Hicretin Sonuçları

Hicretin Sonuçları

Hz. Muhammed Mekke yakınlarında Medineli kabileleri temsilcileriyle Akabe görüşmelerini yapmıştı. Bu olaydan sonra birçok Medineli, Müslüman oldu. Medineli Müslümanların daveti üzerine Hz. Muhammed, 622 yılında Mekke’den, Medine’ye göç (Hicret) ettiler.

Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara Mühacir, Medineli Müslümanlara Ensar denilmiştir.

Hicretin Sonuçları

Hicretin Sonuçları:

  1. İslamiyet baskı ve şiddetten kurtuldu ve daha kolay yayılma imkanı buldu.
  2. Müslümanlar, Yahudiler ve henüz Müslüman olmayan Araplara arasında Medine Sözleşmesi imzalandı. Bu anlaşmayla kişilerin birbirleriyle ilişkileri düzenlendi. Şehre bir saldırı olursa birlikte savunma kararı alındı. Şehrin yönetimiyle ilgili kararlar kabul edildi.
  3. Böylece İslam Devletinin temelleri atılmıştır.
  4. İlk İslam eğitim-öğretim kurumları oluşturuldu.
  5. Bu olay Hicri Takvimin başlangıcı kabul edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir