Turklerin Islamiyete Girmesi
Türklerin İslamiyet’e Girmesi

Türklerin İslamiyet’e Girmesi

Hz. Osman döneminde Horasan alınınca Müslümanlar ile Türkler komşu oldular, Türkler, Emeviler döneminde İslam Devleti ile yoğun çatışma içinde olmuşlar, Abbasiler halife olduğunda ise kitleler halinde İslam dinine geçmişlerdir.
* Emevi ve Abbasi dönemlerinde Türklerle ilişkinin faklılığının nedenleri neler olabilir?
Emevilerin Arap milliyetçiliği-ırkçılık yapmaları, Arapları Arap olmayanlardan üstün tutmaları nedeniyle Türklerle Müslümanlar arasında yoğun çatışma yaşanmış, Türklerin İslama geçişi gecikmiştir. Abbasilerin ırkçılık yapmaması, eşitlik ve adalete önem vermeleri. Türklerin İslamiyet’e Girmesi

Türklerin İslamiyet’e Girmesi

Abbasi döneminde hem Arap milliyetçiliğinin terk edilmesi hem de Çinlilerle yapılan(?) Talas Savaşı’nda Türklerle Arapların birlikte hareket etmeleri, iki milletin birbirini daha iyi tanıyarak dostane ilişkiler kurmalarını, bu ise İslam’a geçişi kolaylaştırmış /hızlandırmıştır. Bu savaş Türk-İslam tarihini başlangıcı sayılacaktır. (751)

Turklerin Islamiyete Girmesi
Türklerin İslamiyet’e Girmesi

“ Türklerin ilk inancı olan Göktanrı dininde; tek tanrı inancı vardı, ölümden sonra yaşama(ahret) –, tanrıya kurban sunmayı gerektiriyordu, İslamın getirdiği ahlak kurallarına benzer kurallar vardı “

“İslamiyet’teki gaza ve cihat ile Türklerin dünya üzerinde töreyi hâkim kılmak için yaptıkları savaşlar benzer mahiyettedir. İslam anlayışına savaş sonunda elde edilen ganimet helaldir. Türklerde ise aynı şekilde yağma vardır. “

* Yukarıda yer alan İslam ile Gök tanrı inancı arasındaki benzerliklerin neye yol açması beklenebilir?
Türklerin İslamiyete geçişini kolaylaştırmış-hızlandırmıştır. Türklerin İslamiyet’e Girmesi

İpek yolu üzerinden Türkistan’a gelen Müslüman tüccarların İslam’ın tanınmasına-kabul edilmesine büyük etkisi oldu. Ticaret kervanlarına karışan derviş(baba) denilen kişilerin çalışmaları da Türklerin İslam’a kabul etmesine etkisi olmuştur..

Abbasiler Devrinde Türkler, Abbasi orduları içinde önemli görevlere ve komutanlık kademelerine gelmişlerdir. Bağdat’ta Türklerden Hassa ordusu kurdular. Bunun sebepleri ne olabilir?
Türklerin savaşçı özelliklerinden yararlanarak, İslam ülkelerinin güvenliğini sağlamak, İslam topraklarını genişletmek…

Abbasi halifeleri, Bizans sınırında yerleştiriyor, sadece Türklerin yaşaması için ve Türk yaşantısına uygun olarak Samarra şehrini kurmuştu. * Halife, Bizans sınırına neden Türkleri yerleştiriyor? Samarra kentinde neden yalnızca Türkler yaşıyor?
Sınır güvenliğini sağlamak için, Türklerin diğer milletlerle karışıp, milli kimliklerini-savaşçılıklarını kaybetmemeleri için

Abbasiler döneminde, eski Yunan düşünürlerinin ve bilginlerinin eserleri Arapça’ya tercüme edildi. Başkent Bağdat’ta Beytül Hikme adlı büyük bir kütüphane kuruldu. İslam dünyasının tanınmış bilginleri Bağdat’ta toplandı. Matematik ve astronomi alanında çalışmalar yapıldı. Türklerin İslamiyet’e Girmesi
* Neyi kanıtlar?
Abbasi halifelerinin bilime önem verdiklerini, bilimin gelişmesine destek verdiklerini

Türklerin İslamiyet’e Girmesi sosyal bilgiler

Hakkımızda Sosyal Bilgiler

Belki Bunlar İlginizi Çekebilir.

2024 Yeni Seçmeli Derslerin Öğretim Programları Yayımlandı

2023 – 2024 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir