toparlayamamış, bütün kaynaklarımız ordunun emrine verilememiş, Yunan ordusu silah, asker ve araç bakımından çok üstün durumda idi. Taarruz için hazırlıklarını tamamlayan Yunanlılar, 10 Temmuz 1921’de saldırıya geçtiler. Afyon, …

Devamını Oku »

Anadolu’nun Fethi

ANADOLU’NU FETHİ              Tarihsel süreç içerisinde Anadolu’ya ilk Türk akınları Avrupa Hunları tarafından 395-398 yılları arasında Kafkasya üzerinden yapıldı.Anadolu’ya ikinci Türk akını VI. Yy.da Sasanilerle anlaşan Sibirler tarafından düzenlendi.   Bugünkü milli sınırlarımız içerisinde devlet kuran Türklerin tarihine”Türkiye Tarihi” denir.Türkiye Tarihinin bölümleri şunlardır; 1-      İlk Türk akınları ve ilk Türk Beylikleri dönemi, 2-      Anadolu(Türkiye) Selçukluları dönemi, 3-      İkinci Türk Beylikleri …

Devamını Oku »

Malazgirt Savaşı Hakkında Bilgi

MALAZGİRT SAVAŞI Sebebi=  Anadolu’ya yönelik Türk akınlarını durdurmak isteyen Romen Diyojen’in Anadolu’ya yönelmesi. Sonucu= Bizans yenilmiştir.(1071) Savaşın sonuçları= – Bizans’ın gücü kırıldı.Anadolu kapıları Türklere açıldı. – Türklerin Anadolu’ya girişi hızlandı.(Türkiye tarihi başladı) – Bizans Avrupa’dan yardım istedi.Haçlı seferleri başladı. -Bizans’ın  İslam Dünyası’na saldırıları önlendi. NOT 1 =Bizans ordusunda bulunan Türk,Bulgar ve Peçenek askerlerinden Türk kökenli olanlar Türk tarafına geçmiş Bizans’ın …

Devamını Oku »