ÇÖLE İNEN NUR( İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ)

ortadoguÇÖLE İNEN NUR( İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE GELİŞMESİ)

İslamiyet ilk kez Arap Yarımadası’nda ortaya çıktı. 610 yılı Hz Muhammed’e ilk Kuran ayetlerinin gelmesi.

CAHİLİYE DEVRİ:

 • Arap kabileleri puta tapıyorlardı. Kabileler arsında kan davaları vardı.
 • Kız çocuklarını gizlice öldürüyorlardı.
 • Hayvancılık ve ticaretle uğraşıyorlardı.
 • BEDEVİ: Göçebe yaşayan Araplar MEDENİ: Yerleşik hayata geçen Araplar

MEKKE: Araplar için kutsal şehir.(SUUDİ ARABİSTAN)

KABE: Mekke’de bulunan kutsal mabet.   Hz. İbrahim yaptırmıştır. Kabe Arapçada küp anlamına gelir.

 1. MUHAMMED DÖNEMİ

571- Hz. Muhammed doğdu.  Mekke    610- Yılında Kuran ilk ayetleri geldi. Peygamberlik verildi. Cebrail Meleği tarafından ilk ayetler (oku..oku….oku….)

Kendisine ilk inananlar ….. Hz Hatice (eşi), Hz. Ali-  Hz. Ebubekir- Hz. Osman- Köle Zeyd..

610- İlk peygamberlik geldi.        

622- HİCRET( Mekke’den —-Medine’ye göç) Hicri Takvimin başlangıcıdır

– İlk İslam Devleti kuruldu.

 1. MUHAMMED’İN YAPTIĞI SAVAŞLAR 624 BEDİR SAVAŞI= Mekkeliler- Hz. Muhammed ordusu arasında . Mekkeliler yenildi. Esir alındı.   Mekkelilerden ,okum yazma bilmeyen 10 Müslüman okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılacağı bildirildi.

625- UHUD SAVAŞI = Mekkelilerin Bedir Savaşı’nın intikamını almak istemesi.

– Savaş sonunda Müslümanlar yenildi. Sebebi Okçuların Hz. Muhammed2in sözünü dinlemeden yerinden ayrılması.

627- HENDEK SAVAŞI= Medineliler ve Hz. Muhammed’in  Medine2nin etrafına hendekler açması ve Mekeliler2in bu hendekleri geçememesi sonucu. Mekkeliler yenilmiş oldular.

628- HUDEYBİYE BARIŞI–  Müslümanlar ve Mekkeliler arasında oldu. Mekkeliler ilk kez Müslümanları tanıdı.

630- MEKKE’NİN FETHİ: Müslümanlar Mekke’yi ele geçirdi. Kabe putlardan temizlendi.

632- HZ. MUAHMMED’İN VEDA HUTBESİ(HACCI)

 Hz. Muhammed 632 yılında son kez Meke’ye gelerek hac görevini yaptı ve Müslümanlara Veda Hutbesi’ni okudu.

632-  HZ. MUHAMMED’İN ÖLÜMÜ : Medine’de yaşamını yitirdi. Mezarı hala ordadır.

 

                            4 HALİFE DÖNEMİ

Halife:  Müslümanların dini ve devlet başkanı.

 • EBUBEKİR( 632-634)
 • Kuranı kitap haline getirdi, Suriye’yi Müslüman yaptı.( YERMÜK SAVAŞI)

2- HZ. ÖMER(634-644)

 • Mısır, Kuzey Afrika fethedildi, Kudüs alındı.
 • İlk ordu kuruldu.
 • İran,Irak alındı( Sasanilerle Kadisiye ve Nihavent Savaşı) İran’ın alınmasıyla Türklerle Müslümanlar komşu oldu
 • Hicri Takvimi kabul edildi.

-Haraç Vergisi= Hristiyan ve Yahudilerden alınan vergi.

Cizye Vergisi = Müslüman olmayanlardan alınan vergi.   – Hz. Ömer Adaleti günümüzde de vardır.

3- HZ. OSMAN= 644-656

– Libya, Tunus alındı.  Kuranı Kerim Çoğaltıldı.    – İlk denizcilik çalışması (donanma) Kıbrıs alındı.

4- HZ. ALİ (656-661)

-Cemel Olayı ( Hz. Ali, Hz. Ayşe,Talha, Zübeyir) yaşandı.

– Müslümanlar arasında karışıklılar yaşandı.      SIFFIN SAVAŞI= Emevilerle yapıldı. Hz. Ali yenildi.

EMEVİLER DÖNEMİ(661-750)

-Muaviye Şam’da kurdu. Kuzey Afrika’nın fethi tamamlandı.

– Emeviler Orta Asya’daki Türklerin elinde bulunan Horosan ve Maverünnehir gibi şehirleri aldı.

– Türklere iyi davranmadılar . Arapları çok üstün gördüler. Türkler, İranlılar, Berberiler gibi Arap olmayanlara köle dediler.

–  Türklerle iyi geçinmediler sürekli savaş yaptılar. Bu yüzden Türkler Emevilerin yıkılması için Abbasilerle işbirliği yaptı.

– İstanbul’u iki kez kuşattılar.

– Tarık Bin Ziyad zamanında İspanya’yı fethedip  İspanya’da Endülüs Emevi Devleti’ni kurdular.

– İspanya’daki El Hamra Sarayı bu devletten kalmıştır.

– Endülüs Emevi Devleti tıpta,eczacılıkta,fizik ve matematikte bilim adamları yetiştirdiler.

– İspanya’yı fetheden  Tarık Bin Ziyad orayı fethederken geldiği gemileri yaktılar. Orada kalıcı olmak için çalıştılar. Geriye dönüş olmayan durumlar için kullanılan günümüzde GEMİLERİ YAKTIK DEYİMİ bu ülkenin fethedilmesinden dolayı meşhur olmuştur.

ABBASİLER DÖNEMİ ( 750-1258)

 • Emevileri yıkarak Ebul Abbas Abdullah tarafından kuruldu.
 • Muhammed’in amcasının soyundan geliyorlardı.

TALAS SAVAŞI (751) – Abbasiler ile Çinliler arasında oldu.

Çok Önemli Not: Bu savaşta Türkler Abbasileri desteklediği için  Çinliler yenildi.  Orta Asya Çinlilerin egemenliği altına girmesi önlendi.

-Bu savaştan sonra Türkler , Abbasilerden etkilenerek onların dini olan Müslümanlığı kabul ettiler.

-En parlak devri Harun Reşit ve oğulları Memun ve Mutasım zamanlarıdr.

– Abbasiler Türklere iyi davrandılar hatta Türkleri askeri komutanlık,valilik gibi görevlere getirdiler.

-Türkler için Bağdat yakınlarında ‘’Samarra’ şehrini kurdular.

Kaynak: Üzeyir Uzer

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2023 Öğretmen Seminer Konuları ve Süreleri

2023 Öğretmen Seminer Konuları ve Süreleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir