islamiyetin dogusu kisaca
İslamiyet'in Doğuşu Kısaca Maddeler Halinde

İslamiyet’in Doğuşu Kısaca Maddeler Halinde Mükemmel

İSLAMİYET’İN DOĞUŞU ve YAYILIŞI

İslamiyet’in Doğuşu Kısaca Maddeler Halinde bu yazımızda anlatmaya çalışacağız. Yazımız olabildiğince anlaşılır ve İslamiyetin doğunuşunu kısa madde madde ve kısa bir özet olarak anlatmaya çalıştık. İslamiyet öncesi, peygamberimiz zamanı, 4 halife dönemi, Emeviler ve Abbasiler dönemlerine kısaca değindik. İslamiyet’in Doğuşu Kısaca Maddeler Halinde  bu yazımızda ulaşabilirsiniz.

İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası

 • Siyasi bir birlik yoktu kabileler halinde yaşarlardı
 • Kabileler arasında kan davaları vardı ve savaşlar yaşanırdı
 • Dini inanış olarak putlara taparlar kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi
 • İnsanlar arasında eşitlik yoktu. Kölecilik yaygındı
 • İslamiyet öncesi yaşanan bu döneme Cahiliye Devri denilmiştir.
 • İslamiyet’in Doğuşu Kısaca Maddeler Halinde

Hz. Muhammed (s.a.v) Dönemi

 • Peygamberimiz 571 yılında Mekke’de doğdu.
 • Babası Abdullah, annesi Amine’dir.
 • Babası Abdullah o doğmadan önce, annesi Amine ise küçük yaşta ölünce önce dedesi Abdülmuttalip sonra da amcası Ebu Talip‘in korumasında büyüdü.
 • 25 yaşında Hz. Hatice ile evlendi.
 • Kişilik özelliklerinden dolayı kendisine Muhammed’ül Emin ( el-emin Güvenilir Muhammed) dendi.
 • Hiçbir zaman putlara tapmadı.
 • İlk vahiy 610 yılında Hira Mağarası’nda geldi.( İlk inananlar Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Ebubekir, Hz.Zeyd )
 • İslamiyet’in yayılmasını önlemek isteyen Mekkelilerin baskıları üzerine 622 yılında Mekke’den Medine’ye Hicret (göç) yaşandı.
 • İslamiyet’in Doğuşu Kısaca Maddeler Halinde
islam devleti
İslamiyet’in Doğuşu Kısaca Maddeler Halinde

İslamiyet’in Doğuşu kısaca

HİCRET

622 yılında Mekkeli Müslümanlar artan baskıdan kurtulmak ve İslamiyet’i yaymak amacıyla Mekke’den Medine’ye göç ettiler. Hicret Arapça göç anlamına gelmektedir. Mekke‘den Medine‘ye göçenlere “Muhacir” (göçmen), Medinelilere de Ensar (Yardımcı) adı verilir.

Hicret Sonuçları:

 •  İslamiyet’i yaymak için uygun bir ortam bulunmuştur.
 • Medine’de İslam Devleti kurulmuştur.
 • Medine‘de bulunan Yahudiler‘le vatandaşlık antlaşması imzalanmıştır.
 • Muhacir ile Ensar kardeş ilan edilmiştir.
 • İslamiyet’in Doğuşu Kısaca Maddeler Halinde

Hz. Muhammed (s.a.v) Döneminin Savaşları

Bedir Savaşı (624)

Sebebi:
 • Mekkelilerin İslamiyet’i ortadan kaldırmak istemesi
 • Müslümanların Mekke’de kalan malları için Mekke kervanlarının mallarına el koymaları
Sonuçları:
 • Müslümanlar yendi.
 • Müslümanların kendilerine güveni arttı.
 • Mekkeli esirler 10 Müslüman çocuğa okuma-yazma öğretme şartıyla serbest bırakıldılar. (Eğitime verilen önemi gösterir.)

Uhud Savaşı(625) Sebebi:

 • Mekkeliler‘in daha fazla kuvvetlenmeden Müslümanlar‘ı yok etmek ve Bedir Savaşı‘nın intikamını almak istemeleri. Sonuçları:
 • Tepelere yerleştirilen okçuların Hz. Muhammed’in emrinin aksine tepeleri bırakmaları üzerine savaş kaybedildi (Hz. Muhammed’e itaatin önemi anlaşıldı)
 • İslamiyet’in Doğuşu Kısaca Maddeler Halinde
islamiyetin dogusu kisaca
İslamiyet’in Doğuşu Kısaca Maddeler Halinde

Hendek Savaşı(627)

 • Sebebi:
 • İslamiyet’i yok etmek isteyen Mekkelilerin saldırısı.
  Sonuçları:
 • Selman-ı Farisi adındaki İranlı bir Müslüman‘ın teklifi üzerine Medine
  şehrinin surlarla kaplı olmayan açık yönü hendekle çevrildi
 •  Şehrin etrafının hendeklerle çevrili oluşu sebebi ile Mekkeliler geri çekildiler.
 • Mekkeli müşriklerin son saldırı savaşıdır.
 • İslamiyet’in Doğuşu Kısaca Maddeler Halinde

Hudeybiye Antlaşması (628)

Müslümanların Kabe’yi ziyaret etmek istemeleri üzerine yapılan görüşmeler sonunda imzalandı. Önemi: Mekkeliler Müslümanların siyasi varlığını (bir devlet olduklarını) kabul ettiler.

Mekke’nin Fethi (630) Sebebi:

 • Mekkelilerin Hudeybiye Antlaşması’na uymamaları
  Sonuçları
 • Mekke ele geçirildi.
 • Mekkelilerin büyük kısmı Müslüman oldu.
 • İslam’ın yayılışı hızlandı.
 • İslam Arabistan’daki en büyük dini ve siyasi güç oldu.
 • İslamiyet’in Doğuşu Kısaca Maddeler Halinde

Veda Haccı ve Peygamberimizin Vefatı (632)

 1.  Hz. Muhammed(s.av)’in son haccıdır.
 2. Son haccında insanlara evrensel mesajlar ileten Veda Hutbesi’ni söylemiştir.
 3. Özellikle insan hakları konusunda önemli tavsiyelerde
  bulunmuştur.
 4. Aynı yıl 8 Haziran 632’ de vefat etmiştir.

Dört Halife Dönemi (632–661)

 1. Hz. Muhammed (s.a.v)`in vefatından sonra ki döneme Dört Halife Devri denir. Bu dönemde halifeler seçimle başa geldikleri için bu döneme Cumhuriyet Dönemi denir.
  İlk Halifeler: Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali

Hz. Ebubekir (632-634)

 1.  Yalancı peygamberler, dinden çıkmak isteyenler ve zekât vermek
  istemeyenlerle uğraşıp otoriteyi sağladı.
 2.  Kur’an-ı Kerim’i kitap haline getirdi.
 3. Irak alındı.
 4. Bizans ile Yermük Savaşı yapıldı, kazanıldı. (Suriye’nin fethine zeminhazırlandı.)
 5. İslamiyet’in Doğuşu Kısaca Maddeler Halinde

Hz. Ömer (634-644)

 1. Bizans’tan Suriye, Filistin, Mısır alındı.
 2. Sasaniler’den Irak, İran’ın büyük bölümü alındı.
 3.  Kudüs fethedildi.
 4. Ordu, yönetim, adalet, maliye alanlarında düzenlemeler yapılarak yönetim kolaylığı sağlanmaya çalışıldı.
 5. Hicri Takvim hazırlanıp kullanılmaya başlandı
 6. İran’ın fethi ile Türklerle komşu olundu.

Hz. Osman (644-656)

 1. Libya, Tunus fethedildi.
 2. İlk İslam donanması kuruldu, Kıbrıs fethedildi.
 3. Kur’an-ı Kerim çoğaltılıp dağıtıldı.
 4. Önemli görevlere kendi Emevi soyundan kişiler getirildiği için iç karışıklıklar çıktı.
 5. Müslümanlarla Türkler arasında ilk mücadeleler başladı.
 6. İslamiyet’in Doğuşu Kısaca Maddeler Halinde

Hz. Ali (656-661)

 1. Döneminde çok fazla görüş ayrılıkları oldu. Müslümanlar taraflara ayrıldı.
 2. Fetih hareketleri durdu.

Emeviler Dönemi (661-750)

 1.  Yönetimde saltanat sistemine geçtiler. (Babadan oğula)
 2.  İspanya, Horasan, Maveraünnehir, Kuzey Afrika’nın batısı alındı.
 3. Türklerin yoğun yaşadığı Buhara ve Semerkand’a İpek Yolu zenginlikleri nedeniyle akınlar yapıldı. (Fetihleri ticari çıkarlara göre yürüttüklerini gösterir.)
 4. Emevi ırkını üstün gördükleri için İslamiyet’in yayılışının yavaşlamasına sebep oldular ve bu sebeple 750 de Ebul Abbas tarafından yıkıldılar.
 5. Yönetime gelen Abbasi hâkimiyetini kabul etmeyenler İspanya’da Endülüs Emevi Devleti’ni kurup kültürel çalışmalar, mimari eserler, kütüphaneler ve medreseler yaptılar. (İslam kültürünü Avrupa’da tanıttılar)
 6. İslamiyet’in Doğuşu Kısaca Maddeler Halinde

Abbasiler Dönemi (750-1258)

 1. Emeviler’den bıkan halkın desteği ile yönetime geldiler.
 2. İslamiyet’in Doğuşu Kısaca Maddeler Halinde
 3. Daha hoşgörülü bir yönetim yürüttüler.(Türk- Arap mücadelesi azaldı, ilişkiler düzeldi.)
 4. Kültürel faaliyetlere önem verdiler.
 5. Özellikle Harun Reşit ve Memun döneminde Bağdat bilim ve kültür merkezi oldu. Tercümeler yapıldı.
 6. Dar’ül Hikme adlı okulda her dinden insan eğitim aldı.
 7. Çinlilerle yapılan Talas Savaşı (751) sırasında Türklerin Abbasi tarafında yer alması sonucu Çin’i yendiler.
 8. Arap ordularında yer alan Türkler adına savaşçılık özelliklerinden yararlanıp Bağdat’ın kuzeyinde Samarra ile Anadolu sınırlarında tampon bölge oluşturmaları için Avasım adı verilen sınır kentleri kurarak buraya Türkleri yerleştirdiler.
 9.  1258 Moğol istilası ile yıkıldılar.
 10. İslamiyet’in Doğuşu Kısaca Maddeler Halinde

Kamber Ekinci

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

ortacag donemi

Orta Çağ’da Ekonomi Özet

ORTA  ÇAĞ’DA EKONOMİ A)TARIM Feodalizm (Derebeylik): Batı Roma’nın yıkılmasıyla güvenlik ve geçim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir