Author Topic: Trafsız devletlerin 1.Dünya Savaşına girmesi  (Read 41158 times)

Offline Sosyal Bilgiler1

  • Administrator
  • Usta Öğretmen
  • *****
  • Posts: 2921
  • Rep +712/-3
Trafsız devletlerin 1.Dünya Savaşına girmesi
« on: Ekim 15, 2008, 08:33:46 ÖS »
TARAFSIZ DEVLETLERİN SAVAŞA GİRMELERİ
İtalya’nın Savaşa Girmesi:İtalya I.Dünya savaşı öncesinde ittifak grubunda yer almaktaydı. Almanya’nın her konuda İtalya ya destek vermesi bunda önemli bir paya sahipti.Fakat diğer bir ittifak devleti olan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile İtalya’nın arası açıktı.Avusturya’nın Adriyatik sahillerinde genişleme politikası ile İtalya’nın menfaatleri çatışıyordu.Bu nedenle I.Dünya savaşı başladığında İtalya hemen savaşa girmeyi uygun görmemiş ve tarafsızlığını ilan etmiştir.
   İtalya çıkarlarını korumak amacıyla itilaf devletleriyle gizli görüşmeler yaparak 1915 Londra antlaşmasını imzalamış ve İtilaf devletlerinin yanında savaşa katılma kararı almıştır.Çanakkale savaşlarının devam ettiği sırada İtalya 20 Mayıs 1915’te Avusturya-Macaristan’a savaş açarak İtilaf devletlerinin yanında savaşa girdi.
Bulgaristan’ın Savaşa Girmesi:Bulgaristan II.Balkan savaşında kaybettiği toprakları ve itibarını yeniden kazanmak istiyordu.II:Balkan Savaşı sırasında diğer balkan devletlerinin Bulgaristan’dan toprak almalarına Rusya’nın ses çıkarmaması nedeniyle Bulgaristan ile Rusya’nın arası açılmıştı.Ayrıca toprak vermek zorunda kaldığı Sırbistan ve Romanya’nın Rusya ile yakın bir siyaset izlemesi Bulgaristan’ı İttifak devletlerine yakınlaştırmıştı.Bulgaristan II.Balkan savaşındaki gibi bir yenilgiye uğramak istemediği için çok dikkatli davranmaktaydı.Çanakkale savaşlarında İtilaf donanmasının yenilmesi üzerine İttifak devletleri yanında savaşa katıldı.Ekim 1915’te Bulgaristan’ın savaşa girmesi Osmanlı Devleti ile müttefiklerinin arasındaki kara bağlantısının tamamlanmasını sağlamıştır.Bulgaristan Çanakkale yenilgisiyle sarsılan İtilaf devletlerinin Balkanlardaki gücünü zayıflatmış bunun üzerine bölgedeki dengeyi yeniden kurmak için İtilaf devletleri yeni arayışlar içine girmek zorunda kalmışlardır.
Romanya’nın Savaşa Girmesi:I.Dünya Savaşının başında tarafsızlığını ilan etmiş olan Romanya hem stratejik konumu hem de yer altı kaynakları nedeniyle her iki blok tarafından da savaşa sokulmak isteniyordu.Ancak Romanya’nın Bulgaristan ile ilişkilerinin gergin olması ve Avusturya’dan toprak almak istemesi Rusya ile yakınlaşmasına neden oldu.Bulgaristan’ın İttifak devletleri yanında savaşa girmesiyle bozulan dengeyi yeniden kurmak amacıyla İtilaf devletleri Ağustos 1916’da Romanya’nın kendi yanlarında savaşa girmesini sağladılar.Bolşevik ihtilali sonrasında Rusya’nın savaştan çekilmesinin hemen ardından Romanya’da savaştan çekildi.
ABD’nin Savaşa Girmesi:I.Dünya Savaşının başında tarafsızlığını ilan eden ABD yine de İtilaf devletlerine büyük çapta silah satmaya devam etmekteydi.Bu durum Almanya’nın tepkisini çekmişti.Alman denizaltılarının Avrupa’ya silah taşıyan Amerikan gemilerini batırmaya başlaması ABD-Almanya ilişkilerini gerginleştirmişti.Son olarak Alman denizaltılarının içinde Amerikan vatandaşları da olan iki büyük yolcu gemisini batırmaları ABD’yi savaşın eşiğine getirdi.İtilaf devletleri 1917’de Rusya ve Romanya’nın savaştan çekilmeleri nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşamaktaydı.İtalyan ve Sırp orduları beklenileni verememişlerdi.Bu nedenle ABD’nin İtilaf devletleri yanında savaşa girmesinden başka kurtuluş çaresi göremedikleri için ABD ile Almanya arasındaki krizi değerlendirerek ABD Başkanı Wilson’un savaşa girmek için öne sürdüğü şartları kabul ettiler.Bu sırada Almanya’nın ABD’ye karşı Meksika’yı savaşa ikna etmeye çalıştığını öğrenen ABD 2 Nisan 1917’de resmen Almanya’ya savaş ilan etti.
Yunanistan’ın Savaşa Girmesi:Yunan Başbakanı Venizelos,Çanakkale savaşlarından itibaren Yunan topraklarını ve Ege denizindeki bazı adaları İtilaf devletlerinin kullanımına açmıştı.Yunan Kralının karşı çıkması üzerine ayaklanma başlatarak Kralı deviren Venizelos ABD’nin savaşa girdiğini resmen açıklamasından bir süre sonra Ekim 1917 de İtilaf devletlerinin yanında savaşa girdiğini ilan etti.Böylece savaşa resmen katılan son İtilaf devleti Yunanistan oldu.Yunanistan’ın savaşa girmesi özellikle Bulgaristan’ı zor durumda bıraktı.Balkanlardaki dengeler İtilaf devletleri lehine değişti.
.